GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 01/10/2022 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 180 SVThurø Rev[Arne Bruun]
Skeand (Spatula clypeata):
 13 FUBøjden Nor[Gunnar Jørgensen]
 40 RFøns Vang[Nis Rattenborg]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
275 Bøjden Nor[Gunnar Jørgensen]
 350 RKlintebjerg v/Otterup[Flemming Falk]
Spidsand (Anas acuta):
 10 RFøns Vang[Nis Rattenborg]
Huldue (Columba oenas):
 5 SVTårup (Hindsholm)[Jens Peter Bech]
Trane (Grus grus):
 110 TSkovsgaard Mølle[Mogens Lind Jørgensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 3 FUBøjden Nor[Gunnar Jørgensen]
 2 RFøns Vang[Nis Rattenborg]
 5 RKlintebjerg v/Otterup[Flemming Falk]
 1 FUGulstav Mose[Ole Goldschmidt]
 11 RGyldensteen: Engsøen[Flemming Falk]
Sule (Morus bassanus):
 1 OFFlyvesandet[Flemming Falk]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 50 RFlyvesandet[Flemming Falk]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 41 RFlyvesandet[Flemming Falk]
Storspove (Numenius arquata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
250 Flyvesandet[Flemming Falk]
Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) (Limosa limosa islandica):
 
Korte næb og korte  ben al la lille kobbersneppe. Så både
vinge og hale bånd
3 1KRFlyvesandet[Flemming Falk]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 2500 RFlyvesandet[Flemming Falk]
Sortklire (Tringa erythropus):
 11 RGyldensteen: Engsøen[Flemming Falk]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 8 SVThurø Rev[Arne Bruun]
 
HMP
2 FUPåø Strand og Langelandsbælt ud for[Freya Mørup-Petersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 RFøns Vang[Nis Rattenborg]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 10 FUGulstav Mose[Ole Goldschmidt]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
2/2
4 RFøns Vang[Nis Rattenborg]
 4 RGyldensteen: Engsøen[Flemming Falk]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RTarup Vandmølle (Vindinge Å)[Per Rasmussen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 6 FUGulstav Mose[Ole Goldschmidt]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
HMP
1 OFPåø Strand og Langelandsbælt ud for[Freya Mørup-Petersen]
Ravn (Corvus corax):
 4 OFGulstav Mose[Ole Goldschmidt]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 300 OFBøjden Nor[Gunnar Jørgensen]

(0.093 sekunder)