GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    FREDAG DEN 21/06/2024 ( OBS.)  

    DOF FYN  
Canadagås (Branta canadensis):
 
V- og S-siden.
17 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Grågås (Anser anser):
 530 RGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 
Med 6 unger
2 YF UFTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
V- og S-siden.
700 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 10 YF UFHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Par med 4 pull
6 YF UFFyns Hoved[Torben Balsløw]
 2 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 2 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Vitsø[Lars Tom-Petersen]
 2 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Med 5 ællinger
2 YF UFTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 21 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
V- og S-siden.
Hun + 6 pull
7 YF UFVitsø[Lars Tom-Petersen]
Knarand (Mareca strepera):
 8 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
96 Vitsø[Lars Tom-Petersen]
Pibeand (Mareca penelope):
 3 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 2 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 3 RUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 15 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 10 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
49 Vitsø[Lars Tom-Petersen]
Krikand (Anas crecca):
 
V- og S-siden.
3 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Taffeland (Aythya ferina):
 
V- og S-siden.
65 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Troldand (Aythya fuligula):
 17 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
V- og S-siden.
80 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 2 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 6 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 940 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Sortand (Melanitta nigra):
 116 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Hvinand (Bucephala clangula):
 6 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
En hun med 9 pull
10 YF UFLundeborg[Helene Lærke Korsgaard]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 2 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 2 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 2 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 2 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
V- og S-siden.
1 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Mursejler (Apus apus):
 2 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 2 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
V- og S-siden.
1 OFVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 OFÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
 2 OFHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Tryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
V- og S-siden.
2 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
Ringdue (Columba palumbus):
 2 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 16 OFUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 RSkårup v/Svendborg[Henrik Gerner Baark]
 2 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
3 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 RØrbæk[Hans Rytter]
 9 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 2 SYTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 2 YFØrbæk[Hans Rytter]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 FUVejlen - Tåsinge[Niels Selck]
 
V- og S-siden.
1 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 2 FUTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
2 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Blishøne (Fulica atra):
 19 YF UFUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 150 RGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 
V- og S-siden.
75 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 9 YFHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
V- og S-siden.
3 YF THVitsø[Lars Tom-Petersen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 4 YF UFFyns Hoved[Torben Balsløw]
 1 FUSiø[Peder Rasmussen]
 5 YF UFHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 2 RLillebælt SV f/Søby (Omr.07)[Lars Tom-Petersen]
 
V- og S-siden.
5 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus):
 1 MFUTryggelev Nor & Salme Nor[Bente Larsen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 10 RGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 
V- og S-siden.
3 ADRVitsø[Lars Tom-Petersen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 3 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 1 OFUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 6 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 5 RSiø[Peder Rasmussen]
 
V- og S-siden.
3 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 OFÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Thurø Rev[Arne Bruun]
 4 REskebjerg[Anders Myrtue]
 
V- og S-siden.
1 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 2 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 OFSiø[Peder Rasmussen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 7 RVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
 3 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 8 RSiø[Peder Rasmussen]
 
V- og S-siden.
6 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 5 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 1 RVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 5 REskebjerg[Anders Myrtue]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 2 FUVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
Rødben (Tringa totanus):
 2 FUVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
 2 FUSiø[Peder Rasmussen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 1 OFThurø Rev[Arne Bruun]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 1 FUVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
Brushane (Calidris pugnax):
 4 REskebjerg[Anders Myrtue]
 
V- og S-siden.
1 MRVitsø[Lars Tom-Petersen]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 1 FUKnudshoved Færgehavn[Jakob Smidt]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 1 FUVejlen - Tåsinge[Anders Myrtue]
 1 ADFUVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
 1 RTryggelev Nor & Salme Nor[Anders Myrtue]
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea):
 7 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 3 OFTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 1 RVarbjerg[Flemming G. Andersen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 1 OFVormark[Henrik Gerner Baark]
 51 RUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 
Stor ynglesucces. Ca. 50% af fuglene er ungfugle
3500 YFGrusgrave v/Birkum[Henrik Kalckar Hansen]
 3 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
V- og S-siden.
4 ADRVitsø[Lars Tom-Petersen]
 5 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus):
 1 ADRSiø[Peder Rasmussen]
Stormmåge (Larus canus):
 5 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 8 RUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 3 YF UFTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 3 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 11 OFTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
20 YF KVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 OFØrbæk[Hans Rytter]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 1 RFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 10 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 10 RUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 2 OFHjallese[Martin Rheinheimer]
 8 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 
V- og S-siden.
28 ad + 2 pull (nok flere skjult i højt græs).
30 YF UFVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 OFØrbæk[Hans Rytter]
Sildemåge (Larus fuscus):
 1 ADRSiø[Peder Rasmussen]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
V- og S-siden.
1 ADRVitsø[Lars Tom-Petersen]
Tejst (Cepphus grylle):
 1 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Alk (Alca torda):
 1 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 2KRLillebælt SV f/Søby (Omr.07)[Lars Tom-Petersen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 60 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 2 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 5 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 4 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
V- og S-siden.
15 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
V- og S-siden.
Ind fra V til rast ved gravesøerne mod V.
4 T RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 2 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 4 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 2 TDovns Klint[Frank Jensen-Hammer]
 
V- og S-siden.
4 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 3 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
V- og S-siden.
Kredsende og langsomt glidende mod SV.
1 TVitsø[Lars Tom-Petersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 2 OFTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
V- og S-siden.
Han th. + 2 hun.
3 YF THVitsø[Lars Tom-Petersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FUSallinge[Peter Lillesø]
 
Ellen Ebsen
1 OFBregninge (Tåsinge)[Lilly Sørensen]
 2 FUHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
En med bytte mod Tranekær 1020 + 1 overflyvende fra N
1023, begge Ad.
2 FUBotofte Skovmose[Morten Müller]
Musvåge (Buteo buteo):
 
V- og S-siden.
1 OFVitsø[Lars Tom-Petersen]
Natugle (Strix aluco):
 1 RAssistens Kirkegård, Odense[Evald Mehlsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 RTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 3 RBregninge Skov[Jonas Morsing Thomasen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
 1 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RBregninge Skov[Jonas Morsing Thomasen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 RTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 1 FUSiø[Peder Rasmussen]
 
V- og S-siden.
1 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 OFGulstav Mose[Anders Myrtue]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 MADFUEnemærket v/Holstenshus[Per Damgaard Poulsen]
 1 FUFiskerup Skov[Leif Kristensen]
 
V- og S-siden.
1 MRVitsø[Lars Tom-Petersen]
Husskade (Pica pica):
 3 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
Allike (Coloeus monedula):
 11 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 3 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
 2 OFHjallese[Martin Rheinheimer]
 16 RSkårup v/Svendborg[Henrik Gerner Baark]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 1 OFTroense[Henrik Gerner Baark]
Råge (Corvus frugilegus):
 1 OFVormark[Henrik Gerner Baark]
 15 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 OFHjallese[Martin Rheinheimer]
 3 OFHjallese[Martin Rheinheimer]
 8 RSkårup v/Svendborg[Henrik Gerner Baark]
 1 OFTroense[Henrik Gerner Baark]
 21 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 6 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 
V- og S-siden.
3 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Ravn (Corvus corax):
 3 OFHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Sortmejse (Periparus ater):
 1 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 3 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
3 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Musvit (Parus major):
 1 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
1 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
 1 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 3 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 4 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 8 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 4 SYSiø[Peder Rasmussen]
 1 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Digesvale (Riparia riparia):
 9 RFyns Hoved[Torben Balsløw]
 
V- og S-siden.
6 FUVitsø[Lars Tom-Petersen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 3 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 2 YF BRTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
V- og S-siden.
20 FUVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 FUØrbæk[Hans Rytter]
 1 FUHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 1 FUUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 
V- og S-siden.
1 FUVitsø[Lars Tom-Petersen]
 3 FUØrbæk[Hans Rytter]
 2 FUHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
V- og S-siden.
2 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 1 SYLeby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 TFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 1 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 1 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 5 SYUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 SYTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 6 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 8 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
7 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 3 SYLeby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
V- og S-siden.
5 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 
V- og S-siden.
4 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 SYBåring Strand[Michael Mosebo Jensen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 2 RRøjle By[Michael Mosebo Jensen]
 2 SYTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 1 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
V- og S-siden.
1 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 SYVarbjerg[Flemming G. Andersen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 1 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 2 SYUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 SYTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 3 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
2 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 5 SYLeby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Havesanger (Sylvia borin):
 1 SYUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 
Set og hørt
1 SYBregninge Skov[Jonas Morsing Thomasen]
 
V- og S-siden.
2 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 4 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 
V- og S-siden.
4 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 SYLeby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Tornsanger (Curruca communis):
 1 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 3 SYUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 1 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
8 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 2 SYØrbæk[Hans Rytter]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 3 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
3 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Træløber (Certhia familiaris):
 1 RBregninge Skov[Jonas Morsing Thomasen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RKohave (Valdemarsslot)[Jonas Morsing Thomasen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 2 RFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 12 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 
V- og S-siden.
20 OFVitsø[Lars Tom-Petersen]
 9 OFØrbæk[Hans Rytter]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 4 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 
V- og S-siden.
2 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 2 SYLeby (Ærø)[Lars Tom-Petersen]
Solsort (Turdus merula):
 4 RFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 2 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 3 SYUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 3 SYHjallese[Martin Rheinheimer]
 1 RSkårup v/Svendborg[Henrik Gerner Baark]
 4 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 4 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
2 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 4 RØrbæk[Hans Rytter]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 3 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 1 OFÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 1 SYTroense[Jonas Morsing Thomasen]
 1 FUTommerup[Niels Erik Simonsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 10 YF BRHjallese[Martin Rheinheimer]
 2 RHjallese[Martin Rheinheimer]
 3 RØrbæk[Hans Rytter]
Gråspurv (Passer domesticus):
 9 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 SYTroense[Jonas Morsing Thomasen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 RHolckenhavn Fjord[Henrik Gerner Baark]
 2 FUVejlen - Tåsinge[Peder Rasmussen]
 7 RTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 2 FUSiø[Peder Rasmussen]
 
V- og S-siden.
2 RVitsø[Lars Tom-Petersen]
 3 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 SYBregninge Skov[Jonas Morsing Thomasen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 2 RFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 1 RVormark[Henrik Gerner Baark]
 2 RSkårup v/Svendborg[Henrik Gerner Baark]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
2 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
 2 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 6 RNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
Dompap, Stor (ssp. pyrrhula) (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula):
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 1 RSkårup v/Svendborg[Henrik Gerner Baark]
 1 RTroense[Henrik Gerner Baark]
 1 SYNørreskov (Tåsinge)[Jonas Morsing Thomasen]
 1 SYTommerup[Niels Erik Simonsen]
 
V- og S-siden.
1 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
 1 YF SYØrbæk[Hans Rytter]
 1 RÅrslev (Midtfyn)[Vagn Anker Jensen]
 1 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 
V- og S-siden.
1 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
V- og S-siden.
1 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 RFaaborg[Henrik Gerner Baark]
 1 SYFiskerup Skov[Leif Kristensen]
 1 SYUniversitetet - Odense[Martin Rheinheimer]
 4 YF SYTryggelev Nor & Salme Nor[Olav Egelund]
 6 RHøbbet[Niels Bomholt Jensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
V- og S-siden.
6 SYVitsø[Lars Tom-Petersen]

(0.311 sekunder)