TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET RANDRUP SKOV (791430)  

Kommune:Viborg
Lokalafdeling:DOF Nordvestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Nørreådalen
Fuglearter og -racer på lokaliteten:26
Observationsdage/observationer:40/75
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.022 sekunder)