GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF BORNHOLM  
Grå Gås sp. (Anser sp.):
 
Den sædvanlige hvide/haltamme gås
1 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
Grågås (Anser anser):
 650 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
135 Årsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 8 RSvinemose[Jens Christensen]
 
HMØ HT
19 ØDueodde[Henning Lykke Larsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 9 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
3 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
3 3K+ØDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
HMØ HT
15 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Ida
6 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
 34 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Ida
3 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 
HMØ HT
6 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Ida
15 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
 88 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
795 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 4 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 18 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 111 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 50 RSvinemose[Jens Christensen]
 
HMØ HT
3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spidsand (Anas acuta):
 
HMØ HT
5 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Krikand (Anas crecca):
 
Ida
21 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
 8 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
49 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Ida
7 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
Troldand (Aythya fuligula):
 
HMØ HT
3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Bjergand (Aythya marila):
 
HMØ HT
93 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
HMØ HT
128 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
HMØ HT
12 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
HMØ HT
229 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 2 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
5 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 4 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
HMØ HT
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 
Ida
80 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
Huldue (Columba oenas):
 2 FUSplidsgård[Vilhelm Flyvbjerg]
Ringdue (Columba palumbus):
 4 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 6 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
5 RListed[Jens Mortensen]
 
Omkring Robbedalevej
4 RRønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 12 RSaxebro[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
15 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
4 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 RSorthat[Kell Olsen]
Blishøne (Fulica atra):
 42 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Trane (Grus grus):
 
Kredsede ca. 5 min. højt over Almindingen inden de
stak  syd-sydvestover. Obs fra viskeled
Lene P.
14 SVAlmindingen, midt[Hans Kurt Pedersen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
HMØ HT
3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
3760kl
1 RErtholmene[Per Kjær]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
HMØ HT
1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 9 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
1 TErtholmene[Per Kjær]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 1 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Ida
17 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus):
 
3760kl
1 RErtholmene[Per Kjær]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
3760kl
1 TErtholmene[Per Kjær]
Rødben (Tringa totanus):
 
Ida
1 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
Ida
1 FUNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
Brushane (Calidris pugnax):
 
Ida
2 RNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
Sandløber (Calidris alba):
 1 FUSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
Ida
8 FUNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
 48 FUSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
9 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 
Ida
1 FUNexø Sydstrand[Leif Nørgaard Schmidt]
 1 FUSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
HMØ HT
1 ADVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 12 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 8 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 14 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Stormmåge (Larus canus):
 32 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 600 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 750 RSaxebro[Eilif S. Bendtsen]
 850 RRingeby[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
20 RErtholmene[Per Kjær]
 1000 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Splidsgård[Vilhelm Flyvbjerg]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 4 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 77 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 18 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 80 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Obs fra matriklen
7 OFListed[Jens Mortensen]
 1250 RSaxebro[Eilif S. Bendtsen]
 750 RRingeby[Eilif S. Bendtsen]
 500 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Svartbag (Larus marinus):
 1 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 4 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
3760kl
4 RErtholmene[Per Kjær]
Tejst (Cepphus grylle):
 
HMØ HT
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
HMØ HT
4 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
HMØ HT
5 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 3 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 26 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 18 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 2 RSvinemose[Jens Christensen]
 1 FULille Nydam[Jens Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3760kl
54 Ertholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
151 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Ida
1 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 1 FULille Nydam[Jens Christensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 2 SFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 SFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
 
I glid let kuplede vinger.
1 Tjørneby[Hanne Tøttrup]
 
HMØ HT
4 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Ida
1 OFSvaneke Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
15 TDueodde[Henning Lykke Larsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
3760kl
1 RErtholmene[Per Kjær]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 2 OFFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
 
Sandsynligvis Røde Glenter, som HLL og jeg havde
observeret fra klitten ved Dueodde.
2 FUKærhuse[Hanne Tøttrup]
 
Over nyharvede marker. Sandsynligvis Rød Glente(r),
som HLL og jeg havde observeret i baglandet fra klitten ved
Dueodde.
3 FUTjørneby[Hanne Tøttrup]
 1 FUSlusegård[Hanne Tøttrup]
 1 OFRingeby[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
4 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Først set, på nogen afstand,  hvor fuglen var i
selskab med 4 røde glenter.  Senere forsøgte
den sorte glente udtræk med 1 rød glente.
HMØ HT
1 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 1 OFØlene[Karen Merete Klausen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HMØ HT
2 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RSlusegård[Hanne Tøttrup]
 
HMØ HT
5 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 
Hjulmagermyr
1 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Obs fra matriklen
1 RListed[Jens Mortensen]
 
Omkring Robbedalevej
1 RRønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
3 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
1 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
 10 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 FUØlene[Karen Merete Klausen]
 
Via Erik Sand
1 RHammeren[Jens Lund Hansen]
 
3760kl
4 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
1 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 RFyldområde, Nexø Havn[Erik Mandrup Jacobsen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 2 FUØlene[Karen Merete Klausen]
 
HMØ HT
2 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Husskade (Pica pica):
 4 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Allike (Coloeus monedula):
 16 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
5 RListed[Jens Mortensen]
 54 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Råge (Corvus frugilegus):
 8 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 
Ida
16 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 
Obs fra matriklen
16 RListed[Jens Mortensen]
 111 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 4 RKnudsnæs, Allinge[Eilif S. Bendtsen]
 6 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 6 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
1 RListed[Jens Mortensen]
 
Omkring Robbedalevej
2 OFRønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 16 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
40 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ravn (Corvus corax):
 
Obs fra matriklen
1 OFListed[Jens Mortensen]
 
Omkring Robbedalevej
1 OFRønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
1 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 15 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 2 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
4 RListed[Jens Mortensen]
 
Omkring Robbedalevej
2 RRønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
80 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Musvit (Parus major):
 3 FUØlene[Karen Merete Klausen]
 2 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
2 RListed[Jens Mortensen]
 
Omkring Robbedalevej
2 RRønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3760kl
55 Ertholmene[Per Kjær]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 15 TÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Obs fra matriklen
3 TListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
5 TErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
82 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Obs fra matriklen
2 TListed[Jens Mortensen]
 40 OFSvinemose[Jens Christensen]
 
HMØ HT
72 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
Obs fra matriklen
5 RListed[Jens Mortensen]
 
HMØ HT
10 ØDueodde[Henning Lykke Larsen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 FUØlene[Karen Merete Klausen]
 2 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
 2 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 18 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
den ene syngende
2 RListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
 3 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
3760kl
1 RErtholmene[Per Kjær]
Munk (Sylvia atricapilla):
 3 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 4 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Obs fra matriklen
1 RListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
30 RErtholmene[Per Kjær]
 2 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Havesanger (Sylvia borin):
 
3760kl
15 RErtholmene[Per Kjær]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 
3760kl
25 RErtholmene[Per Kjær]
Tornsanger (Curruca communis):
 1 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
3760kl
1 F1KRIErtholmene[Per Kjær]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 80 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 5 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
3760kl
500 RErtholmene[Per Kjær]
 20 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
 15 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Omkring Robbedalevej
2 FURønne Plantage[Eilif S. Bendtsen]
 6 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 22 FUSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 150 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Ida
100 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 
Obs fra matriklen
4 OFListed[Jens Mortensen]
 225 FUSaxebro[Eilif S. Bendtsen]
 
3760kl
2 RErtholmene[Per Kjær]
 211 FUAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 100 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 15 TÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
3760kl
150 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 4 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
HMØ HT
17 TFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Solsort (Turdus merula):
 2 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 2 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
3 RListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
5 RErtholmene[Per Kjær]
 20 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 
3760kl
2 RErtholmene[Per Kjær]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 
3760kl
2 RErtholmene[Per Kjær]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 FUØlene[Karen Merete Klausen]
 2 RHasle-Helligpeder inkl.l havn[Eilif S. Bendtsen]
 8 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Obs fra matriklen
2 RListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
2500 RErtholmene[Per Kjær]
 10 RAlmindingen, sydøst[Jens Christensen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Ida
2 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Via Erik Sand
4 RHammeren[Jens Lund Hansen]
 1 RÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 1 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 4 RSorthat[Kell Olsen]
 14 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 
Obs fra matriklen
4 RListed[Jens Mortensen]
 
HMØ HT
2 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 RÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 6 RSalthammer[Eilif S. Bendtsen]
 25 TÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Obs fra matriklen
1 OFListed[Jens Mortensen]
 
Nyharvet mark
32 RSaxebro[Eilif S. Bendtsen]
 4 RAgerland øst for Hasle[Eilif S. Bendtsen]
 
HMØ HT
53 TDueodde[Henning Lykke Larsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 6 SVHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 1 SVHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Obs fra matriklen
3 RListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
150 RErtholmene[Per Kjær]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 
3760kl
15 RErtholmene[Per Kjær]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 1 THammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
3760kl
1 RErtholmene[Per Kjær]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Obs fra matriklen
1 RListed[Jens Mortensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 45 FUÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Ida
11 RNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 
Obs fra matriklen
1 RListed[Jens Mortensen]
 
3760kl
3 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
120 OFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 4 THammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Stillits (Carduelis carduelis):
 6 RÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
Ida
4 FUNexø Havn[Leif Nørgaard Schmidt]
 
3760kl
2 RErtholmene[Per Kjær]
 
HMØ HT
29 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 10 TÅrsdalevang[Sune Riis Sørensen]
 
HMØ HT
120 ØDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 20 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]

(0.263 sekunder)