GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 09/12/2023 ( OBS.)  

    DOF BORNHOLM  
Knopsvane (Cygnus olor):
 3 RHammersø[Ole Pedersen]
 
Havnen
4 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
 22 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 4 RSvaneke Havn-Svaneke Fyr[Eilif S. Bendtsen]
 6 RÅrsdale Havn[Eilif S. Bendtsen]
 
Vest for lokaliteten
6 RBro Odde[Eilif S. Bendtsen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
På vintersædmark
DNE
63 RKongensmark ved Gudhjem[Hanne Tøttrup]
Grågås (Anser anser):
 12 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
Tundrasædgås (Anser serrirostris):
 
Busobs
Mindre gæs med mørkt hovede og hals.
15 RMøllevangen[Jens Lund Hansen]
Havlit (Clangula hyemalis):
 11 RØrnevig-Hammer Odde[Ole Pedersen]
 
Vest for lokaliteten
6 RBro Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 OFVellenså-Fredensborg[Erik Jensen]
Sortand (Melanitta nigra):
 1 RØrnevig-Hammer Odde[Ole Pedersen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 3 RØrnevig-Hammer Odde[Ole Pedersen]
 2 RHammer Odde-Sandvig inkl havn[Ole Pedersen]
 2 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 4 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 
Vest for lokaliteten
4 RBro Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
3 RVellenså-Fredensborg[Erik Jensen]
 
Lene P.
2 RRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
[Hjelmskallesluger] (SU) (Lophodytes cucullatus):
 
Lå lige nord for havnen. Gik på vingerne efter
ca. et minut sammen med de øvrige andefugle nord og
syd for havnen, da en person gik ud på havnemolen.
Fløj tilsyneladende over på sydsiden, men
genfandt den ikke. Mindre end Gråænderne,
grålig krop og hoved med brunlig “top”
på hovedet. Tyndt skalleslugeragtigt næb. Hvide
striber på tertiærerne.
DNE
1 RMelsted[Hanne Tøttrup]
 
Havnen
Fandt den desværre ikke. Har ellers i flere dage
opholdt sig på lokaliteten. En fangenskabsfugl.
0 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 4 RHammersø[Ole Pedersen]
 
Havnen
4 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
 4 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 4 RSvaneke Havn-Svaneke Fyr[Eilif S. Bendtsen]
 4 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 4 RØrnevig-Hammer Odde[Ole Pedersen]
 10 RHammer Odde-Sandvig inkl havn[Ole Pedersen]
 
Vest for lokaliteten
2 RBro Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 RVellenså-Fredensborg[Erik Jensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 20 RHammersø[Ole Pedersen]
 4 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 6 RSvaneke Havn-Svaneke Fyr[Eilif S. Bendtsen]
Knarand (Mareca strepera):
 52 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 4 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 100 RHammersø[Ole Pedersen]
 18 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 
Havnen
92 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
 64 RBalka Strand[Eilif S. Bendtsen]
 2000 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 212 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 4 RÅrsdale Havn[Eilif S. Bendtsen]
 
Vest for lokaliteten
666 RBro Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
Lene P.
1 MRRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
Krikand (Anas crecca):
 12 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 1 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
Busobs
10 RSolbakke[Jens Lund Hansen]
Ringdue (Columba palumbus):
 2 OFParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Vest for lokaliteten
8 RBro Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
3 OFStampen[Erik Jensen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 OFOnsbæk Plantage[Erik Jensen]
 
Lene P.
17 OFRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
 21 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 SHasle[Vilhelm Flyvbjerg]
Blishøne (Fulica atra):
 26 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 22 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 RVellenså-Fredensborg[Erik Jensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 OFBalka Strand[Eilif S. Bendtsen]
 1 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 2 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 
Havnen
7 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
 8 RSvaneke Havn-Svaneke Fyr[Eilif S. Bendtsen]
 61 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 8 RÅrsdale Havn[Eilif S. Bendtsen]
Alk (Alca torda):
 2 RØrnevig-Hammer Odde[Ole Pedersen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Havnen
4 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
Stormmåge (Larus canus):
 3 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 144 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 126 RHullegård, Pedersker[Eilif S. Bendtsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Havnen
4 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
 6 RSvaneke Havn-Svaneke Fyr[Eilif S. Bendtsen]
 8 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Lene P.
2 OFRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
 11 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 139 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
Svartbag (Larus marinus):
 2 RSvaneke Havn-Svaneke Fyr[Eilif S. Bendtsen]
 2 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Lene P.
1 OFRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 RParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Lene P.
1 OFRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Rast og derefter fløj den mod paradisbakkerne
1 RÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 OFHammersø[Ole Pedersen]
 1 OF[Jens Lund Hansen]
 1 RParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Lene P.
2 RRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
 1 OFHullegård, Pedersker[Eilif S. Bendtsen]
 
Busobs
1 RSursænkegård[Jens Lund Hansen]
Skovhornugle (Asio otus):
 2 RGalløkken[Per C. Pedersen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Lene P.
2 RRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 R[Jens Lund Hansen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 RHammersø[Ole Pedersen]
 1 RParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 RStampen[Erik Jensen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 ROnsbæk Plantage[Erik Jensen]
Husskade (Pica pica):
 1 RHammersø[Ole Pedersen]
 2 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
Allike (Coloeus monedula):
 1 OFHammersø[Ole Pedersen]
 6 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 6 RBalka Strand[Eilif S. Bendtsen]
 8 RÅrsdale Havn[Eilif S. Bendtsen]
 
Lene P.
7 RRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
 34 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 6 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Råge (Corvus frugilegus):
 345 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
Ravn (Corvus corax):
 2 OFParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 2 OFSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 2 RHullegård, Pedersker[Eilif S. Bendtsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 2 RHammersø[Ole Pedersen]
 
Havnen
6 RMelsted[Eilif S. Bendtsen]
 4 RBalka Strand[Eilif S. Bendtsen]
 8 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 8 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Lene P.
4 RRaghammer[Hans Kurt Pedersen]
 4 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 6 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
 8 RHullegård, Pedersker[Eilif S. Bendtsen]
Kragefugl sp. (Corvidae):
 
80 pct. Råger, resten Alliker
2000 RHullegård, Pedersker[Eilif S. Bendtsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 FUSorthat[Kell Olsen]
Musvit (Parus major):
 3 RHammersø[Ole Pedersen]
 1 FUSorthat[Kell Olsen]
 6 FUParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
3 RStampen[Erik Jensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Lene P.
1 FURaghammer[Hans Kurt Pedersen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 FUSorthat[Kell Olsen]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 1 RHammersø[Ole Pedersen]
 1 SHasle[Vilhelm Flyvbjerg]
Solsort (Turdus merula):
 5 RHammersø[Ole Pedersen]
 2 RNørresand[Eilif S. Bendtsen]
 6 FUSorthat[Kell Olsen]
 5 FUParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 4 RBalka Strand[Eilif S. Bendtsen]
 4 RNexø Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 2 RÅrsdale Havn[Eilif S. Bendtsen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
3 RStampen[Erik Jensen]
 
Lene P.
3 FURaghammer[Hans Kurt Pedersen]
 3 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 22 FUKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 9 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 6 RKlintegårde[Eilif S. Bendtsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 3 FUSorthat[Kell Olsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 2 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 10 RHammersø[Ole Pedersen]
 
Langs med stranden fra Lersøvej til Vellens Å
og op langs åen til Stampen og retur i skoven til
Lersøvej
1 RStampen[Erik Jensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 2 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 
4 udfarvede hanner - resten hunner/ungfugle. FU i
fyrretræ på store kogler
Lene P.
14 FURaghammer[Hans Kurt Pedersen]

(0.154 sekunder)