GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 22/09/2017 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
[Sortsvane] (Cygnus atratus):
 1 RStrynø[Steen Winkel]
Grågås (Anser anser):
 650 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 920 RNørreballe Nor[Nis Rattenborg]
Knarand (Anas strepera):
 15 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Skeand (Anas clypeata):
 110 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
11 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 1 SVSlipshavn Enge[Peter Pelle Clausen]
 4 FURynkeby Hestehave[Per Rasmussen]
 3 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 2 FUSkov SV for Vantinge[Per Rasmussen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Søgård Pyt[Jens-Gert Hansen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 7 SVesteregn[Nis Rattenborg]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
21 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 45 SVesteregn[Nis Rattenborg]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
850 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 210 SVesteregn[Nis Rattenborg]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 SVKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 1 OFSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 SVesteregn[Nis Rattenborg]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Søgård Pyt[Jens-Gert Hansen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 OFKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
Blishøne (Fulica atra):
 500 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 500 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 3 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
Tak til Niels Larsen! :-)
1 RNyborg Strand[Peter Pelle Clausen]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
1 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 1100 RNørreballe Nor[Nis Rattenborg]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nørreballe Nor[Nis Rattenborg]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
Ravn (Corvus corax):
 3 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 4 OFOdense Å v/Sankt Klemens[Kell Grønborg]

(0.107 sekunder)