GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF KØBENHAVN  
Knopsvane (Cygnus olor):
 6 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 3 ADFUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Knortegås (Branta bernicla):
 10 RMosede Havn[Ole Frøstrup Andersen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 10 OFKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 7 OFEremitagesletten[Søren Spork]
 
CS
38 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Canadagås (Branta canadensis):
 
CS
40 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 50 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
Grågås (Anser anser):
 
OBS fra stoppested ved Vejlands Allé og E20
De lettede 6.57 og fløj først mod øst
og drejede så mod syd
20 S NATKalvebod Fælled nord for Øresundsmotorvej[Gitte Nielsen Laursen]
 24 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 
Stien på nordsiden.
2 RLyngby Sø[Anne Lumholdt]
 6 OFEremitagesletten[Søren Spork]
 3 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 600 OFTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
Taffeland (Aythya ferina):
 18 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Troldand (Aythya fuligula):
 2 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
Skeand (Spatula clypeata):
 
CS
12 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
21 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 3 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
Pibeand (Mareca penelope):
 
CS
60 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 30 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 26 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 2 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
CS
6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Krikand (Anas crecca):
 
CS
160 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 16 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 2 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 RSortedamssøen. N-del[Peter Enemark]
 12 FUHejresøen, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
 1 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 
SKR
10 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Huldue (Columba oenas):
 3 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 15 REremitagesletten[Søren Spork]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 3 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 2 RPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
SKR
1 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 1 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Blishøne (Fulica atra):
 45 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 160 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
Stien på nordsiden.
2 RLyngby Sø[Anne Lumholdt]
 
CS
6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 7 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 1 OFVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 
SKR
5 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
OBS fra stoppested ved Vejlands Allé og E20
20 SV NATKalvebod Fælled nord for Øresundsmotorvej[Gitte Nielsen Laursen]
 4 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 
CS
4 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
SKR
2 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
Anslået, nok flere
SKR
2500 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 45 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 
CS
240 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 30 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Fløj rundt det meste af tiden
Marianne, TOT, delvis OHa
220 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 20 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
Storspove (Numenius arquata):
 1 FUAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 
SKR
4 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 
SKR
1 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 
SKR
3 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 
Ud for sydtårnet, fløj derefter i retning af
mellemtårnet
1 RHavet udenfor diget ved Klydesøen[Richard Larsen]
Brushane (Calidris pugnax):
 
CS
1 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 1 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
 
SKR
2 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
CS
2 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 12 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
 
SKR
3 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 3 FUKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 
CS
18 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 7 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 5 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Fløj over Kisserupsøerne
Marianne
2 RKisserup, Kr. Hvalsø[Søren Peter Pinnerup]
 
SKR
8 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 
SKR
7 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
CS
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
Rødben (Tringa totanus):
 7 RTryggevælde Å udløb[Dennis Pedersen]
 
SKR
1 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 22 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 79 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Stormmåge (Larus canus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Svartbag (Larus marinus):
 
CS
4 ADRVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 2 SMosede Havn[Ole Frøstrup Andersen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 1KTValby[Peter Thomasen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Højerup, Stevns[Frederik Johansen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 OFValby[Peter Thomasen]
 6 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 2 OFKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 
CS
1 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
3 SVSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 1 SVRoskilde Vest[Anders Wiig Nielsen]
 
Den ene i tydelig og flot jagt forsøg på en
skovskade.
2 RGreve Skov[Andreas Andkilde]
 
SKR
1 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 1 ADOFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Kom ud over Røgerup Skov og fløj vestpå
ind over Bæsted Skov, hvor den drejede mere
sydpå og forsvandt
Marianne, TOT, delvis OHa
1 1K+OFSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 
SKR
1 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
1 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 1 OFSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 
Stien på nordsiden.
1 FULyngby Sø[Anne Lumholdt]
 1 OFVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Marianne, TOT, delvis OHa
9 Skullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 
Lige pludselig lå der 7 musvåger på vej op
på en opvind også kom de lidt nedad igen, men
muligvis trækkende fugle!
7 RGreve Skov[Andreas Andkilde]
 
Mindst 4 musvåger
4 RBrøndbyskoven og Bakkeskoven[Finn Kryger Nielsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Holmehus matrikel 
1 RHusum[Erik Agertoft]
 1 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Stien på nordsiden.
1 RLyngby Sø[Anne Lumholdt]
 1 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 
Set flere gang i løbet af obsperiode
1 MFUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Andreas Andkilde]
 1 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
1 FUSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 3 RGreve Skov[Andreas Andkilde]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 SVPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Ungfugl set tydeligt flyve lige henover mig.
1 JUVRGreve Skov[Andreas Andkilde]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 OFValby[Peter Thomasen]
 
Stien på nordsiden.
4 RLyngby Sø[Anne Lumholdt]
 2 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 2 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
 3 RGreve Skov[Andreas Andkilde]
 1 RElverparken[John V. Petersen]
Husskade (Pica pica):
 1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 2 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Allike (Coloeus monedula):
 14 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 2 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 2 OFVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Råge (Corvus frugilegus):
 2 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 3 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Ravn (Corvus corax):
 2 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 
Matriklen
2 OFVærløse[Timme Nyegaard]
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
2 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 14 OFSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 10 REremitagesletten[Søren Spork]
 2 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 3 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (Corvus corone x C. cornix):
 2 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 FUVesterled[Hans Henrik Pinnerup]
 1 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 2 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 
CS
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 2 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 2 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
 3 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Musvit (Parus major):
 5 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
 1 ADFUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
obs fra haven
1 TSøvang[Stefan Stürup]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
obs fra haven
4 TSøvang[Stefan Stürup]
 
Obs fra "halmballevej"
De fløj en del rundt
Marianne, TOT, delvis OHa
60 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 65 RSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
CS
4 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 14 RHejresøen, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
 
SKR
18 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 7 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
obs fra haven
8 TSøvang[Stefan Stürup]
 2 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
1 FUSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 
SKR
3 FUKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 
CS
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Matrikel
2 RTårnby bydel[Jens Wiberg]
 2 RPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 1 RVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Matrikel
1 FRTårnby bydel[Jens Wiberg]
 1 MFUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 
obs fra haven
1 RSøvang[Stefan Stürup]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
Stien på nordsiden.
4 RLyngby Sø[Anne Lumholdt]
 2 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
 1 RPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
OBS fra stoppested ved Vejlands Allé og E20
Lettede præcist ved solopgang. Anslået antal.
Flokken splittede i 2 dele. Ca.1200 fløj over mig og
resten (V), ca. 3000, fløj væk fra mig
(Ø). Svært præcist at se pga
træer/buske.
4000 R NATKalvebod Fælled nord for Øresundsmotorvej[Gitte Nielsen Laursen]
 300 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 15 REremitagesletten[Søren Spork]
 
CS
84 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 4000 R NATPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
 50 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Fløj rundt sammen med viber
Marianne, TOT, delvis OHa
150 RSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 80 OFSkullerupholm[Torkil Werner Jørgensen]
 
Morgenobs fra haven.
21 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 5 RAflandshage[Erik Rywarll Jensen]
 4 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 1 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Holmehus matrikel 
2 BR RHusum[Erik Agertoft]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 2 RValby[Peter Thomasen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 2 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 1 FUFlyvestation Værløse[Finn Baggesen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 7 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 
Bbe
5 TSundbyvester[Ingelise Aarøe Petersen]
 1 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Morgenobs fra haven.
11 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Solsort (Turdus merula):
 2 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
Sjagger (Turdus pilaris):
 2 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 7 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 3 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 
matriklen
2 RKarlslunde[Ole Frøstrup Andersen]
 
Morgenobs fra haven.
2 TRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Gråspurv (Passer domesticus):
 2 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
 3 MFUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Skovspurv (Passer montanus):
 20 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 6 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
 2 FUVesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 TValby[Peter Thomasen]
 1 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 50 TValby[Peter Thomasen]
 25 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 4 REremitagesletten[Søren Spork]
 
CS
35 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Præstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 4 FUFlyvestation Værløse[Finn Baggesen]
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
1 SVSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
 
Morgenobs fra haven.
71 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 9 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 
SKR
6 RKlydesøområdet, Kalvebod Fælled[Richard Larsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Morgenobs fra haven.
1 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 RValby[Peter Thomasen]
 10 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 12 RKofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden[Erik Rywarll Jensen]
 6 REremitagesletten[Søren Spork]
 
CS
1 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Birthe Karpfen]
 1 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 3 FUMosede Havn[Ole Frøstrup Andersen]
 
Obs fra "halmballevej"
Marianne, TOT, delvis OHa
1 SSkullerupholm[Søren Peter Pinnerup]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 450 TValby[Peter Thomasen]
 2200 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 2 REremitagesletten[Søren Spork]
 
Matrikel
1 RTårnby bydel[Jens Wiberg]
 4 SVPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 2 RVærløse Vest[Ditte Kjærø]
 13 SVMosede Havn[Ole Frøstrup Andersen]
 
matriklen
320 SVKarlslunde[Ole Frøstrup Andersen]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 8 TValby[Peter Thomasen]
 2 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 
Matrikel
1 RTårnby bydel[Jens Wiberg]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 
Morgenobs fra haven.
37 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 1 RPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Morgenobs fra haven.
1 FSRoskilde Vest[Joshua Haahr]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby)[Knud-Erik Andersen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 3 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 5 FUPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Holmehus matrikel 
3 OFHusum[Erik Agertoft]
 46 TValby[Peter Thomasen]
 70 SVValby[Anders Odd Wulff Nielsen]
 1 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 3 RGreve Skov[Andreas Andkilde]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 1 OFPræstesø - vest for Søndersø[Knud-Erik Andersen]
 
Morgenobs fra haven.
4 SRoskilde Vest[Joshua Haahr]

(0.161 sekunder)