GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 17/04/2024 ( OBS.)  

    DOF KØBENHAVN  
Knopsvane (Cygnus olor):
 2 RFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Obs fra gangbro og tårn
6 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 33 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 10 RBløden[Jakob Strand]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Obs fra gangbro og tårn
50 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 800 RBløden[Jakob Strand]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 1 RPorsemosen (Høje Taastrup / Egedal)[Søren Tanderup]
Grågås (Anser anser):
 4 OFFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 11 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
28 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 8 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 2 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 3 FUSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Blisgås (Anser albifrons):
 1 RBløden[Jakob Strand]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 4 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 100 RBløden[Jakob Strand]
Hvinand (Bucephala clangula):
 5 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 8 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 1 RBløden[Jakob Strand]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 2 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 7 RBløden[Jakob Strand]
Gravand (Tadorna tadorna):
 32 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 8 RBløden[Jakob Strand]
Troldand (Aythya fuligula):
 
1M 2F
2 RFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Obs fra gangbro og tårn
30 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Pibeand (Mareca penelope):
 20 RBløden[Jakob Strand]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Matriklen 
1 OFVanløse[Kurt M. Nielsen]
 5 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
4 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 4 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Krikand (Anas crecca):
 2 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 30 RBløden[Jakob Strand]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 2 SYVedskølle, syd for Køge[Dennis Pedersen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Obs fra gangbro og tårn
19 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus):
 
Gjsump, GJrørskov, ØstKratSump,
Grønjordssøen, 
Dag 10. Ligge super i morgensolen og pudser sig…..i
nordlig del af søen set igen 10:10
1 ADSDR FUAmager Fælled[Finn Olofsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Birke Alle 9 
Else
3 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 4 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
2 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Tangmoseskoven[Eigil Larsen]
 10 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Sortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 SYTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 SYVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs fra gangbro og tårn
3 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 2 RVedskølle, syd for Køge[Dennis Pedersen]
Blishøne (Fulica atra):
 2 RGanløse Ore[Stig Linander]
 7 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 2 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Sortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Fra Søndersø 
1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
2 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 2 OFVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Matriklen 
1 OFVanløse[Kurt M. Nielsen]
 1 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 OFKøge[Eigil Larsen]
 1 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
Matriklen 
8 OFVanløse[Kurt M. Nielsen]
 
Birke Alle 9 
Else
2 OFHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 8 NFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Obs fra gangbro og tårn
3 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 30 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 10 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 2 RBløden[Jakob Strand]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 38 RBløden[Jakob Strand]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
Obs fra gangbro og tårn
3 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 6 RBløden[Jakob Strand]
Rødben (Tringa totanus):
 3 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 2 RBløden[Jakob Strand]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 1 OFFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
2 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 200 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Stormmåge (Larus canus):
 2 TFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 400 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) (Larus fuscus intermedius):
 
Matriklen 
1 Vanløse[Kurt M. Nielsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Obs fra gangbro og tårn
2 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 20 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Svartbag (Larus marinus):
 1 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
 2 YF BBløden[Jakob Strand]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Fløj mod Furesø 
1 OFFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Gundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 2 YF THRisø[Jakob Strand]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 ADOFFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 ADRGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 NFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Løs have obs i læ
1 NStoredal, Stevns[Jan Pedersen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 OFFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Måske trækfugl - højt opp
1 NTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 1 RVestskoven ml. Motorring 4 og Ndr. Ringvej[Søren Tanderup]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 THGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 FUSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 2 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 1 RKøge Sydstrand[Svend Aage Linderström]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Birke Alle 9 
Else
2 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 2 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 2 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Husskade (Pica pica):
 
Birke Alle 9 
Else
4 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 3 RTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 3 FUSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Allike (Coloeus monedula):
 
Birke Alle 9 
Else
4 OFHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 22 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
2 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 2 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Obs fra gangbro og tårn
1 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 OFVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Ravn (Corvus corax):
 2 OFFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Gråkrage (Corvus cornix):
 3 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 3 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Birke Alle 9 
Else
4 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Tangmoseskoven[Eigil Larsen]
 1 RByparken (Herlev)[John V. Petersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 2 FUSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Musvit (Parus major):
 
Birke Alle 9 
Else
4 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 2 RKøge[Eigil Larsen]
 2 RTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 SYTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 1 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 4 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Obs fra gangbro og tårn
2 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 
Obs fra gangbro og tårn
4 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 1 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Løs have obs i læ
1 RStoredal, Stevns[Jan Pedersen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 4 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 2 SYGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
5 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 SYTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 1 SYVedskølle, syd for Køge[Dennis Pedersen]
 
Løs have obs i læ
En strofe, fra birketræets top
1 SYStoredal, Stevns[Jan Pedersen]
 2 SYVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 2 SYSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Vestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 5 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 1 SYGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
3 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Tangmoseskoven[Eigil Larsen]
 1 SYByparken (Herlev)[John V. Petersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Sortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 2 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Munk (Sylvia atricapilla):
 3 SYBispebjerg Hospital[Kurt M. Nielsen]
 3 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 5 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
3 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Tangmoseskoven[Eigil Larsen]
 1 SYRisø[Jakob Strand]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 2 MFUSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 SYTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
CBS campus 
1 SYFrederiksberg[Jesper Møller]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 SYTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Silkehale (Bombycilla garrulus):
 
Åfløjens egetræ
4 FUHusum[Stig Prehn]
 
Rastende i poppel ved Rahbeks allé. 
25 RCarlsberg-området[Christian Terp]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 SYBispebjerg[Ib Jensen]
 1 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 TFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 1 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 3 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 2 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 SYGanløse Ore[Stig Linander]
 1 SYByparken (Herlev)[John V. Petersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 SYSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 SYTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 5 FUAvedøre Holme[Pia Rosendahl]
 9 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 OFGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
Birke Alle 9 
Else
1 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 1 SYTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 
Obs fra gangbro og tårn
Kortvarig rast i pilebusk. Ikke hørt synge.
1 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 SYBispebjerg Hospital[Ib Jensen]
 2 RAvedøre Holme[Pia Rosendahl]
 1 RPorsemosen (Høje Taastrup / Egedal)[Søren Tanderup]
 2 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 
Matr. obs
1 MRTårnby bydel[Torben Brygger]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
3 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 SYTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 1 SYRisø[Jakob Strand]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 2 RAvedøre Holme[Pia Rosendahl]
 
Første registrerede ved trafiktårnet i
år.
1 SYJernbaneterræn omkring Otto Busses Vej[Poul Ulrik]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
Solsort (Turdus merula):
 
Birke Alle 9 
Else
5 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 1 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 4 RTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 3 SYSortemosen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 2 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 SYVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Birke Alle 9 
Else
1 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Obs fra gangbro og tårn
1 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 2 SYTangmoseskoven[Eigil Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 FYF BTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Birke Alle 9 
Else
3 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 
Løs have obs i læ
Første 
5 MFUStoredal, Stevns[Jan Pedersen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Boligbirding
Sad på plankeværk
2 RSundbyvester[Jonatan Hauge Noldegaard]
 3 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 3 RGanløse Ore[Stig Linander]
 
Løs have obs i læ
10 FUStoredal, Stevns[Jan Pedersen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 1 SYTangmoseskoven[Eigil Larsen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 2 RFlyvestation Værløse[Lars Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Birke Alle 9 
Else
2 FUHvidovre bydel[Jesper Johannes Madsen]
 6 RAvedøre Holme[Pia Rosendahl]
 1 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 MSYVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
 1 SYTibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 OFTangmoseskoven[Eigil Larsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 7 RAvedøre Holme[Pia Rosendahl]
 2 SYFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
 1 OFVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 1 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 8 FUFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Obs fra gangbro og tårn
1 SYGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 1 SYGanløse Ore[Stig Linander]
 
Obs fra gangbro og tårn
4 RGundsømagle Sø[Rune H Christensen]
 1 SYRisø[Jakob Strand]

(0.233 sekunder)