GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 21/08/2019 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Ud for fribadet
2 OFFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
Svale sp. (Hirundinidae):
 
Minimum. Land og By.
100 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Fjordterne (Sterna hirundo):
 28 TNivå Bugt og strandenge[Annette Friis]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Ud for fribadet
2 OFFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
 1 RNivå Ådal[Annette Friis]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 
Obs fra dæmningen SØ
3 FUGyrstinge Sø[Knud Nielsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Obs fra dæmningen SØ
1 RGyrstinge Sø[Knud Nielsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Rast i skarvkolonien. 
1 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
 
Obs fra dæmningen SØ
1 JUVFUGyrstinge Sø[Knud Nielsen]

    DOF-BORNHOLM  
Temmincksryle (Calidris temminckii):
 2 FUSalthammer[Sune Riis Sørensen]

    DOF-FYN  
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 2 RSiø[Leif Sørensen]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Skestork (Platalea leucorodia):
 
SAS
1 RSaltvandssøen[Hans Knakkergaard]
 
HK
1 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
HK
1025 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
1025 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
SAS
6000 RSaltvandssøen[Hans Knakkergaard]
 
HK
6000 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 
SAS
3002 RSaltvandssøen[Hans Knakkergaard]
 
HK
3002 RSaltvandssøen[Svend Anker Schwebs]
Hedehøg (Circus pygargus):
 2 FUNy Frederikskog[Hans Knakkergaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
SAS
1 RRickelsbüller Kog (Tyskland)[Hans Knakkergaard]
 
SAS
1 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]
Digesvale (Riparia riparia):
 
Rastende i siv
60 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Anker Schwebs]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
HK
100 RDet Fremskudte Dige Syd[Svend Anker Schwebs]
 
SAS
100 RDet Fremskudte Dige Syd[Hans Knakkergaard]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 OFHyllerslev Enge[Søren Kristian Hansen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 
Fanø Fuglestation ringmærkning 
5 RISønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus):
 
Fanø Fuglestation ringmærkning 
1 RISønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 
Fanø Fuglestation ringmærkning 
2 RISønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
lavvande
min.
1000 RVorsø Kalv og Sydrevlerne[Jens Gregersen]

    DOF-VESTJYLLAND  
Trane (Grus grus):
 13 OFVærnengene[Arnbjørn Jens Jørgensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 OFVærnengene[Arnbjørn Jens Jørgensen]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Knarand (Mareca strepera):
 
Obs fra sydsiden 
8 RÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs fra sydsiden 
2 RÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
SSK
1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Obs fra sydsiden 
1 RÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Skestork (Platalea leucorodia):
 2 RFølle Bund[Klaus Sørensen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 7 RFølle Bund[Klaus Sørensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 101 RFølle Bund[Klaus Sørensen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
SSK
10 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Obs fra sydsiden 
10 RÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Sortklire (Tringa erythropus):
 4 RFølle Bund[Klaus Sørensen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 3 RFølle Bund[Klaus Sørensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
SSK
1 4KRÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Obs fra sydsiden 
1 4KRÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
SSK
1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Obs fra sydsiden 
1 RÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
SSK
4 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
 
Obs fra sydsiden 
4 RÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
alle ynglefuglenen på driftsbygningerne på
Kalø Hovedgård røg op, da en rovfugl
passerede
250 YF KKalø Gods/Hovedgård[Henning Heldbjerg]
 
Obs fra sydsiden 
110 R TÅrslev Engsø[Søren Skriver]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RHestehave Skov[Klaus Sørensen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 56 SVDrastrup Kær skove/agerland[Jonas Kjærgaard]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Skestork (Platalea leucorodia):
 45 RAgger Tange, område nord for molevej[Ole Dahlgreen]

    DOF-NORDJYLLAND  
Tredækker (Gallinago media):
 
set meget fint med alle karakterer, da den lettede på
8-10 meters afstand og fløj en længere rundtur
end normalt. Stemmen hørt tre gange. Lettede fra
engen umiddelbart øst for modelflyvepladsen og
landede to marker længere mod øst.
1 RVolsted Kær[Hans Christophersen]

(0.247 sekunder)