GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    FREDAG DEN 01/03/2024 ( OBS.)  

    DOF FYN  
Arreskov Sø:
 Blisgås 1550 R[Jakob Sunesen]
 Trane 3 OF[Jakob Sunesen]
Birkende:
 
Tog obs
To mindre svaner med kort hals blandt blandt sangsvaner.
Pibesvane 2 R[Michael Christian Linde]
Botofte Skovmose:
 Bramgås 1000 FU[Jane Ditzel]
 Blisgås 88 R[Claus Dalskov]
 Sølvhejre 1 R[Claus Dalskov]
 Blå Kærhøg 1 BR FU[Jane Ditzel]
 Blå Kærhøg 1 OF[Claus Dalskov]
 Blå Kærhøg 1 2KFU[Ole Goldschmidt]
Bregnør (agerland):
 Bramgås 1000 OF[Ella Mikkelsen]
 Blisgås 180 R[Ella Mikkelsen]
Brændegård Sø:
 Krikand 110 R[Lars Mogensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Trane 14 [Lars Mogensen]
 Sølvhejre 2 R[Lars Mogensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Havørn 5 [Lars Mogensen]
Brændeskov by:
 Blisgås 340 FU[Hans Rytter]
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden:
 Sølvhejre 4 R[Ella Mikkelsen]
Dovns Klint:
 Sortand 127 Ø[Frank Jensen-Hammer]
 
Territoriekamp?
Havørn 2 ADOF[Frank Jensen-Hammer]
Egensedybet:
 Sølvhejre 1 R[Karen Koefoed]
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård:
 Pibeand 630 R[Lars Mogensen]
 Spidsand 36 R[Lars Mogensen]
 Sølvhejre 1 FU[Lars Mogensen]
Firtalsstrand & Mellemstykket:
 Sølvhejre 3 R[Karen Koefoed]
 Vandrefalk 1 FU[Karen Koefoed]
Frellesvig:
 Blå Kærhøg 1 BR FU[Jane Ditzel]
Grusgrave v/Birkum:
 Blisgås 650 R[Henrik Kalckar Hansen]
Gudbjergskov:
 
EM
Blå Kærhøg 1 BR R[Leif Bisschop-Larsen]
Langesø Gods + Langesø:
 Mandarinand 1 R[Erik Raagaard]
 
Går med gråænder
Mandarinand 1 MADPRA R[Pierre Bentzen]
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
 
Set fra p-plads på Galsklintvej.
Overflyvende både i østlig og vestlig
retninger.
Alk 92 OF[Klaus Homøe]
Møllemade/Ellemose:
 Blå Kærhøg 1 2KR[Michael Mosebo Jensen]
Nordskov Enge (Enghave):
 Huldue 8 T[Ella Mikkelsen]
 
På havet
Sule 1 FU[Ella Mikkelsen]
 Rød Glente 2 T[Ella Mikkelsen]
 Musvåge 40 TF[Ella Mikkelsen]
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov:
 Rød Glente 2 OF[Per Rasmussen]
Rårud Skov:
 
Bil Obs 
Havørn 2 OF[Aleks Lund]
Sandholt Gods m/enge og marker:
 Sølvhejre 1 FU[Leif Kristensen]
 
MARIANNE JOHANSEN
Sølvhejre 1 FU[Flemming Johansen]
 
MARIANNE JOHANSEN
Havørn 3 R[Flemming Johansen]
Silkeå v/Brahetrolleborg:
 Vandstær 1 FU[Jakob Sunesen]
Snaremose Sø:
 Spidsand 10 FU[Jan Sørensen]
Sortemosen (Sydfyn):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Blisgås 1102 [Hans Rytter]
 Sølvhejre 6 FU[Hans Rytter]
Storebælt nord for Vestbroen:
 
Tog obs
Blå Kærhøg 1 BR V[Michael Christian Linde]
Strandenge v/Jersore:
 
Johan, Valthe og Nicolai
Mosehornugle 1 R[Henrik Kingo Andersen]
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær:
 Sandløber 14 FU[Ole Goldschmidt]
Tarup (Årslev):
 Blisgås 450 R[Per Rasmussen]
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg:
 
jagede ringduer
Vandrefalk 1 R[Jens Gregersen]

(0.208 sekunder)