GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 16/10/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 RFælledparken[Stefan Stürup]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 4 OFVesterbro[Peter Thomasen]
 7 OFFælledparken[Stefan Stürup]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 2 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RFælledparken[Stefan Stürup]
 1 OFHøje Tåstrup[Heidi Quist]
 6 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Knopsvane (Cygnus olor):
 4 RFælledparken[Stefan Stürup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Vallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Grågås (Anser anser):
 58 RFælledparken[Stefan Stürup]
 33 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
3 flokke; 150+60+180 (sidste flok set på afstand over
islands brygge)
390 SVesterbro[Peter Thomasen]
 275 SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 200 SVVanløse[Kurt M.Nielsen]
 540 TFælledparken[Stefan Stürup]
 
småflokke kom fra Ø. Fu. og videre mod Vest.
650 FU TVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Pibeand (Anas penelope):
 152 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Krikand (Anas crecca):
 3 RFælledparken[Stefan Stürup]
 79 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 45 RFælledparken[Stefan Stürup]
Skeand (Anas clypeata):
 6 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Mod VA.
SSN
1 ADOFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Per Tejsner]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RFælledparken[Stefan Stürup]
 2 VVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus):
 14 RFælledparken[Stefan Stürup]
Blishøne (Fulica atra):
 16 RFælledparken[Stefan Stürup]
Vibe (Vanellus vanellus):
 190 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Brushane (Calidris pugnax):
 2 1KFUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 26 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Rødben (Tringa totanus):
 1 VDR FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 35 RFælledparken[Stefan Stürup]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 7 RFælledparken[Stefan Stürup]
Svartbag (Larus marinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Vallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 OFAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 55 RFælledparken[Stefan Stürup]
 34 FUHøje Tåstrup[Heidi Quist]
 60 SVVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Skovhornugle (Asio otus):
 1 R NATVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
På øen i piletræ
1 RFælledparken[Jørgen Carlo Larsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 1 RFælledparken[Stefan Stürup]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 1 OFFælledparken[Stefan Stürup]
Engpiber (Anthus pratensis):
 2 SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 5 TVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 SVVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 TFælledparken[Stefan Stürup]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Amager Fælled[Tina H. Hansen]
 5 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 2 RFælledparken[Stefan Stürup]
 
Søgende efter edderkopper
1 ADFUBaldersbrønde[Paul Tofte Groesmeyer]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 3 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 12 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 4 RFælledparken[Stefan Stürup]
Solsort (Turdus merula):
 2 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 5 RFælledparken[Stefan Stürup]
Sjagger (Turdus pilaris):
 3 RFælledparken[Stefan Stürup]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 20 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 2 RFælledparken[Stefan Stürup]
 1 TVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 5 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Munk (Sylvia atricapilla):
 1 MRVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 
Tydeligt at den del er trukket væk i nat.
3 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 6 RFælledparken[Stefan Stürup]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 1 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 20 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 28 RFælledparken[Stefan Stürup]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 6 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 4 RFælledparken[Stefan Stürup]
 
SSN
1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Per Tejsner]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 RFælledparken[Stefan Stürup]
Sortmejse (Periparus ater):
 10 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 12 RFælledparken[Stefan Stürup]
 4 SVVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Musvit (Parus major):
 2 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 15 RFælledparken[Stefan Stürup]
 1 RHøje Tåstrup[Heidi Quist]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 4 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 2 RFælledparken[Stefan Stürup]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
SSN
1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Per Tejsner]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 12 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 2 RFælledparken[Stefan Stürup]
Husskade (Pica pica):
 2 RAmager Fælled[Tina H. Hansen]
 14 RFælledparken[Stefan Stürup]
 4 RHøje Tåstrup[Heidi Quist]
Allike (Corvus monedula):
 3 RFælledparken[Stefan Stürup]
Råge (Corvus frugilegus):
 10 RHøje Tåstrup[Heidi Quist]
 12 SVVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Gråkrage (Corvus cornix):
 6 RFælledparken[Stefan Stürup]
 1 RHøje Tåstrup[Heidi Quist]
Stær (Sturnus vulgaris):
 25 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 100 SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 8 RFælledparken[Stefan Stürup]
Grønirisk (Chloris chloris):
 2 RFælledparken[Stefan Stürup]
Stillits (Carduelis carduelis):
 3 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Grønsisken (Spinus spinus):
 10 RFælledparken[Stefan Stürup]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 1 OFVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 3 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]

(0.159 sekunder)