GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 25/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-BORNHOLM  
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 8 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 556 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 RSandvig[Kirsten Laursen]
 
Observationer fra fugletårnet
1 RBastemose[Hanne Tøttrup]
Pibeand (Anas penelope):
 648 SVHammeren[Jens Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
358 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 642 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Krikand (Anas crecca):
 103 SVHammeren[Jens Christensen]
 52 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spidsand (Anas acuta):
 7 SVHammeren[Jens Christensen]
 6 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortand (Melanitta nigra):
 716 SVHammeren[Jens Christensen]
 274 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 23 SVHammeren[Jens Christensen]
 28 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Lavt trækkende over skoven. fulgtes pænt ad. Den
ene returnerede dog efterfølgende.
2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
62 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 FVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Trane (Grus grus):
 135 SVBagå[Carsten Andersen]
 12 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Unna
35 SVGalløkken[Per C. Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
206 Rønne[Hans Fæster]
 80 SBornholms lufthavn[Hanne Pedersen]
 
Antal ca. Et par flokke samledes til 1 flok under en del
kredsen og "snakken" højt over
området - trak herefter samlet mod syd-sydvest. De kom
nordfra.
Lene P.
60 SViskeled[Hans Kurt Pedersen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 14 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stormmåge (Larus canus):
 750 REngegårde[Eilif S. Bendtsen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 51 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 21 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 330 SVHammeren[Jens Christensen]
 40 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Husskade (Pica pica):
 
4180KLU
10 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes):
 
I æbletræ.
Grete
2 FULyrsby[Klaus Thommesen]
Sortkrage (Corvus corone):
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ravn (Corvus corax):
 9 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 50 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
453 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 75 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
102 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 50 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]

(0.193 sekunder)