GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 20/09/2019 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Brændegård Sø:
 Skeand 40 FU[Gunnar Jørgensen]
 Knarand 60 R[Gunnar Jørgensen]
Bøjden Nor:
 
5600GKN
Skeand 10 R[Gunnar Jørgensen]
 
5600GKN
Pibeand 420 FU[Gunnar Jørgensen]
 Pibeand 260 FU[Per Damgaard Poulsen]
 
5600GKN
Spidsand 40 FU[Gunnar Jørgensen]
 Spidsand 34 FU[Per Damgaard Poulsen]
 Hjejle 250 R[Per Damgaard Poulsen]
 
5600GKN
Islandsk Ryle 11 FU[Gunnar Jørgensen]
 Blå Kærhøg 1 BR V[Per Damgaard Poulsen]
 
5600GKN
Dværgfalk 1 FU[Gunnar Jørgensen]
 Bjergvipstjert 1 FU[Per Damgaard Poulsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Tornirisk 71 [Per Damgaard Poulsen]
Firtalsstrand & Mellemstykket:
 Odinshane 2 FU[Sten Pedersen]
 
P.P.  Man skulle tro at de havde aflagt løfte om
holde øje med hinanden.
Odinshane 2 FU[Pierre Bentzen]
Flyvesandet:
 Sule 7 FU[Pierre Bentzen]
Fyns Hoved:
 Islandsk Ryle 19 FU[Leif Kristensen]
Føns By:
 Agerhøne 4 R[Jørgen Hjorth Jensen]
Føns Vang:
 
Karen
Skarv sp. 7 R[Jørgen Hjorth Jensen]
Faaborg:
 Bjergvipstjert 1 SV[Per Damgaard Poulsen]
Gyldensteen: Langø:
 Kortnæbbet Gås 8 R[Jens Bækkelund]
 Grågås 1800 R[Jens Bækkelund]
Gyldensteen: Reservatet:
 Grågås 750 R[Jens Bækkelund]
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen):
 Blå Kærhøg 1 BR V[Ella Mikkelsen]
 
Mellem kl. 1205 til 13.00
Musvåge 44 V[Ella Mikkelsen]
Lindø + vade v/Jersore:
 Storspove 153 FU[Jens Bækkelund]
Lunkebugten & Nørreskov Nor:
 Hættemåge 700 R[Lars Kirk]
Nærå Strand/Agernæs Flak:
 Toppet Skallesluger 205 FU[Jens Bækkelund]
 Klyde 95 R[Jens Bækkelund]
Ringe:
 
Opdaget på flere 100 m afstand da den virkede meget
lys mod et grønt levende hegn langs
Svendborgmotorvejen, flyvende i nordlig retning. Fremstod
som en meget lille kærhøg, hvilket det
også var. Da den kom nærmere, flyvende i ca.3 m
højde, viste det der først så ud som
næsten hvidt, sig at være sart lyseblåt
med meget skarpt aftegnede sorte kiler på
vingespidserne.Den var som sagt meget klejn,men havde en
usædvanlig flot fjerdragt.Den satte sig i hegnet lige
inden at jeg var nødt til at kigge på vejen
igen. Da jeg så mig omkring for at kunne
stedfæste hvor jeg var, var det  første jeg
så skiltet med "Ringe 1500 m". Den når
nok ikke Sydlangeland i dag, men vil nok være der i
løbet af  weekenden.           
Steppehøg 1 MADFU[Pierre Bentzen]
Strynø:
 Nordisk Lappedykker 1 ADODR FU[Steen Winkel]
Tryggelev Nor & Salme Nor:
 Grågås 500 OF[Per Hauge]
 Rørdrum 1 OF[Per Hauge]
 Sølvhejre 1 R[Per Hauge]

(0.175 sekunder)