TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Nathejre

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Utterslev Mose

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

01/03/2023: Et nyt tælleprogram kaldet Spontantællinger er tilføjet til DOFbasen, læs mere om det her:

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2146
(0.007 sekunder)