GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 21/08/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Lisbeth Gudik-Sørenen]
 
Østenden
AD hørt 2 1k set
Storm
3 YFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
3 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 48 OFFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
22 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 FUUniversitetshaverne på Frederiksberg[Jesper Johannes Madsen]
 
Obs ved fribadet 
1 FUFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
 
Østenden
Storm
3 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
1 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 1 RFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Obs ved fribadet 
4 FUFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
 
Dæmningen til nordspidsen
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Grågås (Anser anser):
 
Østenden
Storm
3 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
650 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Canadagås (Branta canadensis):
 12 SMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Bramgås (Branta leucopsis):
 18 Værløse[Uffe Damm Andersen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Havstokken
LS
2 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
Knarand (Anas strepera):
 
LS
4 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Krikand (Anas crecca):
 
Østenden
Storm
4 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
Estimeret antal
120 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
45 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Ca.
80 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Østenden
Storm
40 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
400 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Dæmningen til nordspidsen
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
Obs ved fribadet 
5 FUFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Matematiktorvet.
1 ADSVDTU (Danmarks Tekniske Universitet)[Mathias Blicher Bjerregård]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Dæmningen til nordspidsen
1 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Østenden
Storm
1 MOFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
2 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
1 OFØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Østenden
Storm
2 FUSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
2 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
1 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
LS
2 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Dæmningen til nordspidsen
1 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus):
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Blishøne (Fulica atra):
 
Østenden
Storm
30 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
38 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
9 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
21 Ølsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
Havstokken
LS
1 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
Havstokken
LS
8 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
12 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
LS
77 Ølsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
308 Ølsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 
Havstokken
LS
2 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Østenden
Storm
8 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Havstokken
LS
450 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
Estimeret antal
400 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 
Havstokken
LS
3 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
3 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
Dæmningen til nordspidsen
8 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Kærløber (Calidris falcinellus):
 
Rastende, OB’s fra mellemtårnet. sammen med flere stor
præstekrave
+1
1 RKlydesøen, Vestamager[Peter Andersen]
Brushane (Calidris pugnax):
 
Dæmningen til nordspidsen
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
Østenden
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
9 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 
Havstokken
LS
1 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 
Havstokken
LS
4 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
6 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Storspove (Numenius arquata):
 
Flot syn
+1
33 RKlydesøen, Vestamager[Peter Andersen]
 
LS
2 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Rødben (Tringa totanus):
 
Dæmningen til nordspidsen
Med brækket fod, samme fugl det for 3 dage siden på
Staunings ø
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
1 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
Østenden
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
Obs ved fribadet 
3 FUFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 
Dæmningen til nordspidsen
2 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Odinshane (Phalaropus lobatus):
 
Obs fra mellemtårn
+1
1 FUKlydesøen, Vestamager[Peter Andersen]
Vader sp., Lille (Charadrii sp. (Lille)):
 
Dæmningen til nordspidsen
6 OFØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
Østenden
Storm
1 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
20 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Stormmåge (Larus canus):
 
Østenden
Storm
10 FUSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Østenden
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Svartbag (Larus marinus):
 
Havstokken
LS
108 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
91 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Havstokken
LS
2 RØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
2 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea):
 
Havstokken
LS
82 FUØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
Dæmningen til nordspidsen
12 OFØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
4 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Klippedue (Tamdue) (Columba livia):
 
Østenden
Storm
2 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Matrikelobs.
1 SYUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Østenden
Storm
10 FUSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Havstokken
LS
2 OFØlsemagle Revle[Ole Frøstrup Andersen]
 
LS
2 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Mursejler (Apus apus):
 
Holmehus boligbirding 
1 OFHusum[Erik Agertoft]
 
LS
1 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 RFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 2 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Dæmningen til nordspidsen
9 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Digesvale (Riparia riparia):
 
Østenden
Storm
6 FUSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
50 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Fuglenes Hus - ny vinduesårsart
1 FUVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 2 OFVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Minimum
20 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
7 Skenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
20 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
200 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
 
Matematiktorvet.
1 VDTU (Danmarks Tekniske Universitet)[Mathias Blicher Bjerregård]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
Kolonien ved Det Ny Teater
5 YF BRVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 
Stationen
2 FUFarum[Thomas Vikstrøm]
 
Minimum
20 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Østenden
Storm
2 FUSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
35 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
 
Matematiktorvet.
1 SVDTU (Danmarks Tekniske Universitet)[Mathias Blicher Bjerregård]
Svale sp. (Hirundinidae):
 
Dæmningen til nordspidsen
Over den sydlige lagune, både land-, by-, og dige-svaler.
250 FUØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
Matematiktorvet.
2 SVDTU (Danmarks Tekniske Universitet)[Mathias Blicher Bjerregård]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 
Muligvis to.
1 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 2 SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
LS
1 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 1 NVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 TFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Minimum
20 FUMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Østenden
Storm
2 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
5 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 OFUniversitetshaverne på Frederiksberg[Jesper Johannes Madsen]
 
Obs ved fribadet 
11 RFuresøen eksl. Kalvene[Ralph Qwinten]
 
Sammen med de gule
3 FUMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Østenden
Storm
5 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
2 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 2 SYMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Mølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 2 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 
Dæmningen til nordspidsen
1 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Solsort (Turdus merula):
 
Østenden
Storm
1 1KRSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 1 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 
LS
1 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 3 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
LS
1 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Tornsanger (Sylvia communis):
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
4 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Havesanger (Sylvia borin):
 3 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Munk (Sylvia atricapilla):
 3 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 7 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 10 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RUniversitetshaverne på Frederiksberg[Jesper Johannes Madsen]
 6 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Mølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
3 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
3 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 10 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RUniversitetshaverne på Frederiksberg[Jesper Johannes Madsen]
 2 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 SYMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
 
LS
2 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 
Sorte Hest
1 RVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 3 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Dæmningen til nordspidsen
5 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
4 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
 
ca. 10 udfløjne unger i tæt flok i
rørskoven tæt ved Kattinge Værk
10 YF UFStore Kattinge Sø[Sten Asbirk]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 2 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Holmehus boligbirding 
1 RHusum[Erik Agertoft]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 3 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
2 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Musvit (Parus major):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 2 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 
Østenden
Storm
3 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 5 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 5 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 2 RFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Husskade (Pica pica):
 
Matrikelobs.
3 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 4 FUAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 
LS
2 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Allike (Corvus monedula):
 
Østenden
Storm
11 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Østenden
Storm
19 OFSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Østenden
Storm
8 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Dæmningen til nordspidsen
5 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
4 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Østenden
Storm
18 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
34 Ølsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
12 OFKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Matrikelobs.
1 RUtterslev[Tina H. Hansen]
 
Østenden
Storm
1 RSkenkelsø Sø[Steen Højmark-Jensen]
 
LS
4 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Dæmningen til nordspidsen
4 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 4 OFVærløse[Uffe Damm Andersen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 RMølleåen. Bastrup - Farum Sø[Stig Linander]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Dæmningen til nordspidsen
1 RØlsemagle Revle[Joakim Matthiesen]
 
LS
2 RKøge Nordstrand[Ole Frøstrup Andersen]

(0.289 sekunder)