GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 30/07/2021 ( OBS.)  

    DOF-NORDJYLLAND  
Grågås (Anser anser):
 160 RBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Gravand (Tadorna tadorna):
 7 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Taffeland (Aythya ferina):
 2 RBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Skestork (Platalea leucorodia):
 7 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 3 RBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 9 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Vibe (Vanellus vanellus):
 22 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Storspove (Numenius arquata):
 1 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 6 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 11 RBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Dværgryle (Calidris minuta):
 1 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 3 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 3 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 8 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]
Rødben (Tringa totanus):
 6 FUBygholm Vejle, Østsø[Finn Abildtrup Dalgaard]

(0.013 sekunder)