GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 19/11/2018 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Sule (Morus bassanus):
 1 3K+FU VHav nord for Bagenkop[Søren Bøgelund]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Pibesvane (Cygnus columbianus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Baunebjerg og marker omkring Baunevej, Sand...[Kirsten Pedersen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 162 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Grågås (Anser anser):
 700 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Pibeand (Anas penelope):
 500 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Knarand (Anas strepera):
 14 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Krikand (Anas crecca):
 159 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Spidsand (Anas acuta):
 47 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Taffeland (Aythya ferina):
 198 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 155 REmtekær Nor[Kirsten Pedersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
 1 OFHolckenhavn Fjord[Peter Pelle Clausen]
 
HKH
1 FUTarup Grusgrave[Per Rasmussen]
 2 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
2 ad + 1 1k
3 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
 2 RHolckenhavn Fjord[Peter Pelle Clausen]
 1 2K+OFBagenkop[Søren Bøgelund]
 
HKH
2 ADFUTarup Grusgrave[Per Rasmussen]
 1 OFSvendborg Golfbane[Erhardt Edmund Ecklon]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 SVBagenkop[Søren Bøgelund]
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus):
 
fløj op ved 1 meters afstand.
1 REmtekær Nor[Kirsten Pedersen]
Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) (Limosa limosa islandica):
 
 Tydelig kobbersneppe! Fu sammen med
strandhjejle.Fløj rundt et par gange.(Det så ud
som om fødder kun stak lidt ud bag halen ,men
længere end på lille K.!) Bredt sort
halebånd. Så korthalset ud i forhold til alm
stor kobbersneppe. Nærmest gråbrun på
issen/nakke og hals. Lys bug. Intet kobberbrunt at se.
2 FUEmtekær Nor[Kirsten Pedersen]
Storspove (Numenius arquata):
 
På jordbærmark
52 FUBaunebjerg og marker omkring Baunevej, Sand...[Kirsten Pedersen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 30 RTarup Vandmølle (Vindinge Å)[Per Rasmussen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RKrogsbølle[Leif Schack-Nielsen]
 1 FURantzausmindeskoven (Povlinelund)[Tom Giersing]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
obs fra Hellegårdsvej
1 RTvingsbjerg v/Aborg[Kirsten Pedersen]
Kragefugl sp. (Corvini):
 1100 OFBagenkop[Søren Bøgelund]
Gråspurv (Passer domesticus):
 70 RBagenkop[Søren Bøgelund]

(0.094 sekunder)