TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET BODDUM STRANDENGE, NØ. FOR BODDUM (785080)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Strandeng/Kyst/vade
  
Beskrivelse:Flotte afgræssede strandenge
  
Lokaliteten er del af IBA:Glomstrup Vig, Agerø med videre
Fuglearter og -racer på lokaliteten:55
Observationsdage/observationer:86/418

    DIAGRAM  

År:

(0.036 sekunder)