GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    THURSDAY DEN 07/07/2022 ( OBS.)  

    DOF-NORDJYLLAND  
Knopsvane (Cygnus olor):
 3 RKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 90 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
GJA
8 Portlandmosen, Lille Vildmose[Bjarne Hove-Jensen]
 
KN
1 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 1 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Rødhalset Gås (Branta ruficollis):
 
HO, Claus M. +1
1 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
Svømmer sammen med en flok canadagæs og
få grågæs. Mindre gås med rød
hals. 
PBS
1 RBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
set fint blandt canadagæs og grågæs. set
igen kl 1145
1 RBirkesø, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Klaus Anker Hansen]
Canadagås (Branta canadensis):
 39 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PBS
30 RBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 35 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 40 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Grågås (Anser anser):
 3 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
 21 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 31 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 35 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 15 OFLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
17 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 
KN
24 OFDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Blisgås (Anser albifrons):
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 27 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 22 RTranestederne[Rune H Christensen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 4 RTranestederne[Rune H Christensen]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AS, ML, ND
653 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 200 RTranestederne[Rune H Christensen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 2 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 2 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 2 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 27 RTranestederne[Rune H Christensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 1 FYFHirsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
Taffeland (Aythya ferina):
 16 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Troldand (Aythya fuligula):
 28 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 200 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 4 OFLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Knarand (Mareca strepera):
 11 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 30 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Pibeand (Mareca penelope):
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 8 RKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 12 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
 11 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 13 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 
KN
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 
KN
2 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 1 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 2 FUKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 14 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PBS
4 FUBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 9 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 1 RKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 
PBS
1 FUBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 De vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
16 YF UFDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
13 Kielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 4 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
2 ad+1 Juv 
PBS
3 FUBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 2 FUBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 7 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
8 Birkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PBS
6 FUBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 3 FUBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 22 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Huldue (Columba oenas):
 1 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
Ringdue (Columba palumbus):
 1 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
8 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 
GJA
1 RAls[Bjarne Hove-Jensen]
 
GJA
1 FUHadsund[Bjarne Hove-Jensen]
Mursejler (Apus apus):
 4 OFBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 2 FULillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Gøg (Cuculus canorus):
 1 SYBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 1 SYDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
NV 5 m/s, 4/8, 18 gr
GJA
1 OFDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Bjarne Hove-Jensen]
 2 RGrenen, Skagen[Philip Elbek]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
PHS
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 
Hørt
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 
KN
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 1 SYDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 1 RGrenen, Skagen[Philip Elbek]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 3 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Blishøne (Fulica atra):
 200 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 11 FUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Trane (Grus grus):
 
2 ad +1 Juv 
PHS
3 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 3 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 3 FUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 2 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
 
KN
4 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AS, ML, ND
9 Grenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Tranestederne[Rune H Christensen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 8 RTranestederne[Rune H Christensen]
Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus):
 1 Tranestederne[Rune H Christensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 4 FUKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 
GJA
5 RHaslevgårde Skov[Bjarne Hove-Jensen]
 2 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
63 Bygholm Vejle[Allan Pade]
 
Spredte obs
1 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
34 Birkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 41 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 2 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
 18 RDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Morten Christensen]
Sule (Morus bassanus):
 
AS, ML, ND
17 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 DØDGrenen, Skagen[Philip Elbek]
 6 FUTranestederne[Rune H Christensen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 23 RKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 16 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 13 RBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 10 RTranestederne[Rune H Christensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 4 FUBygholm Vejle[Allan Pade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Hirsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Græsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 5 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 
Spredte obs
1 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 3 RKrage Strand[Janus Rønn Lind Kobbersmed]
 3 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PBS
2 RBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 2 FUBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 2 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
AS, ML, ND
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 1 FUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 7 FUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
13 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Storspove (Numenius arquata):
 2 FUBygholm Vejle[Allan Pade]
 
Spredte obs
60 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 5 OFBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 1 OFTranestederne[Rune H Christensen]
Spove sp. (Numenius sp.):
 1 OFTranestederne[Rune H Christensen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 
Spredte obs
16 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 2 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
6 Bygholm Vejle[Allan Pade]
Brushane (Calidris pugnax):
 2 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 2 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 
Spredte obs
112 ADRGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 1 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 1 FUBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 FUBirkesø, Lille Vildmose[Morten Christensen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 
Spredte obs
170 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 1 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
Rødben (Tringa totanus):
 
Spredte obs
120 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 1 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
Tejst (Cepphus grylle):
 
AS, ML, ND
1 NVGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RTranestederne[Rune H Christensen]
Alk (Alca torda):
 
AS, ML, ND
1 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Tranestederne[Rune H Christensen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 4 OFKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 2 1KRGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 201 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 12 OFLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
4 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Stormmåge (Larus canus):
 
AS, ND, ML
2 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Sildemåge (Larus fuscus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Græsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
106 Græsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 
AS, ML, ND
134 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Svartbag (Larus marinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
22 Græsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 
AS, ML, ND
8 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 1 RBygholm Vejle[Allan Pade]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
AS, ML, ND
21 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 2 FUGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 
AS, ML, ND
5 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 DØDGrenen, Skagen[Philip Elbek]
 1 OFTranestederne[Rune H Christensen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 FUHøstemark Skov[Gøran Jakobsen]
 
Observationer fra tårnet, Portlandmosen. NV 5 m/s,
4/8, 18 gr
GJA. CFN
1 OFHøstemark Skov[Bjarne Hove-Jensen]
 1 RDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 1 Skagen By[Philip Elbek]
Slangeørn (SU) (Circaetus gallicus):
 1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Kristian Laustsen]
 
Medobs HO +CM 
1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
Fløj hen over området, fik fangst og satte sig
i død birketræ. Foto haves. Set sammen med 5
andre. 
PHS
1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 
Siddende i birk samt flyvende. 
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
sad på udgået birk, lettede senere og
fouragerede over mosen
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
 
Set rigtig fint fra Brandvagtstårnet med flere andre.
Musede flere gange
1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Jannie Smed Christensen]
 
NV 5 m/s, 4/8, 18 gr
GJA CFM
1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Bjarne Hove-Jensen]
 
Slangeørn
1 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Jane Mikkelsen]
Kongeørn (Aquila chrysaetos):
 1 FUHøstemark Skov[Gøran Jakobsen]
 
Set fra brandtårnet sammen med MC
PHS
1 OFHøstemark Skov[Jette Axelsen]
 
Observationer fra tårnet, Portlandmosen. NV 5 m/s,
4/8, 18 gr
Lokal fugl, omkringflyvende
GJA. CFN
1 ADRHøstemark Skov[Bjarne Hove-Jensen]
 1 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Morten Christensen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Spredte obs
2 RGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 3 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
PHS
1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 1 FFUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 FRDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
 
sad på jorden
1 FRDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
 
KN
1 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
GJA
1 FUAls[Bjarne Hove-Jensen]
 
Cykeltur
Damvej
1 RStore Vildmose[Kennerth Kristensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Spredte obs
2 ADRGerå Enge og Strand[Hans Christophersen]
 1 ADOFVust Holme[Allan Pade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Birkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PBS
1 FUBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 1 ADOFBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PHS
1 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Erik Thomsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 FULillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
NV 5 m/s, 4/8, 18 gr
GJA
1 FULillesø, Lille Vildmose[Bjarne Hove-Jensen]
 
Observationer fra tårnet, Portlandmosen. NV 5 m/s,
4/8, 18 gr
GJA. CFN
1 OFHøstemark Skov[Bjarne Hove-Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 1 FULillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
Observationer fra tårnet, Portlandmosen. NV 5 m/s,
4/8, 18 gr
GJA. CFN
1 OFHøstemark Skov[Bjarne Hove-Jensen]
 2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
Cykeltur
Damvej
4 RStore Vildmose[Kennerth Kristensen]
 
Cykeltur
1 OFSandels Højmose og Kratskov[Kennerth Kristensen]
 1 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 FUFjerritslev[Lars Højbjerg]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 2 RKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
GJA
1 FUVisborg[Bjarne Hove-Jensen]
 1 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
 1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 1 FUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
Cykeltur
Damvej
2 RStore Vildmose[Kennerth Kristensen]
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Tornby Klitplantage[Janus Rønn Lind Kobbersmed]
 
Slangeørn
1 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Jane Mikkelsen]
 1 MRDet Grå Fyr, Skagen[Philip Elbek]
 
Cykeltur
1 FRSandels Højmose og Kratskov[Kennerth Kristensen]
Allike (Coloeus monedula):
 2 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
Ravn (Corvus corax):
 1 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Morten Christensen]
 1 RKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Græsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 2 OFLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
2 OFPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 
KN
1 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Sortmejse (Periparus ater):
 2 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 OFDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 1 SYDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
8 SYDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 2 SYDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
NV 5 m/s, 4/8, 18 gr
Flere
GJA
1 RDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Bjarne Hove-Jensen]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 3 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
Hørt fra porsemosen
KN
1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 SYDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 SYGrenen, Skagen[Philip Elbek]
Bysvale (Delichon urbicum):
 8 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
 1 FUDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
2 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 1 OFKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 1 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 
KN
2 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 
KN
4 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Digesvale (Riparia riparia):
 
KN
3 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 1 SYNørre Rubjerg[Janus Rønn Lind Kobbersmed]
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 
KN
1 SYDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 5 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SYKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 2 SYTornby Klitplantage[Janus Rønn Lind Kobbersmed]
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 RSkelby[Kjeld Nielsen]
 1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 17 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
 4 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 1 SYKielstrup Sø og Skov[Steen Birkedal Nielsen]
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 9 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
 6 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Havesanger (Sylvia borin):
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Gærdesanger (Curruca curruca):
 3 RSkelby[Kjeld Nielsen]
 
KN
5 YF UFPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Tornsanger (Curruca communis):
 1 SYBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
2 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 4 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 1 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 2 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 8 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
 7 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 1 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 160 RNibe Havn og Nibe Bredning ud for havnen[Poul Erik Sperling]
 
KN
35 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
Cykeltur
Damvej
1 RStore Vildmose[Kennerth Kristensen]
 2 RNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Portlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PHS
2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 
KN
2 YF KPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 8 1KRGrenen, Skagen[Philip Elbek]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
GJA
1 FUHedestederne[Bjarne Hove-Jensen]
Solsort (Turdus merula):
 
KN
1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 
Cykeltur
Dammosegård
2 YF FUStore Vildmose[Kennerth Kristensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 2 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 2 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 8 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 1 RKrage Klit[Janus Rønn Lind Kobbersmed]
 
KN
2 RDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Skærpiber (Anthus petrosus):
 1 RGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 1 JUVRDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 RKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
 1 TFGrenen, Skagen[Philip Elbek]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 1 RHirsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 1 1KFUGræsholm[Kjeld Tommy Pedersen]
 1 RLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 RDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 1 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 SYPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 2 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 3 RSkelby[Kjeld Nielsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 3 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
Lille Gråsisken (Acanthis cabaret):
 2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
KN
1 FUPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 2 RGrenen, Skagen[Philip Elbek]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 2 RKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
 3 OFNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 1 RBirkesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
PBS
1 SYBirkesø, Lille Vildmose[Jette Axelsen]
 2 RBirkesø, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 5 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 1 RDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
2 FUDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 1 SYNørre Tranders[Tom Bak Andersen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
KN
2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 SYTornby Klitplantage[Janus Rønn Lind Kobbersmed]
 
KN
2 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 1 OFDe vandfyldte gravebaner, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 
KN
1 SYDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]
 5 YF SYKatsig Bakker[Lars H. Mortensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 3 SYLillesø, Lille Vildmose[Gøran Jakobsen]
 3 RPortlandmosen, Lille Vildmose[Søren Skriver]
 
KN
2 SYDe nordlige græsningsfenner, Lille Vildmose[Brian Jakobsen]

(0.223 sekunder)