GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 17/08/2017 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
1 ADRSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 4 RHolmesø[Torben Kragh]
 2 RMaglebæk Sø[Torben Kragh]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Snostrup
1 ADRSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Holmehus Boligbirding
1 OFHusum[Erik Agertoft]
 4 RHolmesø[Torben Kragh]
 1 NVKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
2
1 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 5 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 9 RHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
24 RKattinge Vig[Carl Bohn]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
35 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Kom trækkende til fra syd. Gik derefter til rast i
rørskoven. Alle med tydeligt gult næb med lidt
sort på spidsen
3 VDR T RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 
Den ene gik tilsyneladende ned i den nordlige del af
området, men kunne ikke genfindes senere. Den anden
fløj over Strandskoven mod vest.
2 OFKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 2 RHolmesø[Torben Kragh]
 1 RMaglebæk Sø[Torben Kragh]
 1 VKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
2
11 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
LS+BK+MV+1
6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
5
5 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
I gadekæret.
JHC.
1 RGjorslev Slotspark[Tim Andersen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 ADRSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 8 RHolmesø[Torben Kragh]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
21 RKattinge Vig[Carl Bohn]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Rast på KE med Bramgæs
1 NVKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
Grågås (Anser anser):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
147 Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
5
280 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
delvis +1
35 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 
På kornstubmark.
JHC.
550 FUPræsteskov[Tim Andersen]
Canadagås (Branta canadensis):
 
delvis +1
8 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 22 ADRKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 23 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
2
4 Ø FUKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
8 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 2 1KRKøge Sydstrand[Søren Mygind]
Pibeand (Anas penelope):
 5 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Knarand (Anas strepera):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Krikand (Anas crecca):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 18 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
5
1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
Trak SV->SØ.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
8 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 95 RHolmesø[Torben Kragh]
 4 RMaglebæk Sø[Torben Kragh]
 
2
24 VKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
delvis +1
20 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
Spidsand (Anas acuta):
 
delvis +1
1 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
Skeand (Anas clypeata):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 14 RHolmesø[Torben Kragh]
 1 RMaglebæk Sø[Torben Kragh]
Troldand x Bjergand (hybrid) (Aythya fuligula x A. marila):
 
Set tydeligt fra broen mellem Holme Sø og
Maglebæk Sø: Rastende med troldand hun
1 RMaglebæk Sø[Torben Kragh]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 7 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 5 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
62 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
107 NVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
1 9:39, 2 11:19.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
3 ADSVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
AFLH/KE
2
1 FUKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
HJ
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 
5
1 MOFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
1 MFUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
3 OFKattinge Vig[Carl Bohn]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
5 1K 7:41, 1K 8:06, 1 8:52, 2K-hun 10:15, brun 10:40, 2 1K
10:43, ad.hun 11:20, 1K 11:26, 3 1K 11:40, brun 11:49.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
17 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
1 FUSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
3 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
LS+BK+MV+1
4 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
Jog alle stære og vadefugle på vingerne
5
1 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LS, OFA, + flere
3 Vallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 SKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
Trækket sluttede allerede ved 12-tiden.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
163 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 FUSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
JHC.
1 RRåby[Tim Andersen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Snostrup
I den SV del af søen
1 FUSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
delvis +1
1 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 1 OFKøge Havn[Eigil Larsen]
 1 ADFUKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 ADSVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 1 REng vest for Køge Strandskov[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
8:17, 9:43, 10:33, 11:13, 11:37, 12:08, 12:36, 12:46.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
8 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Snostrup
1 M2K+FU SØSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
2 ad. 4 juv.
6 FUTorkilstrup[Tonny Papillon]
 4 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Plettet Rørvagtel (Porzana porzana):
 
Fremme i ca. 10 sekunder men set meget fint
1 1KRVallensbæk og Ishøj Strandenge[Eigil Larsen]
 
Kom frem fra sædvanlig område, gik langs
rørene og sad i kanten og pudsede fjerene.
LS+BK+MV+1
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
Sås ganske kortvarigt
5
1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
gik langs rørskoven, derefter stod den længe og
pudsede sig
LS, OFA, + flere
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 FUKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
Mod syd
1 OFFarum[Thomas Vikstrøm]
Blishøne (Fulica atra):
 90 RHolmesø[Torben Kragh]
 26 RMaglebæk Sø[Torben Kragh]
 1 RKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
2
4 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
250 RKattinge Vig[Carl Bohn]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 2 OFKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
delvis +1
5 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
222 Køge Sydstrand[Søren Mygind]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
201 Køge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
Trak SV->NV.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
3 NVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 
5
1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 ADRKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
34 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Flere generationer rastende i vandkanten på sydsiden
af den østlige ø
24 RHolmesø[Torben Kragh]
 1 YF THKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
83 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
LS+BK+MV+1
300 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
5
243 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
300 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
delvis +1
3 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 2 RHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
200 RKattinge Vig[Carl Bohn]
Brushane (Calidris pugnax):
 
LS+BK+MV+1
16 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5
10 Vallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
16 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
2 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
2
2 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 45 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
LS+BK+MV+1
20 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
5
18 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
20 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 6 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Køge Sydstrand[Eigil Larsen]
Storspove (Numenius arquata):
 
delvis +1
2 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 1KSVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 
delvis +1
1 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
Rødben (Tringa totanus):
 
2
2 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 2 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 1 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
2 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 17 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 TBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 
2
1 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Ladegårdsmarken Liveindtastning 
1 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 1KRIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 
LS+BK+MV+1
2 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
5
2 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
2 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 
LS+BK+MV+1
14 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
5
5 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
14 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
delvis +1
2 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 2 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 1 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
5 RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Vader sp., Lille (Charadrii sp. (Lille)):
 
2
16 VKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
Kom indtrækkende langt ude fra NØ i nogen
højde sammen med en Spurvehøg, som den mobbede
lidt. Parterne skiltes, og kjoven landede på vandet
1,5-2 km fra kysten.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 ADLF SV RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
250 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 375 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 140 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
174 SVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Stormmåge (Larus canus):
 317 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 10 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
JHC.
400 RTolvhuse[Tim Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
19 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
 
På mark med en pløjende traktor.
JHC.
1500 RHoltug[Tim Andersen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 125 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 40 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
32 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
Landede på stranden sydøst for havnen op ad
formiddagen og blev der resten af perioden. Et stort
eksemplar, lidt større end mange af
Sølvmågerne omkring den.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 1KRBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Svartbag (Larus marinus):
 
5
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 8 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 5 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
5 RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 2 RUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Jan Speiermann]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
2 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 6 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
LS, OFA, + flere
1 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
delvis +1
2 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
Ved vej - Kattinge Vig / Store Kattinge Sø
1 OFKattinge Vig[Carl Bohn]
Splitterne (Sterna sandvicensis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
10 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 1 1KRKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Køge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
2 FUBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
delvis +1
4 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Køge Sydstrand[Søren Mygind]
 
Obs. fra indre Vig og fra udsigt over hele vigen.
2 OFKattinge Vig[Carl Bohn]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
130 NVBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Klippedue (Tamdue) (Columba livia):
 
Matrikelobs.
Hvid(lig)
1 OFUtterslev[Tina H. Hansen]
 
2
1 ØKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Utterslev[Tina H. Hansen]
 
Holmehus Boligbirding
1 SYHusum[Erik Agertoft]
 4 FUKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
2
8 FUKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 1KRIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 
LS+BK+MV+1
6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 4 OFKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 
Holmehus Boligbirding
1 SYHusum[Erik Agertoft]
Natugle (Strix aluco):
 
Om natten; hørt fra Gedevasevej øst
1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Mursejler (Apus apus):
 
Matrikelobs.
1 FUUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Holmehus Boligbirding
Ikke trækkende
2 FUHusum[Erik Agertoft]
 
Fuglenes Hus
5 FUVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
12 FU SVSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 10 RKøge[Svend Aage Linderström]
 1 OFKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 10 RSolrød Strand[Svend Aage Linderström]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Digesvale (Riparia riparia):
 290 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 1 RJunkers Savværk[Svend Aage Linderström]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
207 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Matrikelobs.
2 TUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Fuglenes Hus
1 FUVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
14 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 FUKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
16 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 340 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
5
11 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 20 OFKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 20 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 8 OFHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
 2 RSolrød Strand[Svend Aage Linderström]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
60 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
Matrikelobs.
2 NUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Holmehus Boligbirding
3 OFHusum[Erik Agertoft]
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
30 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 RBrøndbyøster[Tim Andersen]
 
2
1 FUKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 2 RKøge[Svend Aage Linderström]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
5 RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 11 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
2 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 2 RBrøndby Strand (kysten)[Torben Kragh]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
68 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
172 Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
LS+BK+MV+1
30 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
Boldbanerne
5
25 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
delvis +1
20 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
1 RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
2
3 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
Boldbanerne
5
6 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
delvis +1
2 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 15 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 3 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 1 RØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
26 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
1 sy.
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 1 RKøge[Svend Aage Linderström]
Jernspurv (Prunella modularis):
 2 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
2 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Matrikelobs.
3 RUtterslev[Tina H. Hansen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 SYKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 1 RHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 3 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 
LS+BK+MV+1
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
LS, OFA, + flere
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 RHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
Solsort (Turdus merula):
 
Matrikelobs.
1 BR RUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Holmehus Boligbirding
1 YF FUHusum[Erik Agertoft]
 2 ØKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 1 SYSolrød Strand[Svend Aage Linderström]
Sjagger (Turdus pilaris):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
3 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 FUKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Kontrolleret fugl mrk. 15.08.17
HJ
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
7 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 4 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Tornsanger (Sylvia communis):
 3 SYKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 8 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
2 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 1 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Havesanger (Sylvia borin):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
4 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 SYKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Holmehus Boligbirding
Visit kald. Ungfugl?
1 RHusum[Erik Agertoft]
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
5 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
3 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 3 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 1 RØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
2 småsyngende
5 RBispebjerg Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 SYKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 15 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
2 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 1KRIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
HJ
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 
LS+BK+MV+1
6 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
5
2 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
LS, OFA, + flere
6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Sortmejse (Periparus ater):
 3 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Matrikelobs.
1 SYUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
Musvit (Parus major):
 
Matrikelobs.
2 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Ringmærkning Ishøj (HJ/LL). Ialt 33 mrk.
Ringmærket HJ / LL
HJ
1 RIVallensbæk og Ishøj Strandenge[Lars Lindgren]
 1 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 2 RBispebjerg Kirkegård[Jan Speiermann]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 2 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
5
2 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
Husskade (Pica pica):
 3 FUKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 2 RHøje Tåstrup[Heidi Quist]
 1 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Allike (Corvus monedula):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 
2
21 FUKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 10 RØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
Råge (Corvus frugilegus):
 30 RØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 1 RKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
2
5 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
delvis +1
15 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 5 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Torben Brygger]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2
280 Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
5
110 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Søren Peter Pinnerup]
 
delvis +1
100 RØlsemagle Revle[Knud Boysen]
 200 RKøge Sydstrand[Søren Mygind]
 200 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
76 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Gråspurv/Skovspurv (Passer domesticus/P. montanus):
 30 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 RHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Matrikelobs.
1 OFUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Holmehus Boligbirding
1 OFHusum[Erik Agertoft]
 
Obs. i mosens østlige og sydlige del (incl.
fugletårnet).
6 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 4 RBrøndby Strand (kysten)[Torben Kragh]
 1 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 6 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
2 Bøgeskov Havn[Tim Andersen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
2
6 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Torben Brygger]
 
LS+BK+MV+1
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
LS, OFA, + flere
1 MRVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Vind SØ 3 m/s øgende til SØ 6 m/s.
JHC,CGJ,OHJ,EIL +2.
5 RBøgeskov Havn[Tim Andersen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
Forsvandt i vestlig retning efter rst.
10 R TBispebjerg Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Ladegårdsmarken Liveindtastning 
15 TFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
JHC.
1 MRStrøby[Tim Andersen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 RHerslev Strand, bugten Bognæsvej[Carl Bohn]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 2 MRHolmesø[Torben Kragh]
 5 RKøge Sydstrand[Eigil Larsen]

(1.248 sekunder)