TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET VEST FOR RØMØ (MARITIM LOKALITET) (531505)  

Kommune:Tønder
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Havområde/Havområde/Havområde/Havområde
  
Beskrivelse:Maritim lokalitet. Uden for almindelig synsvidde fra øerne. Vadehavet er fredet som naturreservat.
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:40
Observationsdage/observationer:39/242
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.127 sekunder)