GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 27/02/2024 ( OBS.)  

    DOF FYN  
Bramgås (Branta leucopsis):
 1600 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Rødhalset Gås (Branta ruficollis):
 
Fouragerede i en stor flok bramgæs.
1 RNørreballe Nor[Arnbjørn Jens Jørgensen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
BBC
105 REnge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård[Hans Rytter]
 128 RGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 88 RLøkkeby Enge[Niels Bomholt Jensen]
Sortand (Melanitta nigra):
 126 ØDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 160 RSnage Strand og Langelandssund ud for[Claus Dalskov]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
53 Dovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Knarand (Mareca strepera):
 35 RLøkkeby Enge[Niels Bomholt Jensen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
BBC
720 FUEnge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård[Hans Rytter]
Spidsand (Anas acuta):
 
BBC
12 FUEnge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård[Hans Rytter]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 34 FUSnage Strand og Langelandssund ud for[Claus Dalskov]
Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus):
 1 FUSnage Strand og Langelandssund ud for[Claus Dalskov]
Huldue (Columba oenas):
 4 FUTommerup[Niels Erik Simonsen]
Trane (Grus grus):
 
Boligbirding
BB F 57
3 NKogtved[Erhardt Edmund Ecklon]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 15 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 7 FUMarstal Bugt ud for Ristinge[Henrik Mørup-Petersen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Krydsede over land.
1 OFNordskov Enge (Enghave)[Esben Eriksen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
BBC
1 FUEnge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård[Hans Rytter]
 
MARIANNE JOHANSEN
1 FUSandholt Gods m/enge og marker[Flemming Johansen]
 1 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 
MARIANNE JOHANSEN
1 FUBøjden Nor[Flemming Johansen]
 1 RBotofte Skovmose[Claus Dalskov]
 1 RBotofte Skovmose[Jan Stener Jørgensen]
Sandløber (Calidris alba):
 14 FULøkkeby Strand og Langelandsbælt ud for[Niels Bomholt Jensen]
Tejst (Cepphus grylle):
 13 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Alk (Alca torda):
 
Lokalitetsrekord igen!
109 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Vejrup Mark
1 FADRVejrup v/Indslev[Nis Rattenborg]
 1 FBR FUNoret v/Holckenhavn[Kurt Kaack Hansen]
 1 OFSøgård Mose (Langeland)[Niels Selck]
 1 FFULøkkeby Enge[Niels Bomholt Jensen]
 1 FFUFrellesvig[Erik Overlund]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
MARIANNE JOHANSEN
2 OFSandholt Gods m/enge og marker[Flemming Johansen]
 2 ADOFSpodsbjerg (Langeland)[Niels Bomholt Jensen]
 2 ADOFFrellesvig[Erik Overlund]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 SDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Sort Glente/Rød Glente (Milvus migrans/M. milvus):
 1 SVFaaborg Golfklub[Erhardt Edmund Ecklon]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 
Måtte bremse i bilen for ikke at ramme uglen.
1 OFVestermade[Michael L.J. Glentedal]
 
Ivan Beck , Hans steman
3 OFOdense Losseplads[Niels Peter Utzon]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 Nordskov Enge (Enghave)[Esben Eriksen]
Ravn (Corvus corax):
 12 OFDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
37 Svendborg[Peter Hartoft-Jacobsen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 1 FUSilkeå v/Brahetrolleborg[Erhardt Edmund Ecklon]

(0.116 sekunder)