TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Toppet Lappedykker

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Søgård Mose

    NYHEDER  

21/01/2019: Det britiske sjældenhedsudvalg (BOURC) er overgået til at følge IOC's taxonomi. Da DOF's Sjældenhedsudvalg følger BOURC, er det besluttet, at DOF ligeledes begynder at følge IOC hvad angår deres opdeling af arter og underarter. Rækkefølgen på familier, slægter og arter er dog besluttet at følge Howard & Moore, da den liste på nuværende tidspunkt vurderes at være mere opdateret på det område. Denne er dog endnu ikke fuldt implementeret i DOFbasen.

Vi har derfor tilpasset DOFbasens artsliste med de mange ændringer, det medfører, disse er de største af dem:

Artsopsplitninger:
- Sædgås er nu delt i to arter, Taigasædgås og Tundrasædgås. Tidligere indtastninger af Sædgås står derfor nu som ubestemt Taigasædgås/Tundrasædgås.
- Japansk Bynkefugl (Saxicola stejnegeri) er splittet fra Sibirisk Bynkefugl, og er derfor oprettet som ny indtastningsmulighed. Indtastninger af Sibirisk Bynkefugl er derfor flyttet til det nyoprettede Sibirisk Bynkefugl/Japansk Bynkefugl.
- Makisanger (også kendt som Moltonis Sanger) er splittet fra Hvidskægget Sanger og nyoprettet.
- Isabellatornskade er splittet, og det er nu Turkestantornskade, der er set i Danmark.

Artssammenlægninger: Steppetornskade er nu igen en underart af Stor Tornskade efter både at have været sin egen art og en underart af Sydlig Stor Tornskade. Sidsnævnte er derfor ikke længere registreret med sikkerhed i Danmark.

Danske navne: Er tilpasset til seneste udgave fra DOF's Navnegruppe. De mest markante ændringer ift. DOFbaseindtastning, er nok Grønbenet Rørhøne, som har skiftet navn til Rørhøne (Grønbenet) samt Stor Gråsisken, der har skiftet navn til Nordlig Gråsisken. Desuden er der tilføjet et ssp. til underartsnavne (står for subspecies) for at tydeliggøre, at der er tale om en sådan.

Videnskabelige navne: Mange ændringer fra IOC til især slægtsnavne, bl.a. på svømmeænder. En del nye underarter er tilføjet til DOFbasen.

Engelske navne: Mange ændringer, da vi overgår til IOC's navngivning. De navngiver ikke underarter, som derfor fremover kun navngives med artsnavnet og det videnskabelige underartsnavn. Apostrofer er udskiftet fra ` til '.

Alle ændringer i denne forbindelse kan ses i dette regneark.

Den komplette og opdaterede artsliste kan altid findes på https://dofbasen.dk/opslag/artdata.php.

Mvh
DOFbasegruppen

21/01/2019: Vi har i dag lagt en opdateret udgave af DOFbasen online og blandt de vigtigste ændringer er følgende:

Når I skal udfylde et lokalitets- eller artsnavn, så vil listen af resultater nu været sorteret således at de navne der starter med den tekst i har indtastet, kommer før de navne som kun indeholder den tekst I har skrevet.

Et eksempel er at hvis I skriver "Alk" i feltet, så vil Alk og Alk, Almindelig (torda) komme før Tårnfalk.

En anden ændring er knapperne i sidemenuen. De er nu blevet ændret til at ligne resten af vores menupunkter, og vi har tilføjet en genvej til "Mine Observationer" når I er logget ind.

Til sidst skal det nævnes at linket til Atlas nu er flyttet fra sin egen topmenu til nu at ligge inde under Links, ligesom der nu også er link til Euro Bird Portal og Punkttællingsprojektet.

Med venlig hilsen
Udviklingsholdet bag DOFbasen

08/01/2019: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

Dette er en liste over større kendte fejl og mangler i DOFbasen:

- Logind i app virker ikke, hvis man har æ, ø eller å i sit password.
- Afspilning af m4a-lydfiler virker ikke i alle browsere. Filerne kan dog downloades og afspilles lokalt.
- Indtastning og fremsøgning af IBA-bearbejdninger virker ikke.
- Man kan ikke lave to ens indtastninger, som har forskellige koordinater.
- Ikke alle genvejstaster virker på indtastningssiden i Google Chrome.
- DOFbasen er ikke udviklet til brug på tablets og smartphones.
- Browseren Safari er ikke optimalt understøttet, fx til dataudtræk til Excel. Vi anbefaler, at man bruger Firefox eller Chrome.
- Browseren Safari har problemer med Kortforsyningens kortlag (Safari 11). Oplever I problemer med kortet i Safari, anbefaler vi at man bruger Firefox eller Chrome.

Vi beklager ulejligheden, og gør hvad vi kan, for at løse problemerne hurtigst muligt. Hvis du opdager nye fejl, er du velkommen til at
kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen

Nyligt løste fejl:
08-01-2019: Senest oploadede foto, som vises på forsiden, åbnes i en meget lille udgave.
04-01-2019: Det er ikke muligt at ændre sit profilfoto.


10/12/2018: Vi har den store glæde at kunne præsentere et nyt design af de gamle statistiksider.
Vi har moderniseret koden, så siderne bliver hentet hurtigere, har rettet småfejl og lavet et nyt design, der er mere læsbart, særligt på mindre skærme.

Lige nu er det de samme statistiker, der vises i det nye system, og vi lader de gamle sider være tilgængelige et stykke tid endnu. Hvis du finder uoverensstemmelser, er du meget velkommen til at sende en fejlmelding til Udviklingsholdet

Vi håber, I bliver glade for de nye sider, måske finder I et par gode fakta til en julequiz ;-)

De nye sider er tilgængelige her: statistik.dofbasen.dk

Glædelig jul!

Med venlig hilsen
Udviklingsholdet bag DOFbasen

30/11/2018: Duehøg er tilføjet listen over automatisk hemmeligholdte arter, når den indtastes som ynglefugl eller ynglepar.

Begrundelsen er, at duehøgen er i kraftig tilbagegang i hele Danmark og er sårbar overfor forstyrrelser.

Mvh
DKY

29/11/2018: Vi har lavet en lille ændring i måden listen med lokalitetsforslag sorteres, når man skal vælge lokaltet på såvel indtastningssiden som søgesiden.

Nu er de første forslag de lokalitetsnavne, som begynder med det, men har skrevet, og de lokaliteter, som blot indeholder det skrevne, kommer nu længere nede på listen.

Det håber vi, vil gøre det nemmere for flere brugere hurtigt at finde korrekt lokalitet, selvom det sikkert vil kræve lidt ændring i vaner for flere til at starte med... :-)

Mvh
DOFbasegruppen

23/10/2018: DOFs udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY) har revideret listen over de arter, som automatisk hemmeligholdes, når de indtastes som ynglepar eller med en ynglefugleadfærdskode i DOFbasen.

Følgende vil blive fjernet fra listen den 1. december 2018:
• Sølvhejre

Den komplette og aktive liste kan altid ses her.

Således vil alle, også tidligere, indtastninger af denne art blive offentligt tilgængelige efter 1/12-2018, med mindre de aktivt er markeret som hemmelige af indtasteren.

Hvis du ønsker at fastholde en hemmeligholdelse, og du ikke allerede aktivt har markeret hemmeligholdelse, kan du fremsøge de relevante indtastninger via søgesiden, og herfra redigere dem og sætte hak ud for ”Hemmelig”. Det kræver, at man er logget ind, og det kan anbefales, at man sætter hak i feltet ”Egne indtastninger”, når man fremsøger data.

Observationer i Atlas III kan ikke manuelt sættes som hemmelige, her følges blot listen over automatisk hemmeligholdte arter for alle indtastninger.

Har du tekniske spørgsmål til fremsøgning, indtastning og redigering af data, kan du kontakte DOFbasegruppen via denne side.

Har du spørgsmål til den reviderede liste, kan du kontakte DKY via denne side.

Mvh
DKY og DOFbasegruppen

18/10/2018: DOFbasen har været nede her til formiddag pga. problemer med serverne.

Det skulle heldigvis være løst nu, vi beklager ulejligheden.

Mvh
Udviklerholdet

02/10/2018: I morgen, onsdag d. 3 oktober kl 11:00 vil der blive lavet planlagt vedligehold på databasen.

Vi forventer at det tager mellem 5 og 15 minutter.

Mvh.
Udviklerholdet.

26/09/2018: Da Google er begyndt at tage penge for brug af Google Maps, har vi set os nødsaget til at udfase brugen af disse i DOFbasen.

Vi har samtidigt benyttet lejligheden til at ensarte og forbedre de mange forskellige brug af kort rundt omkring i DOFbasen. Det betyder, at man i hvert kortvindue nu kan vælge mellem:

- OpenStreetMaps
- Ortofotos fra Kortforsyningen, flyfotos optaget hvert forår
- Topografisk kort 1:25.000, også kaldet 4 cm-kort fra Kortforsyningen

Vi har desuden tilføjet visning af lokalitetsgrænser på oversigtskortet samt på indtastningssiden ved georeferering, i det omfang de er tegnet. Det drejer sig om over 12.500 af de godt 19.000 lokaliteter i DOFbasen.

Kortet til eksakt georeferering på indtastningssiden vises nu først efter, der er valgt lokalitet. Og et par fejl med visning af georefererede ynglepar er nu rettet på resultatsiderne samt i retteformularen.

Hvis du opdager fejl/mangler, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.009 sekunder)