GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    MANDAG DEN 27/05/2024 ( OBS.)  

    DOF BORNHOLM  
Grågås (Anser anser):
 1 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 20 RGrisby ved Svaneke[Mette Bechmann]
 2 RGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 
Heraf 50 store gæslinger
150 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 1 ADØHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 31 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 2 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 3 RSvaneke Fyr[Mette Bechmann]
 2 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 3 RSalthammer[Johnny Jensen]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
Gravand (Tadorna tadorna):
 2 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
35 Nexø Sydstrand[Mette Bechmann]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
61 Nexø Sydstrand[Johnny Jensen]
 2 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 110 RSalthammer[Johnny Jensen]
 3 RGrisby ved Svaneke[Mette Bechmann]
 3 RGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 2 OFSvenskehavn[Johnny Jensen]
 12 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 2 FUNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
Skeand (Spatula clypeata):
 4 RNexø Sydstrand[Mette Bechmann]
 7 RNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
 4 RSalthammer[Johnny Jensen]
Knarand (Mareca strepera):
 11 RNexø Sydstrand[Mette Bechmann]
 11 RNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
 9 RSalthammer[Johnny Jensen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 4 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 
De fleste ællinger
18 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 21 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 33 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Krikand (Anas crecca):
 5 RSalthammer[Mette Bechmann]
 4 RSalthammer[Johnny Jensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 5 RGrisby ved Svaneke[Mette Bechmann]
 6 RGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 2 MADRErtholmene[Hans Ole Matthiesen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
23 Sorthat Odde[Kell Olsen]
 9 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 2 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 RSvaneke Fyr[Mette Bechmann]
 2 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 8 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
Havlit (Clangula hyemalis):
 2 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Hvinand (Bucephala clangula):
 4 FUNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 16 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 8 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 2 RGrisby ved Svaneke[Mette Bechmann]
 3 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 MRErtholmene[Louis Poulsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 2 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 4 RNexø Sydstrand[Mette Bechmann]
 4 RNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
 4 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 4 RSalthammer[Johnny Jensen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 2 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 2 RDuebjerg[Eilif S. Bendtsen]
 1 RSalthammer[Johnny Jensen]
 2 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 1 RBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Natravn (Caprimulgus europaeus):
 
Sang kontinuerligt
DNE
1 SYPedersker Plantage[Hanne Tøttrup]
Mursejler (Apus apus):
 
Et ekstremt lavt estimat af fugle, der har nok nærmere
været hundredevis. Fu derefter trækkende for
største parten.. 
80 OFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RÅrsdale park[Mette Bechmann]
 3 FUÅrsdale park[Johnny Jensen]
 8 OFNexø[Gunnar Gjelsvik]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Ertholmene[Per Kjær]
Gøg (Cuculus canorus):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
3 RErtholmene[Louis Poulsen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 3 THammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RSvaneke Fyr[Mette Bechmann]
 1 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
4 RErtholmene[Louis Poulsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 RBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
 4 RAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 4 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 ROren, Årsdale[Mette Bechmann]
 1 RÅrsdale[Johnny Jensen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 2 RBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Blishøne (Fulica atra):
 4 RBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Trane (Grus grus):
 5 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Forældre med kylling (unge)
3 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 2 RBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 1 RFrenne Odde[Mette Bechmann]
 1 RFrenne Odde[Johnny Jensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 2 RSalthammer[Mette Bechmann]
 5 RSalthammer[Johnny Jensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 1 RNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
 2 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 1 RParadisbakker[Gunnar Gjelsvik]
 
Knortende og pistende
2 OFBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Havterne (Sterna paradisaea):
 1 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 OFErtholmene[Louis Poulsen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 1 TErtholmene[Per Kjær]
Stormmåge (Larus canus):
 1 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 1 RÅrsdale park[Mette Bechmann]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 14 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 16 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 1 RÅrsdale park[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 26 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Svartbag (Larus marinus):
 4 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 RSalthammer[Mette Bechmann]
 1 RSalthammer[Johnny Jensen]
Stork sp. (Ciconiidae):
 
Intet mindre end tre sorte storke opdaget på
udtræk mod nv, desværre på for lang
afstand til min kamera optik. Kunne desværre
overhovedet ikke finde dem i søgeren og ellers kun se
dem i kikkerten. Typisk storke form på tre fugle med
helt sort overside og hvid mave. Udstikkende røde
ben, næb og lang hals. De skruede sig allerhelvedes
højt op på typisk svævermaner. Og nej,
det var ikke hvide, traner eller skarver der snød i
størrelse. Lyset var i øvrigt glimrende. De
skruede sig op til de forsvandt i skyerne mod nv. Ville
naturligvis gerne have haft selv det ringeste foto bare for
at tro mine egne øjne, men som sagt lykkedes det
desværre ikke.. vil i stedet håbe på at
flokken bliver fundet i Sverige et sted. Gider umiddelbart
ikke byde dku op til dans, men det kan da være jeg
kommer på andre tanker. Uden 50 års felterfaring
og uden for Skagen eller lign, er det desværre et
oplagt emne, uanset hvor sikker jeg er i min sag :) 
3 NVHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Sule (Morus bassanus):
 1 ADRErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 4K+RErtholmene[Louis Poulsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 74 RSorthat Odde[Kell Olsen]
 38 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 19 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 42 RSalthammer[Johnny Jensen]
 1 RÅrsdale park[Mette Bechmann]
 4 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
24 Ertholmene[Louis Poulsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Paukede 3-4 gange fra mosens sydøstlige hjørne
1 SYBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 FUHasle Sydstrand[Jens Christensen]
 4 RNexø Sydstrand[Mette Bechmann]
 4 RNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 22 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 7 FUHasle Sydstrand[Jens Christensen]
 6 RNexø Sydstrand[Mette Bechmann]
 6 RNexø Sydstrand[Johnny Jensen]
 1 FUGrisby ved Svaneke[Mette Bechmann]
 1 RGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Måske på returtræk, super højt
oppe.. 
1 Hammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 3 THammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 2 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Begyndende fældning i højre vinge. Vil tro
indtrækkende, men kan have været ude og vende. 
1 F2KHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Steppehøg (Circus macrourus):
 
Doku-foto vedlægges.. 
1 2KNHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Hammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 NErtholmene[Louis Poulsen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Sad i det sædvanlige udgåede træ i
nærheden af reden
1 ADRDuebjerg[Eilif S. Bendtsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Hammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Kurehøj til Svaneke 
1 OFÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 OFBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
 1 OFBlykobbe Plantage[Johnny Jensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 FU THammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Kurehøj til Svaneke 
1 RÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 TErtholmene[Louis Poulsen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 NHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 SVErtholmene[Louis Poulsen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 3 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Kurehøj til Svaneke 
2 RÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
Allike (Coloeus monedula):
 32 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Råge (Corvus frugilegus):
 44 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 6 RHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 2 RDuebjerg[Eilif S. Bendtsen]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 2 FUBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
 2 RAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
Ravn (Corvus corax):
 2 RUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RÅrsdale park[Johnny Jensen]
 1 RBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
Musvit (Parus major):
 1 SYÅrsdale park[Johnny Jensen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
 2 RAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 2 RDuebjerg[Eilif S. Bendtsen]
Digesvale (Riparia riparia):
 1 RSvaneke Havn[Mette Bechmann]
 3 FUSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 11 FUHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 FUSalthammer[Johnny Jensen]
 1 ROren, Årsdale[Mette Bechmann]
 6 FUSvenskehavn[Johnny Jensen]
 2 RBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
 11 FUUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 20 RErtholmene[Per Kjær]
Bysvale (Delichon urbicum):
 11 FUHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 FUSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 1 FUSalthammer[Johnny Jensen]
 4 ROren, Årsdale[Mette Bechmann]
 12 RErtholmene[Per Kjær]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 7 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 2 SYFrenne Odde[Johnny Jensen]
 1 SYÅrsdale park[Johnny Jensen]
 
Kurehøj til Svaneke 
28 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Kurehøj til Svaneke 
7 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
Bugten
1 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 SYBastemose[Eilif S. Bendtsen]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 4 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RGrisby ved Svaneke[Mette Bechmann]
 1 SYGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 
Kurehøj til Svaneke 
3 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
Gulbug (Hippolais icterina):
 4 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 SYGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 
Kurehøj til Svaneke 
7 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 20 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
4 RErtholmene[Louis Poulsen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 4 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 SYFrenne Odde[Johnny Jensen]
 1 SYGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 1 SYAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 18 RErtholmene[Per Kjær]
Havesanger (Sylvia borin):
 10 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 2 SYFrenne Odde[Johnny Jensen]
 1 SYÅrsdale park[Johnny Jensen]
 
Kurehøj til Svaneke 
31 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 RÅrsdale[Mette Bechmann]
 1 RBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
 2 SYAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 12 RErtholmene[Per Kjær]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 12 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 SYHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 1 RSvaneke Fyr[Mette Bechmann]
 1 SYSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 
Kurehøj til Svaneke 
8 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 8 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
3 RErtholmene[Louis Poulsen]
Tornsanger (Curruca communis):
 25 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 SYSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 2 SYHasle Sydstrand[Eilif S. Bendtsen]
 
Kurehøj til Svaneke 
20 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 SYUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 2 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 SYÅrsdale park[Johnny Jensen]
 1 RÅrsdale[Mette Bechmann]
 1 RBlykobbe Plantage[Mette Bechmann]
Stær (Sturnus vulgaris):
 1 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 RSalthammer[Mette Bechmann]
 2 RSalthammer[Johnny Jensen]
 5 FUUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Solsort (Turdus merula):
 1 RSvaneke Fyr[Mette Bechmann]
 1 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 2 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 3 RAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 7 SYBastemose[Eilif S. Bendtsen]
 8 RErtholmene[Per Kjær]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 1 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 6 RErtholmene[Per Kjær]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 3 RErtholmene[Per Kjær]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 2 SYHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 1 SYÅrsdale park[Johnny Jensen]
 
Kurehøj til Svaneke 
13 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 8 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 2 SYAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 1 SYUdkæret[Eilif S. Bendtsen]
 21 SYBastemose[Eilif S. Bendtsen]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 1 RErtholmene[Per Kjær]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 1 RDuebjerg[Eilif S. Bendtsen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Saltpladsen
På min terrasse
2 FU[Jens Lund Hansen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 1 RSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 1 FUSalthammer[Johnny Jensen]
 4 RÅrsdale[Mette Bechmann]
 20 RErtholmene[Per Kjær]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Kurehøj til Svaneke 
2 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 8 TErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 OFErtholmene[Louis Poulsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 RSorthat Odde[Eilif S. Bendtsen]
 2 RDuebjerg[Eilif S. Bendtsen]
 3 RSalthammer[Johnny Jensen]
 2 RGrisby ved Svaneke[Johnny Jensen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 RAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 OFErtholmene[Louis Poulsen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 OFErtholmene[Louis Poulsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 2 SYFrenne Odde[Johnny Jensen]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 2 SYAlmegårds-øvelsesområdet[Eilif S. Bendtsen]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Karmindompap (Carpodacus erythrinus):
 
På Odden alene sang fem fugle i munden på
hinanden. Desuden en BR kaldende andetsteds og en yderligere
sy fugl.. 
7 RHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Kurehøj til Svaneke 
Brun fugl
2 SYÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 2 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 2 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 SYNexø Havn[Gunnar Gjelsvik]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 1 SYÅrsdale park[Johnny Jensen]
 1 SYSvenskehavn[Johnny Jensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 RSvaneke Fyr[Mette Bechmann]
 1 SYSvaneke Fyr[Johnny Jensen]
 2 RFrenne Odde[Mette Bechmann]
 1 ROren, Årsdale[Mette Bechmann]
 11 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 14 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 15 RErtholmene[Per Kjær]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 3 Hammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 
Kurehøj til Svaneke 
18 OFÅrsdale-Svenskehavn[Carsten Andersen]
 18 OFSvenskehavn[Mette Bechmann]
 5 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
4 RErtholmene[Louis Poulsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 2 RErtholmene[Per Kjær]
Grønsisken (Spinus spinus):
 10 TFHammeren[Vilhelm Flyvbjerg]
 4 RErtholmene[Per Kjær]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 RFrenne Odde[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Mette Bechmann]
 1 RSvenskehavn[Johnny Jensen]
 1 RErtholmene[Per Kjær]
 
BoHoSigt3/4, 6-2 m/s, SØ-Ø, 14°
1 RErtholmene[Louis Poulsen]

(0.314 sekunder)