TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Havørn    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Odense Fjord

    NYHEDER  

15/05/2024: Følgende rettelser er gennemført:

DOFbasens indtastningsapp (PWA), v0.19:
- "Seneste adfærd" sorteres nu kronologisk efter seneste brug i PWA'en, og der vises kun 10 adfærdskoder.
- "Seneste arter" sorteres nu kronologisk efter seneste brug i PWA'en, og der vises kun 10 arter.

Spontantællingsapp (v.1.0.24):
- Problem med utilsigtet skærmhop ved tryk på plusknapper er løst.

Hjemmesiden (www.dofbasen.dk):
Observationssiden:
- "Senest redigeret" registreres nu også for observationer indtastet via PWA og Spontantællingsapp.

Observatørsiden:
- "Sidste bidrag" medtager nu fremadrettet aktivitet i PWA og Spontantællingsapp.
- Der er tilføjet graf med antal observationer pr år indtastet af brugeren.

Mvh
DOFbasegruppen

08/05/2024: DOFbasen har længe fulgt IOC's taksonomi, mens rækkefølgen har fulgt Howard & Moore.

Det er netop ændret, således at både taksonomi og rækkefølgen nu er efter IOC.

Se artslisten og den nye rækkefølge her: https://dofbasen.dk/opslag/artdata.php

Mvh
DOFbasegruppen

18/04/2024: Vi har lanceret en ny version af PWA-indtastningsappen.

Følgende er tilføjet/ændret:

• Man kan nu vælge at sortere både ture og observationer efter andet end kronologisk rækkefølge. Det gør det fx meget nemmere at overskue en lang artsliste på en træktælling, at den nu kan sorteres enten alfabetisk eller taksonomisk.

• Dobbelttryk på skærmen aktiverede zoom, hvilket er uhensigtsmæssigt ved tryk på plusknapperne. Zoom er derfor nu deaktiveret.

• Det er ikke længere muligt at indtaste en sluttid på turen der er mindre end starttiden.

• Standardkort ved lokalitetsvalg er nu OpenStreetMaps

• Lokalitetsgrænser kan nu ses i længere tid, når man zoomer ud af kortet.

• Skriftstørrelse er gjort større på artsnavne og klokkeslæt.

• Diverse andre mindre opstramninger af layout.

PWA’en opdaterer sig selv ved brug efter lidt tid på telefonen, men ønsker man opdateringen gennnemtvunget med det samme, skal man åbne appen, trykke på refresh-ikonet, lukke appen, åbne appen igen. Så skulle der gerne stå version 0.17 eller mere.

Læs mere om appen her, bl.a. hvorfor du ikke kan finde den i Google Play eller App Store.

Mvh
DOFbasegruppen

18/04/2024: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

Dette er en liste over større kendte fejl og mangler i DOFbasen:

- PWA indtastningsapp:
-- Position vises nogle gange meget upræcist på Android-enhed. Se løsning her.
-- Kan give problemer ved svag/skiftende mobiladgang.
-- Mulighed for "Gentag adfærd" mangler.

- iOS indtastningsapp og Android indtastningsapp virker ikke på mange telefoner, særligt nyere (kan ikke løses, brug i stedet PWA).

- Android indtastningsapp er ikke længere tilgængelig i Google Play (kan ikke løses, brug i stedet PWA).

- Søgekriteriet "Fugle - bemærkelsesværdige" virker ikke i kombination med mange andre søgeskriterer, fx antal, art og lokalitet.

- Logind i app virker ikke, hvis man har æ, ø eller å i sit password.

- Afspilning af m4a-lydfiler virker ikke i alle browsere. Filerne kan dog downloades og afspilles lokalt.

- Indtastning og fremsøgning af IBA-bearbejdninger virker ikke.

- Man kan ikke lave to ens indtastninger, som har forskellige koordinater.

- Ikke alle genvejstaster virker på indtastningssiden i Google Chrome.

- DOFbasen er ikke udviklet til brug på tablets og smartphones.

- Browseren Safari er ikke optimalt understøttet, fx til dataudtræk til Excel. Vi anbefaler, at man bruger Firefox eller Chrome.

- Browseren Safari har problemer med Kortforsyningens kortlag (Safari 11). Oplever I problemer med kortet i Safari, anbefaler vi at man bruger Firefox eller Chrome.

Vi beklager ulejligheden, og gør hvad vi kan, for at løse problemerne hurtigst muligt. Hvis du opdager nye fejl, er du velkommen til at
kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen


Senest løste fejl:
- PWA: Mulighed for at sortere listen over indtastede arter alfabetisk eller taxonomisk mangler.
- Mailafsendelse til DKU og DKU-andredyr virker ikke.


21/03/2024: Læs nyhedsbrev fra DKU på Netfugl.

17/03/2024: Der har længe været efterspurgt en funktion til at sende en notifikation til DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU) på observationer, der ser ud til at være fejlbehæftede. Dette er nu muligt at gøre på den observationsside, som fremkommer hvis man klikker på fx antal individer på en observation.

Husk at skrive hvori fejlen ligger.

Det er fortsat helt op til DKU at vurdere, om det er en sag, der skal tages op, og der er desværre ikke ressourcer til at garantere, at DKU svarer på disse notifikationer.

Vi opfordrer fortsat til, at man først og fremmest skriver direkte til observatøren, hvis man opdager fejl. Dette kan ligeledes ske via observationssiden ved at klikke på observatørnavnet (husk her at skrive hvilken observation, henvendelsen drejer sig om).

Mvh
DOFbasegruppen & DOFbasens Kvalitetsudvalg

30/01/2024: Vi har lanceret en ny version af PWA-indtastningsappen, som dermed er version 0.14.

Følgende er tilføjet/ændret:

• Indtastning af ynglepar på turen.

• Det er nu muligt at indtaste ynglepar af samme art på samme lokalitet og dato flere gange, hvorved man dermed nu kan angive separate koordinater for hver indtastning. Dette gælder også indtastning via hjemmesiden.

• Udløb for hemmeligholdelse. Hvis man markerer en observation som hemmelig, er det nu blevet obligatorisk at udfylde dato for udløb af hemmeligholdelse. Som standardværdi vises næste 1. november, men det kan rettes til den dato, man ønsker.

Læs mere om appen her.

Mvh
DOFbasegruppen

22/12/2023: Kære DOFbasebrugere

Tak for endnu et rekordår for brugen af DOFbasen. For første gang rundede vi i år 2.200.000 indtastninger (af i alt 82,5 mio. fugle), det er meget imponerende! Og det er endda inden jeres mange indtastninger fra juleferien. Se fordelingen på lokalafdelinger her og sammenlign med andre år.

Disse er indtastet af næsten 3300 observatører, find dig selv på listen her.

Vil du se hvilke arter, der blev registreret i 2023, så klik her. Her kan du nemt ændre til andre år, vælge kommune/lokalitet og/eller observatør, mulighederne er mange!

Med ønsket om en god jul og en masse gode fugleoplevelser i 2024, som vi håber I vil dele med os andre i DOFbasen.

Mvh
DOFbasegruppen

19/10/2023: Vi har i al hast fået lavet en ny version af indtastningsappen til DOFbasen. Den findes her: app.dofbasen.dk

Den nye version er lavet som en såkaldt Progressive Web Application (PWA), dvs. det er egentlig bare en hjemmeside, men som kan installeres på en telefon/tablet og kan fungere offline. Fordelen ved det er, at der kun skal laves en version, som kan fungere på alle typer telefoner, tablets og computere med adgang til en webbrowser. Det er samme teknologi, der er anvendt i Spontantællingsappen, der blev lanceret 1. marts.

Vi anbefaler dog at installere fra enhedens standardbrowser, dvs. fra Chrome på Android og fra Safari på iOS.

Der er mange ting, vi gerne ville have haft med i den nye app, men vi har valgt at prioritere at få en basal version ud hurtigt, da et stigende antal brugere ikke længere kan få de gamle native-apps til iOS og Android til at virke længere. Håbet er, at vi 2024 kan udbygge funktionaliteten i appen til fx også at omfatte mulighed for at oploade fotos og lydoptagelser samt rapportering af ynglepar.

De gamle native apps til iOS og Android er fortsat åbne for brug til dem, hvor de stadig virker og er tilgængelige.

God fornøjelse med den nye app!

Mvh
DOFbasegruppen

22/08/2023: 1. september bliver DOFbasen Mobil app til Android fjernet fra Google Play. Det betyder, at det derefter ikke længere er muligt at downloade appen til sin telefon eller tablet. Det påvirker ikke allerede installerede versioner af appen.

Det er ikke noget, vi fra DOFbasegruppens side ønsker, men kan ikke forhindre det.

Vi håber meget på, at vi kan få en ny basal version af en indtastningsapp til DOFbasen ud til brugerne i løbet af efteråret. Denne vil være baseret på PWA (ligesom Spontantællingsappen), og kan derfor bruges af alle typer smartphones og tablets. Dette vil således også blive et alternativ for de mange brugere, der desværre oplever fejl med de eksisterende indtastningsapps til DOFbasen (iOS og Android).

Vi beklager ulejligheden og ventetiden.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.009 sekunder)