GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 03/04/2024 ( OBS.)  

    DOF BORNHOLM  
Knopsvane (Cygnus olor):
 1 RSorthat Odde[Kell Olsen]
 6 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
Han jagede grågæs og en canadagås han,
hvor hungåsen lå på rede.
Canadagåsen lokkede svanen væk fra redesteet.
LeneP.
1 YF THBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Canadagås (Branta canadensis):
 
ESa
1 RFerskesø[Jens Lund Hansen]
 
LeneP.
2 YF BRBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Grågås (Anser anser):
 
Tårnet på Rømersvej
Landing efter flyvning
ESa
135 RØlene[Jens Lund Hansen]
 
Else
50 RØlene[Helge Clausen]
 4 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LeneP.
85 Bastemose[Hans Kurt Pedersen]
 6 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Fire gang i løbet af dagen ser jeg store flokke af
måger æde rester af ederfugle, som ligger i
havoverfladen.
4 DØDErtholmene[Per Kjær]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
+ masser af uoptalte Pibeænder og en hel del
Krikænder.
ESa
6 RNexø Sydstrand[Jens Lund Hansen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Pyritsøen[Kell Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Sorthat Odde[Kell Olsen]
 
Par
ESa
2 RFerskesø[Jens Lund Hansen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 7 RSorthat Odde[Kell Olsen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 2 RSorthat Odde[Kell Olsen]
 8 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
Bilobs
ESa
2 RKrækket[Jens Lund Hansen]
[Moskusand] (Cairina moschata):
 
ESa
1 RFerskesø[Jens Lund Hansen]
Rødhovedet And (Netta rufina):
 1 MFUNexø Sydstrand[Karen Merete Klausen]
Troldand (Aythya fuligula):
 82 RSorthat Plantage med Safirsøen[Kell Olsen]
 43 RPyritsøen[Kell Olsen]
 8 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
LeneP.
27 RBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 
+ masser af uoptalte Pibeænder og en hel del
Krikænder.
par
ESa
2 RNexø Sydstrand[Jens Lund Hansen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
+ masser af uoptalte Pibeænder og en hel del
Krikænder.
ESa
6 RNexø Sydstrand[Jens Lund Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nexø Sydstrand[Karen Merete Klausen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Par
ESa
2 RFerskesø[Jens Lund Hansen]
 
+ masser af uoptalte Pibeænder og en hel del
Krikænder.
ESa
180 RNexø Sydstrand[Jens Lund Hansen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 2 RPyritsøen[Kell Olsen]
 3 RSorthat Odde[Kell Olsen]
 12 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
LeneP.
4 RBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Krikand (Anas crecca):
 28 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Mandarinand (Aix galericulata):
 
M 1 + F 1.
ESa
2 RFerskesø[Jens Lund Hansen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 1 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Huldue (Columba oenas):
 
ESa
24 RSkørrebro[Jens Lund Hansen]
Ringdue (Columba palumbus):
 2 SYSorthat Plantage med Safirsøen[Kell Olsen]
 1 FUSorthat[Kell Olsen]
 10 YF BRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 80 RErtholmene[Per Kjær]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
LeneP.
3 RBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 3 FURønne[Kell Olsen]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Blishøne (Fulica atra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LeneP.
9 Bastemose[Hans Kurt Pedersen]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Trane (Grus grus):
 
Tårnet på Rømersvej
Markering formodet
ESa
2 THØlene[Jens Lund Hansen]
 
Else
5 RØlene[Helge Clausen]
 1 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
ESa
7 RSkørrebro[Jens Lund Hansen]
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 6 FUBoderne - Risebæk [Gunnar Tindborg]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RPyritsøen[Kell Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Rønne[Kell Olsen]
 
LeneP.
1 OFBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
ESa
1 RFerskesø[Jens Lund Hansen]
 25 TErtholmene[Per Kjær]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
på Tyveskær. Obs af Svend Erik
100 RErtholmene[Per Kjær]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Tårnet på Rømersvej
Syngende + jagende krager ad flere omgange.
ESa
1 YF THØlene[Jens Lund Hansen]
 
Else
4 RØlene[Helge Clausen]
Rødben (Tringa totanus):
 1 TErtholmene[Per Kjær]
Stormmåge (Larus canus):
 4 OFRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 66 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 345 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 
Og så var der 2 steder forinden med ligeså mange
måger (fra Østerlars og hertil) som ikke blev
optalt!
ESa
1300 RKodal[Jens Lund Hansen]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
Et par, hannen tydeligt større end hunnen.
ESa
2 RSkørrebro[Jens Lund Hansen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 4 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 56 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Tårnet på Rømersvej
M 3 + F 3 set. De 3 hanner set samtidigt. Formodet 3 par.
ESa
6 YF THØlene[Jens Lund Hansen]
 
1 han + 1 hun
LeneP.
2 THBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Mod vest.
ESa
1 BR OFBrændesmark[Jens Lund Hansen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Else
1 RØlene[Helge Clausen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Tårnet på Rømersvej
Bl. a. 3 sammen
ESa
5 OFØlene[Jens Lund Hansen]
 
ESa
1 FUBrændesmark[Jens Lund Hansen]
 
ESa
1 OFSkørrebro[Jens Lund Hansen]
 2 OFRønne nord[Helge Clausen]
 
Bilobs
Kreds.
ESa
1 OFKrækket[Jens Lund Hansen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Tårnet på Rømersvej
ESa
4 OFØlene[Jens Lund Hansen]
 
Bilobs
ESa
1 RBromme[Jens Lund Hansen]
 
Bilobs
ESa
1 OFStudeby[Jens Lund Hansen]
 3 OFRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 1 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
LeneP.
1 LF RBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 
ESa
1 RÅkirkeby Plantage[Jens Lund Hansen]
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
LeneP.
1 FUBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Husskade (Pica pica):
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Allike (Coloeus monedula):
 16 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 12 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Råge (Corvus frugilegus):
 6 YF BRRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 49 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 44 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Ravn (Corvus corax):
 
Tårnet på Rømersvej
ESa
3 RØlene[Jens Lund Hansen]
 
LeneP.
2 OFBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 
Bilobs
ESa
2 REgeby[Jens Lund Hansen]
 14 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 2 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 
Bilobs
ESa
1 OFParadisgårde[Jens Lund Hansen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 OFRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 6 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 8 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 2 FUSorthat[Kell Olsen]
 2 YF BRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
 10 RErtholmene[Per Kjær]
Musvit (Parus major):
 1 FUSorthat[Kell Olsen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
 20 RErtholmene[Per Kjær]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Bilobs
ESa
2 RBromme[Jens Lund Hansen]
 1 SYKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
+ masser af uoptalte Pibeænder og en hel del
Krikænder.
ESa
2 RNexø Sydstrand[Jens Lund Hansen]
 1 RRønne[Kell Olsen]
 1 SYRønne[Morten Lilleskov Christensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Bilobs
ESa
1 SYBromme[Jens Lund Hansen]
 
LeneP.
5 SYBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 1 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 20 RErtholmene[Per Kjær]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
+ masser af uoptalte Pibeænder og en hel del
Krikænder.
ESa
1 SYNexø Sydstrand[Jens Lund Hansen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 FURø Plantage[Theodor Jensen]
 
Bilobs
ESa
2 RBromme[Jens Lund Hansen]
 1 YF SYRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 
LeneP.
2 SYBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 1 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 100 RErtholmene[Per Kjær]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 
obs af Henrik
1 RErtholmene[Per Kjær]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Tårnet på Rømersvej
ESa
2 SYØlene[Jens Lund Hansen]
 4 FURø Plantage[Theodor Jensen]
 1 SYSorthat Plantage med Safirsøen[Kell Olsen]
 
LeneP.
6 SYBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 100 RErtholmene[Per Kjær]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 
LeneP.
75 OFBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 300 RErtholmene[Per Kjær]
Solsort (Turdus merula):
 
Tårnet på Rømersvej
ESa
1 SYØlene[Jens Lund Hansen]
 4 YF BRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 3 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
LeneP.
6 FUBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 4 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 30 RErtholmene[Per Kjær]
Sjagger (Turdus pilaris):
 
Tårnet på Rømersvej
ESa
40 RØlene[Jens Lund Hansen]
 500 RErtholmene[Per Kjær]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 SYParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
LeneP.
1 RBastemose[Hans Kurt Pedersen]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
 10 RErtholmene[Per Kjær]
Gråspurv (Passer domesticus):
 4 YF BRønne[Morten Lilleskov Christensen]
 23 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 20 RErtholmene[Per Kjær]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 2 FUSorthat Odde[Kell Olsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Sammen med Kvækerfinker
ESa
80 RKelseby[Jens Lund Hansen]
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 100 RErtholmene[Per Kjær]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 
Sammen med Bogfinker
ESa
50 RKelseby[Jens Lund Hansen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 30 RErtholmene[Per Kjær]
Grønirisk (Chloris chloris):
 2 SYKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 OFRønne[Morten Lilleskov Christensen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 4 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]

(0.188 sekunder)