GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    FREDAG DEN 14/06/2024 ( OBS.)  

    DOF NORDVESTJYLLAND  
Grågås (Anser anser):
 
2 par med 3 gæslinger hver i rensedammen. 
12 RNørre Enge[Jann Ribergaard]
Skeand (Spatula clypeata):
 
BM, RK TB
2 RKogleaks[Per Aarkrog]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
6 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Taffeland (Aythya ferina):
 
BM, RK TB
14 RKogleaks[Per Aarkrog]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
På østsiden af Overgårdsvej lige n.f.
ådalen.
LM+LTP.
2 RMollerup v. Ørum[Thorkil Brandt]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
5 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 1 SYSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Øby[Lars Mogensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Huldue (Columba oenas):
 1 SYKrabbesholm, Skive[Jens Albrechtsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
5 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
RK BM TB
1 RHan Vejle[Per Aarkrog]
Plettet Rørvagtel (Porzana porzana):
 1 SYKarby Enge[Andreas Svane Bech]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Vandhul ved Hulbækvej.
LM+LTP.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Blishøne (Fulica atra):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Vandhul ved Hulbækvej.
LM+LTP.
1 1KRNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Nocmig. 2 kald.
1 OFØby[Lars Mogensen]
Trane (Grus grus):
 18 RBygholm Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 3 YF UFBygholms Nordlige Rørskov[Erik Thomsen]
 2 RVelds Enge[Martin Høj Hansen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Vandhul ved Hulbækvej.
LM+LTP.
1 SDR RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Mølledammen.
LM+LTP.
1 SDR RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
BM, RK TB
15 RKogleaks[Per Aarkrog]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 
BM, RK TB
6 RKogleaks[Per Aarkrog]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 FUVojel Vig[Gorm Thyge Wæhrens]
 
RK TB BM
2 RBygholm Vejle, Vestsø[Per Aarkrog]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
På vingerne n.f. Næsset.
LM+LTP.
2 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 
RK TB BM
3 RBygholm Vejle, Vestsø[Per Aarkrog]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 2 YF THHjardemål Klit[Henrik Haaning Nielsen]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
1 YF THNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Mellem Kvorning Mølle og Overgårdsvej.
LM+LTP.
2 YF THKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
Nocmig. Brægende. Syd for Øby som så
mange gange før.
1 SYØby[Lars Mogensen]
Rødben (Tringa totanus):
 
På hver sin pæl om samme engstykke 
6 RSønder Lem Vig[Anni Oppelstrup]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
På vingerne, landede formentlig omkring Hulbæk
Sø.
LM+LTP.
2 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 1 RKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 
BM, RK TB
10 RKogleaks[Per Aarkrog]
 8 ADYF BRKogleaks[Henrik Haaning Nielsen]
Havterne (Sterna paradisaea):
 
RK TB BM
1 RBygholm Vejle, Vestsø[Per Aarkrog]
Ride (Rissa tridactyla):
 
RK TB BM
35 RBulbjerg[Per Aarkrog]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
På mark
1 2KRUlbjerg[Rune Sø Neergaard]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 OFKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 OFKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
LM + TBR
1 ADOFKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Sort Stork (Ciconia nigra):
 
så en storke lignende fugl. helt sort ryg og hvid bug,
da jeg kom tilbage med kameraet var den væk
0 RSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
Skestork (Platalea leucorodia):
 46 RBygholm Vejle, Vestsø[Erik Thomsen]
 
RK TB BM
51 RBygholm Vejle, Vestsø[Per Aarkrog]
 49 RBygholm Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 OFSønder Lem Vig[Leif Novrup]
 
BM, RK TB
1 SYKogleaks[Per Aarkrog]
 1 YF THBygholms Nordlige Rørskov[Henrik Haaning Nielsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
RK TB BM
7 RBygholm Vejle, Vestsø[Per Aarkrog]
 6 RBygholm Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
RK BM TB
2 OFHan Vejle[Per Aarkrog]
 1 RØsterild Fjord[Henrik Haaning Nielsen]
 1 RKogleaks[Henrik Haaning Nielsen]
 2 RBygholms Nordlige Rørskov[Henrik Haaning Nielsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 1 RNørre Enge[Jann Ribergaard]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
På vingerne over sydsiden af ådalen.
LM+LTP.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Omkring matriklen, skrigende.
1 RTindbæk[Thorkil Brandt]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 2 ADOFSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
 
BM, RK TB
1 MFUKogleaks[Per Aarkrog]
 
han og hun
2 FUBygholms Nordlige Rørskov[Erik Thomsen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Han og hun sammen, et lokalt ynglepar.
LM+LTP.
2 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 RGudenådalen ved Bjerringbro[Inger Klit]
 
Set fra matriklen til morgen.
2 RTindbæk[Thorkil Brandt]
 
Set på afstand fra Kvorning Mølle: kredsende
over skoven.
LM+LTP.
2 RTindbæk Hestehave[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Et lokalt ynglepar.
LM+LTP.
2 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 ADRNørreådalen omkring Skjern Hovedgård[Lars Tom-Petersen]
 
sad på engen
1 RBygholm Vejle[Erik Thomsen]
 2 3KRBygholm Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
sad i store buske- set tra Kraptårnet
2 RBygholms Nordlige Rørskov[Erik Thomsen]
 1 2KRBygholms Nordlige Rørskov[Henrik Haaning Nielsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
3 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
3 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Skovhornugle (Asio otus):
 
Nocmig. Blev hørt især efter kl.01.00.
2 YF UFØby[Lars Mogensen]
Natugle (Strix aluco):
 1 RMørkesø[Leif B Nielsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
5 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
5 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Grønspætte (Picus viridis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
1 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Bmh
1 FUFur[Carl Aage Hesselberg]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 MRKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
1 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Lokale ynglefugle: han + han + et par.
LM+LTP.
4 YF THKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
2 han + han&hun varslende.
LM + TBR
4 YFKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
8 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Ravn (Corvus corax):
 
Bmh
1 OFFur[Carl Aage Hesselberg]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 OFKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
Omkring matriklen.
2 RTindbæk[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Familieflok, i alt 5 eller flere.
LM+LTP.
5 YF UFKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
1 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
2 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LM+LTP.
17 Kvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Musvit (Parus major):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LM+LTP.
11 Kvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
3 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
 7 YF UFKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
RK BM TB
1 RHan Vejle[Per Aarkrog]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
10 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Digesvale (Riparia riparia):
 
Måske flere
Bmh
50 FUFur[Carl Aage Hesselberg]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
10 FUKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
20 FUKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 3 RSønderbro[Inger Klit]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
8 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
7 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
6 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
7 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
 2 SYNørre Enge[Jann Ribergaard]
 3 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 1 SYSønder Lem Vig[Leif Novrup]
 2 SYSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
 1 SYBygholms Nordlige Rørskov[Erik Thomsen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
I rensedammen. 
1 SYNørre Enge[Jann Ribergaard]
 1 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 SYGudenådalen ved Bjerringbro[Inger Klit]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
6 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
5 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 1 SYNørre Enge[Jann Ribergaard]
 3 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 
Omkring matriklen. Med sporadisk sang.
1 SYTindbæk[Thorkil Brandt]
 1 SYSkive Havn[Jens Albrechtsen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
3 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
3 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
14 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
14 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
 2 SYNørre Enge[Jann Ribergaard]
 2 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Havesanger (Sylvia borin):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
8 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
8 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
 1 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 
Omkring matriklen.
1 SYTindbæk[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
1 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Tornsanger (Curruca communis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
8 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
7 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
8 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
5 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
6 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
6 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
 4 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Familieflok, i alt 5 eller flere.
LM+LTP.
5 YF UFKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Flok med stor andel af ungfugle.
LM+LTP.
250 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
Heraf 5 syngende.
LM+LTP.
7 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
4 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 2 YF FUSønderbro[Inger Klit]
Solsort (Turdus merula):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
6 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
7 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 
matriklen
1 YF BRKarby[Andreas Svane Bech]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Bmh
1 RFur[Carl Aage Hesselberg]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
6 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
6 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
Blåhals (Luscinia svecica):
 
den ene kun hørt
2 SYSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
 
RK BM TB
2 RHan Vejle[Per Aarkrog]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 1 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
En ved fritidsfiskerne og en ved Sten og grus. 
2 SYSkive Havn[Jens Albrechtsen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
 
Nocmig. Med start kl.03.08. 
1 SYØby[Lars Mogensen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Med sang osv.
LM+LTP.
3 MYF THNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
3 MRNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Nocmig. Engene syd for Øby.
1 SYØby[Lars Mogensen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 FRHjardemål Klit[Henrik Haaning Nielsen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Hun med føde. Et varslende par set i samme
område den 26/5.
LM+LTP.
1 FYF FUNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
1 FYF FUNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Gul Vipstjert, Gulhovedet (ssp. flavissima) (Motacilla flava flavissima):
 1 RØster Assels + vandløb omkring[Karenmarie Simonsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
12 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
5 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
1 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
7 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
6 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
3 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
15 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
15 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
2x1.
LM+LTP.
2 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Et par
Bmh
2 RFur[Carl Aage Hesselberg]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
4 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
2 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 5 RSkive Havn[Jens Albrechtsen]
 
Bmh
1 SYFur[Carl Aage Hesselberg]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
3+1+1.
LM+LTP.
5 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
3 RKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 RKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 3 1KFUSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
LM+LTP.
3 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
4 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 
LM + TBR
4 SYKvorning Mølle[Lars Tom-Petersen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 3 SYSønder Lem Vig[Sebastian Dreisig]
 4 SYBygholms Nordlige Rørskov[Erik Thomsen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, omkring 12 grader,
overskyet, perioder med let regn. Obs. fra nordsiden af
ådalen: Kvorning Møllevej og Overgårdsvej
ned til Søbæk.
Med sang osv.
LM+LTP.
7 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Området S for Kvorning og Mollerup.
TBR + LM
5 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Lars Tom-Petersen]
 
Let sydlig/sydøstlig vind, fra 9 til 14 grader,
overskyet, flere mindre regnbyger. Rundtur i den fhv.
hjortefarm med tilstødende områder.
LM+LTP.
2 SYKvorning Mølle[Thorkil Brandt]
 5 SYNørre Enge[Jann Ribergaard]
 5 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]

(0.231 sekunder)