GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/09/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDSJÆLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 
Linderupvej.
JH
28 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
1 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Grågås (Anser anser):
 
PR BA
1000 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
1200 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
1200 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Novana botanik på strandengene
N for molen
150 RSelsø Hage[Jan Pedersen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
3 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
4 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 3 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
31 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 
Obs fra Børstrup Hage
5 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 16 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Knarand (Mareca strepera):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
10 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
120 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
120 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Boligbirding Skansevej
75 SVSpodsbjerg[Erik Groth-Andersen]
 685 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
Ca.antal.
500 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 
Obs fra Børstrup Hage
393 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 1215 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Gilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Spidsand (Anas acuta):
 
Linderupvej.
JH
2 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
3 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
2 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Boligbirding Skansevej
6 SVSpodsbjerg[Erik Groth-Andersen]
 116 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Obs fra Børstrup Hage
52 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 120 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Krikand (Anas crecca):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
10 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 66 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
64 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 
Obs fra Børstrup Hage
20 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 52 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
12 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
12 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
10 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 3 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
3 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 4 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 25 RGilleleje Havn[Jan Hjort Christensen]
 
Storm
15 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Gilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
28 Havet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 36 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Obs fra Børstrup Hage
21 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 37 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Obs fra Børstrup Hage
33 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 48 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Hvinand (Bucephala clangula):
 1 RVaserne[Per Frost Henriksen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
Reservatet. Lav vandstand.
1 FFUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
Boligbirding Skansevej
2 SVSpodsbjerg[Erik Groth-Andersen]
 
Obs fra Børstrup Hage
1 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 1 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 12 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
Huldue (Columba oenas):
 1 RGrønholt[Henrik Boeg]
 
Novana botanik på strandengene
4 OFSelsø Hage[Jan Pedersen]
Ringdue (Columba palumbus):
 7 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Børstrup Hage[Christian Glahder]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 RKyndby[Steen Højmark-Jensen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
1 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
1 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 11 RVaserne[Per Frost Henriksen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
2 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
2 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Reservatet. Lav vandstand.
8 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 2 RRørtang - overdrev[Steffen Havelund]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Obs fra Børstrup Hage
2 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
3 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
3 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 2 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Reservatet. Lav vandstand.
4 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
Obs fra Børstrup Hage
6 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 2 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 1 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 2 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
PR BA
200 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
Storspove (Numenius arquata):
 1 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 
Reservatet. Lav vandstand.
1 R TNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Linderupvej.
JH
5 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
PR BA
1 OFHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 
Lidt eftermiddagsobs.
Over Æblerosevej 2.
5 SVKikhavn[Michael Trasborg]
 
Reservatet. Lav vandstand.
4 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 1 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
1 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
1 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 1 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 20 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Sandløber (Calidris alba):
 
Obs fra Børstrup Hage
3 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 3 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
Linderupvej.
JH
40 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 9 SVGilleleje Havn[Jan Hjort Christensen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
33 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 
Obs fra Børstrup Hage
7 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 25 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Vader sp., Stor (Charadrii sp.):
 
Obs fra Børstrup Hage
6 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Havterne (Sterna paradisaea):
 3 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Obs fra Børstrup Hage
Fik stjålet sin fangst af 10 Sølvmåger
1 1KFUGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 14 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
5 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
 
Obs fra Børstrup Hage
2 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 5 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Obs fra Børstrup Hage
100 RGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 2 THavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Stormmåge (Larus canus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
57 Gilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 40 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
langs stranden: kanon obs
1 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Obs fra Børstrup Hage
60 RGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Havet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Middelhavssølvmåge (Larus michahellis):
 
Klassisk 1k fugl stod på vestmolen med andre store
måger. Uden billede da kamera lå
derhjemme😉. Lignede overfladisk lilleudgave af 1k
svartbag. Men lidt slankere og mindre og mere langvinget end
sølvmåger be den stod ved siden af. Markant
sort kraftigtnæb med tydelige “gony” i
kontrast til hvidt forgives strube og bryst. Alle rygfjer
fældede til lysgrålige fjer med Anker tegninger.
Mørke ufældede vingedækfjer i kontrast
til rygfjer. Møerne sortagtig svingfjer og
tærtiære med kontrastende hvidligkant. Flyvende
fugl med meget mørke svingfjer og et svagt lysere
vindue på inderste håndsvingfjer. Kontrastende
hvidlig overgump og bredt sort endebånd på
halen. Mørke undervinge dækfjer. Alt i alt en
klassisk 1k Middelhavssølvmåge, uden billede
men bakket op af mange års mågeerfaring set af
“fiskerdrengen” fra Gilleleje😉
1 1KRGilleleje Havn[Jan Hjort Christensen]
Svartbag (Larus marinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Gilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 2 RHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Obs fra Børstrup Hage
3 VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 1KSVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
Tejst (Cepphus grylle):
 1 RKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
Alk (Alca torda):
 1 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Obs fra Børstrup Hage
2 ADFUGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Obs fra Børstrup Hage
2 ADSDR VGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 2 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Obs fra Børstrup Hage
1 1KVGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 
Ved Kyndbyvej 77 tæt på Skarndal grøft
senere genfundet ved samme grøft og set overflyvende
ved Bavnevej  Ringmærket M081 på Venstre ben
højre ben enten benprotese eller ødelagt af
alt for lille metalting. Digital dokumentation haves.. 
Storm
1 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
Sule (Morus bassanus):
 1 FUGilleleje Havn[Jan Hjort Christensen]
 32 SVKikhavn[Søren Haaning Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
30 Gilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 30 SVHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 5 RVaserne[Per Frost Henriksen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
3 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
Obs fra Børstrup Hage
50 RGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
 15 RHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) (Phalacrocorax carbo sinensis):
 
Storm
14 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
PR BA
3 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
1 SNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 4 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
2 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
2 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Storm
37 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
 
Novana botanik på strandengene
8 RSelsø Hage[Jan Pedersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 2 FU SVStrødamområdet og Strødam Engsø[Claus Andersen]
 1 R TNivå lergrave[Palle Gildbak]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 6 VStrødamområdet og Strødam Engsø[Claus Andersen]
 1 RGrønholt[Henrik Boeg]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 OFStrødamområdet og Strødam Engsø[Claus Andersen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Linderupvej.
JH
1 MADFUGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
Novana botanik på strandengene
1 SSelsø Hage[Jan Pedersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFStrødamområdet og Strødam Engsø[Claus Andersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 
Boligbirding
1 1KOFFredensborg By[Thomas Lind]
 
PR BA
1 1KRHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
1 ADRFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 1 OFFavrholm Voldgrav[Morten Dehn]
 
OB og Ditte Kjærø
1 ADOFFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 
Boligbirding
4 OFFredensborg By[Thomas Lind]
 12 SVStrødamområdet og Strødam Engsø[Claus Andersen]
 1 RGrønholt[Henrik Boeg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Reservatet. Lav vandstand.
1 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RGammel Grønholtvang[Henrik Boeg]
 
Storm
2 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 1 RGammel Grønholtvang[Henrik Boeg]
 
Boligbirding
1 OFFredensborg By[Thomas Lind]
 
Linderupvej.
JH
1 OFGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
1 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
1 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Bilobs
1 FUTørslev[Steen Højmark-Jensen]
 
Storm
2 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Lavt flyvende med svirrende hurtige vingeslag set godt
på ca 35 meters afstand
1 SVKyndby[Steen Højmark-Jensen]
 
Obs fra Børstrup Hage
Indtrækkende lavt over havet
1 BR SVGilleleje Flak og Tragten[Christian Glahder]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 2 FUStrødamområdet og Strødam Engsø[Claus Andersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Toppen af højeste skorsten
Storm
1 FUKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
 1 1KSVKattegat ml. Rågeleje og Tisvildeleje[Niels Bahl Andersen]
 
Ude over havet: fortsatte N/NE, efterhaanden med 12
stormmaager efter sig.
1 F1KRHavet ud for Tisvilde Hegn[Jesper Hornskov]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 3 RGammel Grønholtvang[Henrik Boeg]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 OFVaserne[Per Frost Henriksen]
 8 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
Storm
6 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
 4 RKyndby[Steen Højmark-Jensen]
Ravn (Corvus corax):
 2 OFNørremose/Arresø[Michael Trasborg]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 RGammel Grønholtvang[Henrik Boeg]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 2 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
OB og Ditte Kjærø
1 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Reservatet. Lav vandstand.
4 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Musvit (Parus major):
 2 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
2 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
2 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Reservatet. Lav vandstand.
2 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Matrikelobs
1 FUFredensborg By[Thomas Qvist]
 
Linderupvej.
JH
1 SVGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
Reservatet. Lav vandstand.
11 SNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 4 RGammel Grønholtvang[Henrik Boeg]
 
Novana botanik på strandengene
Kom forbi i mejsetog mod N
14 FUSelsø Hage[Jan Pedersen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Børstrup Hage[Christian Glahder]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Boligbirding
BB E49
2 FUTisvildeleje[Helle Dyrting]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Linderupvej.
JH
70 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 
PR BA
50 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RFrederikslund Skov[Per Frost Henriksen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Nivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Linderupvej.
JH
6 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
 3 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
1 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
1 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Reservatet. Lav vandstand.
8 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Piber sp. (Anthus sp.):
 
Reservatet. Lav vandstand.
Skulker.
1 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]
Engpiber (Anthus pratensis):
 3 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Storm
7 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 4 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
 
Storm
4 RKyndby Huse-Røglerne[Steen Højmark-Jensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Linderupvej.
JH
7 RGræse strandenge[Ulla Munch Hansen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 1 RGammel Grønholtvang[Henrik Boeg]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
Startede med en del regn, og meget blæsende.
25 RFavrholm Voldgrav[Ditte Kjærø]
 
OB og Ditte Kjærø
25 RFavrholm Voldgrav[Anette Kjærø]
 
Fouragerende på tidsler
70 FUKelleris-kilen, Humlebæk-delen[Lars Rudfeld]
Grønsisken (Spinus spinus):
 3 RBørstrup Hage[Christian Glahder]
 5 RGrønholt[Henrik Boeg]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Reservatet. Lav vandstand.
7 FUNivå Bugt og strandenge[Karsten Winding]

(0.191 sekunder)