GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDJYLLAND  
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 
FA
30 NNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
Grågås (Anser anser):
 
Cykeltur 
Jaget på vingerne af Havørn
3500 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 300 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 1 RTrynå[Carlo Pedersen]
 2 RButtervej Industriområde, Skagen[Frede Jakobsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 60 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Ish
102 Vilsted Sø[Albert Steen-Hansen]
 16 RVoerså Enge og Havn[Martin Lundholm]
Pibeand (Mareca penelope):
 3 RBoller Sø[Hans Ullemose]
 4 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 
LK RC HAC
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 200 RVoerså Enge og Havn[Martin Lundholm]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 14 RFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 30 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 35 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Krikand (Anas crecca):
 
verdens ende 3
LK RC HAC
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
RC, HC, LK
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 9 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
 8 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
verdens ende 3
LK RC HAC
6 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RVoerså Enge og Havn[Martin Lundholm]
Sortand (Melanitta nigra):
 14 RKjul Strand[Henrik Haaning Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
56 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
25 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LK RC HAC
60 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 4 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Amerikansk Sortand (Melanitta americana):
 
Set godt sammen med 14 Sortænder. Markant gul klods
på næbbet. Den lavede flere gange display i
flokken med åbent næb.
1 MRKjul Strand[Henrik Haaning Nielsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 
FA
85 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
Andefugl sp. (Anatidae):
 
Cykeltur 
2500 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
Lossepladsen
3 1KRRavnshøj[John David]
 3 RTornby Klitplantage[Carlo Pedersen]
 1 RUggerby[Carlo Pedersen]
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Lossepladsen
6 OFRavnshøj[John David]
 2 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RTrynå[Carlo Pedersen]
 2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 4 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 OFDamfenner[Henrik Stenholt]
 
Matriklen
1 SYAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 
LNP
2 RSkagen By[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 2 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Blishøne (Fulica atra):
 2 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Trane (Grus grus):
 215 FUDamfenner[Henrik Stenholt]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 2 FUFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 6 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 NGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 18 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
HHN
57 1KRØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 3 RFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 9 RUggerby Strand[Henrik Haaning Nielsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
4 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
3 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Cykeltur 
600 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
HHN
2500 RØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
RSN
2500 RØlands Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 14 SRønnerhavnen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
EJ
200 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 200 RFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 40 RTrynå[Carlo Pedersen]
 
OBS fra Egensevej.
280 FUSejlflod Kær[Dorte F. Sørensen]
 
Matriklen
28 OFAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Pomeransfugl (Eudromias morinellus ):
 
m hjejler
HHN
1 1KRØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
I en stor Hjejleflok på ca. 2000
RSN
1 1KRØlands Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
HHN
35 RØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 30 RUggerby Strand[Henrik Haaning Nielsen]
 
RC, HC, LK
1 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Cykeltur 
450 RUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 44 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 300 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 
Ish
350 RVilsted Sø[Albert Steen-Hansen]
 80 OFDamfenner[Henrik Stenholt]
Storspove (Numenius arquata):
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
3 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LK RC HAC
1 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RDamsted[Frede Jakobsen]
 5 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 20 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
4 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 RHirtshals Havn[Rune Sø Neergaard]
 
roc
2 FUSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
Rødben (Tringa totanus):
 
EJ
50 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 3 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
EJ
2 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 3 FUFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 
roc
2 FUSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 
EJ
8 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 3 RDamsted[Frede Jakobsen]
 
JKI
4 RHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Brushane (Calidris pugnax):
 
HHN
4 1KRØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
LK RC HAC
3 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 
HHN
1 1KOFØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
Prærieløber (SU) (Calidris subruficollis):
 
Set ca. tre minutter kl 1650 gående rundt på
mark sammen med et par tusinde hjejler. Herefter lettede
dele af flokken og den mistedes igen. Klokken 1840 sås
den igen et par minutter denne gang i flugt sammen med
hjejler, så ud til at lande længere mod
øst, men stadig nord for Danserholmevej.
HHN
1 1KRØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
Blev opdaget i flugt. Lille størrelse, brokfugleagtig
form, ensartet overside uden hvide tegninger, kort
næb.
RSN
1 RØlands Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
Sandløber (Calidris alba):
 18 FUUggerby Strand[Erik Thomsen]
 22 RUggerby Strand[Henrik Haaning Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
64 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 42 FUGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
2 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
Cykeltur 
80 TUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
HHN
100 RØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
EJ
150 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 150 FUFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 21 RUggerby Strand[Henrik Haaning Nielsen]
 
RC, HC, LK
3 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 9 VDR FUGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
8 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
90 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RDamsted[Frede Jakobsen]
 24 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Sortgrå Ryle (Calidris maritima):
 
JKI
2 1KVDR RHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Dværgryle (Calidris minuta):
 1 RUggerby Strand[Henrik Haaning Nielsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
3 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
5 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 
RC, HC, LK
5 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
5 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
JKI
1 ADSVHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Ride (Rissa tridactyla):
 
roc
5 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LK RC HAC
5 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 4 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 10 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 1 RGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 10 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Stormmåge (Larus canus):
 
Matriklen
2 FUAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 6 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 
RC, HC, LK
236 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 300 RGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 3 OFDet Grå Fyr, Skagen[Niels Jacob Jensen]
Svartbag (Larus marinus):
 
RC, HC, LK
526 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 93 RGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 1 RGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
ROC HHN
1 1KØGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
efter fou. 
LK RC HAC
1 1KGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Alk (Alca torda):
 
roc
1 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
27 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Lomvie (Uria aalge):
 
roc
1 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
 
RC, HC, LK
1 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 OFGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 
verdens ende 3
LK RC HAC
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Trækkende SV fra Grenen mod Havnen
roc
1 TSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
3 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
13 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
verdens ende 3
LK RC HAC
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 3 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
ROC HHN
1 2KØGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
LK RC HAC
1 2KGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Mallemuk (Fulmarus glacialis):
 1 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
RC, HC, LK
3 VGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
1 VGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LK RC HAC
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Lå og fløj frem og tilbage i Skagerrak, hvor
den så en gang imellem lagde sig på vandet
1 MF R TGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
 
Fulgte fiskerbåd sammen med en masse måger
JKI
6 FUHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Sule (Morus bassanus):
 
FA
10 NNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
204 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 120 FUGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 2 NHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 OFFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
 2 OFTversted[Carlo Pedersen]
 1 OFØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 8 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 
roc
40 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
EJ
19 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 10 RFrydenstrand, Frederikshavn[Herluf Johansen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Cykeltur 
1 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 4 FUVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 
Ish
3 FUVilsted Sø[Albert Steen-Hansen]
 16 R NATHøstemark[Mette Berg Hansen]
 
Kabeltromlen
Ved ikke om den kan have vendt om over havet
SK, SSC, HL, AG
1 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Cykeltur 
6 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 8 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 1 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC, ASF
1 ØGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 OFHorne[Carlo Pedersen]
Kongeørn (Aquila chrysaetos):
 1 ADRTofte Skov[Claus Quist Pedersen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
FA
1 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 1 MOFØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
1 1KRGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 1KTFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
FA
1 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
Cykeltur 
2 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 1 FRTrynå[Carlo Pedersen]
 
jpra
1 BR FUBirkesø, Lille Vildmose[Claus Quist Pedersen]
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 1 FRGårdbo Sø[Carlo Pedersen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
HHN
6 RØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
RSN
1 RØlands Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
Lossepladsen
1 OFRavnshøj[John David]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Cykeltur 
1 OFUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
HHN
6 IMMRØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
RSN
6 IMMRØlands Vejle[Henrik Haaning Nielsen]
 
en juv., en adult
jpra
2 FUBirkesø, Lille Vildmose[Claus Quist Pedersen]
 1 ADOFHøstemark[Claus Quist Pedersen]
 
FA
2 RKorsholm[Anton Thøger Larsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Cykeltur 
1 OFUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
Lossepladsen
Kredsende sammen
3 OFRavnshøj[John David]
 4 RUggerby[Carlo Pedersen]
 5 RTrynå[Carlo Pedersen]
 1 OFSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Natugle (Strix aluco):
 1 YF THLundby Bakker[Arne Kiis]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RRønnerhavnen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
EJ
2 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 1 RNordjyllandsværket[Anton Thøger Larsen]
 1 FUSvanelunden og Folkeparken, Hjørring[Paul Erik Rosenbaum]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
FA
5 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
RC, HC, LK
1 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
ROC, ASF
4 TFGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
de forsøgte sammen, at flyve ud over havet
JKI
2 1KTFHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
 1 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 1 RLodskovvad[Yvonne Feldskov]
 1 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 RNordjyllandsværket[Anton Thøger Larsen]
 
FA
2 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 2 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Cykeltur 
1 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
HHN
1 1KRØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 
ROC HHN
1 ADTGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Tilsyneladende indtrækkende fra øst
ROC, ASF
1 ADSVGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Himalayasanger eftersøgt.
Med insekt i næbbet.
1 FUGrenen, Skagen[Kim Nørgaard Poulsen]
 1 F2K+RGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Lossepladsen
Sammen
4 OFRavnshøj[John David]
 
FA
10 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 4 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
16 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 4 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 4 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Husskade (Pica pica):
 
Lossepladsen
1 OFRavnshøj[John David]
 3 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RDet Grå Fyr, Skagen[Niels Jacob Jensen]
 
Matriklen
2 FUAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Lossepladsen
21 OFRavnshøj[John David]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Aalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Lossepladsen
Meget speciel dragt, helt lysegrå 
1 RRavnshøj[John David]
 2 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 25 RTrynå[Carlo Pedersen]
 4 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 20 RGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 5 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Ravn (Corvus corax):
 
Lossepladsen
2 OFRavnshøj[John David]
 1 RUggerby[Carlo Pedersen]
 1 OFØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 6 RSørig Mose[Carlo Pedersen]
 1 OFSørig Enge[Carlo Pedersen]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Lossepladsen
2 SYRavnshøj[John David]
 
FA
60 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 8 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
15 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Topmejse (Lophophanes cristatus):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RRåbjerg Mose[Carlo Pedersen]
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RGårdbo Sø[Carlo Pedersen]
 3 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 2 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 2 RBoller Sø[Hans Ullemose]
 
YF
2 RLodskovvad[Alex Sand Frich]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Lossepladsen
3 FURavnshøj[John David]
 
FA
55 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 40 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
35 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
80 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
26 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Musvit (Parus major):
 
Lossepladsen
2 FURavnshøj[John David]
 
FA
75 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 2 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 15 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
9 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RDet Grå Fyr, Skagen[Niels Jacob Jensen]
 2 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
 2 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Hedelærke (Lullula arborea):
 2 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
2 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
ROC, ASF
2 TFGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 10 RTrynå[Carlo Pedersen]
 2 OFØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 8 OFVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 3 RDamfenner[Henrik Stenholt]
 18 SApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Toplærke (Galerida cristata):
 
har ikke set den med det dårlige ben længe
2 FUHirtshals Havn[Erik Thomsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Lossepladsen
2 OFRavnshøj[John David]
 
FA
68 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 4 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
RC, HC, LK
8 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 FUVoerså Enge og Havn[Martin Lundholm]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
roc
1 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 4 FUNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Himalayasanger (SU) (Phylloscopus humei):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
4.dag
ROC HHN
1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Set og hørt om morgenen inden den forsvandt, blev dog
genfundet 1316, hvor jeg så den kort med Jens Kirkeby
1 RGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
 
Set og hørt fint. Fotos lægges på senere
ROC, ASF
1 RGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SYKvissel[Sander Villumsen]
 4 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 1 RTornby Klitplantage[Carlo Pedersen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 5 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
13 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RDet Grå Fyr, Skagen[Niels Jacob Jensen]
 1 SYBouet[Morten Christensen]
 2 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
 
Matriklen
1 SYAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
 6 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
1 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
2 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Munk (Sylvia atricapilla):
 5 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
18 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Havesanger (Sylvia borin):
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
1 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
FA
110 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 2 RTornby Klitplantage[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
2 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 6 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Lossepladsen
1 SYRavnshøj[John David]
 1 RTornby Klitplantage[Carlo Pedersen]
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
3 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RDet Grå Fyr, Skagen[Niels Jacob Jensen]
 4 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
 
Matriklen
1 SYAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 2 RKvissel[Sander Villumsen]
 
Lossepladsen
1 RRavnshøj[John David]
 2 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 SYBoller Sø[Hans Ullemose]
 
YF
2 RLodskovvad[Alex Sand Frich]
 1 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Træløber (Certhia familiaris):
 1 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Cykeltur 
500 FUUlvedybet ved Gjølvej[Kennerth Kristensen]
 
Lossepladsen
11 OFRavnshøj[John David]
 50 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 50 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 80 RGrenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
 
Matriklen
10 RAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 6 OFTornby Klitplantage[Carlo Pedersen]
 3 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
11 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
ROC, ASF
10 TFGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
Solsort (Turdus merula):
 
Lossepladsen
1 MRRavnshøj[John David]
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
Matriklen
6 RAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
 2 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 3 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
4 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
11 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
 4 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 RFrederikshavn Havn[Sander Villumsen]
 
JKI
2 RHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
1 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 3 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
Han+hun
2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
ROC, ASF
1 RGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
 2 RLodskovvad[Yvonne Feldskov]
 1 RSkiveren[Carlo Pedersen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 1 RTrynå[Carlo Pedersen]
 2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Lossepladsen
6 FURavnshøj[John David]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
2 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Jernspurv (Prunella modularis):
 2 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
8 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
4 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 3 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
 
Matriklen
1 RAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
 3 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 1 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
roc
2 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
 4 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
3 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LNP
1 TSkagen By[Kim Nørgaard Poulsen]
 140 RVoerså Enge og Havn[Martin Lundholm]
 
Matriklen
1 OFAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
 
Solopgang denne dag: 07:11. 75% af fuglene forlod
rørskoven før solopgang, 25% efter.
92 R NATSvanelunden og Folkeparken, Hjørring[Paul Erik Rosenbaum]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
HHN
350 RØlands Vejle[Rune Sø Neergaard]
 5 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 10 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
111 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LNP
4 SVSkagen By[Kim Nørgaard Poulsen]
 7 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 
ROC HHN
1 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 
roc
3 RSkagen Havn[Britta Hvalsø Olsen]
 3 RDamsted[Frede Jakobsen]
 
JKI
1 RHøjen Fyr, Skagen[Ragnar Smith]
 1 SApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Lossepladsen
4 FURavnshøj[John David]
 3 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 3 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 3 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Lossepladsen
Han og hun
2 RRavnshøj[John David]
 5 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 1 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
Matriklen
1 RAalborg Ø[Tom Bak Andersen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
FA
100 SNordmandshage[Anton Thøger Larsen]
 5 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
SK, SSC, HL, AG
6 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 3 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 25 RTrynå[Carlo Pedersen]
 5 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
ROC HHN
35 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
1 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LK RC HAC
70 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 2 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
18 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
ROC HHN
6 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 
Kabeltromlen
hørt og set
SK, SSC, HL, AG
6 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 6 TFGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
 
ROC, ASF
8 TFGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
 
Den sad og sang i toppen af vores høje gran på
Bøjlevejen 39, og jeg nåede også at nyde
den i kikkerten, en rigtig fed obs. Hørte tillige
dens kald da den lettede og fløj SV.
1 MADSYNordstjernevej-Nordlysvej-kvarteret[Poul Blicher Andersen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 2 OFFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 30 OFTornby Klitplantage[Carlo Pedersen]
 4 RVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 3 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
35 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
ROC, ASF
25 TFGrenen, Skagen[Henrik Haaning Nielsen]
 33 OFSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Stillits (Carduelis carduelis):
 2 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
unge og gamle
12 RTrynå[Carlo Pedersen]
 2 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
5 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Grønsisken (Spinus spinus):
 8 SFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 7 OFVesterklit[Svend Wøjcik-Jonasson]
 10 RØstenkær ved Tversted[Carlo Pedersen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
30 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 4 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
Lapværling (Calcarius lapponicus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
SK, SSC, HL, AG
2 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 TFGrenen, Skagen[Ragnar Smith]
 
trådt op med 'dompap-kald' i
vådområde vest for sandormsporet
HAC
1 RNordstrand, Skagen[Skagen Fuglestation]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Lossepladsen
1 RRavnshøj[John David]
 11 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 8 RSkiveren[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 RDamfenner[Henrik Stenholt]
 2 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 
Kabeltromlen
SK, SSC, HL, AG
5 TGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Kabeltromlekrattet
SSC, SK, AG, HL, DE, JM
8 RIGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]

(0.409 sekunder)