GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 22/09/2017 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Brændegård Sø:
 Grågås 650 R[Annette Friis]
 Havørn 1 R[Annette Friis]
 Ravn 3 R[Annette Friis]
Bøjden Nor:
 Sølvhejre 2 R[Nis Rattenborg]
 Dværgryle 3 R[Nis Rattenborg]
Knudshoved Færgehavn:
 Fiskeørn 1 SV[Ella Mikkelsen]
 Vandrefalk 1 OF[Ella Mikkelsen]
Nakkebølle Inddæmning:
 Skeand 110 R[Annette Friis]
 Blishøne 500 R[Annette Friis]
 Isfugl 1 R[Annette Friis]
Nyborg Strand:
 
Niels Larsen, Peder Pelle
Rød Glente 11 SV[Ella Mikkelsen]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
Spurvehøg 21 SV[Ella Mikkelsen]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
Musvåge 850 SV[Ella Mikkelsen]
 
Tak til Niels Larsen! :-)
Almindelig Kjove 1 R[Peter Pelle Clausen]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
Almindelig Kjove 1 R[Ella Mikkelsen]
Nørreballe Nor:
 Grågås 920 R[Nis Rattenborg]
 Hættemåge 1100 R[Nis Rattenborg]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Rovterne2 [Nis Rattenborg]
Odense Å v/Sankt Klemens:
 Ravn 4 OF[Kell Grønborg]
Rynkeby Hestehave:
 Rød Glente 4 FU[Per Rasmussen]
Skov SV for Vantinge:
 Rød Glente 2 FU[Per Rasmussen]
Slipshavn Enge:
 Rød Glente 1 SV[Peter Pelle Clausen]
Strynø:
 [Sortsvane] 1 R[Steen Winkel]
Søen, Valdemarsslot:
 Knarand 15 FU[Niels Andersen]
 Fiskeørn 1 OF[Niels Andersen]
 Blishøne 500 FU[Niels Andersen]
Søgård Pyt:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Havørn 3 [Jens-Gert Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Lærkefalk 2 [Jens-Gert Hansen]
Vesteregn:
 Rød Glente 3 S[Nis Rattenborg]
 Rørhøg 7 S[Nis Rattenborg]
 Spurvehøg 45 S[Nis Rattenborg]
 Musvåge 210 S[Nis Rattenborg]
 Dværgfalk 1 S[Nis Rattenborg]
 Lærkefalk 1 S[Nis Rattenborg]

(0.107 sekunder)