GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 60 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Grågås (Anser anser):
 300 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
RC, HC, LK
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 9 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
 8 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
56 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 4 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Pibeand (Mareca penelope):
 3 RBoller Sø[Hans Ullemose]
 4 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 30 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 35 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 6 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Ringdue (Columba palumbus):
 2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 OFDamfenner[Henrik Stenholt]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 
LNP
2 RSkagen By[Kim Nørgaard Poulsen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 2 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Blishøne (Fulica atra):
 2 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Trane (Grus grus):
 215 FUDamfenner[Henrik Stenholt]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
3 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 3 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 1 2KØGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Mallemuk (Fulmarus glacialis):
 1 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
RC, HC, LK
3 VGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 8 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 1 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 FUVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
EJ
19 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
Sule (Morus bassanus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
204 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 NHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 8 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 18 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 14 SRønnerhavnen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
EJ
200 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
RC, HC, LK
1 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Vibe (Vanellus vanellus):
 44 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 300 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 80 OFDamfenner[Henrik Stenholt]
Storspove (Numenius arquata):
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 1 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 1 RDamsted[Frede Jakobsen]
 5 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 
EJ
8 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 3 RDamsted[Frede Jakobsen]
Sandløber (Calidris alba):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
64 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
EJ
150 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 
RC, HC, LK
3 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RDamsted[Frede Jakobsen]
 24 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
EJ
2 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
Rødben (Tringa totanus):
 
EJ
50 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 3 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Alk (Alca torda):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
27 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 2 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Lomvie (Uria aalge):
 
RC, HC, LK
1 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 1KØGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Ride (Rissa tridactyla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
4 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 4 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 10 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 10 RHøjen Fyr, Skagen[Frede Jakobsen]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
RC, HC, LK
526 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 6 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 
RC, HC, LK
236 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
3 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 
RC, HC, LK
5 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 1KRGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
FA
2 RKorsholm[Anton Thøger Larsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RLodskovvad[Yvonne Feldskov]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
RC, HC, LK
1 SVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RRønnerhavnen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
 
EJ
2 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 1 RNordjyllandsværket[Anton Thøger Larsen]
 1 FUSvanelunden og Folkeparken, Hjørring[Paul Erik Rosenbaum]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 RNordjyllandsværket[Anton Thøger Larsen]
 2 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 ADTGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 4 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 4 RPetersborg Strandenge[Torsten Hansen]
 5 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Sortmejse (Periparus ater):
 8 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Topmejse (Lophophanes cristatus):
 1 RKvissel[Sander Villumsen]
 3 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 2 RBoller Sø[Hans Ullemose]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 40 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 35 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Musvit (Parus major):
 15 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 2 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
 2 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Hedelærke (Lullula arborea):
 4 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 2 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 8 OFVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 3 RDamfenner[Henrik Stenholt]
 18 SApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 4 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
RC, HC, LK
8 ØGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Himalayasanger (SU) (Phylloscopus humei):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
4.dag
1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SYKvissel[Sander Villumsen]
 4 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 5 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 6 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 5 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 6 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 2 RKvissel[Sander Villumsen]
 2 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
 1 SYBoller Sø[Hans Ullemose]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 50 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 50 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 4 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 1 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 1 RFrederikshavn Havn[Sander Villumsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Han+hun
2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
 2 RLodskovvad[Yvonne Feldskov]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 2 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 1 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Solsort (Turdus merula):
 2 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 3 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 5 RVilsted Sø[Gunnar Hansen]
 10 OFGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
RC, HC, LK
111 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
LNP
4 SVSkagen By[Kim Nørgaard Poulsen]
 7 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 3 RDamsted[Frede Jakobsen]
 1 SApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 4 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 
LNP
1 TSkagen By[Kim Nørgaard Poulsen]
 
Solopgang denne dag: 07:11. 75% af fuglene forlod
rørskoven før solopgang, 25% efter.
92 R NATSvanelunden og Folkeparken, Hjørring[Paul Erik Rosenbaum]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 2 RSkagen Klitplantage[Frede Jakobsen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 5 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 2 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 35 RGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 1 RGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 6 TFGrenen, Skagen[Alex Sand Frich]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 2 OFFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 2 RFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 8 SFrederikshavn[Lars H. Mortensen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 30 FUGrenen, Skagen[Britta Hvalsø Olsen]
 2 RDamfenner[Henrik Stenholt]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
EJ
1 RFrydenstrand, Frederikshavn[Aase Jensen]
 2 RApholmen, Frederikshavn[Lars H. Mortensen]

(0.093 sekunder)