TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Bjerglærke    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Barup Sø

    NYHEDER  

10/12/2018: Vi har den store glæde at kunne præsentere et nyt design af de gamle statistiksider.
Vi har moderniseret koden, så siderne bliver hentet hurtigere, har rettet småfejl og lavet et nyt design, der er mere læsbart, særligt på mindre skærme.

Lige nu er det de samme statistiker, der vises i det nye system, og vi lader de gamle sider være tilgængelige et stykke tid endnu. Hvis du finder uoverensstemmelser, er du meget velkommen til at sende en fejlmelding til Udviklingsholdet

Vi håber, I bliver glade for de nye sider, måske finder I et par gode fakta til en julequiz ;-)

De nye sider er tilgængelige her: statistik.dofbasen.dk

Glædelig jul!

Med venlig hilsen
Udviklingsholdet bag DOFbasen

30/11/2018: Duehøg er tilføjet listen over automatisk hemmeligholdte arter, når den indtastes som ynglefugl eller ynglepar.

Begrundelsen er, at duehøgen er i kraftig tilbagegang i hele Danmark og er sårbar overfor forstyrrelser.

Mvh
DKY

29/11/2018: Vi har lavet en lille ændring i måden listen med lokalitetsforslag sorteres, når man skal vælge lokaltet på såvel indtastningssiden som søgesiden.

Nu er de første forslag de lokalitetsnavne, som begynder med det, men har skrevet, og de lokaliteter, som blot indeholder det skrevne, kommer nu længere nede på listen.

Det håber vi, vil gøre det nemmere for flere brugere hurtigt at finde korrekt lokalitet, selvom det sikkert vil kræve lidt ændring i vaner for flere til at starte med... :-)

Mvh
DOFbasegruppen

23/10/2018: DOFs udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY) har revideret listen over de arter, som automatisk hemmeligholdes, når de indtastes som ynglepar eller med en ynglefugleadfærdskode i DOFbasen.

Følgende vil blive fjernet fra listen den 1. december 2018:
• Sølvhejre

Den komplette og aktive liste kan altid ses her.

Således vil alle, også tidligere, indtastninger af denne art blive offentligt tilgængelige efter 1/12-2018, med mindre de aktivt er markeret som hemmelige af indtasteren.

Hvis du ønsker at fastholde en hemmeligholdelse, og du ikke allerede aktivt har markeret hemmeligholdelse, kan du fremsøge de relevante indtastninger via søgesiden, og herfra redigere dem og sætte hak ud for ”Hemmelig”. Det kræver, at man er logget ind, og det kan anbefales, at man sætter hak i feltet ”Egne indtastninger”, når man fremsøger data.

Observationer i Atlas III kan ikke manuelt sættes som hemmelige, her følges blot listen over automatisk hemmeligholdte arter for alle indtastninger.

Har du tekniske spørgsmål til fremsøgning, indtastning og redigering af data, kan du kontakte DOFbasegruppen via denne side.

Har du spørgsmål til den reviderede liste, kan du kontakte DKY via denne side.

Mvh
DKY og DOFbasegruppen

18/10/2018: DOFbasen har været nede her til formiddag pga. problemer med serverne.

Det skulle heldigvis være løst nu, vi beklager ulejligheden.

Mvh
Udviklerholdet

02/10/2018: I morgen, onsdag d. 3 oktober kl 11:00 vil der blive lavet planlagt vedligehold på databasen.

Vi forventer at det tager mellem 5 og 15 minutter.

Mvh.
Udviklerholdet.

26/09/2018: Da Google er begyndt at tage penge for brug af Google Maps, har vi set os nødsaget til at udfase brugen af disse i DOFbasen.

Vi har samtidigt benyttet lejligheden til at ensarte og forbedre de mange forskellige brug af kort rundt omkring i DOFbasen. Det betyder, at man i hvert kortvindue nu kan vælge mellem:

- OpenStreetMaps
- Ortofotos fra Kortforsyningen, flyfotos optaget hvert forår
- Topografisk kort 1:25.000, også kaldet 4 cm-kort fra Kortforsyningen

Vi har desuden tilføjet visning af lokalitetsgrænser på oversigtskortet samt på indtastningssiden ved georeferering, i det omfang de er tegnet. Det drejer sig om over 12.500 af de godt 19.000 lokaliteter i DOFbasen.

Kortet til eksakt georeferering på indtastningssiden vises nu først efter, der er valgt lokalitet. Og et par fejl med visning af georefererede ynglepar er nu rettet på resultatsiderne samt i retteformularen.

Hvis du opdager fejl/mangler, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen

26/09/2018: Opdatering: Klokken er nu 23:02 og opgraderingen er overstået.
Alt skulle være kørende uden problemer.

----

Fra kl. 22:00 begynder vi opgraderingen af vores server og der vil derfor være ustabilitet og nedetid for nogle af kort-funktionerne.

Forhåbentlig vil I intet opleve, men der er ingen grund til panik hvis I oplever fejl i løbet af aftenen og natten.

Mvh.
Udviklerholdet

11/04/2018: Når du er i felten i den kommende yngletid er det vigtigt, at du noterer dig det præcise sted for registrering af en række ynglefugle. Når du indtaster på DOFbasen er det mindst lige så vigtigt at du geolokaliserer dine iagttagelser. Det gælder især Rødliste-arter, arter på N2000-udpegningsgrundlag og andre særlige arter.

Vi er mange, der laver overvågning af lokaliteter og/eller af arter. Det er en meget stor hjælp for os når en arts bestand skal vurderes at dine observationer bliver geolokaliseret.

Et eksempel: I 2017 blev der mange gange indtastet 1-2 blåhals (sydlig) i Sølsted Mose. Enkelte observationer omfatter 5-7 individer. Men en nøje kortlægning af territorier viste, at der var mindst 20 par i området.
Lignende eksempler - dog med andre tal - kan findes for f.eks. rørdrum, rørhøg, trane, vandhøns, dobbeltbekkasin etc., ligesom det er gældende for hele landet.

Derfor: HUSK GEOLOKALISERING AF YNGLEOBS.

Mange hilsner
Martin Iversen

03/03/2018: Nyhedsbrev fra DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU), marts 2018

På årets DKU-møde blev det besluttet at revidere SUB-listen (arter og racer, der vises med grønt), og listen er nu blevet hele 25 arter og racer længere. Således vil de pågældende arter være lettere at ”pille ud”, når man gør sig det daglige overblik over dagens observationer eller foretager søgninger.

De nye arter og racer med SUB-status er:
Almindelig Skråpe, Sodfarvet Skråpe, Stor Stormsvale, Kongeørn, Sort Glente, Aftenfalk, Plettet Rørvagtel, Hvidbrystet Præstekrave, Pomeransfugl, Kærløber, Odinshane, Mellemkjove, Gråmåge, Søkonge, Lunde, Turteldue, Kirkeugle, Bjergpiber, Pungmejse, Pirol, Gulirisk og Stor Korsnæb, samt racerne Gulhovedet Gul Vipstjert, Sortrygget Hvid Vipstjert og Nordlig Blåhals.

Fælles for alle arter/racer er, at det enten er fåtallige ynglefugle, trækfugle med fluktuerende optræden (som f.eks. havfuglene) og/eller kun optræder regelmæssigt regionalt, som f.eks. Pomeransfugl og Nordlig Blåhals.

Bemærk at en art eller en race med SUB-status ikke nødvendigvis kræver dokumentation ved indtastninger. Det er dog altid godt at dokumentere fund af usædvanlige fugle med billeder, lydoptagelse eller beskrivelser, da det er lærerigt både for læsere og rapportører, samt at det letter DKUs kvalitetssikringsarbejde betragteligt. Det er blot ikke et krav for mange af de ny-ophøjede arter og racer med SUB-status.

Arter og racer, der i langt de fleste tilfælde vil kræve en beskrivelse eller billede/lyd-dokumentation, omfatter:
Lille Stormsvale, Kongeederfugl, Dværggås, Grønlandsk Blisgås (ssp. flavirostris), Lille Skrigeørn, Stribet Ryle, Damklire, Middelhavssølvmåge, Rødrygget Svale, Markpiber, Sydlig Nattergal, Sibirisk Gransanger (ssp. tristis), Hvidhalset Fluesnapper, Halsbåndsallike (ssp. soemmerringii), Rosenstær og Hortulan.

Dette er beskrevet på DKU-siden: https://dofbasen.dk/kvalitet/

En art som Sabinemåge er ikke på denne liste, men fænologisk afvigende observationer og enkeltstående observationer uden for influks af arten, vil ønskes dokumenteret. Dette gælder for samtlige invasionsarter.

Desuden er fem arter blevet ophøjet til fænologi-arter (vises med blåt) i vintermånederne:
• Brushane (fænologiart 1/12-10/3)
• Svaleklire (fænologiart 1/12-28/2)
• Hedelærke (fænologiart 1/12-28/2)
• Hvid Vipstjert (fænologiart 1/12-28/2)
• Munk (fænologiart 1/12-1/4)
• Husrødstjert (fænologiart 1/12-28/2)

Husk at god dokumentation indebærer en beskrivelse af fuglen, og ikke blot af omstændighederne.

”Hørt og set godt, ivrigt kaldende da den fløj lige over hovedet på os midt i morgenmaden” er IKKE brugbar dokumentation, da det kan dreje sig om et utal af arter.

”Gulspurv-stor værling, med lang, kløftet hale og laksefarvet underside overtrækkende i 5 m højde, set i 10X håndkikkert. Metallisk klingende ”plyt” hørt 5X, iblandet et enkelt ”fli”. Set og hørt af 4 observatører” vil til gengæld udelukke enhver tvivl om, at der har været tale om en Hortulan.

Vi ønsker jer alle et rigtigt godt forår med masser af fugle – og husk at indtaste dem i DOFbasen.

De bedste hilsner
DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU)
(0.008 sekunder)