GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 23/02/2019 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 
På raps
287 RBøllemosen (Sydfyn)[Niels Andersen]
 106 FUHestehave v/Søbo[Leif Kristensen]
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 1 FUFaldsled[Leif Kristensen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 500 FUFogense Enge (Lillestrand)[Jens Bækkelund]
 2000 FUBøjden Nor[Martin Rheinheimer]
Blisgås (Anser albifrons):
 166 FUPaddesø Skov & Paddesø Høl[Kurt Due Johansen]
Sortand (Melanitta nigra):
 150 RSkjoldnæs Fyr[Julie W. Broge]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
Østlige ende ved Føns
110 FUGamborg Fjord[Ralph Qwinten]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
5762LIS
28 FUNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 56 RGrusgrave v/Birkum[Per Rasmussen]
Taffeland (Aythya ferina):
 100 RBøjden Nor[Martin Rheinheimer]
Troldand (Aythya fuligula):
 1000 RBøjden Nor[Martin Rheinheimer]
 1095 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
Bjergand (Aythya marila):
 50 RBøjden Nor[Martin Rheinheimer]
 
5762LIS
60 RNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
Knarand (Mareca strepera):
 22 FUFøns Vang[Ralph Qwinten]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Obs fra Gasanlæg Nord
400 RStige Ø[Gregers Johannesen]
Spidsand (Anas acuta):
 50 RBøjden Nor[Martin Rheinheimer]
 
Obs fra Gasanlæg Nord
165 RStige Ø[Gregers Johannesen]
Krikand (Anas crecca):
 105 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 125 RNeverkær[Kurt Due Johansen]
Huldue (Columba oenas):
 4 OFSvanninge Bakker[Martin Rheinheimer]
Trane (Grus grus):
 2 FURavnholt (Midtfyn)[Per Rasmussen]
 
Først var der 1 og da jeg kørte hjem var var
der 3 stk på en mark ved skyttealle
4 RRavnholt (Midtfyn)[Leif Sørensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 FUBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 
5762LIS
3 FUNakkebølle Inddæmning[Niels Bomholt Jensen]
 1 FUJuelsberg Skove[Kurt Kaack Hansen]
 
Står ved en af øerne
2 RBotofte Skovmose[Karen Kusk]
 1 FUNeverkær[Kurt Due Johansen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 ADOFBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 1 JUVOFHårby (Sydvestfyn)[Torben Skytte Hvass]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vomme Sø[Per Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Østergård-Hovedgård[Peter Lillesø]
 1 MADFUVesterholm Mose[Kurt Kaack Hansen]
 1 IMMOFFøns Vang[Ralph Qwinten]
 
Obs fra Gasanlæg Nord
Kom fra Ølund og fløj mod Kertinge Nor
1 IMMOFStige Ø[Gregers Johannesen]
 1 OFHou Nordstrand (Langeland)[Lars Brumvig]
 1 OFSkjoldnæs Fyr[Julie W. Broge]
 2 ADRRavnholt (Midtfyn)[Per Rasmussen]
 1 OFGyldensteen: Engsøen[Jens Bækkelund]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FUTarup (Årslev)[Per Rasmussen]
Grønspætte (Picus viridis):
 2 OFBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 
Par. Sad i længere tid i toppen af et træ i
haven
2 THTarup Vandmølle (Vindinge Å)[Per Rasmussen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 OFEspe[Gunnar Jørgensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 OFHelnæs Made[Torben Skytte Hvass]
 
Sad i kassen
1 RFynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal[Gregers Johannesen]
 1 RNeverkær[Kurt Due Johansen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 1 RHelnæs Made[Mikael Kristensen]
 1 RHattebækken[Mikael Kristensen]
 1 RRavnholt (Midtfyn)[Leif Sørensen]
Allike (Coloeus monedula):
 
I mange flokke. Kom fra vest og trak mod stenløseskoven og
sikkert videre.. 
1038 T NATSankt Klemens[Morten Bentzon Hansen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Mellemmølle
1 RVindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg[Per Rasmussen]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 6 FUThurø Rev[Søren G. Nielsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 FUVesterholm Mose[Kurt Kaack Hansen]
Lapværling (Calcarius lapponicus):
 
Først fundet FU med 3 sanglærker, som forlod
den. Fulgte den stort set non-stop i godt 20 min, hvor den
var oppe flere gange men forblev nær fundstedet.
Røg dog lidt længere mod øst ad to
omgange til sidst, antageligt pga trafik på stien.
1 VDR FUThurø Rev[Søren G. Nielsen]
Snespurv (Plectrophenax nivalis):
 18 FUKeldsnor[Susanne Rørdam Skov]

(0.267 sekunder)