GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 16/02/2019 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Arreskov Sø:
 
Britta Larsen
Lille Skallesluger 44 R[Henrik Kalckar Hansen]
 
Britta Larsen
Sølvhejre 1 R[Henrik Kalckar Hansen]
 
Britta Larsen
Havørn 1 ADFU[Henrik Kalckar Hansen]
Bagenkop Havn:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Kaspisk Måge 5 [Jacob Sterup]
 Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 2KR[Jacob Sterup]
Bregninge (Tåsinge):
 Vandrefalk 1 OF[Erhardt Edmund Ecklon]
Bremerhave:
 Stor Tornskade 1 R[Gunnar Jørgensen]
Brændegård Sø:
 Hvinand 275 R[Gunnar Jørgensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sølvhejre 3 [Gunnar Jørgensen]
 Havørn 2 R[Gunnar Jørgensen]
Bøjden Nor:
 Bjergand 2300 R[Leif Kristensen]
Egeskov Slot/Fjællebro Skov:
 Rød Glente 1 FU[Per Rasmussen]
Enge v/Boltinggård:
 Sølvhejre 1 R[Per Rasmussen]
Fjellerup:
 
sol stigende temp 
Flere flokke den største ca 100 på stranden
Sandløber 152 FU[Uffe Terndrup]
 
sol stigende temp 
Var ved vaffelbageriet, set meget tæt på med
tydelig orbitalring.
Middelhavssølvmåge 1 R[Uffe Terndrup]
 
sol stigende temp 
var på en maj-stubmark, men fløj jævnligt
op
Bjergirisk 128 FU[Uffe Terndrup]
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal:
 Vandrefalk 2 R[Jens O. Hansen]
Føns Vang:
 Hvinand 116 R[Ralph Qwinten]
 Hvinand 111 FU[Kurt Due Johansen]
 Taffeland 150 R[Ralph Qwinten]
 Taffeland 173 R[Kurt Due Johansen]
 Troldand 1400 R[Ralph Qwinten]
 Troldand 1530 R[Kurt Due Johansen]
 Bjergand 105 R[Ralph Qwinten]
 Knarand 31 FU[Ralph Qwinten]
 Knarand 34 FU[Kurt Due Johansen]
 Havørn 2 OF[Kurt Due Johansen]
Gyldensteen: Engsøen:
 Havørn 1 R[Jens Bækkelund]
Helnæs Made:
 Stor Tornskade 1 R[Tom Giersing]
Herringe:
 Rød Glente 1 FU[Per Rasmussen]
Herslev (Langeland):
 Bramgås 500 FU[Jacob Sterup]
Høsletbækken:
 Blisgås 428 FU[Kurt Due Johansen]
Kværndrup:
 Rød Glente 1 FU[Per Rasmussen]
Neverkær:
 Trane 2 FU[Kurt Due Johansen]
 Sølvhejre 1 FU[Kurt Due Johansen]
Nørreballe By (Langeland):
 
Nordenden
Bramgås 3000 OF[Gregers Johannesen]
 
Nordenden
Blisgås 80 R[Gregers Johannesen]
 
Nordenden
Lille Skallesluger 12 R[Gregers Johannesen]
 
Nordenden
Delte en fisk
Havørn 2 R[Gregers Johannesen]
Odense Å v/Brobyværk:
 Bjergvipstjert 1 FU[Leif Kristensen]
Paddesø Skov & Paddesø Høl:
 Blisgås 61 FU[Kurt Due Johansen]
Skerninge Mose:
 
NBJ
Rød Glente 1 OF[Lilly Sørensen]
Snaremose Sø:
 
Forsøgte at slå Ringdue
Vandrefalk 1 2KFU[Jacob Sterup]
Sollerup:
 Trane 5 R[Henrik Kalckar Hansen]
 Havørn 1 IMMFU[Henrik Kalckar Hansen]
 Stor Tornskade 1 FU[Henrik Kalckar Hansen]
Stige Ø:
 
KMH
Havørn 1 FU[Jens O. Hansen]
Søby Sø (Nr. Søby):
 Rød Glente 1 FU[Per Rasmussen]
Søfælde v/Krarup:
 
NBJ
Trane 1 OF[Lilly Sørensen]
Tryggelev Nor & Salme Nor:
 
Obs fra Nordenden
Bramgås 4200 R[Gregers Johannesen]
 
Obs fra Nordenden
Blisgås 62 OF[Gregers Johannesen]
 
Obs fra Nordenden
Sølvhejre 2 R[Gregers Johannesen]
Østerø Sø (Knudshoved):
 Krikand 130 R[Ralph Qwinten]

(0.256 sekunder)