GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 24/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
i det nordvestlige hjørne af Stampen, meget synlig
fra vejen.
1 RStampedam (Lyngby-Taarbæk)[Anders Bæhr Nielsen]
Grå Gås sp. (Anser sp.):
 
Haraldshus
V-SV bl.a. 80 11:40 og 150+ 13:50
400 VØsterbro, ydre[Michael Borch Grell]
Bramgås (Branta leucopsis):
 145 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Knarand (Anas strepera):
 12 RPræstesø - vest for Søndersø[Torben Juul Hansen]
Krikand (Anas crecca):
 104 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Skeand (Anas clypeata):
 113 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Halsbåndstroldand (SU) (Aythya collaris):
 
Nok samme fugl som tidl år. Forsøgt udmeldt
på birdcall men uden held
1 MODR RSøndersø (Furesø kommune)[Jesper Brodersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Utterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
Haraldshus
4 12.22_24; 2 12.26, 4 (lavt over Fælledparken/ZM)
12:53
10 NVØsterbro, ydre[Michael Borch Grell]
 
Fra P- plads v Strandvejen.
2 VTaarbæk[Janus Neumann]
 3 TVeksø[Gert Østerbye]
 2 FUSkalstrup, Tune[Ole Friis Larsen]
 1 OFLidemark[Henning Skjelborg]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Obs fra tårnet
Ungfugl lavt  over mosen imod ØNØ
1 1K+OFUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
Kom temmelig lavt lidt nord for matriklen,
Bækkeskovvej 53.
Ingrid Hartz
1 JUVTBrønshøj[Lars Nørgaard Andersen]
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Stig Hansen]
 1 1KOFHejresøen, Vestamager[Søren Bay]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 9 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 6 TVeksø[Gert Østerbye]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Obs fra tårnet
61 SVUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
Haraldshus
træk SV-NV, 
30 VØsterbro, ydre[Michael Borch Grell]
 97 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Fra P- plads v Strandvejen.
35 VTaarbæk[Janus Neumann]
 45 SVHejresøen, Vestamager[Søren Bay]
 39 TVeksø[Gert Østerbye]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
28 Utterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
62 Østerbro, ydre[Michael Borch Grell]
 87 SVAvedøre Holme[Thorbjørn Thorslund]
 
Fra P- plads v Strandvejen.
Konstant indtræk
230 VTaarbæk[Janus Neumann]
 37 TVeksø[Gert Østerbye]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Højt og hurtigt mod SV
1 SVUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Bjarne Streyffert Rosenfeldt]
 1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 2 SVHejresøen, Vestamager[Søren Bay]
 1 FUFuresøen eksl. Kalvene[Niels Jessen]
 
11:20, 11:27, 11:54, 12:24
4 SVBaunesletten[Dan Rostgaard-Nielsen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 10 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Obs fra tårnet
1 SVUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 3 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Boligbirding
1 SFarum[Thomas Vikstrøm]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs fra tårnet
2 RUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Trane (Grus grus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
399 Utterslev Mose Del I (Vestmosen)[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
7 flokke set fra matriklen: 70, 220 130, 90, 30, 50, 160
750 SVUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Bjarne Streyffert Rosenfeldt]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
300 Bispebjerg Kirkegård[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
tre flokke højt oppe - de to første kaldende:
67 (14.40), 161 (14.44), 50 (15.14) - matrikel
278 SVBrønshøj[Bjørn Jakob Andersen]
 
Kl.1408: ca.150, 1448: ca.160, 1506: 80, 1511: 28 og 1518:
ca.75. Alle trak temmelig højt, flere endda ekstremt
højt, næsten alle pænt lige hen over
matriklen. Sidstnævnte flok dog pænt langt mod
SV, og antallet på dem er noget usikkert grundet
afstanden.
Ingrid Hartz
493 TBrønshøj[Lars Nørgaard Andersen]
 
Holmehus boligbirding
Talt fra foto. Trak højt og hurtigt. 
50 SVHusum[Erik Agertoft]
 
Set fra Fuglenes Hus
DPE, JH
110 SVVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 
Fuglenes Hus
70 SVVesterbro[Timme Nyegaard]
 30 TCarlsberg[Allan Haagensen]
 
Haraldshus
kreds meget fjernt over Svanemøllebugten. Tidligere i
dag set to "fantom-flokke" af gæs eller
traner på meget lang afstand, der trak langt syd om
Østerbro: ca. 150 (13:50) og 150-200 i et langt
todelt båpdn eller som to adskilte flokke (?) i
retning mod Valby bakke kl.1503-1505. Men for langt
væk til sikker bestemmelse (ikke i besiddelse af
teleskop!)
12 SVØsterbro, ydre[Michael Borch Grell]
 32 OFMariebjerg Kirkegård[Henrik Petersen]
 
Med lyd
225 SVAvedøre Holme[Thorbjørn Thorslund]
 
Fra P- plads v Strandvejen.
45 STaarbæk[Janus Neumann]
 
4 flokke hvoraf den største var på ca 230. Trak
højt i den kraftige blæst
450 SVHejresøen, Vestamager[Søren Bay]
 
 Sås rigtigt fint imens de tog højde, meget højlydte.
94 SKøge[Joakim Matthiesen]
 100 OFØlsemagle Revle[Jesper la Cour]
 146 TPræsteskov, Stevns[Bøje Nielsen]
 
TWJ
1550 SVHøjerup, Stevns[Frederik Johansen]
 
Tak til Per Bækgaard for at stikke hovedet ind af mit
vindue og gøre mig opmærksom på denne
fede flok!
51 SVDTU (Danmarks Tekniske Universitet)[Mathias Blicher Bjerregård]
 
Fin formation hen over området
51 SVDTU (Danmarks Tekniske Universitet)[Per Bækgaard]
Huldue (Columba oenas):
 18 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Hørt kalde et par gange ved pontonen på
sydsiden
1 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Peter Triantafillou]
 
Han -sort næb. Fløj frem og tilbage 5 gange -
bedste sted til obs. pt. ved bænken.
1 MFUKagsmosen[Stig Prehn]
 
Ved lille sø
1 RHakkemosen[Mikael Blicher]
 1 MRPræstesø - vest for Søndersø[Torben Juul Hansen]
 1 RHejede Sø, Avnstrup[Jan Hammer]
Hedelærke (Lullula arborea):
 2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1600 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Rødstrubet Piber (Anthus cervinus):
 
Vandhullet bag p-pladsen. Set alene i luften lidt væk
fra engpiberne. Kaldet hørt tydligt flere gange.
1 RHakkemosen[Mikael Blicher]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 TUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Peter Triantafillou]
 1 1KR SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 VHolmens Kirkegård[Allan Haagensen]
 
Haraldshus
1 VØsterbro, ydre[Michael Borch Grell]
 1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Samme sted som i går
1 FUSorgenfri Slotspark[Bent Søndervang]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 55 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 62000 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 7 OFBaunesletten[Dan Rostgaard-Nielsen]
Lapværling (Calcarius lapponicus):
 1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Fejlbjergsvej
5 VGilleleje By[Birthe Karpfen]
 
I een flok
21 VBørstrup Hage[Theo Askov]
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
51 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HHø CMG AJL JL AV mfl
91 Børstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
10 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
KMO; TM; JL, Munk, LAK + 8-10
8 OFRågeleje P-plads, areal øst for[Birthe Karpfen]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
heraf 2 ad. sommerdragt + 1 vinterdragt + 4 1K
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
22 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
7 VRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
 5 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
Islom (Gavia immer):
 
Nogle minutter efter ankomst bemærkedes stor lom med
bagudstikkende store fødder over havet. Den
fløj ind mod stranden, hvorefter den slog et sving og
drejede mod nordvest. Fuglen sås flot solbeskinnet, og
var sort/hvid i farverne, mørkt dolkformet næb
og med hvid halsplet. Den lå i længere tid og
kæmpede i luften op mod vinden, hvorfor der var fin
tid til at iagttage den. Noget af en overraskelse og den
eneste lom set. Raster måske i området.
1 OFDronningmølle kyst[Mads Danielsen]
Mallemuk (Fulmarus glacialis):
 1 TGilleleje By[Annette Friis]
 8 VBørstrup Hage[Theo Askov]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
46 Børstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
59 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
NV 8-10 m/s, byger
Herudover 3-4 rst.
6 TBørstrup Hage[Jens Lind]
 
KMO og 9 andre
5 VRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Hornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
8 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
MT, Vicky, AKn, LTR
3 VKikhavn[Martin Liebermann]
 
Supplerende obs til MT's indtastning for i dag. 
Supplerende obs til MT's obs i dag.
AKn
1 VKikhavn[Vicky Knudsen]
 2 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo T. Johansen]
 3 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Jørgen Munck]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PHE SKR MIF
9 Rågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
KMO; TM; JL, Munk, LAK + 8-10
2 OFRågeleje P-plads, areal øst for[Birthe Karpfen]
 
TM KMO JSC PoH BJO SLI JMP BK mfl
3 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Paul Nilsson]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
35 Rågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
6 Rågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
 5 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
Atlantisk Skråpe (SU) (Calonectris borealis):
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Stor skråpe, Mallemuk størrelse, dog mere
langvinget. gråbrun overside, hvid underside. Blev
overhalet af Sodfarvet Skråpe, størrelse til
sammenligning. Fuglene passerede på 2-3 km`s afstand.
Kuhls Skråpen vendte dog rundt og og fløj
tilbage mod nordøst.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
1 VKikhavn[Michael Trasborg]
 
Trak sammen med en sodfarvet skråpe, hvor den var
synligt større og meget lys på undersiden. Da
jeg fik den i skopet, vendte den dog om og forsvandt i
NØ retning. 
MT, AKn, MLieb, LTR
1 VKikhavn[Vicky Knudsen]
 
Dagens fedeste havfugl!!
14 hardcore feltbisser
1 VRågeleje P-plads, areal øst for[Bo T. Johansen]
 
Træk/rast+ ca. 3,5 km ude men set godt i lang tid.
1 TFRågeleje P-plads, areal øst for[Jørgen Munck]
 
Først SV ca. 10:15. NØ ca 12:15. Kunne
følges flere minutter begge gange på god
afstand. Set af alle tilstedeværende vil jeg tro. Min
oplevelse af fuglen matcher MT’s beskrivelse fra Kikhavn.
Medobsere konstaterede mørk underside på
hånd.
+mange
1 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Jesper Schade]
 
set langt ude, måske samme fugl som kom tilbage senere
KMO; TM; JL, Munk, LAK + 8-10
1 OFRågeleje P-plads, areal øst for[Birthe Karpfen]
 
Set ca 10.15 trk Sv og formentlig samme trk øst ca 2
timer senere. 
TM KMO JSC PoH BJO SLI JMP BK mfl
1 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Paul Nilsson]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
først W (1024), siden formentligt samme Ø
1325. En stor skråpe, som allemuk eller større.
Passerede ca. 3 km. ude og set af ca. 15 i første
omgang. Her sås en langvinger skråpe med
gråbrun overside, der virkede ensartet og strakte sig
yil hovedet, der således fremstod som forsynet med en
hætteaftig brun tegning, tydeligst set bagfra.
Underside hvid med smal sort bagkant på armen med
bredere mrk håndflade, hvilket forsvarer
artsbestemmelsen. Flugten med buer op og ned over
horisonten, albatrosagti; i medvind på sidst obs.
sås flere gange de karakteristiske, langsomme
"marionetdukkeagtige" vingeslag hvor hånden
blev rettet tydeligt bagud. 
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
1 TRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Stor langvinget skråpe, som gled roligt rundt på
let kuplede vinger i store buer. Trods afstanden (ca. 3-4
km) kunne den hvide inderside tydeligt ses. Oversiden
ensartet  brunlig. 
ca. 15
1 VRågeleje P-plads, areal øst for[Jens Lind]
Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus):
 
KMO og 9 andre
1 TRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Denne fart bombe overhalede en Atlantisk Skråpe.
Mørk gråbrun skråpe med smalle
sabelformet vinger.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
1 VKikhavn[Michael Trasborg]
 
14 hardcore feltbisser
1 VRågeleje P-plads, areal øst for[Bo T. Johansen]
 
laaangt ude.
1 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Jørgen Munck]
 
set langt ude
KMO; TM; JL, Munk, LAK + 8-10
1 OFRågeleje P-plads, areal øst for[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
9 Rågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
Opdaget af LAK på ekstrem langdistance. Vanvittig
fart, sort og målrettet. Forsvandt pludselig..... og
al opmærksomhed rettede sig i stedet mod en
sabinemåge samme sted derude....
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
1 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
 
Mørk skråpe 
1 ØRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
 
ca. 15
2 VRågeleje P-plads, areal øst for[Jens Lind]
Skråpe sp. (Procellariidae):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PHE SKR MIF
1 Rågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
2 W + 2 Ø; den ene mistæænkt
større skråpe, de 3 andre formentligt sodfarvet
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
4 TRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
Mellemstor til stor skråpe, tyndvinget, stivvinget,
meget lys med gråbrun overside og hvid underside. Trak
zig-zag-yo-yo hårdt igennem på
skråpemanér mod øst ude på
langdistancen. Tjaaa (?)
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
1 ØRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
Ca, 2-300 m ude. Set i medlys i sol
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
1 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
KMO og 9 andre
1 ØRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 
Nærmere fra land end havnemolens spids. Ca 200 m
1 VHornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
3 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
MT, Vicky, AKn, LTR
1 VKikhavn[Martin Liebermann]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PHE SKR MIF
2 Rågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
0742, lavt vest - kun LAK. Næste fugl langsomt
træk øst 1444, sidste fugl 1725
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
3 TRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
Opdaget af Theo ret tæt på..... gemte sig godt
mellem bølgerne!
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
1 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
Sule (Morus bassanus):
 
+1
30 OFGilleleje Havn[Ole Frøstrup Andersen]
 
+2
10 FUGilleleje By[Leif Frederiksen]
 71 RGilleleje By[Annette Friis]
 
Fejlbjergsvej
4 FUGilleleje By[Birthe Karpfen]
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
125 FUBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
sikkert flere, på et tidspunkt sås ca 100 i
samme scopfelt
HHø CMG AJL JL AV mfl
200 FUBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Et par store flokke langt ude i tragten. Minimumtal, nok
snarere 150
100 FUDronningmølle kyst[Mads Danielsen]
 
KMO og 9 andre
12 RRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 2 FUHornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
143 VKikhavn[Michael Trasborg]
 
MT, Vicky, AKn, LTR
35 OFKikhavn[Martin Liebermann]
 4 VNødebohuse[Bo T. Johansen]
 50 VRågeleje P-plads, areal øst for[Bo T. Johansen]
 
KMO; TM; JL, Munk, LAK + 8-10
30 FURågeleje P-plads, areal øst for[Birthe Karpfen]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
stort udtræk de første timer af obsen.
Alderbestemte: 45 ad. + 2 4K + 11 3K + 9 2K + 2 1K
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
224 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 15 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
825 FUBørstrup Hage[Christian Glahder]
 800 RHornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
Sølvhejre (Ardea alba):
 3 RHolløse Bredning[Annette Friis]
 
2 ornitter
3 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
Grågås (Anser anser):
 750 RHolløse Bredning[Annette Friis]
 
2 ornitter
900 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 1000 RSolbjerg Enge & Solbjerg Engsø[Johannes Bang]
Knarand (Anas strepera):
 18 RSimons Golf - Søholm[Annette Friis]
Skeand (Anas clypeata):
 
2 ornitter
20 FUHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
920 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
680 SVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
640 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 10 TGilleleje By[Annette Friis]
 
Feilbergsvej P-plads
6 VGilleleje By[Christian Glahder]
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
121 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HHø CMG AJL JL AV mfl
127 Børstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
40 Hornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
 
Obs primært syd for havnen
90 NVHelsingør Havn[Steen Søgaard]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
171 SVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Supplerende obs til MT's indtastning for i dag. 
Supplerende obs til MT's obs i dag.
AKn
16 VKikhavn[Vicky Knudsen]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
heraf 5 hanner + 2 hunner
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
47 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
JH
1 SVGræse Ådal[Ulla Munch Hansen]
 
Storm
1 1KTHelsingør lystbådehavn[Steen Højmark-Jensen]
 
Obs fra stuen.
luek
1 1KSVSkansebakken[Per Ekberg]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Obs primært syd for havnen
2 SVHelsingør Havn[Steen Søgaard]
 1 SVEsrum Sø[Bent Schäfer]
 
Set fra bil
Storm+IHJ
1 FUMose syd for Tulstrup[Steen Højmark-Jensen]
 
Obs. Stien til Sjælsmarkvej 
1 VSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 RHolløse Bredning[Annette Friis]
 
En kredsende og en sad lavt ibuskene
2 ornitter
2 3K+RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Passerede tæt forbi obsposten !!
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
1 5KSVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Prøvede at flyve mod vest i den meget hårde
vind, men opgav og landede på den smule af øen,
der var oven vande. Sad meget tæt med hovederne hver
sin vej.
2 ADRStenø N f. Frederikssund[Ulla Munch Hansen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Øst om sygehuset.
JH
1 BR SVGræse Ådal[Ulla Munch Hansen]
Musvåge (Buteo buteo):
 85 SVHumlebæk[Per Uldall Hansen]
 53 VFredensborg Slotspark[Henrik Boeg]
 
JH
102 SVGræse Ådal[Ulla Munch Hansen]
 
Linderupvej.
JH
39 SVGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
Obs primært syd for havnen
104 SVHelsingør Havn[Steen Søgaard]
 
Storm
43 SVHelsingør lystbådehavn[Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
91 Esrum Sø[Bent Schäfer]
 
Obs fra stuen.
luek
887 VSkansebakken[Per Ekberg]
 
Mikkelborg Strandpark.
48 NVMikkelborg[Karsten Winding]
 
Kom ind i samlet skrue fra Sundet.
35 SVRungsted Havn[Niels Tønnes Petersen]
 
Reservatet, syd og tangen. Normal vandstand.
Musvågerne trak over en meget bred front, og
både højt og lavt. Indtræk kunne ses fra
Espergærde til Vedbæk.
113 VNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 
Obs. Stien til Sjælsmarkvej 
Største flok kl. 1255. 76 stks 
281 VSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 FUFuresøen eksl. Kalvene[Niels Jessen]
 
bk
1 RVaserne[Jørgen Carlo Larsen]
 
Set fra bil
Storm+IHJ
1 SVHelsingør syd[Steen Højmark-Jensen]
 
Obs. Stien til Sjælsmarkvej 
1 SSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Obs fra stuen.
luek
2 SVSkansebakken[Per Ekberg]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
1 BR SKikhavn[Michael Trasborg]
 
Mikkelborg Strandpark.
1 SVMikkelborg[Karsten Winding]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Mikkelborg Strandpark.
1 SVMikkelborg[Karsten Winding]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 FSVBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
indtrækkende
HHø CMG AJL JL AV mfl
1 FADSVBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Obs fra stuen.
luek
1 ADSVSkansebakken[Per Ekberg]
 
Mikkelborg Strandpark.
0 SVMikkelborg[Karsten Winding]
Trane (Grus grus):
 
BK
200 OFVaserne[Jørgen Carlo Larsen]
 37 SVFredensborg By[Charlotte Boeg]
 82 SVAnnisse Nord[Flemming Søndergaard]
 
Stor højde. Prikfugle. Hørt
300 SÅlsgårde[Klaus Flemløse]
 
Obs primært syd for havnen
7 flokke. De 6 flokke så ud til at forstsætte
ned langs Øresund på Skånesiden.
340 SHelsingør Havn[Steen Søgaard]
 78 SVSnekkersten[Thomas Schytt]
 164 SEsrum Sø[Bent Schäfer]
 1 OFSelskov[Vilhelm Dalgaard]
 
Obs fra stuen.
luek
159 SVSkansebakken[Per Ekberg]
 22 SVNødebo[Anders Odd Wulff Nielsen]
 50 SVArboretet Hørsholm[Steffen Brøgger-Jensen]
 
På temmelig stor afstand ude over Sundet.
150 SRungsted Havn[Niels Tønnes Petersen]
 100 SNivå Bugt og strandenge[Mogens Bryndum]
 
I alt 5 flokke. 90 kom indtrækkende medens resten trak
langt ude over vandet.
250 SNivå Bugt og strandenge[Alex Rosendal]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
251 Sjælsø vest[Georg Hoffmann]
 
Fløj højt i retning mod syd
50 OFØrby[Jannik Andersen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 1 OFHolløse Bredning[Annette Friis]
Mellemkjove (Stercorarius pomarinus):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
Tydelige forlængede køller i halen; ellers
forbavsende slank uden kraftig vom
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 ADLF VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
flot fugl med køller
HHø CMG AJL JL AV mfl
1 ADVBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Med køller
1 ADSVRågeleje P-plads, areal øst for[Jørgen Munck]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
0712, 0838, sidstnævnte med køller
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
2 ADSDR VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Mellemkjove/Almindelig Kjove (Stercorarius pomarinus/S. parasiticus):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
2 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
6 Børstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
6 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 2 VRågeleje Strand[Bo T. Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Hornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
 
Byer
Storm
1 NVHornbæk Havn[Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
3 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Supplerende obs til MT's indtastning for i dag. 
Supplerende obs til MT's obs i dag.
AKn
1 ADMF NVKikhavn[Vicky Knudsen]
 5 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Jørgen Munck]
 
set langt ude
KMO; TM; JL, Munk, LAK + 8-10
1 OFRågeleje P-plads, areal øst for[Birthe Karpfen]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
2 lyse ad. + 1 imm. + 2 1K
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
5 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
1 VRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
Almindelig Kjove/Lille Kjove (Stercorarius parasiticus/S. longicaudus):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
Lille Kjove (Stercorarius longicaudus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
2 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Lige over havobs plads ved Linesvej kl 1220
MT, Vicky, AKn, LTR
1 1KVKikhavn[Martin Liebermann]
Storkjove (Stercorarius skua):
 1 RGilleleje By[Annette Friis]
 12 VBørstrup Hage[Theo Askov]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
34 Børstrup Hage[Christian Glahder]
 
flest der trak målrettet, men også flere der
rastede eller jagede undervejs
HHø CMG AJL JL AV mfl
51 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
NV 8-10 m/s, byger
Heraf 9 efter at HBJ havde forladt obsen. Dagstotalen
på lokaliteten således 60 ex.
26 VBørstrup Hage[Jens Lind]
 
Jagede rundt med en svartbag. Muligvis 2 fugle
1 FUDronningmølle kyst[Mads Danielsen]
 
KMO og 9 andre
6 VRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 1 RHornbæk Plantage Nordsjælland[Theo Askov]
 
Desuden masser af suler i tragten.
1 NVHornbæk Plantage Nordsjælland[Mads Danielsen]
 
Byer
Storm
1 NVHornbæk Havn[Steen Højmark-Jensen]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
0655, 0721, 2 0741, 0918, 0922, 0936, 1125, 1131, 1256.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
10 VKikhavn[Michael Trasborg]
 
MT, Vicky, AKn, LTR
1 VKikhavn[Martin Liebermann]
 4 TRågeleje P-plads, areal øst for[Jørgen Munck]
 
Blæsende fra NV om morgenen. Så lagde vinden sig ved
middagstid men igen ca. 10 m/s fra kl. 15
PHE SKR MIF
5 VRågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
TM KMO JSC PoH BJO SLI JMP BK mfl
2 SVRågeleje P-plads, areal øst for[Paul Nilsson]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
29 Rågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
Alle storkjover havde en tendens til at søge udad mod
vest og nordvest
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
7 VRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
Kjove sp. (Stercorariini):
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
3 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
KMO og 9 andre
1 VRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
2-3
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
2 VKikhavn[Michael Trasborg]
 
Blæsende fra NV om morgenen. Så lagde vinden sig ved
middagstid men igen ca. 10 m/s fra kl. 15
Fløj som Lille, Men langt væk
PHE SKR MIF
2 MF VRågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
2 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 ADVBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
1 ADVBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
2 1KVKikhavn[Michael Trasborg]
Sabinemåge (Xema sabini):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
Ret tæt på (ca. 150 m) i smukt sollys. Brun ryg
og vingedækkere og sort håndsvingskile, tydelig
kløftet hale med sorte yderkanter. Hals snusket
grå. Hvid underside.  Virkede rel. bredvinget og
mindre slank end Ride. Foto af HHø.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 1KVBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
kom bag brændingen, sort hånd, hvid bagvinge og
brunlig forvinge, ryg og hals/hoved
HHø CMG AJL JL AV mfl
1 1KVBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
KMO og 9 andre
1 VRågeleje Strand[Julie W. Broge]
 
Trak i stor hastighed mod NØ
1 Rågeleje Strand[Christian Rørdam]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Passerede lige hen over hovederne på os, 3-5 meter.
Lille måge med 3 farvet overside. Sort forkant
på hånd, resten af hånden samt
armsvingfjer kridhvid. Armen og ryg brungrå med
finvatret lyse skæl. Halen hvid med sort kløft.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
1 1KSVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PHE SKR MIF
2 Rågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
vesttrækkende 1527, østtrækkende 1705.
Små, adrætte måger med brune trekanter
på overvingen, hvid bagkant og sorte
håndsvingfjer. Kontrast mellem brune dækfjer og
hvide svingfjer tydelig
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
2 1KTRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
1K 15:28 Vest + 1K 18:19-18:22 rst. derefter NV. Den
første langt ude trækkende direkte igennem,
opdaget mens vi fulgte en af LAK´s sodfarvede
skråper. Den sidste med tydelig tredelt overside, sort
indskåret hale kom højt og ret tæt
på i fedt lys og rastede længe (2-3 minutter).
Blev set fouragere eksponeret i både direkte sollys og
i skygge. Wow!
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
2 VRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
 
Mørk ryg, knækkede vinger og tydelige
vingeaftegninger, fælles med flere bl.a. KMO
2 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
23 Børstrup Hage[Christian Glahder]
 
Storm
18 RHelsingør lystbådehavn[Steen Højmark-Jensen]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
10 1KVRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
159 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
12 ADVRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Ride (Rissa tridactyla):
 1 1KVBørstrup Hage[Theo Askov]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
4 Børstrup Hage[Christian Glahder]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HHø CMG AJL JL AV mfl
9 Børstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
NV 8-10 m/s, byger
5 VBørstrup Hage[Jens Lind]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KMO og 9 andre
4 Rågeleje Strand[Julie W. Broge]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
3 1KVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Supplerende obs til MT's indtastning for i dag. 
Supplerende obs til MT's obs i dag.
AKn
1 1KVKikhavn[Vicky Knudsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PHE SKR MIF
2 Rågeleje P-plads, areal øst for[Theo Askov]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
8 Rågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 
Eftermiddagsobs fra klokken 15
PhE, Theo, SKR, JJM, KMO, TM + 6
1 1KVRågeleje P-plads, areal øst for[Mikael Funch]
Lomvie (Uria aalge):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
5 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
7 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
5 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
Alk (Alca torda):
 1 VBørstrup Hage[Theo Askov]
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
5 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
6 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
2 SVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
4 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 2 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
Lomvie/Alk (Uria aalge/Alca torda):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
7 Børstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
8 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
Tejst (Cepphus grylle):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
0800 (1K), 1008 (1K), 1128
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
3 VBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
HHø CMG AJL JL AV mfl
3 VBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
6 SVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Morgen NW 8-10 m./sek., 4/8, og en overgang NW 11 m./sek.
Mellem 11 og 13 midlertidigt aftagebde til N 4 m./sek., fra
13.30 tiltagende til NW 10-12 m./sek. enkelte byger efter
regnfuld sen-nat, max. +13 grader.
TM,LAK,PHS,JE,JMP,BK,SKR,JWB,TG,PAN m.fl.
2 VRågeleje P-plads, areal øst for[Klaus Malling Olsen]
 1 TRågeleje P-plads, areal øst for[Bo Hansen]
Lunde (Fratercula arctica):
 
Nærmest vindstille mellem 1130-1315
Mindre, lidt snusket alkefugl. Mørktonet undervinge
og gråligt indrammet hoved, med tydelig næb der
dog ikke var højt som adult. Smed sig på vandet
efter passage. 
AJE, HHø, HB, JL, AV, PjP m. fl.
1 1KVBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
lille, snusket, kompakt, rund alkefugl, helt mørke
undervinger, smed sig på vandet vest for
12-bøjen
HHø CMG AJL JL AV mfl
1 V RBørstrup Hage[Hjalte Benjamin Johansen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Obs. Stien til Sjælsmarkvej 
4 VSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 5 FUGilleleje Havn[Per Vindis]
 
Byer
Storm
6 FU THornbæk Havn[Steen Højmark-Jensen]
 
Storm
3 RHelsingør lystbådehavn[Steen Højmark-Jensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 OFNødebo[Anders Odd Wulff Nielsen]
 
Havobs fra Linesvej kl. 0625-1350.
Vicky K. Allan K. LTR og LIE
1 SVKikhavn[Michael Trasborg]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Ådalen nord for Møllevej.
60 FUNivå Ådal[Karsten Winding]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 7 RTibirke Bakker[Bo T. Johansen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
Ådalen nord for Møllevej.
1 RNivå Ådal[Karsten Winding]
Ravn (Corvus corax):
 3 OFFredensborg Slotspark[Henrik Boeg]
Finke sp. (Fringillini):
 
Obs fra stuen.
luek
1400 SVSkansebakken[Per Ekberg]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Reservatet, syd og tangen. Normal vandstand.
Ca.antal.
25 FU TNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
3 NVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 3 NVKorshage[Jørgen Scheel]
 
JHC, KR, VWS +4
5 VKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Mallemuk (Fulmarus glacialis):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
0930, 0942, 0948, 1000, 2 1018, 2 1029, 1046
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
9 NVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Korshage[Jørgen Scheel]
 
JHC, KR, VWS +4
14 VKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus):
 
Skybrud og udbredt regn det meste af tiden. Obsede i
læ af buske og under paraply, N 5, 7/8, +7 gr C,
sigtbarheden generelt meget dårlig. Lidt ophør
i regnen ca 7.30.
Klassiske Sod, kom på stive vinger tæt på
havoverfladen, et par høje, stive buer over
bølgerne, sodbrune: 0600, 0603, 0645. Alle tæt
på land p.g.a. kraftig vind og regnbyger.
HVR
3 NVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa):
 
Skybrud og udbredt regn det meste af tiden. Obsede i
læ af buske og under paraply, N 5, 7/8, +7 gr C,
sigtbarheden generelt meget dårlig. Lidt ophør
i regnen ca 7.30.
Næsten alle i strandkanten, meget tæt på
os, alle sorte karakteristiske stormsvaler, hvid overgump,
lyst gråligt felt på overvingedækfjer,
flere gange sås, at de dansede / hoppede på
havoverfladen, enkelte på 10-15 m afstand i teleskop:
2 sammen 0545, 0602, 0605, 0615, 0621.
HVR
6 NVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Stormsvale med hvid overgump og 2 lyse felter på
armens overside.Set meget tæt på spidsen af
Korshage. 
1 ØKorshage[Jørgen Scheel]
 
Lille sortgrå fugl m hvid overgump. Fou nede mellem
bølgerne og kom ikke op over horizontlinien
JHC, KR, VWS +4
2 TKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
 
Den første kom tæt på land, men de andre
fugle kom længere ud.
TWJ, JHC +5
4 VKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Sule (Morus bassanus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HVR
62 Korshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 51 TKorshage[Jørgen Scheel]
 75 TKorshage[Tonny Papillon]
 
Antallet er et skøn
JHC, KR, VWS +4
150 VKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Canadagås (Branta canadensis):
 55 SVKorshage[Jørgen Scheel]
 54 RGyrstinge Sø[Henning Larsen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HVR
150 Korshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Syd for
1 SVHolbæk[Morten Müller]
 1 RGyrstinge Sø[Henning Larsen]
 2 RNordrup v. Ringsted[Bodil Dahl]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 OFGyrstinge Sø[Henning Larsen]
 2 IMMOFGyrstinge Sø[Jens Eriksen]
 
Marit
1 OFRavnemose[Orla Jakobsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
1 1KSVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 1 BR VKorshage[Jørgen Scheel]
 
JHC, KR, VWS +4
3 TKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 88 TGyrstinge Sø[Jens Eriksen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
JHC, KR, VWS +4
3 SKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Obs kun omkring udløbet
Marit
600 RKorevlerne[Orla Jakobsen]
Mellemkjove/Almindelig Kjove (Stercorarius pomarinus/S. parasiticus):
 
Den blev desværre opdaget for sent.
TWJ, JHC +5
1 1KVKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
mørk 0900, ad lys + 1 mørk 0921, ad lys 0948,
2 ad lyse 10.00, mørk / 1k 1042, samt 2-3 rastende
fugle efter Splits
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
8 R NVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Korshage[Jørgen Scheel]
 
Antal vanskelig at fastslå da der sikkert var flere
gengangere. Rastede på vandet og gik nu da op og
angreb mindre måger og terner.
JHC, KR, VWS +4
4 FUKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
 
6 trk. og 3 rst.
TWJ, JHC +5
9 VKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Lille Kjove (Stercorarius longicaudus):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
Meget lyst ex af Lille med næsten hvidtligt
/gråhvidt hoved, spinkelt bygget - sås sammen
med Alm, smal arm og hånd, kun 1-2 hvide skaftstriber
kunne anes, langt bagparti og gråmeleret overgump.
Hvid underside. tæt på i teleskoper. Fuglen
kunne følges langs hele Nordsjællands kyst, og
nåede så Korshage 0925. Set af alle
tilstedeværende personer (vist 9).
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
1 3K+LF SVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Mindre kjove. Lange slanke vinger med hvidt på yderste
2-3 håndsvf. Relativt langt halepartilangt. Let og
urolig flugt.
JHC, KR, VWS +4
1 VKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
 
TWJ, JHC +5
1 1KVKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Storkjove (Stercorarius skua):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HVR
5 Korshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 6 NVKorshage[Tonny Papillon]
 
JHC, KR, VWS +4
9 TKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
2 1KVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 1 NVKorshage[Jørgen Scheel]
 1 FUGyrstinge Sø[Henning Larsen]
Sabinemåge (Xema sabini):
 
Regn ophørte næsten ved 8-9.00 tiden, derefter
kun regnbyger, NNV 4-5, 4/8, sigtbarheden forbedret.
Fuglen, der blev fulgt fra Gilbjerg, Asserbo, Rågeleje
og Kikhavn, hvor man havde den på ganske nært
hold. Da fuglen kom til Rørvig var den ude på
1-1,5 km afstand og lyset var ikke det bedste. Blev dog set
fra to obspunkter - Korshage og ved P-pladsen. Ridestor
måge, der var kendetegnet ved sort hånd,
gråbrune overdækfjer og hvid bagkant /
armsvingfjer der dannede trekanter. Brunt på hoved og
nakke kunne anes. Men en nydelse - det var det bestemt ikke.
Blev efterfølgende også set ved Klint.  
HVR, KES, TPa, JSt, JSJ mfl
1 1KVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Fundet af JHC på nogen afstand: Lille måge. Sort
hånd, hvid vingetrekant og gråbrun arm + hoved +
ryg. Terneagtig flugt med hyppige dyk mod havoverfladen.
JHC, KR, VWS +4
1 1KNVKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
 
Den blev opdaget på en 2 km afstand af JHC. Den blev
fulgt til en lille prik forsvinde mod V.
TWJ, JHC +5
1 1KVKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 24 VKorshage[Jørgen Scheel]
 
kort stop
BR
29 ADRNørrevang, Rørvig[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 23 ADRNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
Obs kun omkring udløbet
Marit
2 RKorevlerne[Orla Jakobsen]
 
JHC, KR, VWS +4
7 VKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
 
Marit
8 RHøjby i Odsherred[Orla Jakobsen]
Ride (Rissa tridactyla):
 
Skybrud og udbredt regn det meste af tiden. Obsede i
læ af buske og under paraply, N 5, 7/8, +7 gr C,
sigtbarheden generelt meget dårlig. Lidt ophør
i regnen ca 7.30.
HVR
4 ADVKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 3 TKorshage[Jørgen Scheel]
 
JHC, KR, VWS +4
4 VKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
På øen
2 RGyrstinge Sø[Henning Larsen]
Splitterne (Sterna sandvicensis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HVR
30 Korshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 36 TKorshage[Jørgen Scheel]
Sortterne (Chlidonias niger):
 3 FUGyrstinge Sø[Henning Larsen]
Alk (Alca torda):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Korshage[Tonny Papillon]
Lomvie/Alk (Uria aalge/Alca torda):
 
JHC, KR, VWS +4
3 TKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Tejst (Cepphus grylle):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HVR
6 Korshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Korshage[Jørgen Scheel]
 
TWJ, JHC +5
3 VDR VKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Huldue (Columba oenas):
 4 SVOmø Sø[Poul Erik Hansen]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 
JHC, KR, VWS +4
1 TKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
 
TWJ, JHC +5
2 SKlintebjerg ved Klint[Frederik Johansen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
kort stop
BR
125 RNørrevang, Rørvig[Erik Vikkelsø Rasmussen]

    DOF-STORSTRØM  
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 RNielstrup Sø, Sydsjælland[Henrik Friderichsen]
 
østlige ende: lokalitetsrekord!
8 RNielstrup Sø, Sydsjælland[Bo Tureby Hansen]
 8 RNielstrup Sø, Sydsjælland[Torben Sebro]
 
Primært havtræk, ikke talt splitterne, skarv,
måger og spurvefugle
1 SVGedser Odde[J. P. Ringtved Andersen]
 
BP
1 FUMaribo Søndersø midt[Bernt Rasmussen]
 
Fra skjulet
KK
3 FUHejrede Sø vest[Karsten Ludvig Rasmussen]
Pibeand (Anas penelope):
 
Primært havtræk, ikke talt splitterne, skarv,
måger og spurvefugle
254 SVGedser Odde[J. P. Ringtved Andersen]
Knarand (Anas strepera):
 29 RNakskov Indrefjord[Michael Aggerbeck]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Primært havtræk, ikke talt splitterne, skarv,
måger og spurvefugle
602 SVGedser Odde[J. P. Ringtved Andersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFSæbyholm[Michael Aggerbeck]
 
BP
2 TMaribo Søndersø midt[Bernt Rasmussen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
1 ad + 1 1k.  
2 S RFlintinge Ås udløb (v. Fuglsang)[Benny Steinmejer]
 2 1KRValnæs[Leif H. Jacobsen]
 
Fra skjulet
fløj mod reden
KK
2 OFHejrede Sø vest[Karsten Ludvig Rasmussen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR FUØllebølle[Lars Munk]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 2 FUFlintinge Ås udløb (v. Fuglsang)[Benny Steinmejer]
 
Kunne godt være de samme som ved Flintinge Åens
udløb.
2 FUGammelholm Enge[Benny Steinmejer]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Primært havtræk, ikke talt splitterne, skarv,
måger og spurvefugle
1 FUGedser Odde[J. P. Ringtved Andersen]
Trane (Grus grus):
 
fem flokke
JFN
200 TKraneled[Leif Schack-Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
144 Bøtø Nor midt (markerne)[Mads Hagen]
 
En flok - meget højt
78 SOre vest for Vordingborg[Jens Dithmarsen]
 
Haven Rådyrvænget
i 4 flokke højt + kreds og under stort spektakel
255 SNyråd[Preben Berg]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 50 RFarø[Simon Vikstrøm]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Nigel Judson
113 RIGedser Odde[Gedser Fuglestation]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Nigel Judson
16 RIGedser Odde[Gedser Fuglestation]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Nigel Judson
1 RIGedser Odde[Gedser Fuglestation]

    DOF-BORNHOLM  
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom (Gavia stellata/G. arctica):
 5 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
26 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
1934 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 2041 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 22 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
4180KLU
45 RSalthammer[Henrik Gerner Baark]
 47 RSalthammer[Kirsten Laursen]
 
Kirsten og Henrik fra Sorø
43 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Knortegås (Branta bernicla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
246 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 423 SVHammeren[Jens Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
169 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Pibeand (Anas penelope):
 1094 SVHammeren[Jens Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
923 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 2180 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Krikand (Anas crecca):
 132 SVHammeren[Jens Christensen]
 221 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spidsand (Anas acuta):
 30 SVHammeren[Jens Christensen]
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
3 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 41 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skeand (Anas clypeata):
 42 SVHammeren[Jens Christensen]
Sortand (Melanitta nigra):
 495 SVHammeren[Jens Christensen]
 71 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 73 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 51 SVHammeren[Jens Christensen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Set flere gange kredsende over skoven.
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
43 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 10 SÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 5 FUSylten[Eilif S. Bendtsen]
 11 FUStrandmarken[Henning Lykke Larsen]
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
5 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
1 SVBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 1 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Trane (Grus grus):
 20 TSaltuna-Randkløve Skår[Kirsten Laursen]
 
antallet er ca. trækkende ned mod Rønne over
land.
140 TFHammershus[John Holm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
245 Årsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
9 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 44 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Trækker meget højt
Unna
120 SVGalløkken[Per C. Pedersen]
 
Kredsede meget højt over nål-området
inden de trak SV. - Endeligt antal når jeg har set
på billeder.
Fra fra haven
100 SVRønne[Hans Fæster]
 90 SVRønne[Niels-Christian Lau]
 
Lige over byen
50 SVÅkirkeby[David Nestved]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 5 SVHammeren[Jens Christensen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
3 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 11 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stormmåge (Larus canus):
 
På pløjemark
4180KLU
1000 RSaltuna[Henrik Gerner Baark]
Sortterne (Chlidonias niger):
 1 1KVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Lomvie/Alk (Uria aalge/Alca torda):
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Natravn (Caprimulgus europaeus):
 
Sad på vejen. Ganske tillidsfuld. Ret så sen
iagttagelse.
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
111 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 52 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 2 RStrandmarken[Eilif S. Bendtsen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
18 NVBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
46 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 25 OFHammeren[Jens Christensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
Langs skovkanten
77 NVBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
1 NVBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
Sortkrage (Corvus corone):
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ravn (Corvus corax):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
4 RBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 9 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 16 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 
I dag kørt gylle ud - derfor mange måger
4 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
204 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
112 NVBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]
 90 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Lapværling (Calcarius lapponicus):
 
Jeg obsede fra gangbroen til campingpladsen på
Skrokkegårdsvej
1 VBro Odde-Dueodde ud for gangbroen[Eilif S. Bendtsen]

    DOF-FYN  
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
1 SVHavet ud for Lunden og Føllesbjerg[Ralph Qwinten]
Sule (Morus bassanus):
 
1035, 7 1219
8 VKasmose Skov[Michael Brunhøj Hansen]
 8 VKasmose Skov[Michael Mosebo Jensen]
Canadagås (Branta canadensis):
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
41+3+29+30 Vel usædvanligt med så mange?
103 SVHavet ud for Lunden og Føllesbjerg[Ralph Qwinten]
Spidsand (Anas acuta):
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
16 SVHavet ud for Lunden og Føllesbjerg[Ralph Qwinten]
Taffeland (Aythya ferina):
 370 RNørreballe Nor[Ralph Qwinten]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
139 Kasmose Skov[Michael Brunhøj Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
1030 Kasmose Skov[Michael Mosebo Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFHeden (Midtfyn)[Leif Sørensen]
 
100 m. øst for motorvejen.
4 OFKværndrup[Morten Müller]
 
Kredsende over skoven
4 OFBleget[Per Rasmussen]
 1 OFNørreballe Nor[Ralph Qwinten]
 1 TKeldsnor[Ralph Qwinten]
 1 OFØrnehøj-området (Gulstav)[Ralph Qwinten]
 3 OFNørre Søby[Leif Sørensen]
 2 OFSkov SV for Vantinge[Niels Bomholt Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 ADFUGrusgrave v/Davinde[Henrik Kalckar Hansen]
 1 IMMRKeldsnor[Nis Rattenborg]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR TGulstav[Ralph Qwinten]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
1 Havet ud for Lunden og Føllesbjerg[Ralph Qwinten]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 5 RØrnehøj-området (Gulstav)[Ralph Qwinten]
 
Trækobs til 10 samt fra 16:10-17:20
7 SHavet ud for Lunden og Føllesbjerg[Ralph Qwinten]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 RKeldsnor[Nis Rattenborg]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 Kasmose Skov[Michael Brunhøj Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal[Kurt Due Johansen]
 1 FIMMRHesselbjerg (Langeland)[Nis Rattenborg]
Sandløber (Calidris alba):
 1 RKeldsnor[Nis Rattenborg]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
1 lys + 3 mørke 1105, 1 mørk 1115, 1 lys + 3 mørke 1215, 1
mørk 1355
10 VKasmose Skov[Michael Brunhøj Hansen]
 2 VKasmose Skov[Erik Busk]
 2 VKasmose Skov[Michael Mosebo Jensen]
Storkjove (Stercorarius skua):
 
1035, 3 1128, 1213
5 VKasmose Skov[Michael Brunhøj Hansen]
 
De 7 set af THH og SKI Fredericia, mens de sidste 2
først trak V til sidst i min obs.periode. Kl. 17:40
blev 5 set samtidig.
9 VKasmose Skov[Michael Mosebo Jensen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 20 VKasmose Skov[Michael Brunhøj Hansen]
 17 VKasmose Skov[Erik Busk]
 14 VKasmose Skov[Michael Mosebo Jensen]
Huldue (Columba oenas):
 4 OFNørreballe Nor[Ralph Qwinten]
 5 RGulstav Østerskov[Ralph Qwinten]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 FUCaroline Amalielund[Steen Winkel]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Minimum 
50 FUNørreballe Nor[Ralph Qwinten]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Ved obspladsen 
1 FULunden[Ralph Qwinten]
Råge (Corvus frugilegus):
 600 RUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Flok med Stillitser
50 FUNørreballe Nor[Ralph Qwinten]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
2 OFLakolk Strand, Rømø[Klaus Bo Jensen]
Mallemuk (Fulmarus glacialis):
 1 RRømødæmningen[Viggo Petersen]
 
Rastede små 20 m fra P-pladsen
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
1 RRømødæmningen[Klaus Bo Jensen]
 
Klaus bo, Viggo P
1 RRømødæmningen[Kim Hagen Andersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 8 RRømødæmningen[Viggo Petersen]
 3 RRømødæmningen[Svend Anker Schwebs]
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
3 RAstrup Forland[Klaus Bo Jensen]
 1 FUFredsmaj, Sønderskoven[Peter Schwartz Jensen]
 3 FUVed Åen[Vera Jessen]
Spidsand (Anas acuta):
 140 RHøjer Vade[Vera Jessen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFÅrtoft Mark[Viggo Petersen]
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
1 VÅrtoft Mark[Klaus Bo Jensen]
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Muligvis forsvandt en tredje over skoven ?!
HJNissen
2 VSønderskoven[Bjarne Nielsen]
 
Egetofte naturskole
1 stk 1514 2 stk 1517
3 SVSønderskoven[Kjeld Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 RRømødæmningen[Viggo Petersen]
 3 JUVRRømødæmningen[Svend Anker Schwebs]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
han+hun
2 FURømødæmningen[Svend Anker Schwebs]
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Trak syd om obsposten
HJNissen
1 MSVSønderskoven[Bjarne Nielsen]
Hedehøg (Circus pygargus):
 1 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Vera Jessen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
HJNissen
22 SVSønderskoven[Bjarne Nielsen]
 
Egetofte naturskole
18 SVSønderskoven[Kjeld Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HJNissen
116 Sønderskoven[Bjarne Nielsen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Kl. 11:25 og kl. 15:36
HJNissen
2 VSønderskoven[Bjarne Nielsen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Trak nord om obsposten
HJNissen
1 VSønderskoven[Bjarne Nielsen]
 
Egetofte naturskole
1 SVSønderskoven[Kjeld Jensen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 4 RKongshoved[Viggo Petersen]
Storspove (Numenius arquata):
 800 RRømødæmningen[Svend Anker Schwebs]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
en del stormmåger i flokken
1000 RDyvig[Johannes Bang]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Kim Hagen Andersen og Viuggo Petersen
30 RJuvre Enge, Rømø[Klaus Bo Jensen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
6400SOJ
4 FUBirkepøl[Kaj Abildgaard]
Ringdrossel (Turdus torquatus):
 3 RLandsende, Rømø[Viggo Petersen]
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
3 RLandsende, Rømø[Klaus Bo Jensen]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Kohejre (SU) (Bubulcus ibis):
 
Fu reagerede og fløj derefter mod nord
KUH
1 FUAlbuebugt enge og vade[Niels Bomholt Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
KUH
1 IMMOFAlbuebugt enge og vade[Niels Bomholt Jensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Lavede obs fra Børsen pga. vejret.
Fanø Fuglestation
1 SSønderho og Sommerhusområde[Henrik Knudsen]
 1 Fanø Vesterstrand[Kim Fischer]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Flyttede obsen fra Børsen til Mindelunden på
opfordring af Kim
Fanø Fuglestation
1 ADSMindelund og Kalvekrog[Henrik Knudsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Fanø Fuglestation
2 RKeldsand[Henrik Knudsen]
Trane (Grus grus):
 14 SVVejen By[Erling Kock Jensen]
Sortgrå Ryle (Calidris maritima):
 
Fanø Fuglestation diverse obs. Tjek ved strandkanten da
højvande kom ind.
Fanø Fuglestation
1 RSønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
Sildemåge, Britisk (graellsii) (Larus fuscus graellsii):
 
Ikke gule ben. Svingfjersfældning som
sølvmåge.
1 3K+RSøren Jessens Sand[Kim Fischer]
Korttået Lærke (SU) (Calandrella brachydactyla):
 
blev set 2 gange flyve lavt over klitterne. en mindre lys
sandfarvet fugl set. Et bysvaleagtigt kald hørt.
KUH
1 RHønen, Sønderho[Niels Bomholt Jensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
uden hale
KUH
1 SVHønen, Sønderho[Niels Bomholt Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation
3 Sønderho og Sommerhusområde[Henrik Knudsen]
 
Flyttede obsen fra Børsen til Mindelunden på
opfordring af Kim
Fanø Fuglestation
1 NVMindelund og Kalvekrog[Henrik Knudsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
KUH
1 MRHønen, Sønderho[Niels Bomholt Jensen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation
57 Mindelund og Kalvekrog[Henrik Knudsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation
64 Sønderho og Sommerhusområde[Henrik Knudsen]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Sule (Morus bassanus):
 
Roklubben
SKI
6 TFredericia Østerstrand[Tim Hesselballe Hansen]
 
1+6 flest ad
9 T FUTrelde Næs[Bent Carstensen]
 1 VTræskohage[Morten D. D. Hansen]
 
HP,LFN+1
8 TRosenvold[John Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Rosenvold[Tommy Kaae]
 
LFN, DD, JJ, HT
11 ØRosenvold[Hans Pinstrup]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
3 flokke
60 RVorsø Østvejle og Langøerne[Jens Gregersen]
Grågås (Anser anser):
 
Marker ned mod Nørrestrand
1050 RNebel[Jens Gregersen]
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 1 VRosenvold[Tommy Kaae]
[Mandarinand] (Aix galericulata):
 
Stadig i den østligste sø, af de to
søer lige neden for hotellet.
1 MPRA FUBygholm Park[Jim Pedersen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Roklubben
SKI
600 RFredericia Østerstrand[Tim Hesselballe Hansen]
 
LFN, DD, JJ, HT
430 ØRosenvold[Hans Pinstrup]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Mørk
1 VAskær[Ib Gundelach]
 
JJ, DD, HTH, HP
1 TRosenvold[Lars Fenger Nielsen]
 
HP,LFN+1
1 TRosenvold[John Jensen]
 
LFN, DD, JJ, HT
1 1KSVRosenvold[Hans Pinstrup]
Rød Glente (Milvus milvus):
 7 VTræskohage[Morten D. D. Hansen]
 
JJ, DD, HTH, HP
20 TRosenvold[Lars Fenger Nielsen]
 
LFN, DD, JJ, HT
20 SVRosenvold[Hans Pinstrup]
 
Første hold af 6 Glenter kom ind fra øst kl.
10.50 og 2 nyslåede græsmarker samt læ,
gjorde at de blev. Flere kom til og jeg talte 14 i luften
over ådalen samtidig fra P-pladsen på vestsiden.
Desuden musvåger med samme adfærd. Var der kun
25 gode minutter.
14 RRohden Ådal[Erik Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Store Dalby Skov[Tommy Kaae]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 SVRosenvold[Morten D. D. Hansen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Roklubben
Alle udtrk. omkring Hyby Lund og indtrk. Røjle Klint
SKI
6 SFredericia Østerstrand[Tim Hesselballe Hansen]
 
JJ, DD, HTH, HP
4 TRosenvold[Lars Fenger Nielsen]
 
HP,LFN+1
2 TRosenvold[John Jensen]
 4 SVRosenvold[