GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 22/01/2019 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Obs fra fribadet
Sandsynligvis langt flere 
100 RFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
Pibesvane (Cygnus columbianus bewickii):
 1 RHejresøen, Vestamager[Steffen S. Nielsen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
bilobs og cykel fra parken til fugletårnet og retur
100 FUGjorslev marker[Jan Pedersen]
Tajgasædgås/Tundrasædgås (Anser fabalis/A. serrirostris):
 
bilobs og cykel fra parken til fugletårnet og retur
angiver den største flok, 65, men også 52 ude
vestpå med blisgæs og bramgæs. Ikke
tjekket ude ved Holtug Strandvej eller Mosevej, hvor der
undertiden også er fundet sædgæs. Men
Råby og Bredeløkke tjekket uden yderligere
gæs.. 
117 FUGjorslev marker[Jan Pedersen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
bilobs og cykel fra parken til fugletårnet og retur
kun angivet den største flok på 300. Her stod
blot 50 sammen  med lidt sædgæs 10 minutter
tidligere (ca. 12.45). Meget bevægelige i
området. Også blisgæs på grusvej ud
mod øst syd for skoven, og en mark ned mod
Bredeløkke
375 FUGjorslev marker[Jan Pedersen]
Grågås (Anser anser):
 
bilobs og cykel fra parken til fugletårnet og retur
minimum 1000 på majs remise i parken, men også
150 fou lige vest for på mark og spredte
smågrupper rundt i området. To blå
halsbånd i parken hhv. Z RL og Y PP, sidste vistnok en
genganger fra tidligere år. Begge blå med hvide
typer.
1200 FUGjorslev marker[Jan Pedersen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 90 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
bilobs og cykel fra parken til fugletårnet og retur
prik ved en flok på 500 (med 40 blisgæs), men
også 250 ude vestpå mellem Søholmvej og
Dyrehavevej, og omkringflyvende ved slottet, så
måske flere
750 FUGjorslev marker[Jan Pedersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
fugletårnet
1050 FUMøllesø ved Gjorslev[Jan Pedersen]
Havlit (Clangula hyemalis):
 45 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Isdække og delvis snedække.
1 FUSmør- og Fedtmosen[Frank Desting]
Agerhøne (Perdix perdix):
 5 RTåstrup (Stevns)[Kjeld Hansen]
 11 FUSigerslev[Jan Pedersen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 1 RKallerupgårde/Vasby området[John Schustin]
Ringdue (Columba palumbus):
 
bilobs og cykel fra parken til fugletårnet og retur
2000 FUGjorslev marker[Jan Pedersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RKongelunden del 5 (marker og nyskov NV for ...[Steffen S. Nielsen]
 
Måske samme fugl som vi så nær Stampedam
knap 1 time tidligere. Senere hært ved Mathildebroen.
HPR
1 RRådvad til Strandmøllen[Erik Agertoft]
 
HPR
1 RRådvaddam til Stampedam[Erik Agertoft]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 50 RSydhavnstippen[Jakob Strand]
 135 FUMørkhøj[Lars Paaby]
 60 RFarum[Jakob Engelhard]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Ved Stampen.
LAK.
1 FURådvaddam til Stampedam[Tim Andersen]
 
HPR
1 FUMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Erik Agertoft]
 
Lands åerne fra Klostergårdsvej til
Højbyvej
Mellem jernbanebroen og Højbyvej
1 RLejre St.[Søren Peter Pinnerup]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 20 RKongelunden del 4 (SV-del af skoven)[Steffen S. Nielsen]
Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) (Sitta europaea europaea):
 
Kort rundtur ved Springforbi
Snoopy
2 FUJægersborg Dyrehave[Simon Vikstrøm]
Træløber (Certhia familiaris):
 
HPR
4 FURådvad til Strandmøllen[Erik Agertoft]
Ravn (Corvus corax):
 
Kort rundtur ved Springforbi
Fløj meget omkring, men også flere MEGET
tillidsfulde og set på få meters afstand. Ca.
tal
Snoopy
10 RJægersborg Dyrehave[Simon Vikstrøm]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 
selinevej
150 RVestamager (Kalvebod Fælled)[Jakob Strand]
Nordlig Gråsisken (Acanthis flammea):
 
Isdække og delvis snedække.
78 RSmør- og Fedtmosen[Frank Desting]
Hvidsisken (Acanthis hornemanni):
 
Isdække og delvis snedække.
fou. med 18 Nordlig Gråsisken i birk og skilte sig ud
fra dem ved lyst/hvidligt helhedsindtryk, ingen eller kun
svage flankestriber, renhvid over- og undergump, lille
næb mv.
2 BR FUSmør- og Fedtmosen[Frank Desting]
 
dæmningen
desværre kun set  kortvarigt, da flokken af
småfugle lettede og fløj ind ved træerne
ved kiosken. Sisken med tydelig renhvid overgump og et meget
lyst indtryk generelt. Havde desværre ikke tid til at
lede efter den
1 RØlsemagle Revle[Svend Aage Linderström]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Heraf 1 syngende
10 MFUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
Boligbirding
6 RRødovre bydel[Gert Pedersen]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 8 SVHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Christian Glahder]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Obs fra fribadet
Sandsynligvis langt flere 
100 RFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
Sule (Morus bassanus):
 2 OFHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Michael Køie Poulsen]
 1 ADRHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Christian Glahder]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Flest stod på isen
91 RBækkebro[Christian Glahder]
Blisgås (Anser albifrons):
 
bredningvej
100 FUHolløse Bredning[Peter Rand]
 100 RHolløse Bredning[Michael Køie Poulsen]
 
med grågæs
24 RHessemose ådal fra Mårum til Solbjerg engsø[Michael Køie Poulsen]
Grågås (Anser anser):
 
bredningvej
500 FUHolløse Bredning[Peter Rand]
 520 RNivå Bugt og strandenge[Annette Friis]
Canadagås (Branta canadensis):
 
Reservatet, Tangen. Normal vandstand. 
208 R NATNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
bredningvej
50 FUHolløse Bredning[Peter Rand]
 70 RHolløse Bredning[Michael Køie Poulsen]
 60 SVHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Michael Køie Poulsen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Reservatet, Tangen. Normal vandstand. 
1 MFUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Taffeland (Aythya ferina):
 
bredningvej
100 RHolløse Bredning[Peter Rand]
Amerikansk Sortand (SU) (Melanitta americana):
 
Ca. 200 fra P-plads og ca. 150 m ude med 4 han og 2 hun
Sortand. Markant stor orange klump på næbbet og
kraftigere bygget end Sortandehannerne
1 MADRHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Christian Glahder]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 15 RHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Michael Køie Poulsen]
 9 RHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Christian Glahder]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
delvis MKH
57 RStore Kalv[Paul Nilsson]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 ADRSolbjerg Enge & Solbjerg Engsø[Michael Trasborg]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Incl obs fra kl. 1445-1525.
Vild panik overalt, kragefugle, Alliker, Gråkrager,
Råger og Ringduer samt div. måger flyvende rundt
i en stor forvirring. Kort efter kom så denne
"killer" lavt, max. 50 meter over haven
Æblerosevej 2, videre mod øst. Spændende
med disse obs af Duehøg ved Kikhavn.
Forhåbentlig lokale fugle.
1 FADOFKikhavn[Michael Trasborg]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Porttårnet, allerøverst, mod V
1 R NATSlotssøen og Indelukket[Michael Nørfelt]
Storspove (Numenius arquata):
 
Linderupvej. To jægere med det hele på vandet
nær Stenø.
HK+JH
35 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
Svartbag (Larus marinus):
 
Reservatet, Tangen. Normal vandstand. 
209 RNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Alk (Alca torda):
 1 RHesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdr...[Michael Køie Poulsen]
Skovhornugle (Asio otus):
 
Formiddag.
3 RNiverød[Karsten Winding]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 5 FUHelsingør lystbådehavn[Per Vindis]
 
SKI
3 RHelsingør lystbådehavn[Tim Hesselballe Hansen]
Bjergpiber (Anthus spinoletta):
 
Sammen med 5 Skærpiber og 1 Husrødstjert
1 FUHelsingør lystbådehavn[Per Vindis]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 RSolbjerg Enge & Solbjerg Engsø[Michael Køie Poulsen]
 1 RSolbjerg Enge & Solbjerg Engsø[Michael Trasborg]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 OFHelsingør lystbådehavn[Per Vindis]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
MKH
1 RFrederikslund Skov[Paul Nilsson]
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes):
 
Obs ved nordhusvej området
Desv negativ i dag.
En del andre frustrerede hardcore birdere
0 RTisvilde[Bo T. Johansen]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 
Set ved platformen - forsvandt ind på byggepladsen
Storm
42 FU SSkallestranden[Steen Højmark-Jensen]
Hvidsisken (Acanthis hornemanni):
 
Sommerhusmatriklen sigynsvej
Dagens matrikel overraskelse desv ikke verificeret godt nok
derfor 0 indtast. Set lige udenfor vinduet og karakterer
psssede på hornemanni med meget lille næb, meget
lyst/ hvidt helhedsindtryk og kun svagt farvede
flankestriber desuden set den var kun let rosa på
bryst hvilket osse passer på hvidsisken. Men det
afgørende kendetegn renhvid overgump kunne jeg ikke
konstatere da kræet fløj op kort før jeg
fik kikkert på den, æv ellers en feed
matrikelart!
0 MADRMelby Enghave[Bo T. Johansen]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RTamosen[Orla Jakobsen]
Knarand (Mareca strepera):
 1 MRTamosen[Orla Jakobsen]
Krikand (Anas crecca):
 65 FUOmø Mose[Poul Erik Hansen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Vandhullerne var næsten helt tilfrosne. Fuglene var i
åslyngningerne. Har ikke tidligere set så mange
lille skallesluger her i Tamosen.
42 RTamosen[Orla Jakobsen]
 
Eva.
17 RTystrup Sø/ Kongskilde[Preben Pedersen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
4180KLU
125 RSorø Sø[Henrik Gerner Baark]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 2KRTamosen[Orla Jakobsen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 18 RTorpet Mose[Leif Schack-Nielsen]
Skovhornugle (Asio otus):
 1 RRingsted å syd [Henning Larsen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 2 FUHøm Mølle[Henning Larsen]
 2 RHøm Mølle[Jørgen Madsen]
 
JFN + 2
2 RHøm Mølle[Leif Schack-Nielsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 FULagunen[Ole Nilsson]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 RHøm Mølle[Henning Larsen]
 1 RHøm Mølle[Jørgen Madsen]
 
JFN + 2
1 RHøm Mølle[Leif Schack-Nielsen]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 
Boligbirding - Klitfogedvej - diset og koldt, trist vejr!
35 OFSandflugtsplantage[Morten Jensen]

    DOF-STORSTRØM  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Obs. fra Tamose-stiens udsigtspunkt.
310 RTystrup Sø, nordlige del[Orla Jakobsen]
 
Obs fra Vintersbølle strand. NB for meget
bølgegang og flimmer til ordentlig tælling
85 RStorstrømmen øst for Masnedø[Preben Berg]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Obs. fra Tamose-stiens udsigtspunkt.
700 RTystrup Sø, nordlige del[Orla Jakobsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FUMagleby på Møn[Flemming Pagh Jensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR FUMagleby på Møn[Flemming Pagh Jensen]
Blishøne (Fulica atra):
 
Obs. fra Strandboulevarden.
550 RGuldborgsund, nord, del 3[Benny Steinmejer]

    DOF-BORNHOLM  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Balkabugten
52 RBalka-Snogebæk Havn incl havn[Steen E. Jensen]
Knarand (Mareca strepera):
 21 RSalthammer[Steen E. Jensen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 1 ADRSalthammer[Steen E. Jensen]
Skovhornugle (Asio otus):
 
Campingpladsen
Mindst
5 RGalløkken[Steen E. Jensen]
 
Galløkken langs stranden til Kanondalen og rundt der
og retur via campingpladsen og ad stien langs med skoven.
Havneudvidelsen: Gummiged 1, Gravko 2, Dumper 1 i funktion.
Efterhånden stor ophobning af sand og jord, så
man dårligt kan se ind i området.
Campingpladsen i det sædvanlige træ
5 RGalløkken[Erik Jensen]
Ravn (Corvus corax):
 
Lene P.
12 OFØlene[Hans Kurt Pedersen]
Nordlig Gråsisken (Acanthis flammea):
 
Lene P.
35 OFHagemyr[Hans Kurt Pedersen]

    DOF-FYN  
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 RNyborg Slot[Peter Pelle Clausen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
søen isbelagt
1 FUNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
havde flere gange ture rundt om blishøns
2 ADRHelnæs, Halen[Ella Mikkelsen]
 2 ADRHelnæs Made[Ella Mikkelsen]
 
søen isbelagt
2 ADRNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
 1 ADRGudme Sø[Erik Jensen]
 1 OFBellinge[Jens Friis-Walsted]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 ADRHelnæs Made[Ella Mikkelsen]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 RSvanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)[Leif Kristensen]
Storspove (Numenius arquata):
 54 FUHelnæs, Halen[Ella Mikkelsen]
Ravn (Corvus corax):
 4 OFSkovballe[Carsten Skou]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 OFNy Frederikskog[Svend Anker Schwebs]
 1 RGammel Frederikskog[Svend Anker Schwebs]
 
De fleste af den store flok, som har opholdt sig i
området gennem et stykke tid, er nok fløjet
sydpå pga,. frost og is. jf. 17 fugle som blev set
flyvende sydpå ved Kruså i weekenden.
3 RLille Søgård Sø[Jesper Tofft]
 18 RLille Søgård Sø[Gerda Bladt]
 3 RBrøns forland[Svend Anker Schwebs]
 2 RV. Åbølling forland[Svend Anker Schwebs]
 8 RRejsby Forland[Svend Anker Schwebs]
 6 RAstrup Forland[Svend Anker Schwebs]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Obs fra Kegnæs drej
200 RHørup Hav[Gabor Graehn]
 
obs. fra Drejet
250 FUHøruphav[Kaj Abildgaard]
Pibesvane/Sangsvane (Cygnus columbianus/C. cygnus):
 380 RUge[Jesper Tofft]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 240 FUMintebjerg[Kaj Abildgaard]
Bramgås (Branta leucopsis):
 11500 RGammel Frederikskog[Svend Anker Schwebs]
Spidsand (Anas acuta):
 180 RBrøns forland[Svend Anker Schwebs]
 725 RV. Åbølling forland[Svend Anker Schwebs]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 OFGammel Frederikskog[Svend Anker Schwebs]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 FUBovlund[Jens Ole Knudsen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
siddende på jorden
1 RRejsby Forland[Svend Anker Schwebs]
 
pælsiddende
1 RAstrup Forland[Svend Anker Schwebs]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 RDraved Skov[Harry Antonisen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
+. 2 han R NAT, desuden hørt flyvekald et 3.sted
2 RLindet Skov[Hans Christensen]
Ravn (Corvus corax):
 15 RGammel Frederikskog[Svend Anker Schwebs]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 70 RBrøns forland[Svend Anker Schwebs]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 3 RGl. Hviding Forland[Svend Anker Schwebs]
 5 RRåhede Vade[Svend Anker Schwebs]
Pibesvane/Sangsvane (Cygnus columbianus/C. cygnus):
 480 RGl. Hviding Enge[Svend Anker Schwebs]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
Hjulsagervej
300 RFilsø[Knud Christensen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Hjulsagervej
42 FUFilsø[Henrik Brandt]
 
Hjulsagervej
175 RFilsø[Knud Christensen]
Krikand (Anas crecca):
 120 RGl. Hviding Engsø[Svend Anker Schwebs]
Spidsand (Anas acuta):
 49 RNæs Søjord[Kim Fischer]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Borrevej
1 OFOksbøl By (Varde)[Henrik Brandt]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 IMMOFSkideneng og Nørby Enge[Kim Fischer]
 3 RMågekoloni + vådområde, EU LIFE[Kim Fischer]
 
Hjulsagervej
1 RFilsø[Knud Christensen]
Trane (Grus grus):
 
Hjulsagervej
2 FUFilsø[Henrik Brandt]
Snespurv (Plectrophenax nivalis):
 245 RFanø Vesterstrand[Kim Fischer]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 FUKlosterkær[Christian A. Jensen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 50 FUBrigsted (landarealer)[Jens Gregersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 FU VKongens Kær[Johnny Videriksen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Over gården mod Lottrup
1 MOFNøttrup[Ib Gundelach]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 RKlostermølle[Christian A. Jensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 2 RKlostermølle[Christian A. Jensen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 
Set og hørt inkl imponerende trommen.
8740dpk
1 THVissingkloster[Svend Dybkjær]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 
Hørt trommende.
8740dpk
1 THVissingkloster[Svend Dybkjær]

    DOF-VESTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 FUHestholm Midt[Keld Bakken]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
HK
590 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
590 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Grågås (Anser anser):
 
HK
700 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
700 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
HK
2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
På isen. 
EBJ
2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 FUAmholm[Jan Østerby Olesen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 
CSJ, JBJ
1 RNybro[Ole C. Olesen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
CSJ, JBJ
1 RNybro[Ole C. Olesen]
 1 RHolstebro[Ole Snerling]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
CSJ, JBJ
1 FUNybro[Ole C. Olesen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
HK
3 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
3 FUBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Sortkrage (Corvus corone):
 
Obs fra Hagevej/Klitvejen
1 RFjand Grønne[Mogens Larsen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
flok af hanner og hunner i løvtræ i markskel
23 RSøby Mark ved Kølkær[Jan Østerby Olesen]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Pibesvane (Cygnus columbianus bewickii):
 
HK
7 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
7 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
HK
590 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
590 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 
HK
50 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
50 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Grågås (Anser anser):
 
HK
700 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
700 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Knortegås (Branta bernicla):
 53 RBønnerup Strand[Frans Maribo Pedersen]
 23 RLystrup Strand[Frans Maribo Pedersen]
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 28 ADFUAhl Hage og plantage[Michi Gabel ]
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 10 FUGåsehage[Mogens Stoustrup Jensen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Over 90 % islagt.
18 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 
Lokalitetsrekord
29 RMørke Kær[Flemming H. Nielsen]
Spidsand (Anas acuta):
 
Over 90 % islagt.
7 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Sortand (Melanitta nigra):
 300 RBønnerup Strand[Frans Maribo Pedersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
HK
2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
På isen. 
EBJ
2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 ADRStubbe Sø Fugleværnsfondens reservat[Mogens Stoustrup Jensen]
 
Fik alle søens fugle på vingerne. Med retning
mod reden
2 ADOFBorre Sø[Simon Iversen]
 1 REgå Engsø[Jan Bihlet]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 116 FUBønnerup Strand[Frans Maribo Pedersen]
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus):
 
Over 90 % islagt.
Alle 3 i kærområdet lige V for motorvejen.
3 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 1 FUHassensør[Mogens Stoustrup Jensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 FUBønnerup Strand[Frans Maribo Pedersen]
 1 OFØrnsø[Lars Nygaard]
Hærfugl (Upupa epops):
 
Set kortvarigt flyvende over grusvejen (Græsballe).
Herefter skulkede den.
Avj
1 RSøballe[Tommy Kaae]
 
Set ved markeringen straks ved ankomst kl. 10.
UTE
1 FUSøballe[Erik Overgaard]
 
Fuglen fløj lidt omkring og blev set 3 forskellige
steder.
+5
1 RSøballe[Michael Vecht]
 
Set på legeplads, og i haver - meget rolig og foruragerende
i området 
1 RSøballe[Morten Stampe Larsen]
 
den blev set for enden af Gyvelhøjvej og forsvandt 
Kl.10.56 og blev genfundet på hjørnet af
Storringvej i en birk
EO,HP,KJ, MiV +3
1 FUSøballe[Uffe Terndrup]
 
Set 2 gange i obs.-perioden. 1. gang (kl.13,20) rastede den
i et birketræ ved ejendommen Stjærvej nr. 1. 2.
gang (kl. 13,44) rastede den på taget af
Gyvelhøjvej nr. 6.
UT +5
1 RSøballe[Kurt Jensen]
 
Sås ved Storringvej kl. 13,20. Senere fløj den
rundt mellem flere villahaver på Gyvelhøjvej.
1 FUSøballe[Mogens Lykkegaard]
 
på Gyvelhøjvej
1 FUSøballe[Vibeke Mortensen]
 1 FUSøballe[Lars Boesen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 OFØrnsø[Lars Nygaard]
 
Strøobs fra matriklen.
1 RUlstrup By[Mogens Lykkegaard]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 7 FUGåsehage[Mogens Stoustrup Jensen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
HK
3 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
3 FUBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
HK
1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Erik Bisballe Jensen]
 
Tåget
EBJ
1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Stillits (Carduelis carduelis):
 35 FUEgå Engsø[Jan Bihlet]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Topskarv (Phalacrocorax aristotelis):
 1 RHanstholm Havn[Allan Pade]
 
sammen med alm. skarv tydelig mindre samt tyndere næb.
1 FUHanstholm Havn[Steen Vester Pedersen]
Pibesvane (Cygnus columbianus bewickii):
 
Heraf 1 juv. på vintersæd med Sangsvaner.
15 FURettrup[Steen Reinholdt]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 166 RNørby[Allan Pade]
Taffeland (Aythya ferina):
 165 FUOve Sø[Jens Jørgen Pedersen]
Havlit (Clangula hyemalis):
 2 FUHanstholm Havn[Steen Vester Pedersen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Par i våge.
2 RRettrup Kær[Steen Reinholdt]
 
Par
2 FUOve Sø[Steen Vester Pedersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 ADRTjele Langsø[Kristian Nielsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 1 RKrik Vig (Limfjord)[Jens Jørgen Pedersen]
Sandløber (Calidris alba):
 3 FUHanstholm Havn[Steen Vester Pedersen]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 
lettede fra krattet over for skibsværft
1 RAgger Tange[Jens Jørgen Pedersen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 1 FUHanstholm Havn[Steen Vester Pedersen]
Gråmåge (Larus hyperboreus):
 
Den ene stod i jollehavnen de 2 andre på opfyldningen
i østhavnen
3 2KRHanstholm Havn[Allan Pade]
 
kunne kun finde en.
1 2KFUHanstholm Havn[Steen Vester Pedersen]
Snespurv (Plectrophenax nivalis):
 37 FUAgger Tange, småsøer i sydende[Jens Jørgen Pedersen]

    DOF-NORDJYLLAND  
Havlit (Clangula hyemalis):
 
SSC
1 BR RSkagen Havn[Skagen Fuglestation]
Sandløber (Calidris alba):
 
Stille og meget klar sigt. Gik fra Mellemklit i V til
Skiveren Camping i Ø.
En flok på 40 ud for Mellemklit og en flok på 20
ud for Tversted Søerne.
Stig Rubæk
60 VDR FUTversted Strand[Vagn Højkjær Larsen]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 ROksholm Skov[Brian Kristensen]
Gråmåge (Larus hyperboreus):
 
Stod sammen med andre måger ved indsøen.
1 2KRHirtshals Øststrand[Poul Henrik Pedersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Under gangbroen i lystbådehavnens sydvestlige
hjørne. 
1 RNibe havn[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
Ved broen over Lindenborg Å.
1 RVolsted Kær[Terje Seidenfaden]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Ild
1 RMariendal[Mogens Damm]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 
Cykeltur-Banestien til Voerbjerg sø+retur
Mindst.
300 TVadum[Kennerth Kristensen]

(1.106 sekunder)