TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Nordisk Lappedykker

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Tystrup-Bavelse Søerne

    SEND EN E-MAIL TIL ERIK AGERTOFT  

*Dit navn:
*Din e-mailadresse:
*Emne:
*Tekst:
(0.005 sekunder)