TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Gøg    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave

    NYHEDER  

22/08/2023: 1. september bliver DOFbasen Mobil app til Android fjernet fra Google Play. Det betyder, at det derefter ikke længere er muligt at downloade appen til sin telefon eller tablet. Det påvirker ikke allerede installerede versioner af appen.

Det er ikke noget, vi fra DOFbasegruppens side ønsker, men kan ikke forhindre det.

Vi håber meget på, at vi kan få en ny basal version af en indtastningsapp til DOFbasen ud til brugerne i løbet af efteråret. Denne vil være baseret på PWA (ligesom Spontantællingsappen), og kan derfor bruges af alle typer smartphones og tablets. Dette vil således også blive et alternativ for de mange brugere, der desværre oplever fejl med de eksisterende indtastningsapps til DOFbasen (iOS og Android).

Vi beklager ulejligheden og ventetiden.

Mvh
DOFbasegruppen

24/05/2023: Der sker en meget stor og spændende udvikling af forskellige værktøjer til automatisk bestemmelse af fugle ud fra fotos og lydoptagelser. Dette er utvivlsomt nyttige læringsværktøjer, og kan være en stor hjælp til at blive opmærksom på oversete arter, når man er ude.

Dette må dog ikke bruges som ukritisk dataindsamling, der efterfølgende indtastes i DOFbasen. Disse værktøjer er langt fra fejlfri, og principperne om, at man skal være 100 % sikker på sin bestemmelse ved indtastning i DOFbasen gælder naturligvis også for indtastninger af, hvad andre - herunder apps - har bestemt for en.

At en app har foretaget en bestemmelse kan derfor heller ikke udgøre dokumentation af sjældne forekomster. Apps til lydgenkendelse optager ofte det hørte, hvilket meget gerne må oploades som dokumentation. Og naturligvis altid meget gerne originalfotos.

God fornøjelse i felten!

Mvh
DOFbasen

16/05/2023: Læs nyhedsbrev fra DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU).

18/04/2023: Siden med dagens observationer er blevet opdateret, så det nu er muligt at vælge summeringstype, inkl. ingen summering. Ved valg af summering lægges antal individer sammen for indtastninger af samme art på samme lokalitet af samme observatør. Derudover vælges, om der skal summeres for hele datoen eller kun for indtastninger på samme tur. Derved bliver antallet af fx hanner og hunner, ungfugle og adulte, sommerdragt og vinterdragt, trækkende nord og trækkende nordvest lagt sammen.

Standardindstillingen er sat til summering på tur. Bemærk at man kan ændre på sine egne standardinstillinger, hvis man er logget ind.

Ændringen er bl.a. en tilpasning til de nye spontantællinger, hvor det tillades at indtaste de samme individer flere gange på samme dato og lokalitet, hvis man laver flere tællinger.

Denne summeringstype bruges også i de fleste analyser til udregning af maxtal, fx. i DOFbasekortene på hjemmesiderne om Danmarks fugle. Og vi minder om, at man ikke må indtaste samme individ flere gange på samme tur, da det giver forkerte maxtal.

Mulighed for summering på dato er bibeholdt, bl.a. for at gøre det muligt at se dagstotalerne fra Blåvand Fuglestation, hvor der oprettes separate ture for hvert halvtimesinterval under træktællingerne.

Mvh
DOFbasegruppen

17/04/2023: søgesiden er det muligt at begrænse en søgning til adfærd "ynglefugle". Denne søgning har tidligere medtaget indtastninger med adfærd "syngende" og "territoriehævdende". Disse er netop fjernet fra denne søgetype, da mange fugle både synger og er territoriehævdende lagt væk fra deres yngleområder.

Disse indtastninger medtages fortsat i søgninger på primæradfærd "Rastende".

Som indtaster opfordres man til i videst muligt omfang at indtaste med adfærdskoderne hhv. "Ynglende - syngende hanner" og "Ynglende - territoriehævdende" i stedet, hvis man er overbevist om, at der er tale om ynglefugle på lokaliteten.

Mvh
DOFbasegruppen

31/03/2023: Der er problemer med kortforsyningen fra Datafordeleren, hvilket betyder, at man ikke kan se Topografisk kort samt Ortofoto i DOFbasen i øjeblikket.

Man kan følge med i status for løsningen af problemet her.

01/03/2023: Et nyt tælleprogram kaldet Spontantællinger er tilføjet til DOFbasen, læs mere om det her:

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2146

14/02/2023: IOC har splittet Mongolsk Præstekrave (Lesser Sand Plover) i to arter:

- Tibetansk Præstekrave (Tibetan Sand Plover) Charadrius atrifrons (bestående af underarterne atrifrons, pamirensis og schaeferi)
- Sibirisk Præstekrave (Siberian Sand Plover) Charadrius mongolus (bestående af underarterne mongolus og stegmanni)

Der er to fund fra Danmark, i 1988 af sidstnævnte art og i 2004 af førstnævnte. Alle indtastninger i DOFbasen er blevet konverteret.

17/01/2023: En fejl ved fotoopload er nu rettet, og det er igen muligt at oploade fotos på op til 5 MB.

Mvh

DOFbaseteamet
12/12/2022: I weekenden blev der opdaget en ny art for landet (som dog afventer godkendelse af DOF's Sjældenhedsudvalg).

Den bliver af de fleste kaldt for Gul Sanger, men den art er splittet i to særskilte arter af IOC, hvis taksonomi vi følger i DOFbasen:
  • Mangrove Warbler (Setophaga petechia)
  • American Yellow Warbler (Setophaga aestiva)
Det er sidstnævnte, der er langdistancetrækker, og optræder sjældent i Europa.

Disse er navngivet på følgende måde af DOF's Navnegruppe:
  • Gulhovedet Sanger (Setophaga aestiva) American Yellow Warbler
  • Gul Sanger (Setophaga petechia) Mangrove Warbler
Gulhovedet Sanger er derfor netop blevet oprettet som indtastningsmulighed i DOFbasen.

Mvh
DOFbasegruppen


Opdatering 12-12-2022:

Navnet Gulhovedet Sanger viser sig at bero på en fejl. Arten er derfor i dag omdøbt til Gul Sanger.

(0.008 sekunder)