GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    MANDAG DEN 27/05/2024 ( OBS.)  

    DOF SYDVESTJYLLAND  
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 150 Jels[Henning Heldbjerg]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
[Snegås] (Anser caerulescens):
 
to hvide grågæs
0 RFilsø, Petersholm[Rune Sø Neergaard]
Grågås (Anser anser):
 
Fra Petersholmtårnet
Der i blandt 2 hvide
450 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
600 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Fra Petersholmtårnet
1 ADRFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
9 ADRFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 1 RFilsø, Petersholm[Rune Sø Neergaard]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Fra Petersholmtårnet
20 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Filsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
Fra Petersholmtårnet
40 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Fra Petersholmtårnet
25 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 2 MRMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
 12 RGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
42 Filsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Krikand (Anas crecca):
 
Fra Petersholmtårnet
20 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Filsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Fra Petersholmtårnet
50 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Natravn (Caprimulgus europaeus):
 1 SYGjødel Bjerge[Hans Okkels Birk]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Nymindegab Plantage[Hans Okkels Birk]
 
Og igen 23.49.
1 SYNyminde Plantage[Hans Okkels Birk]
 1 SYLønne Plantage[Hans Okkels Birk]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nymindegab[Hans Okkels Birk]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
 
Husbjerg
1 SYKallesmærsk Hede, øst[Anders Myrtue]
Mursejler (Apus apus):
 5 FUHjerting (Esbjerg)[Karin Gustausen]
 6 FUVeldtofte[Harry Jensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 RSlauggård Plantage[Mads Olsen]
 1 RHeden ved Boldbjerge, Krogsande[Bent Jakobsen]
 1 RBreinholtgård Golfbane [Erhardt Edmund Ecklon]
 
Fra Petersholmtårnet
2 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
2 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
Trane (Grus grus):
 
+ 86 på forlandet
8 RGl. Hviding Enge[Bjørn Frikke]
 86 RGl. Hviding Forland[Bjørn Frikke]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 2 RGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]
 
Fra Petersholmtårnet
4 YF BRFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
3 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 
Fra Petersholmtårnet
1 YF BFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Den nordvestligste del
2 YFSkallingen[Bent Jakobsen]
 4 RGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]
 
Fra Petersholmtårnet
3 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
Fra Petersholmtårnet
1 YF BRFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 1 RFilsø, Petersholm[Rune Sø Neergaard]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Skallingen[Bent Jakobsen]
 2 RFanø Vesterstrand[Flemming Thomasen]
Stor Præstekrave, Tundra (ssp. tundrae) (Charadrius hiaticula tundrae):
 8 RMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
 
Fra Petersholmtårnet
20 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 1 YF THGammelgabsøerne, nord[Hans Okkels Birk]
 
Den nordvestligste del
6 RSkallingen[Bent Jakobsen]
 
2 store pull plus en forældre fugl
2 PULYF UFMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
 
Fra Petersholmtårnet
30 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Hvidbrystet Præstekrave (Anarhynchus alexandrinus):
 1 RFanø Vesterstrand[Flemming Thomasen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 1 RSlauggård Plantage[Mads Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Gammelgabsøerne, nord[Hans Okkels Birk]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
Fra Petersholmtårnet
2 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 1 RFilsø, Petersholm[Rune Sø Neergaard]
Tinksmed (Tringa glareola):
 
Fra Petersholmtårnet
1 SYFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Rødben (Tringa totanus):
 2 RMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
 2 RGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]
Brushane (Calidris pugnax):
 
Fra Petersholmtårnet
2 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Temmincksryle (Calidris temminckii):
 2 RMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
Fra Petersholmtårnet
2 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
6 YFFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Fra Petersholmtårnet
100 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
50 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Den nordvestligste del
50 RSkallingen[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Svartbag (Larus marinus):
 
Den nordvestligste del
3 RSkallingen[Bent Jakobsen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Den nordvestligste del
10 RSkallingen[Bent Jakobsen]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 
Mindst otte. Fem stod op og mindst tre lå i
højt græs.
8 RKalvslund By[Jesper Leegaard]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
15+28
43 SLønne[Hans Okkels Birk]
 
Den nordvestligste del
1 OFSkallingen[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
5 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
Fra Petersholmtårnet
Flere af dem ringmærket, men kunne desværre ikke
afæses
32 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
3 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
 
Fra Petersholmtårnet
10 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Haven
1 VSkovlund (Varde)[Bjarne Holm]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 MFUFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FUKalvslund By[Jesper Leegaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Fra Petersholmtårnet
Fik det meste på vingerne
2 OFFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 OFLønne[Hans Okkels Birk]
 7 RGl. Hviding Enge[Bjørn Frikke]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 RKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 1 FUGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 MFURibe By[Lars Knudsen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 RKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RBreinholtgård Golfbane [Erhardt Edmund Ecklon]
Sortkrage (Corvus corone):
 1 RFanø Vesterstrand[Flemming Thomasen]
Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (Corvus corone x C. cornix):
 
Den nordvestligste del
2 RSkallingen[Bent Jakobsen]
Ravn (Corvus corax):
 
Den nordvestligste del
1 RSkallingen[Bent Jakobsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Lønne[Hans Okkels Birk]
Musvit (Parus major):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
5 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
 
Jernalder landsbyen
57 PULRIGuldager Plantage[Michael S. Johansen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 1 RISkifterne, syd[Vagn Lind]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 2 RBillund By[Mads Olsen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 3 RBillund By[Mads Olsen]
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 FULønne[Hans Okkels Birk]
 
Den nordvestligste del
16 SSkallingen[Bent Jakobsen]
 
Fra Petersholmtårnet
30 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
Fra Petersholmtårnet
2 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 2 SYFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
2 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
3 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
 2 SYFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus):
 
Sang vedholdende. Hørt fra p-pladsen
1 SYSneum Digesø[Birthe Rise]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 6 RGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]
 1 SYGødel Kanal syd for Bjålum Klit[Hans Okkels Birk]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
Hørt fra cykelstien langs Gjødel Bjerge.
5 SYNymindestrømmen, syd[Hans Okkels Birk]
 1 YF SYGammelgabsøerne, nord[Hans Okkels Birk]
 
Fra Petersholmtårnet
1 SYFilsø, Søndersø[Bent Jakobsen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 RISkifterne, syd[Vagn Lind]
Gulbug (Hippolais icterina):
 
Jernalder landsbyen
2 SYGuldager Plantage[Michael S. Johansen]
 1 RISkifterne, syd[Vagn Lind]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
3 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
 1 SYFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Tornsanger (Curruca communis):
 
Fra Petersholmtårnet
1 SYFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
2 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 RLønne[Hans Okkels Birk]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
2 YF BRLønne[Hans Okkels Birk]
 
Vejers Strand Camping
fruen
37 FUVejers Sommerhusområde[Per Tejsner]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 1 RBreinholtgård Golfbane [Erhardt Edmund Ecklon]
 
Fra Petersholmtårnet
1 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Solsort (Turdus merula):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Lønne[Hans Okkels Birk]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 RKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 
Jernalder landsbyen
2 YF KGuldager Plantage[Michael S. Johansen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
3 YF THLønne[Hans Okkels Birk]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
1 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Blåhals (Luscinia svecica):
 1 SYFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 1 YF SYGammelgabsøerne, nord[Hans Okkels Birk]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 SYBlåvand By og sommerhusområde[Bent Jakobsen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
 1 SYMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
 1 YF SYHoustrup Sommerhusområde[Hans Okkels Birk]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 1 MRSlauggård Plantage[Mads Olsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 4 YF KMyrtue, eng[Michael S. Johansen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 2 RBillund By[Mads Olsen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
1 YF THLønne[Hans Okkels Birk]
 
Fra Petersholmtårnet
5 RFilsø, Petersholm[Bent Jakobsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
Den nordvestligste del
1 RSkallingen[Bent Jakobsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
 
Sommerhusområdet lige N for Gammelgabvej mellem
krydset Vesterhavsvej/Gammelgabvej og Brudebjerge Plantage.
Obs. fra Gammelgabvej.
7 YF SYLønne[Hans Okkels Birk]
 
Vejen ud til Petersholmtårnet
4 SYKærgård Klitplantage ved Filsø[Bent Jakobsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 1 RBillund By[Mads Olsen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Den nordvestligste del
13 RSkallingen[Bent Jakobsen]
 1 RFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 1 OFFanø Klitplantage, vest[Flemming Thomasen]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 2 RBillund By[Mads Olsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 2 RGl. Hviding Engsø[Bjørn Frikke]

(0.190 sekunder)