GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Video
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 20/06/2024 ( OBS.)  

    DOF NORDJYLLAND  
Canadagås (Branta canadensis):
 
Bsl
30 RBirkesø, Lille Vildmose[Poul Larsen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 5 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 5 RGyvelmarkerne[Frede Jakobsen]
 2 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
 31 REgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Pibeand (Mareca penelope):
 1 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 1 RGyvelmarkerne[Frede Jakobsen]
 1 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 29 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 21 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
 11 REgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Krikand (Anas crecca):
 24 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 17 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Bsl
25 FUBirkesø, Lille Vildmose[Poul Larsen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
Lossepladsen
2 MRRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
1 MFUKnivholt Mark[John David]
Vagtel (Coturnix coturnix):
 
Hørt fra fodergræsmark  lige nord for byen
1 SYOue[Bjarne Golles]
 
På marken
Lone
2 SYKnivholt Mark[John David]
Mursejler (Apus apus):
 30 FUGyvelmarkerne[Frede Jakobsen]
 
Østergade 
12 YFAabybro[Kennerth Kristensen]
Gøg (Cuculus canorus):
 
Lossepladsen
Set og hørt
1 FOFRavnshøj[John David]
 2 RSkindbjerglund og Rise Skov[Hans Christophersen]
Huldue (Columba oenas):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Knivholt[Lars H. Mortensen]
 
På marken
Lone
2 FUKnivholt Mark[John David]
 1 YFSkindbjerglund og Rise Skov[Hans Christophersen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Holms Biotop matrikel arter 
3 SYStubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
2 OFRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
3 FUKnivholt Mark[John David]
 4 OFRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Egholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 1 RKnivholt[Lars H. Mortensen]
Trane (Grus grus):
 
Bsl
2 FUMellemområdet, Lille Vildmose[Poul Larsen]
 
2 ad med 2 juv -nok næsten flyvefærdige.
4 FUMåstrup Mose[Anders Østerby]
 2 OFMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 2 RRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Bsl
2 RBirkesø, Lille Vildmose[Poul Larsen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 
Bsl
5 YF UFBirkesø, Lille Vildmose[Poul Larsen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 1 RSolsbæk[Lars H. Mortensen]
 2 FUNørredyb[Gøran Jakobsen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 1 RVester Nyland[Rene Gundersen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 
2 ad med en pull.
2 YF UFSolsbæk[Lars H. Mortensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
På marken
Lone
2 RKnivholt Mark[John David]
Småspove (Numenius phaeopus):
 7 RStensnæs[Martin Lundholm]
Storspove (Numenius arquata):
 1 REgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 12 VNørredyb[Gøran Jakobsen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 RSolsbæk[Lars H. Mortensen]
Tinksmed (Tringa glareola):
 4 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 2 RGyvelmarkerne[Frede Jakobsen]
 3 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
Rødben (Tringa totanus):
 2 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 1 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 1 RGyvelmarkerne[Frede Jakobsen]
 1 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 3 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 3 RGyvelmarkerne[Frede Jakobsen]
 2 RGyvelmarkerne[Søren Toldbod Kristensen]
Brushane (Calidris pugnax):
 1 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
Rødvinget Braksvale (SU) (Glareola pratincola):
 
Braksvale med tydeligt rødt omkring næbbet. Jeg er ikke helt
sikker på bestemmelsen.
1 RLandbrugsområderne, Lille Vildmose[Henrik Hald Nørgaard]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 2 FUStensnæs[Martin Lundholm]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 1 YF FUNørredyb[Gøran Jakobsen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 5 FUSolsbæk[Lars H. Mortensen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 91 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
 3 OFRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 OFHorneks Odde[Rene Gundersen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 1 RGuldmajssøen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Kongeørn (Aquila chrysaetos):
 
Bil obs lille Ørnefenner - retning reden
1 RØrnefenner[Morten Christensen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RTornby Klitplantage[Lasse Rosendahl]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Han og hun, sammen over marken
Lone
2 FUKnivholt Mark[John David]
 1 FOFTornby Klitplantage[Lasse Rosendahl]
 
AD han, AD hun og ungfugl
Bsl
3 FUMellemområdet, Lille Vildmose[Poul Larsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Lossepladsen
1 OFRavnshøj[John David]
 
Sammen med Musvåger
Lone
1 OFKnivholt Mark[John David]
 1 OFHou[Poul Larsen]
 3 OFMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Lossepladsen
1 LF OFRavnshøj[John David]
 
Over mark, med nyslået hø, sammen med
Rød glente
Lone
3 OFKnivholt Mark[John David]
 2 OFHou[Poul Larsen]
 1 OFMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
Han og hun med 1 unge, på nøddeautomat
Lone
3 YF UFKnivholt Mark[John David]
 1 OFSkelby[Kjeld Nielsen]
 3 YF UFRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 OFRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Over marken
Lone
1 FUKnivholt Mark[John David]
 1 FURåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 2 RGrønnestrand[Finn Kryger Nielsen]
Husskade (Pica pica):
 
På foderplads
Lone
1 FUKnivholt Mark[John David]
 1 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Allike (Coloeus monedula):
 
På foderplads
Lone
1 FUKnivholt Mark[John David]
Råge (Corvus frugilegus):
 
Lossepladsen
7 OFRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
7 FUKnivholt Mark[John David]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Lossepladsen
6 FURavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
5 FUKnivholt Mark[John David]
 7 RRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
Ravn (Corvus corax):
 5 RBangsbo Å[Lars H. Mortensen]
 
Ved skoven
Lone
1 OFKnivholt Mark[John David]
 
De fast ynglende par med 5 fuldvoksne unger
7 YFUggerby Klitplantage[Jørn Olesen]
 3 OFTversted Plantage[Anders Østerby]
 2 OFRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 RSkindbjerglund og Rise Skov[Hans Christophersen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 3 FUSkelby[Kjeld Nielsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Holms Biotop matrikel arter 
1 SYStubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
2 RRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
4 FUKnivholt Mark[John David]
 2 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Musvit (Parus major):
 
Holms Biotop matrikel arter 
2 SYStubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
2 RRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
4 FUKnivholt Mark[John David]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 
Lossepladsen
2 SYRavnshøj[John David]
 
Over markerne
Lone
6 SYKnivholt Mark[John David]
 1 RRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 5 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Lossepladsen
7 FURavnshøj[John David]
 2 RKnivholt[Lars H. Mortensen]
 
Over marken
Lone
6 FUKnivholt Mark[John David]
 2 FURåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 3 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 2 FUStald Grenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
Lossepladsen
2 YF FURavnshøj[John David]
 
Sammen med Landsvaler
Lone
3 FUKnivholt Mark[John David]
 2 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 2 YFUggerby Klitplantage[Anders Østerby]
 2 SYSkindbjerglund og Rise Skov[Hans Christophersen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Holms Biotop matrikel arter 
1 SYStubberup[Gitte Holm]
 3 SYRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 2 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
 1 SYGuldmajssøen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 
Holms Biotop matrikel arter 
3 SYStubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
2 SYRavnshøj[John David]
 1 ROdden Mark og Plantager[Morten Christensen]
 1 SYRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 8 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
 1 SYGuldmajssøen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum):
 
Stedfast fugl, der har været her nogle dage
efterhånden. Smuk mere rolig og kraftigere end
kærsangers med hyppige li-ly og lange gentagelser.
1 SYNørre Kjul[Anders Østerby]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 
Holms Biotop matrikel arter 
1 SYStubberup[Gitte Holm]
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Gulbug (Hippolais icterina):
 1 RHorneks Odde[Rene Gundersen]
 2 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Græshoppesanger (Locustella naevia):
 1 ROdden Mark og Plantager[Morten Christensen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Holms Biotop matrikel arter 
1 SYStubberup[Gitte Holm]
 3 RKnivholt[Lars H. Mortensen]
 1 SYKronborgskoven, Egholm[Gøran Jakobsen]
 2 SYEgholm By[Gøran Jakobsen]
 1 ROdden Mark og Plantager[Morten Christensen]
 1 SYRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 4 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Havesanger (Sylvia borin):
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 1 SYGrønnestrand[Finn Kryger Nielsen]
 
Lossepladsen
2 SYRavnshøj[John David]
 
Lone
2 RKnivholt Mark[John David]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
 1 SYStald Grenen, Skagen[Jeppe Therkildsen Madsen]
Tornsanger (Curruca communis):
 1 SYGrønnestrand[Finn Kryger Nielsen]
 
Lossepladsen
1 SYRavnshøj[John David]
 1 SYKnivholt[Lars H. Mortensen]
 1 ROdden Mark og Plantager[Morten Christensen]
 2 RRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 3 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Lossepladsen
1 SYRavnshøj[John David]
 
I maskinhuset
Lone
1 FUKnivholt Mark[John David]
 1 SYKronborgskoven, Egholm[Gøran Jakobsen]
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 3 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Træløber (Certhia familiaris):
 2 RProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 11 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 2 RGyvelmarkerne[Lars H. Mortensen]
Solsort (Turdus merula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Stubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
3 FURavnshøj[John David]
 
I haven
Lone
1 MFUKnivholt Mark[John David]
 1 SYKronborgskoven, Egholm[Gøran Jakobsen]
 1 SYStøvring[Helene Bjørn]
 1 RProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 SYStøvring[Helene Bjørn]
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Han og hun, med ukendt antal unger i haven
Lone
2 YF UFKnivholt Mark[John David]
 2 YF FUHou[Poul Larsen]
 1 MYF FURåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 
Boligbirding 
BB F031
2 YFAars[Bodil Stensgaard]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 2 MRRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 YFSkindbjerglund og Rise Skov[Hans Christophersen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 RGrønnestrand[Finn Kryger Nielsen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 1 FUStensnæs[Martin Lundholm]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Lossepladsen
6 FURavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
9 FUKnivholt Mark[John David]
 2 REgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 
Lossepladsen
3 FURavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
5 FUKnivholt Mark[John David]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 FUSkelby[Kjeld Nielsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 1 RMåstrup Hede[Morten Jenrich Hansen]
 1 RUndersted[Lars H. Mortensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Egholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 
Holms Biotop matrikel arter 
2 FUStubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
1 FURavnshøj[John David]
 
På gårdspladsen
Lone
1 FUKnivholt Mark[John David]
 1 FUEgholm By[Gøran Jakobsen]
 4 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 1 RProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 YF THEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 2 SYRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Holms Biotop matrikel arter 
3 SYStubberup[Gitte Holm]
 
Lossepladsen
4 FURavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
8 FUKnivholt Mark[John David]
 2 SYKronborgskoven, Egholm[Gøran Jakobsen]
 1 SYRåbjerg Mose[Svend Wøjcik-Jonasson]
 10 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 
Lossepladsen
1 MRRavnshøj[John David]
 4 FUSkelby[Kjeld Nielsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Lossepladsen
2 SYRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
12 FUKnivholt Mark[John David]
 2 FUEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
Lossepladsen
1 MRRavnshøj[John David]
 3 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 1 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 22 RProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
Lossepladsen
3 FURavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
3 FUKnivholt Mark[John David]
 2 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Bomlærke (Emberiza calandra):
 
Holms Biotop matrikel arter 
1 SYStubberup[Gitte Holm]
 
Omkring gården
Lone
2 SYKnivholt Mark[John David]
 1 SYEgholm ved Aalborg[Gøran Jakobsen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 
Lossepladsen
1 SYRavnshøj[John David]
 
På foderplads
Lone
2 FUKnivholt Mark[John David]
 4 SYProfessorens Plantage[Lars H. Mortensen]

(0.248 sekunder)