GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 19/02/2019 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
delvis HKA+2
60 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
50 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 
2 ad 2 juv = familien fra i fjor. Må snart være
tide at ungerne skal hjemmefra...
4 FUFælledparken[Michael Borch Grell]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
2 ADRSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 6 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 28 RVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
78 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 3 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 2 ADRStore Enghave (sø)[Søren Peter Pinnerup]
 2 FUBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
 82 FUJyllinge Holme[Jim Karlstrøm Jensen]
 20 RTryggevælde Å udløb[Svend Aage Linderström]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 20 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
boligbirding
lisbeth
5 OFHvidovre Lystbådehavn[John Speich]
 2 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Bramgås (Branta leucopsis):
 450 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Canadagås (Branta canadensis):
 7 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 110 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
Grågås (Anser anser):
 
delvis HKA+2
8 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
200 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 42 FUFælledparken[Jonas Morsing Thomasen]
 
10+ i søen og resten på græs
58 FUFælledparken[Michael Borch Grell]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
19 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Boligbirding
2 RBagsværd[Pernille Fortmeier]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
146 Tranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
43 Traneparken[Birthe Karpfen]
 2 OFVallensbæk Strand (bydelen)[Rasmus Strack]
 6 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 6 OFVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 2 RVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 37 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 2 OFFlyvestation Værløse[Stig Linander]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
200 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 51 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 142 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 2 OFØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
 2 RBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
Blisgås (Anser albifrons):
 7 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Set fra tårnet - hele flokken landede på
søen sammen med andre grå gæs
Storm
104 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Blev jager op af en ung vandrefalk
92 FUSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
Havlit (Clangula hyemalis):
 20 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 16 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 6 FUJyllinge Holme[Jim Karlstrøm Jensen]
Sortand (Melanitta nigra):
 6 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 MRSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 18 RSøndersø (Furesø kommune)[Jesper Brodersen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
2 par
delvis HKA+2
4 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
5 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 4 MRTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 8 FUBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 27 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 90 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Rødhovedet And (Netta rufina):
 
Ses fint fra foderpladsen.
1 MADPRA RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Hanne Kapala]
 
Grønnemose alle
En flot han lå lidt ude for foderpladsen - se foto
1 MADRUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Jesper Johannes Madsen]
 
set fint ved foderpladsen
delvis HKA+2
1 MRUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
Lå og hvilede sig ved kanten af rørene.
1 MRUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 
Fouragerende 20 m ude og kom ind 2 m fra land
TA + 1
1 MADFUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Bent Søndervang]
Taffeland (Aythya ferina):
 
delvis HKA+2
10 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
10 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
8 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 54 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 1 MRVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
90 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Halsbåndstroldand (SU) (Aythya collaris):
 
Pp. 
1 MADRSøndersø (Furesø kommune)[Jesper Brodersen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
delvis HKA+2
40 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
150 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 
Trods motorsavsmasakre på det gamle troldetræ
ved Kagsåen - var de trods larmen blevet i mosen -
alle andre fremmede gæster var væk
2 FFUKagsmosen[Stig Prehn]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
14 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 65 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 140 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 140 RVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
110 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 300 RGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 54 RJyllinge Holme[Jim Karlstrøm Jensen]
 
Autoobs. m. stop.
I gadekæret.
165 RLyderslev[Brian Martinsen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Tur rundt om søen
3 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 10 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 4 RVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 2 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
32 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 8 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Pibeand (Mareca penelope):
 
Gik en runde omkring alle "de tre søer",
for københavnere blot: Søerne...(...det tager
ca. to timer - plus de pauser man nu har brug for...).Der
var ud over Pibeænderne ikke meget at bemærke:
Tre Fiskehejrer og tre Grønbenede
rørhøns i Skt.Jørgens sø, nogle
få Toppede lappedykkere i alle fem bassiner, lidt
Trold-og Taffelænder spredt jævnt ud og en
enkelt Svartbag. En spøjs svømmeand sås
i NV-lige hjørne ved Dr.Louises bro: ved
første øjekast lignede den en han Lille
skallesluger, sort undergump, stribet på siderne
især den bagerste del, mørkt næb og hvide
grå-brune tegninger i øvrigt, a la LS...
...tilsammen i Peblingesøen og sydlige bassin af
Sortedamssøen...
134 RPeblingesøen[Lars Nørgaard Andersen]
 65 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 400 FUTraneparken[Birthe Karpfen]
 25 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 160 RVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 64 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
50 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 22 RGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 6 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
 8 FUJyllinge Holme[Jim Karlstrøm Jensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
delvis HKA+2
40 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
100 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 2 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 8 RTraneparken[Birthe Karpfen]
 30 RVejlebroparken[Birthe Karpfen]
 15 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 20 RVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 
Stærkt fuldmåneskin
Hørt i Farum Sø fra Gedevasevej øst
1 FRFarum[Thomas Vikstrøm]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
80 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 34 RGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 10 RGammel Køgegård Park[Svend Aage Linderström]
 12 FUBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
 20 RTryggevælde Å udløb[Svend Aage Linderström]
Spidsand (Anas acuta):
 31 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 11 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Krikand (Anas crecca):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 22 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 3 FUTraneparken[Birthe Karpfen]
 12 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Nok flere
Storm
6 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 4 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
Første obs i forårssæsonen 19. Fangede og
åd en temmelig stor 'småfisk'
nær broen. Ingen lyd
1 VDR FUFælledparken[Michael Borch Grell]
 3 FUTueholms Sø[Birthe Karpfen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
4 THSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
delvis HKA+2
2 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
3 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 30 RKøge Havn[Svend Aage Linderström]
Huldue (Columba oenas):
 2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Tur rundt om søen
5 OFUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 15 RBrøndbyvester[Tim Andersen]
 14 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 70 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Boligbirding 
8 RRødovre bydel[Gert Pedersen]
 
Stærkt fuldmåneskin
Vedvarende, sgu!
1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
32 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 sy.
5 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 
heraf 1 ad.
delvis HKA+2
2 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
1 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
Blishøne (Fulica atra):
 
delvis HKA+2
40 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
250 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 40 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 20 RVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 117 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 
Stærkt fuldmåneskin
Hørt i Farum Sø fra Gedevasevej øst
3 RFarum[Thomas Vikstrøm]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
210 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
75 Boserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
 220 RJyllinge Holme[Jim Karlstrøm Jensen]
 
Autoobs. m. stop.
I gadekæret.
20 RLyderslev[Brian Martinsen]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 
Sikkert Oskar. Set af Per Christensen
1 FUVeksø[Lotte Lykke Stendahl]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
delvis HKA+2
3 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
3 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 1 2KRFælledparken[Michael Borch Grell]
 
Dalgas Have. Fløj NV.
1 OFFrederiksberg[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 1 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 10 RTraneparken[Birthe Karpfen]
 1 RVejlebroparken[Birthe Karpfen]
 1 OFVallensbæk Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 6 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 3 RVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
3 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Jog på et tidspunkt med en sølvhejre
1 RStore Enghave (sø)[Søren Peter Pinnerup]
 15 RGammel Køgegård Park[Svend Aage Linderström]
 1 RTryggevælde Ådal[Svend Aage Linderström]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Regnbyge fra ca. 11:30
En set hele nævnte periode og begge fra kl. 11:34
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Blev opdaget fra Skullerupholmvej da den var opp at flyve.
Herefter senere set fra Lambakken
1 RStore Enghave (sø)[Søren Peter Pinnerup]
Sule (Morus bassanus):
 2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 OFTraneparken[Birthe Karpfen]
 17 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Vallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 2 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 1 OFSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 4 RKøge Havn[Svend Aage Linderström]
 5 RTryggevælde Ådal[Svend Aage Linderström]
Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) (Phalacrocorax carbo sinensis):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
3 ADRSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
3 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 10 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 49 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 60 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Storspove (Numenius arquata):
 3 RØlsemagle Revle[Jakob Strand]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Tur rundt om søen
100 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 40 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Boligbirding 
5 OFRødovre bydel[Gert Pedersen]
 8 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 45 RTraneparken[Birthe Karpfen]
 10 RVejlebroparken[Birthe Karpfen]
 20 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
110 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Stormmåge (Larus canus):
 3 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Boligbirding 
23 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 7 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 5 RTraneparken[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
200 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Tur rundt om søen
50 OFUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 
Boligbirding 
4 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 8 RTraneparken[Birthe Karpfen]
 2 RVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
60 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 30 RKøge Havn[Svend Aage Linderström]
Svartbag (Larus marinus):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 ADRSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
5 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR RFlyvestation Værløse[Stig Linander]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 OFUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jakob Dall]
 
Boligbirding 
1 OFRødovre bydel[Gert Pedersen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
Delvis HKa, VT, JDA +3
1 M2KRUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Kim Duus]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Kom fra øst og fuldtes kærligt ad i stiv
modvind langs højspændingsmasterne ned over
søen - tydeligt et par med en større (F) og
mindre (M) fugl sammen. Lyse overkroppe og hvide haler.
Fortsatte videre over højspændingsmasterne mod
sydvest. Efter lidt jagt på strømt over
søen...
Storm
2 ADSVSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 1 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Set fra motorvejen.
LAK.
1 RHaveforeninger syd for Klausdalsbrovej[Tim Andersen]
 1 OFVallensbæk Strand (bydelen)[Rasmus Strack]
 1 RVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 2 RFlyvestation Værløse[Stig Linander]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
2 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 2 RGreve[Rasmus Strack]
Skovhornugle (Asio otus):
 1 R NATKøge Lystbådehavn[Svend Aage Linderström]
Skovhornugle/Mosehornugle (Asio otus/A. flammeus):
 
Set tæt på i silhouet mod skumrings himmel.
Forsvandt i træ, så biotopen siger skovh.
1 OFTrekroner, Roskilde[Rune Palmqvist]
Natugle (Strix aluco):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Farum[Thomas Vikstrøm]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KDU
3 Utterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 1 THRøgerup Skov[Søren Peter Pinnerup]
 1 FUBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 THSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 1 FUTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 2 RFlyvestation Værløse[Stig Linander]
 1 RKarlslunde[Rasmus Strack]
 1 RSonnerup (Køge)[Svend Aage Linderström]
 1 RTryggevælde Å udløb[Svend Aage Linderström]
 1 RLille Tårnby[Svend Aage Linderström]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Kom strygende vestfra og jog efter blisgæssene, der
røg i luften. Lavede skinangreb
1 JUVRSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
3 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Husskade (Pica pica):
 16 FUBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Boligbirding 
10 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 3 RTraneparken[Birthe Karpfen]
 6 RVejlebroparken[Birthe Karpfen]
 6 FUVallensbæk Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 2 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 8 FUVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 
Stærkt fuldmåneskin
1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
13 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Allike (Coloeus monedula):
 2 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 4 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 40 OFVallensbæk Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
2 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Råge (Corvus frugilegus):
 2 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
boligbirding
lisbeth
1 RHvidovre Lystbådehavn[John Speich]
 
Boligbirding 
1 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 18 YF BTraneparken[Birthe Karpfen]
 2 FUVallensbæk Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
18 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 40 RØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
 80 RSonnerup (Køge)[Svend Aage Linderström]
 200 RHårlev[Svend Aage Linderström]
 80 RStolpehuse[Svend Aage Linderström]
Ravn (Corvus corax):
 
Obs fra S-tog
BLi
2 OFStore Hareskov[Stig Linander]
 1 OFTureby Hestehave[Svend Aage Linderström]
 1 OFRøgerup Skov[Søren Peter Pinnerup]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
delvis HKA+2
5 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
10 OFUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 4 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Boligbirding 
4 OFRødovre bydel[Gert Pedersen]
 4 RTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 2 FUVallensbæk Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 2 RTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 
Groft skøn
50 RFlyvestation Værløse[Stig Linander]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
40 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 sy.
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 
KDU
2 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 
Tur rundt om søen
1 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
delvis HKA+2
2 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 2 FUBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Boligbirding 
1 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 3 FUTueholms Sø[Birthe Karpfen]
 3 RVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 2 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
Musvit (Parus major):
 
delvis HKA+2
3 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Leif Frederiksen]
 
Tur rundt om søen
5 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 4 SYBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
boligbirding
lisbeth
2 RHvidovre Lystbådehavn[John Speich]
 
Boligbirding 
1 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 8 SYTranegilde Mose[Birthe Karpfen]
 3 SYVallensbæk Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Tueholms Sø[Birthe Karpfen]
 3 SYVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 4 SYVallensbæk Mose[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
6 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 6 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 1 SYKøge Lystbådehavn[Svend Aage Linderström]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
9 TSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 26 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
boligbirding
lisbeth
1 OFHvidovre Lystbådehavn[John Speich]
 3 RFlyvestation Værløse[Stig Linander]
 1 NKarlslunde[Rasmus Strack]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
73 Skullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
Nordisk og sydlig
2 FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jakob Dall]
 
KDU
3 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 6 FUVallensbæk Sø[Birthe Karpfen]
 2 RKarlslunde[Rasmus Strack]
 6 OFGreve[Rasmus Strack]
 2 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 5 FUBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
2 syngende 
2 FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jakob Dall]
 
Begge fugle opdaget nær Hareskovvej kl. 9.15. Herefter
en fugl hørt og set syngende nær Langholm og
igen en fugl set og hørt syngende nær
Hareskovvej
Delvis HKa, VT, JDA +3
2 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Kim Duus]
 
Fundet af Kim, igen igen. :-) Sad i det lille tornekrat oven
for broen netop som jeg kom - sås på max 4-5
meters afstand. Fløj så over stien til kanalens
kratbuske, og hørt kalde flere gange fra buskadset. 
KDU
1 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
Fløj mellem egetræet og misteltenbærrene
ved Åfløjen 26 - største flok i vinter.
170 FUHusum[Stig Prehn]
 
En flok på minimum 40 fugle.
40 RGreve Strand[Klaus Homøe]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jakob Dall]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KDU
2 Utterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 1 YF SYLyngby Åmose[Anders Horsten]
Træløber (Certhia familiaris):
 1 FURøgerup Skov[Søren Peter Pinnerup]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
KDU
3 SYUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 20 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 1 RØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
 1 FUBoserup Skov[Jim Karlstrøm Jensen]
Solsort (Turdus merula):
 
Tur rundt om søen
5 FUUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 2 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
 
boligbirding
lisbeth
2 RHvidovre Lystbådehavn[John Speich]
 
Boligbirding 
2 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 
Stærkt fuldmåneskin
2 RFarum[Thomas Vikstrøm]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
6 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 4 FUGundsømagle Sø[Jim Karlstrøm Jensen]
 3 SYØlby Lyng[Svend Aage Linderström]
Sjagger (Turdus pilaris):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
2 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 6 RBrøndbyvester[Tim Andersen]
 70 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 1 RBrøndbyøster[Tim Andersen]
 15 RBrøndby Strand (bydelen)[Birthe Karpfen]
Skovspurv (Passer montanus):
 2 RBrøndbyvester[Tim Andersen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 2 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
3 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Boligbirding 
6 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 MRSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 
Boligbirding 
1 FURødovre bydel[Gert Pedersen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 
Boligbirding 
2 RRødovre bydel[Gert Pedersen]
 1 OFVallensbæk Strand (bydelen)[Rasmus Strack]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 2 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jakob Dall]
 
KDU
2 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
1 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 2 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Tur rundt om søen
2 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Poul Larsen]
 1 RFælledparken[Michael Borch Grell]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
3 sy.
11 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]
 3 RBrøndbyvester[Tim Andersen]
 
Regnbyge fra ca. 11:30
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 30 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 1 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jakob Dall]
 
KDU
15 FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Hanne Kapala]
 
Obs. i mosens sydlige og østlige del. Tiltagende vind
og skydække.
5 RSømosen (Ballerup)[Frank Desting]

(0.438 sekunder)