TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET NEES SUND SYD (903829)  

Kommune:Thisted/Morsø
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Beskrivelse:Den gamle Dofbase-lokalitet "Nees Sund (Limfjorden)" er den 11-11-2019 lukket for indtastning og erstattet af 2 nye lokaliter Nees Sund nord og Nees Sund syd. Nees Sund nord ligger udenfor fuglebeskyttelsesområdet ved Agerø Bredning, medens Nees Sund syd er en del af fuglebeskyttelsesområdet. Grænsen mellem de to nye områder går lige syd for Næssundfærgens rute mellem Mors og Thy.
Det er stadigt muligt at søge i observationer på den gamle Lokalitet.
Nees Sund syd omfatter mindre landarealer på begge sider af sundet der er en del af fuglebeskyttelsesområdet.
  
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter og -racer på lokaliteten:17
Observationsdage/observationer:9/29

    DIAGRAM  

År:

(0.024 sekunder)