GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 26/04/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
ved/på rede i Motorvejssøen
SP
2 ADYF BRKagsmosen[Frank Desting]
 
FD
2 YFKagsmosen[Stig Prehn]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 
Obs fra tårnet 
2 RUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Erik Agertoft]
 
pp
2 FUUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Henrik Mikkelsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
PET delvis
85 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Skarv, Mellemskarv (sinensis) (Phalacrocorax carbo sinensis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
SP
3 Kagsmosen[Frank Desting]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
SP
2 Kagsmosen[Frank Desting]
 4 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
4 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
på rede i Motorvejssøen
SP
2 ADYF BRKagsmosen[Frank Desting]
 2 RDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 
på rede
1 YFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
5 minutterstælling. Ugeobs
Mod syd
2 ADOFFarum[Thomas Vikstrøm]
Grågås (Anser anser):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
heraf 1 på rede
SP
30 RKagsmosen[Frank Desting]
 
Mindst 70 grågæs rundt i mosen - et par yngler
på øen
FD
70 FUKagsmosen[Stig Prehn]
 39 RStubbesø[Søren Skriver]
 10 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 34 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
SVP
15 Vallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 
Ugeobs. Ugentlig 5-minutterstælling, anden omgang -
kun tilføjelser i f.t. de første fem minutter
1 OFFarum[Thomas Vikstrøm]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
PET delvis
229 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 180 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 85 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
175 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 
PET delvis
2 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Rødhalset Gås (Branta ruficollis):
 
I en flok på 60 bramgæs. Passerede ca 300 m ude
i lav højde.  Lille og mørk og i korte
øjeblikke sås dragt karaktererne  fint i
sollyset.
PET delvis
1 Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 5 YF THVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Pibeand (Anas penelope):
 62 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 8 RVillahøj Sø, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Knarand (Anas strepera):
 
PET delvis
4 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 12 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Krikand (Anas crecca):
 12 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 11 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 82 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 73 RVillahøj Sø, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 1 RDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
Spidsand (Anas acuta):
 2 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 2 RVillahøj Sø, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Atlingand (Anas querquedula):
 2 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 2 RVillahøj Sø, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Skeand (Anas clypeata):
 4 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 6 RVillahøj Sø, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Rødhovedet And (Netta rufina):
 1 MPRA RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
3 RKagsmosen[Frank Desting]
 115 RStubbesø[Søren Skriver]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
PET delvis
79 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Havlit (Clangula hyemalis):
 
PET delvis
4 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
PET delvis
15 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 38 RStubbesø[Søren Skriver]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 8 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
TBR
2 FUNordhavnen[Henrik Mikkelsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 4 RStubbesø[Søren Skriver]
 
Området omkring Greve Museum.
1 Greve[Klaus Homøe]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 ADRStubbesø[Søren Skriver]
 
PET delvis
1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
1 par
SP
2 ADRKagsmosen[Frank Desting]
 
FD
2 YF BRKagsmosen[Stig Prehn]
 1 FRStubbesø[Søren Skriver]
 
PET delvis
1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 2 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR RStubbesø[Søren Skriver]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
2 THKagsmosen[Frank Desting]
 1 RStubbesø[Søren Skriver]
 
PET delvis
1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 7 RStubbesø[Søren Skriver]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
PET delvis
1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 RStubbesø[Søren Skriver]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 SYKagsmosen[Frank Desting]
 3 RStubbesø[Søren Skriver]
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
3 RKagsmosen[Frank Desting]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 2 RHøje Tåstrup[Heidi Quist]
 20 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 59 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 
HeM
2 RNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
fløj en del rundt, måske 5 fugle.
4 RNordhavnstippen/Stubben[Bent Møllmann Jürgensen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
2 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
TBR
2 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 Kagsmosen[Frank Desting]
 2 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
 7 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Brushane (Calidris pugnax):
 
DE samme som sidst to sorte og en hvid.
HeM
3 MFUNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
TBR
3 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
 58 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 26 RVillahøj Sø, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 
TBR
3 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 
PET delvis
4 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Storspove (Numenius arquata):
 14 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Rødben (Tringa totanus):
 3 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
3 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 8 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 
HeM
1 FUNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
TBR
1 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
 
PET delvis
1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 
Søerne.
HeM
2 RNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
TBR
2 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
 1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
 1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
Herlev Station
2 ADOFHerlev[Frank Desting]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 1 2KRKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
PET delvis
2 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 2 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 2 ADRVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 6 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Havterne (Sterna paradisaea):
 
PET delvis
11 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
par..
2 ADFUIshøj Havn[René Rantzau]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 
4 fugle fløj rundt sammen over den nye opfyldning.
Senere sås 2 fou. NV langs den NV vendte
mole(markør).
HeM
4 FUNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Farum[Thomas Vikstrøm]
Vendehals (Jynx torquilla):
 
I busk lige ved indkørslen til Tangloppen Camping. 
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
 
obs ved campingpladsens P-pladsen I buskads nordre side.
blev skræmt væk af ankommende bil med
lystfisker, der meget højt sagde: HEJ !
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 RKagsmosen[Frank Desting]
 1 RStubbesø[Søren Skriver]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 1 SYStorebjerg og Kirkegårdsjorderne[Thomas Vikstrøm]
Digesvale (Riparia riparia):
 
TBR
10 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
 
PET delvis
3 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 4 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 FUKagsmosen[Frank Desting]
 
PET delvis
30 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 2 ADFUIshøj Havn[René Rantzau]
 13 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
3 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 10 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
 
Området omkring Greve Museum.
1 Greve[Klaus Homøe]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
HeM
2 RNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
PET delvis
20 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 10 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
1 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 3 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 3 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
5 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) (Motacilla alba alba):
 3 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
11 sy.
SP
12 RKagsmosen[Frank Desting]
 1 SYDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 
5 minutterstælling. Ugeobs
1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
2 SYKagsmosen[Frank Desting]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 YF SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 RKagsmosen[Frank Desting]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Han hun
HeM
2 RNordhavnen[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 
TBR
2 FUNordhavnen[Henrik Mikkelsen]
 
HeM
2 MRNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 
TBR
8 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
Solsort (Turdus merula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Den Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Farum[Thomas Vikstrøm]
Sjagger (Turdus pilaris):
 6 YF THVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
2 RKagsmosen[Frank Desting]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYHjortespring[Philip Elbek]
 
5 minutterstælling. Ugeobs
1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
5 minutterstælling. Ugeobs
Ny matrikelart - nr. 130 siden 2009. Boligbirding. Bydysten
1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 2 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 5 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
2 SYKagsmosen[Frank Desting]
 
Set Menuetvej 14
1 FUKagsmosen[Gunnar Josefsen]
 2 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 3 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[Peter Andersen]
 1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Tornsanger (Sylvia communis):
 
et par i botanisk have
2 RIndre By[Peter Nicolai Halvorsen]
 1 SYDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 8 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
3 SYKagsmosen[Frank Desting]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Farum[Thomas Vikstrøm]
 1 SYByparken (Herlev)[Frank Desting]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 2 SYRyvangens Naturpark[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
10 SYKagsmosen[Frank Desting]
 6 SYDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 1 SYGentofte bydel[Heidi Quist]
 2 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
2 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 15 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
7 SYKagsmosen[Frank Desting]
 4 SYDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 2 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
4 SYVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 
HeM
1 F2K+FUNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
PET delvis
4 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 3 RKlydesøreservatet, Vestamager[Anders Odd Wulff Nielsen]
Halemejse, Nordlig (caudatus) (Aegithalos caudatus caudatus):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
2 RKagsmosen[Frank Desting]
Halemejse, Sydlig (europaeus) (Aegithalos caudatus europaeus):
 
1 par på foder
2 FUFarum[Thomas Vikstrøm]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 2 RStubbesø[Søren Skriver]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
5 minutterstælling. Ugeobs
1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Musvit (Parus major):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Farum[Thomas Vikstrøm]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 RKagsmosen[Frank Desting]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 2 YF SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 6 YFVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
6 RKagsmosen[Frank Desting]
Husskade (Pica pica):
 6 FUDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 
5 minutterstælling. Ugeobs
2 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Allike (Corvus monedula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Farum[Thomas Vikstrøm]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
5 minutterstælling. Ugeobs
1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
8 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Gråspurv (Passer domesticus):
 2 FFUFarum[Thomas Vikstrøm]
Skovspurv (Passer montanus):
 8 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
5 minutterstælling. Ugeobs
5 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 6 SYDen Grønne Kile i Brøndby[Birthe Karpfen]
 
5 minutterstælling. Ugeobs
1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Tiltagende skyet vejr og efterhånden byger...
SP
1 RKagsmosen[Frank Desting]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Farum[Thomas Vikstrøm]
Stillits (Carduelis carduelis):
 2 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Grønsisken (Spinus spinus):
 1 RFarum[Thomas Vikstrøm]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Å så er der vand i "Sumpen" igen
SVP
2 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
1 par + 1 hun på foder
3 FUFarum[Thomas Vikstrøm]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 FRFarum[Thomas Vikstrøm]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
TBR
5 FUNordhavnstippen/Stubben[Henrik Mikkelsen]
 1 MRVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 MRVallensbæk og Ishøj Strandenge[Mads Paulsen]

(0.307 sekunder)