GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    MANDAG DEN 27/05/2024 ( OBS.)  

    DOF NORDVESTJYLLAND  
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 4 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Canadagås (Branta canadensis):
 1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Østsøen.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Grågås (Anser anser):
 98 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
137 Nørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Blisgås (ssp. albifrons) (Anser albifrons albifrons):
 2 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Sortsvane (Cygnus atratus):
 2 RØsterild Fjord[Henrik Haaning Nielsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 2 RBådsgård Vig (Limfjord)[Jens Gregersen]
 4 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
23 Nørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 6 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 2 RSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 20 RBådsgård Vig (Limfjord)[Jens Gregersen]
 3 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 1 MRNørreådalen omkring Skjern Hovedgård[Kristian Nielsen]
 1 MRTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
 4 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 1 MRNørreådalen omkring Skjern Hovedgård[Kristian Nielsen]
 10 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Knarand (Mareca strepera):
 7 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 3 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Østsøen: et par + en han.
3 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 MRTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 
Par
2 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Par
2 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Østsøen.
1 MRNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Boligbirding
BB F70
3 OFTved sø. f. Hanstholm[Hans Henrik Larsen]
 13 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 14 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Hanner i klart overtal.
25 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 8 MRSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Krikand (Anas crecca):
 18 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Østsøen.
1 MRNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Obs fra vestenden af søen.
1 MRTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 1 MRArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 2 SYIlbjerg[Valdemar Juul]
 
Nocmig. Med 3 sangstrofer langt mod øst. Formentlig
en trækfugl.
1 TØby[Lars Mogensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 
Selvfølgelig ikke redebyggende, men redesøgende! I haven!!
1 FYF BDommerby[Brian Jakobsen]
 1 SYHvidbjerg v.f. Skive[Steen Reinholdt]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
2 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Huldue (Columba oenas):
 
Obs fra vestenden af søen.
1 OFTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 1 RViskum[Thorkil Brandt]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
10 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 2 OFKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 RSkive Ådal[Henrik Rähr]
Blishøne (Fulica atra):
 
Obs fra vestenden af søen.
4 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 2 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Trane (Grus grus):
 1 FUBjerring Hede[Martin Høj Hansen]
 
en del ungfugle iblandt
82 RBygholm Vejle[Simon Iversen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Arup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
2 adulte og en brun juvenil
3 YFBrandstrup Mose[Steen Frandsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 2 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Obs fra vestenden af søen.
3 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 10 RKogleaks[Simon Iversen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 156 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 2 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 2 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 2 RBådsgård Vig (Limfjord)[Jens Gregersen]
 3 FUSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 9 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 25 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 3 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 94 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 1 RSkive Ådal[Henrik Rähr]
Vibe (Vanellus vanellus):
 2 FUSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 
55 ungevarslende par
110 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Lokale ynglefugle omkring østsøen og
midtsøen.
20 ADRNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 7 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
 1 OFHåsum enge[Jens-Erik Nygaard]
Storspove (Numenius arquata):
 29 FUAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 1 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 42 FUAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 13 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Stor Kobbersneppe (ssp. limosa) (Limosa limosa limosa):
 
Ungevarslende par
2 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 8 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 
Obs fra vestenden af søen.
1 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Rødben (Tringa totanus):
 1 RSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 120 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 104 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Lokale ynglefugle omkring østsøen og
midtsøen, og der er sikkert flere end 5.
5 ADRNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 4 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 5 FUAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 4 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Brushane (Calidris pugnax):
 
15 spillende fugle
15 YF PBygholm Vejle[Mogens Ribo Petersen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 15 RAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 4 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 1 SDR FUAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
 6 RKogleaks[Simon Iversen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 1 2KFUBygholm Vejle[Simon Iversen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 5 OFSkive Ådal[Henrik Rähr]
 20 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SDR RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 2 OFØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 2 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Obs fra vestenden af søen.
7 OFTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 ADLF TRADØDAgger Tange[Allan Kjær Villesen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 3 OFGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 SVNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
SuB
70 RBygholm Vejle[Helge Røjle Christensen]
 2 ADRArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 OFTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
SuB
22 RBygholm Vejle[Helge Røjle Christensen]
 3 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 5 OFSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
 
Boligbirding
BB F71
1 OFTved sø. f. Hanstholm[Hans Henrik Larsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
8 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
3 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 6 RSindrup Vejle vest[Allan Kjær Villesen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Fløj siden med en stor fisk afsted mod
Tovsig/Østerild Plantage
1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Kredsende over ådalen, sikkert en lokal ynglefugl.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 OFNikkelborg Søerne[Leif B Nielsen]
 2 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 2 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 MADFUNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 MFUTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 2 OFHåsum enge[Jens-Erik Nygaard]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFHøjbjerg[Finn Andersen]
 1 OFTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 FUTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
2 AD + 5 ungfugle
7 RBygholm Vejle[Simon Iversen]
 
SuB
5 RBygholm Vejle[Helge Røjle Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Arup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Omkring østsøen og midtsøen i det meste
af perioden, blandt andet længe side om side i den
lille granplantage på nordsiden af vestsøen.
2 ADRNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 RArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
På vingerne over ådalen.
5 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Bærs Bæk
1 OFNikkelborg Søerne[Leif B Nielsen]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Nørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 SYEstvadgård Plantage[Leif Novrup]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Med flyvekald.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 OFFlyndersø, Snævringen[Leif B Nielsen]
 1 SYHald Ege[Thomas Thelle]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 M2KØHanstholm, Thy[Jens Jørgen Andersen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 ADNArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 REstvadgård Plantage[Leif Novrup]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Obs fra vestenden af søen.
1 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Allike (Coloeus monedula):
 
Obs fra vestenden af søen.
5 OFTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 2 OFSkive Ådal[Henrik Rähr]
 2 RØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 1 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
6 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Ravn (Corvus corax):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
8 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 RTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Sortmejse (Periparus ater):
 12 SYEstvadgård Plantage[Leif Novrup]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Familieflok, skønnet 8 i alt eller flere.
8 YF UFNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 2 YF BRHvidbjerg Kær[Steen Reinholdt]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Familieflok, skønnet 8 i alt eller flere.
8 YF UFNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Musvit (Parus major):
 1 FUHvidbjerg Kær[Steen Reinholdt]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 3 SYØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
3 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Digesvale (Riparia riparia):
 
Obs fra vestenden af søen.
2 FUTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 2 RØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 4 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
20 FUNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
7 FUTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 2 OFHåsum enge[Jens-Erik Nygaard]
Bysvale (Delichon urbicum):
 1 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
10 FUNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
12 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
2 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
12 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 2 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
3 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 SYTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
 2 SYIlbjerg[Valdemar Juul]
 2 YF SYArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 1 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 SYØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
15 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Havesanger (Sylvia borin):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
11 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 2 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 1 SYFårup, v.f. Bjerringbro[Martin Høj Hansen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Tornsanger (Curruca communis):
 1 SYØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 1 SYGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
16 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 1 SYKarup Å, Engvej - Skive Fjord[Jens Albrechtsen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 2 RBrunskov[Kristian Nielsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
2 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
6 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 FUHvidbjerg Kær[Steen Reinholdt]
Stær (Sturnus vulgaris):
 1 RØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 24 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Et par flokke med nyudfløjne ungfugle.
15 YF UFNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
4 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
5 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Den ene syngende.
2 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Solsort (Turdus merula):
 3 SYSkive Ådal[Henrik Rähr]
 1 SYØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 1 SYGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
13 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 2 RBrunskov[Kristian Nielsen]
 2 FUMøldrup[Egon Mogensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Et par.
2 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 SYEstvadgård Plantage[Leif Novrup]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
6 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 
Obs fra vestenden af søen.
1 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Blåhals (Luscinia svecica):
 1 SYSønder Lem Vig[Jens-Erik Nygaard]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 1 RTissing Vig, Sydvestmors[Andreas Svane Bech]
 1 SYKølsen-Skals Engsø[Georg Spanggård Munch]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 1 SYHald Ege[Thomas Thelle]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 2 SYEstvadgård Plantage[Leif Novrup]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 MYF THNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
1 MRTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
Skovspurv (Passer montanus):
 12 RGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
Gul Vipstjert (ssp. flava) (Motacilla flava flava):
 30 YFArup Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 2 SYGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Syngende osv.
8 YF THNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 2 SYEstvadgård Plantage[Leif Novrup]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
9 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
18 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Karmindompap (Carpodacus erythrinus):
 1 MSYBrandstrup Mose[Steen Frandsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 1 SYGl. Vesløs[Helge Røjle Christensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 OFØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
1 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 
Ved Østervangsvej på nordsiden af
østsøen.
2 SYViskum[Thorkil Brandt]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 SYØsløs Syd, byzone samt strandenge ved[Helge Røjle Christensen]
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
Heraf 4 syngende.
7 RNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Svag til let skiftende vind, 18-20 grader, skyet/overskyet,
god sigtbarhed. Obs. fra sydsiden af ådalen via
Næsset ved Løvskal.
4 SYNørreådalen, Øby-Løvskal[Thorkil Brandt]
 
Obs fra vestenden af søen.
3 SYTjele Langsø[Tonny Ravn Kristiansen]
 2 FUHåsum enge[Jens-Erik Nygaard]

(0.280 sekunder)