GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 30/05/2017 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Darup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 6 YF PDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 RDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Troldand (Aythya fuligula):
 15 RDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 1 MRDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus):
 3 RDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Blishøne (Fulica atra):
 1 OFFarum[Thomas Vikstrøm]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Herlevvænge Boligbirding
4 OFHerlev bydel[Frank Desting]
 4 YF KDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 1 OFDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Stadig mange rugende, også unger på yderste
ø
25 YF BRDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Svartbag (Larus marinus):
 2 RDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Ingen fjordterner idag
0 RDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 SYDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Mursejler (Apus apus):
 1 FUDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 7 FUVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 7 FUFarum[Thomas Vikstrøm]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 FUFarum[Thomas Vikstrøm]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 2 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 2 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Nattergal (Luscinia luscinia):
 3 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 3 SYAmager Fælled[Inge Christiansen]
 
Inde fra Golf Royal
1 SYVestamager, nord for Øresundsmotorvej[Inge Christiansen]
 3 SYNordre Klapper, Vestamager[Inge Christiansen]
 1 SYDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Solsort (Turdus merula):
 5 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 SYDarup Grusgrav[Erik Mandrup Jacobsen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 2 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 3 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Tornsanger (Sylvia communis):
 1 SYBellahøjmarken[Tina H. Hansen]
 7 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 1 SYFarum[Thomas Vikstrøm]
Havesanger (Sylvia borin):
 2 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 2 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Amager Fælled[Tina H. Hansen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 11 SYAmager Fælled[Tina H. Hansen]
Husskade (Pica pica):
 6 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]

(0.063 sekunder)