TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Lille Skallesluger

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Rønne Banke

    NYHEDER  

30/01/2024: Vi har lanceret en ny version af PWA-indtastningsappen, som dermed er version 0.14.

Følgende er tilføjet/ændret:

• Indtastning af ynglepar på turen.

• Det er nu muligt at indtaste ynglepar af samme art på samme lokalitet og dato flere gange, hvorved man dermed nu kan angive separate koordinater for hver indtastning. Dette gælder også indtastning via hjemmesiden.

• Udløb for hemmeligholdelse. Hvis man markerer en observation som hemmelig, er det nu blevet obligatorisk at udfylde dato for udløb af hemmeligholdelse. Som standardværdi vises næste 1. november, men det kan rettes til den dato, man ønsker.

Læs mere om appen her.

Mvh
DOFbasegruppen

22/12/2023: Kære DOFbasebrugere

Tak for endnu et rekordår for brugen af DOFbasen. For første gang rundede vi i år 2.200.000 indtastninger (af i alt 82,5 mio. fugle), det er meget imponerende! Og det er endda inden jeres mange indtastninger fra juleferien. Se fordelingen på lokalafdelinger her og sammenlign med andre år.

Disse er indtastet af næsten 3300 observatører, find dig selv på listen her.

Vil du se hvilke arter, der blev registreret i 2023, så klik her. Her kan du nemt ændre til andre år, vælge kommune/lokalitet og/eller observatør, mulighederne er mange!

Med ønsket om en god jul og en masse gode fugleoplevelser i 2024, som vi håber I vil dele med os andre i DOFbasen.

Mvh
DOFbasegruppen

22/12/2023: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

Dette er en liste over større kendte fejl og mangler i DOFbasen:

- PWA indtastningsapp:
-- Position vises meget upræcist på Android-enhed. Se løsning her.
-- Kan give problemer ved svag/skiftende mobiladgang.
-- Mulighed for "Gentag adfærd" mangler.
-- Mulighed for at sortere listen over indtastede arter alfabetisk eller taxonomisk mangler.

- iOS indtastningsapp og Android indtastningsapp virker ikke på mange telefoner, særligt nyere (kan ikke løses, brug i stedet PWA).

- Android indtastningsapp er ikke længere tilgængelig i Google Play (kan ikke løses, brug i stedet PWA).

- Søgekriteriet "Fugle - bemærkelsesværdige" virker ikke i kombination med mange andre søgeskriterer, fx antal, art og lokalitet.

- Logind i app virker ikke, hvis man har æ, ø eller å i sit password.

- Afspilning af m4a-lydfiler virker ikke i alle browsere. Filerne kan dog downloades og afspilles lokalt.

- Indtastning og fremsøgning af IBA-bearbejdninger virker ikke.

- Man kan ikke lave to ens indtastninger, som har forskellige koordinater.

- Ikke alle genvejstaster virker på indtastningssiden i Google Chrome.

- DOFbasen er ikke udviklet til brug på tablets og smartphones.

- Browseren Safari er ikke optimalt understøttet, fx til dataudtræk til Excel. Vi anbefaler, at man bruger Firefox eller Chrome.

- Browseren Safari har problemer med Kortforsyningens kortlag (Safari 11). Oplever I problemer med kortet i Safari, anbefaler vi at man bruger Firefox eller Chrome.

Vi beklager ulejligheden, og gør hvad vi kan, for at løse problemerne hurtigst muligt. Hvis du opdager nye fejl, er du velkommen til at
kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen


Senest løste fejl:
- Mailafsendelse til DKU og DKU-andredyr virker ikke.


19/10/2023: Vi har i al hast fået lavet en ny version af indtastningsappen til DOFbasen. Den findes her: app.dofbasen.dk

Den nye version er lavet som en såkaldt Progressive Web Application (PWA), dvs. det er egentlig bare en hjemmeside, men som kan installeres på en telefon/tablet og kan fungere offline. Fordelen ved det er, at der kun skal laves en version, som kan fungere på alle typer telefoner, tablets og computere med adgang til en webbrowser. Det er samme teknologi, der er anvendt i Spontantællingsappen, der blev lanceret 1. marts.

Vi anbefaler dog at installere fra enhedens standardbrowser, dvs. fra Chrome på Android og fra Safari på iOS.

Der er mange ting, vi gerne ville have haft med i den nye app, men vi har valgt at prioritere at få en basal version ud hurtigt, da et stigende antal brugere ikke længere kan få de gamle native-apps til iOS og Android til at virke længere. Håbet er, at vi 2024 kan udbygge funktionaliteten i appen til fx også at omfatte mulighed for at oploade fotos og lydoptagelser samt rapportering af ynglepar.

De gamle native apps til iOS og Android er fortsat åbne for brug til dem, hvor de stadig virker og er tilgængelige.

God fornøjelse med den nye app!

Mvh
DOFbasegruppen

22/08/2023: 1. september bliver DOFbasen Mobil app til Android fjernet fra Google Play. Det betyder, at det derefter ikke længere er muligt at downloade appen til sin telefon eller tablet. Det påvirker ikke allerede installerede versioner af appen.

Det er ikke noget, vi fra DOFbasegruppens side ønsker, men kan ikke forhindre det.

Vi håber meget på, at vi kan få en ny basal version af en indtastningsapp til DOFbasen ud til brugerne i løbet af efteråret. Denne vil være baseret på PWA (ligesom Spontantællingsappen), og kan derfor bruges af alle typer smartphones og tablets. Dette vil således også blive et alternativ for de mange brugere, der desværre oplever fejl med de eksisterende indtastningsapps til DOFbasen (iOS og Android).

Vi beklager ulejligheden og ventetiden.

Mvh
DOFbasegruppen

24/05/2023: Der sker en meget stor og spændende udvikling af forskellige værktøjer til automatisk bestemmelse af fugle ud fra fotos og lydoptagelser. Dette er utvivlsomt nyttige læringsværktøjer, og kan være en stor hjælp til at blive opmærksom på oversete arter, når man er ude.

Dette må dog ikke bruges som ukritisk dataindsamling, der efterfølgende indtastes i DOFbasen. Disse værktøjer er langt fra fejlfri, og principperne om, at man skal være 100 % sikker på sin bestemmelse ved indtastning i DOFbasen gælder naturligvis også for indtastninger af, hvad andre - herunder apps - har bestemt for en.

At en app har foretaget en bestemmelse kan derfor heller ikke udgøre dokumentation af sjældne forekomster. Apps til lydgenkendelse optager ofte det hørte, hvilket meget gerne må oploades som dokumentation. Og naturligvis altid meget gerne originalfotos.

God fornøjelse i felten!

Mvh
DOFbasen

16/05/2023: Læs nyhedsbrev fra DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU).

18/04/2023: Siden med dagens observationer er blevet opdateret, så det nu er muligt at vælge summeringstype, inkl. ingen summering. Ved valg af summering lægges antal individer sammen for indtastninger af samme art på samme lokalitet af samme observatør. Derudover vælges, om der skal summeres for hele datoen eller kun for indtastninger på samme tur. Derved bliver antallet af fx hanner og hunner, ungfugle og adulte, sommerdragt og vinterdragt, trækkende nord og trækkende nordvest lagt sammen.

Standardindstillingen er sat til summering på tur. Bemærk at man kan ændre på sine egne standardinstillinger, hvis man er logget ind.

Ændringen er bl.a. en tilpasning til de nye spontantællinger, hvor det tillades at indtaste de samme individer flere gange på samme dato og lokalitet, hvis man laver flere tællinger.

Denne summeringstype bruges også i de fleste analyser til udregning af maxtal, fx. i DOFbasekortene på hjemmesiderne om Danmarks fugle. Og vi minder om, at man ikke må indtaste samme individ flere gange på samme tur, da det giver forkerte maxtal.

Mulighed for summering på dato er bibeholdt, bl.a. for at gøre det muligt at se dagstotalerne fra Blåvand Fuglestation, hvor der oprettes separate ture for hvert halvtimesinterval under træktællingerne.

Mvh
DOFbasegruppen

17/04/2023: søgesiden er det muligt at begrænse en søgning til adfærd "ynglefugle". Denne søgning har tidligere medtaget indtastninger med adfærd "syngende" og "territoriehævdende". Disse er netop fjernet fra denne søgetype, da mange fugle både synger og er territoriehævdende lagt væk fra deres yngleområder.

Disse indtastninger medtages fortsat i søgninger på primæradfærd "Rastende".

Som indtaster opfordres man til i videst muligt omfang at indtaste med adfærdskoderne hhv. "Ynglende - syngende hanner" og "Ynglende - territoriehævdende" i stedet, hvis man er overbevist om, at der er tale om ynglefugle på lokaliteten.

Mvh
DOFbasegruppen

31/03/2023: Der er problemer med kortforsyningen fra Datafordeleren, hvilket betyder, at man ikke kan se Topografisk kort samt Ortofoto i DOFbasen i øjeblikket.

Man kan følge med i status for løsningen af problemet her.
(0.004 sekunder)