TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Hvis du skal lave en søgning på artsnavn eller lokalitet via hjemmesiden, kan du benytte artsnummer eller lokalitetsnummer i stedet for navne. Numrene kan f.eks. findes ved opslag i artslisten eller i lokalitetslisten her på hjemmesiden.

    DATA FOR LOKALITET STRØDAMOMRÅDET OG STRØDAM ENGSØ (219080)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Sø/Fersk eng/overdrev/Agerland/Permanent vandhul/mose
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:276
Observationsdage/observationer:2858/80370
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.778 sekunder)