TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Havlit

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Stavns Fjord

    SEND EN E-MAIL TIL POUL KRAG  

*Dit navn:
*Din e-mailadresse:
*Emne:
*Tekst:
(0.009 sekunder)