GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    FREDAG DEN 21/06/2024 ( OBS.)  

    DOF FYN  
Grågås (Anser anser):
 530 RGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 
V- og S-siden.
700 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
96 Vitsø[Lars Tom-Petersen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 10 RGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 
V- og S-siden.
3 ADRVitsø[Lars Tom-Petersen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 2 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 1 FUKnudshoved Færgehavn[Jakob Smidt]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 1 FUVejlen - Tåsinge[Anders Myrtue]
 1 RTryggelev Nor & Salme Nor[Anders Myrtue]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Stor ynglesucces. Ca. 50% af fuglene er ungfugle
3500 YFGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 2KRLillebælt SV f/Søby (Omr.07)[Lars Tom-Petersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
V- og S-siden.
Ind fra V til rast ved gravesøerne mod V.
4 T RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 FUHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
En med bytte mod Tranekær 1020 + 1 overflyvende fra N
1023, begge Ad.
2 FUBotofte Skovmose[Morten Müller]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 OFGulstav Mose[Anders Myrtue]
Ravn (Corvus corax):
 3 OFHøbbet[Niels Bomholt Jensen]

(0.119 sekunder)