GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/09/2023 ( OBS.)  

    DOF SØNDERJYLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 23 RHindemade[Jørn Vinther Sørensen]
 24 RHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Sortsvane (Cygnus atratus):
 2 RHindemade[Jørn Vinther Sørensen]
 2 RHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 285 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
Pibeand (Mareca penelope):
 1800 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 34 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
 14 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Ringdue (Columba palumbus):
 5 FUFole[Maiken Hartung-Struer]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 1 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Blishøne (Fulica atra):
 3 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
1 par m 1 unge
3 YF UFSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 1 JUVFUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 385 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
 67 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Lis
425 FUHusum Enge[Helge Mølbach Sørensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 12 OFSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 200 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
 
Lis
350 FUHusum Enge[Helge Mølbach Sørensen]
Storspove (Numenius arquata):
 43 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
 
Lis
16 FUAstrup Enge[Helge Mølbach Sørensen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 1 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
 
Lis
4 FUHusum Enge[Helge Mølbach Sørensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Lis
2 FUHusum Enge[Helge Mølbach Sørensen]
 2 FUHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 2 RBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
 1 FUHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 24 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
Brushane (Calidris pugnax):
 5 FUHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 800 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
 175 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
 
Lis
225 FUHusum Enge[Helge Mølbach Sørensen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 1 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 8 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
Svartbag (Larus marinus):
 1 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 12 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
 56 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Keld Dahl Pedersen]
 15 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Skestork (Platalea leucorodia):
 120 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Erik Ehmsen]
 4 OFSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
 2 FUDet Fremskudte Dige Syd[Keld Dahl Pedersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 62 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Erik Ehmsen]
 58 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
 
Lis
2 RAstrup Enge[Helge Mølbach Sørensen]
 7 RHindemade[Jørn Vinther Sørensen]
 7 RHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 4 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
 3 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
 3 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 OFDiernæs Made[Leif Keller]
 1 ADFUHindemade[Jørn Vinther Sørensen]
 1 FUHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 FUFole[Maiken Hartung-Struer]
 1 FUSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 FRBuntje-Ballum[Keld Dahl Pedersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
UTe
1 RBarsmark[Tove Friis]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
3 adulte
5 RBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 OFFole[Maiken Hartung-Struer]
 1 RSønder Vilstrup[Leif Keller]
 1 RDiernæs Made[Leif Keller]
 1 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 FUFole[Maiken Hartung-Struer]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 OFFole[Maiken Hartung-Struer]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 FUBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 FUHindemade[Jørn Vinther Sørensen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 2 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Sortkrage (Corvus corone):
 5 RSønderborg - øst for Sundet[Jan Klingsgaard]
Gråkrage (Corvus cornix):
 4 RSønderborg - øst for Sundet[Jan Klingsgaard]
Ravn (Corvus corax):
 2 OFBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 4 OFFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
 2 OFBommerlund Plantage[Michael Knudsen]
 100 FUSønder Vilstrup[Leif Keller]
 5 SSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Bysvale (Delichon urbicum):
 20 OFFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 4 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RBommerlund Plantage[Michael Knudsen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Stær (Sturnus vulgaris):
 150 RBallum Forland[Keld Dahl Pedersen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 4 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
 3 RSønder Vilstrup[Leif Keller]
 1 FUSaltvandssøen[Keld Dahl Pedersen]
 2 RSandbjerg Sø[Gert Fahlberg]
 5 FUHindemade[Peter Schwartz Jensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 3 RFynshav Havn[Lars Peter Hansen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 14 OFBommerlund Plantage[Michael Knudsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Lis
6 FUHusum Enge[Helge Mølbach Sørensen]

(0.107 sekunder)