GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 15/10/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Blisgås (Anser albifrons):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
SSN, PET, SS
16 Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 14 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Stig Sonne]
 
mellem bram..
SVP-BoA
1 2KFUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Bramgås (Branta leucopsis):
 58 SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 55 OFFælledparken[Stefan Stürup]
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
1240 VKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10. Højvande. En del vand
i lagunerne SVP+KE.
SSN, PET, SS
275 OFKongelundsstranden (del 1-3)[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 
SVP-BoA
293 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Pibeand (Anas penelope):
 
SVP-BoA
312 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Krikand (Anas crecca):
 105 RPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10. Højvande. En del vand
i lagunerne SVP+KE.
SSN, PET, SS
1 RKongelundsstranden (del 1-3)[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Stig Sonne]
 
12.00-1203-1250
SVP-BoA
3 SVVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10. Højvande. En del vand
i lagunerne SVP+KE.
Fløj til VA.
SSN, PET, SS
2 ADOFKongelundsstranden (del 1-3)[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 
Mod VA
SSN,SKR
2 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Per Tejsner]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
46 VKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10. Højvande. En del vand
i lagunerne SVP+KE.
SSN, PET, SS
1 RKongelundsstranden (del 1-3)[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 1 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Stig Sonne]
 1 OFHagerupsø[Jens Albert]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
fanger skalle lige uden for tårnet kl 1005, samme fugl
som de seneste dage adskillige gange har vist store
fiskeevner på stedet
1 FUPræstesø - vest for Søndersø[Peter Bonne Eriksen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
SSN,SKR
1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Per Tejsner]
 1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Stig Sonne]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
SVP-BoA
265 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
Huldue (Columba oenas):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
8 VKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
2700 VKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Skovhornugle (Asio otus):
 1 R NATVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Cykeltur rundt. Mest lusk.
3+2
5 SVVestamager (Kalvebod Fælled)[Thomas Hellesen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Cykeltur rundt. Mest lusk.
Fundet af Rasmus Turin tidligere på morgenen. Havde
ikke de store forventninger til at genfinde den, men
hørte pludselig et enkelt kald, da jeg kom trillende
på cyklen. Gik ind og så den fint fou i
pilebuskene. Kaldte med mellemrum (jeg brugte ikke
playback). Kan sikkert findes rastende i området
resten af dagen.
1 RVestamager (Kalvebod Fælled)[Thomas Hellesen]
 
Opdaget på kaldet da jeg kom cyklende ud af skoven.
Kald hørt ca 5 gange og set i glimt 3 gange. Meget
aktiv fugl, der bevægede sig mod SØ - ind i
skoven da jeg forlod stedet kl 07.50.
1 RPinseskoven, Vestamager[Rasmus Turin]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 20 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
135 TKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10. Højvande. En del vand
i lagunerne SVP+KE.
SSN, PET, SS
13 RKongelundsstranden (del 1-3)[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 8 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Stig Sonne]
Sortmejse (Periparus ater):
 12 RVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
50 TKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Ravn (Corvus corax):
 3 OFFrederiksdal (Lyngby-Taarbæk)[Ralph Qwinten]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 
Obs fra SVP. 12 gr. C kl. 7.10.
SSN, PET, SS
1000 TKongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-1550...[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 
Trækkende forholdsvis lavt mod sv over centrale del af
kirkegården. Tyknakkede korsnæb med dybe
'kyp'-lyde.
5 SVVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
Grøn fugl,  kaldende lavt overflyvende mod
universitetsparken. I følge DOFbasen ny art for
Fælledparken #148
1 OFFælledparken[Stefan Stürup]
 
Cykeltur rundt. Mest lusk.
Først trk V derefter lavt retur SØ over
Pinseskoven. Der var nok flere da jeg ad to omgange kunne
høre kald fra stor korsnæb højt på
himlen.
3 TFVestamager (Kalvebod Fælled)[Thomas Hellesen]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
10 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Obset af rene Andersen ved pølebro
1 OFArresø øst (IBA 106 del 1)[Bo T. Johansen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Ammekær 127
Flok
7 VUdsholt Strand[Preben Aagaard Nielsen]
 16 RHolløse Bredning[Bo T. Johansen]
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
16 FUHolløse Bredning[Kim Berg]
 
Obs fra oldtidsvejen
Ret urolige og omkringflyvende, men set i ét
kikkertfelt
MB
14 FUHolløse Bredning[Thomas Vikstrøm]
 
Tre grupper. 9 rastende på udgåede grene i
vandet i den sydøstlige del. 2 rastende på den
østlige bred og 6 fouragerende ved den sydvestlige
bred. Siden fløj et par stykker til træerne i
syd til rast. Stor hvid hejre. Mørke ben og
tæer. Gult næb. Ingen Silkehejre i mellem dem.
Set fra Ellemosevej og den offentlige markvej fra
Ellemosevej.
Arne Petersen
11 RHolløse Bredning[Carsten Primdahl Lorentsen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
4 THolløse Bredning[Kim Berg]
Grågås (Anser anser):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
825 FU THolløse Bredning[Kim Berg]
Bramgås (Branta leucopsis):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
102 THolløse Bredning[Kim Berg]
Pibeand (Anas penelope):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
850 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Knarand (Anas strepera):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
42 RHolløse Bredning[Kim Berg]
 
Skjulet
Han og hun
2 RSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Spidsand (Anas acuta):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
18 RHolløse Bredning[Kim Berg]
Skeand (Anas clypeata):
 
Obs fra oldtidsvejen
Mindst 100
MB
100 ODR RHolløse Bredning[Thomas Vikstrøm]
Sortand (Melanitta nigra):
 1200 RAsserbo Strand[Bo T. Johansen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
1 RHolløse Bredning[Kim Berg]
 
Obs fra oldtidsvejen
MB
1 FUHolløse Bredning[Thomas Vikstrøm]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
obs fra kysten
1 FTNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 BR SBlovstrød[Christian Glahder]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
638 FU THolløse Bredning[Kim Berg]
Storkjove (Stercorarius skua):
 
obs fra kysten
Kom flyvende og lage sig på vandet ud for mig på
ca 500 meters afstand.
1 RNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Alk (Alca torda):
 
obs fra kysten
2 RNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
SET FRA BREDNINGVEJ
PETER RAND + KARI BREDTOFTE + OLE DAMSBO
1 FU THolløse Bredning[Kim Berg]
 
Obset af RA.
1 RMøllekrog & Stenholts Mølle[Bo T. Johansen]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
3 + 19 (i samlet flok!) + 1
SHN2 + delvist BJO og JHN
23 SVLynæs Fort[Mikael Funch]
 
Overtog obsen efter MF 0930-12.00
Lige da jeg ankom set i een flok!
JHN MF SHN(H2) begge delvist
19 TLynæs Fort[Bo T. Johansen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 FUAsserbo Plantage[Niels Jørgen Clausen]
 
Overtog obsen efter MF 0930-12.00
JHN MF SHN(H2) begge delvist
2 SLynæs Fort[Bo T. Johansen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Muligvis 12 Skægmejser. Overflyvende bådbroen og
slog sig ned syd for den.
Arne Petersen.
10 OFLykkesholm (syd for Arresø)[Carsten Primdahl Lorentsen]
 
Skjulet
Rastede V for Skjulet, meget rastløse,
forsøgte at trække S på kl.1339. Kom
retur efter 5 min. Trak  igen 1355.  En fugl hørtes
stadig frem til 1409.
6 RSjælsø vest[Georg Hoffmann]
Sortmejse (Periparus ater):
 
Overtog obsen efter MF 0930-12.00
JHN MF SHN(H2) begge delvist
26 SLynæs Fort[Bo T. Johansen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
SHN2 + delvist BJO og JHN
197 SVLynæs Fort[Mikael Funch]
 
Overtog obsen efter MF 0930-12.00
JHN MF SHN(H2) begge delvist
155 SLynæs Fort[Bo T. Johansen]
Musvit (Parus major):
 
Mange i dag i forhold til blåmejserne
SHN2 + delvist BJO og JHN
112 SVLynæs Fort[Mikael Funch]
 
Overtog obsen efter MF 0930-12.00
JHN MF SHN(H2) begge delvist
55 SLynæs Fort[Bo T. Johansen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
Obs fra oldtidsvejen
Mobbet af to småfugle
MB
1 RHolløse Bredning[Thomas Vikstrøm]
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes):
 
Tilfældig obs, lige før Julianelund, når man kommer fra
Helsingør
Kaldte højlydt, fløj efterfølgende over Gurrevej ind i en
have
1 FUHelsingør syd[Julie W. Broge]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
SHN2 + delvist BJO og JHN
13 SVLynæs Fort[Mikael Funch]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 
Ammekær 127
Bestemt på kaldet
1 VUdsholt Strand[Preben Aagaard Nielsen]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
72 Gyrstinge Sø[Knud Nielsen]
Pibeand (Anas penelope):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
305 Gyrstinge Sø[Knud Nielsen]
Krikand (Anas crecca):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
275 Gyrstinge Sø[Knud Nielsen]
 
gyvelh
150 RKorevlerne[Lars Frede Petersen]
Skeand (Anas clypeata):
 
Kilden
26 RGyrstinge Sø[Knud Nielsen]
Taffeland (Aythya ferina):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
68 Gyrstinge Sø[Knud Nielsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
gyvelh
også 0830
1 FUKorevlerne[Lars Frede Petersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RPedersborg Sø[Henrik Gerner Baark]
Bjerglærke (Eremophila alpestris):
 2 RHalsskov Odde[Peter Pelle Clausen]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 
Både set og hørt.
30 ROrdrup Næs[Thorkild Bastholm]
 2 RNørrevang, Rørvig[Niels Henrik Valerius]

    DOF-STORSTRØM  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 35 RSmålandshavet, del 5: Blans Vig til Lindhol...[Michael Aggerbeck]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 RSaksfjed Inddæmning[Lars Munk]
 
Køligere i starten.
9 THyllekrog[Lars Munk]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Køligere i starten.
2 RHyllekrog[Lars Munk]
 2 RStoreager og Lilleager[Lars Munk]
 
Set af Anne Aggerbeck
Par der sad i højt træ i skovbrynet. Blev
mobbet af tre musvåger.
2 RDyrehave nord for Søllestedgård[Michael Aggerbeck]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
Køligere i starten.
39 indtil kl 12.05
52 THyllekrog[Lars Munk]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Køligere i starten.
11indtil 11.44. En enkelt flok herefter var på 25.
37 THyllekrog[Lars Munk]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Køligere i starten.
4 THyllekrog[Lars Munk]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Med føde
1 FUNakskov Indrefjord[Jan Hedal]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Køligere i starten.
1 THyllekrog[Lars Munk]
Huldue (Columba oenas):
 
Køligere i starten.
45 indtil 11.45
91 THyllekrog[Lars Munk]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Køligere i starten.
1500 THyllekrog[Lars Munk]
Citronvipstjert (SU) (Motacilla citreola):
 
Hørt kalde omkring 5 gange og set kort, lavt forbiflyvende
mod øst. Klart en gulfarvet vipstjert, og stemmen er bedste
match af vipstjertestemmer på Collins-appen.
0 OFSaksfjed Inddæmning[Lars Munk]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 2 RSaksfjed - Fugleværnsfondens Område[Lars Munk]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
Køligere i starten.
Busk til busk mod sydøst.
44 THyllekrog[Lars Munk]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Køligere i starten.
Ved hjælp af 5minutters tælling. Fortsat træk da jeg
forlader stedet.
3100 Hyllekrog[Lars Munk]
Musvit (Parus major):
 
Køligere i starten.
Se under blåmejse.
1200 THyllekrog[Lars Munk]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Køligere i starten.
Se under blåmejse.
1100 THyllekrog[Lars Munk]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Køligere i starten.
200 THyllekrog[Lars Munk]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Køligere i starten.
100 THyllekrog[Lars Munk]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 
Køligere i starten.
42 THyllekrog[Lars Munk]

    DOF-BORNHOLM  
Blisgås (Anser albifrons):
 3085 SVDueodde[Steen E. Jensen]
 
OLJ
43 OFPoulsker[Per C. Pedersen]
 
Obs. Fra hjemadressen i løbet af dagen 
190 OFEllesbækken[Jacob Lyster]
Spidsand (Anas acuta):
 
Sammen med en flok Blisgæs
2 SVDueodde[Steen E. Jensen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Kom fra vest af og rastede 15-20 min ved fyrtårnet,
inden den igen forsvandt mod vest.
1 RDueodde[Steen E. Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 RDueodde[Steen E. Jensen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 38 TDueodde[Steen E. Jensen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 21 SDueodde[Steen E. Jensen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 2 RDueodde[Steen E. Jensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 
OLJ
220 RPoulsker[Per C. Pedersen]
Huldue (Columba oenas):
 
22 + 11
33 SVDueodde[Steen E. Jensen]
Skovhornugle (Asio otus):
 
KAT
1 T RChristiansø[Troels Eske Ortvad]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KAT
2 Christiansø[Troels Eske Ortvad]
 1 SDueodde[Steen E. Jensen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
KAT
1 MRChristiansø[Troels Eske Ortvad]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
OLJ
24 RDyndeby[Per C. Pedersen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
En flok
55 SDueodde[Steen E. Jensen]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 
KAT
1 RChristiansø[Troels Eske Ortvad]
 
OLJ
1 RRaghammer[Per C. Pedersen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 200 RDueodde[Steen E. Jensen]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 25 TDueodde[Steen E. Jensen]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 7 T NATKongens Mose[Harry Antonisen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 
hyggede sig i haven
7 FULøjtved[Jens Ole Knudsen]
Trane (Grus grus):
 
11
11 T NATKongens Mose[Harry Antonisen]
 13 SAbild[Harry Antonisen]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 30 RBlåvand-/Hvidbjerg Strand[Joakim Matthiesen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Skat
40 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
1 SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
klaret op. sigt 2-3 km
Skat
1 1KSBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Islom (Gavia immer):
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
Set godt over horisonten. SKAT så den i skop, hvor
fuglen viste hvid halsring, store fødder, tyk hals og
sort næb.HBØ har desuden foto af fuglen.
HBØ, SKAT
1 ADSDR SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
klaret op. sigt 2-3 km
storlom med stor fødder, mørkt næb, hals
ring, skællet ryg, set fint, 
Skat
1 ADSDR SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Islom/Hvidnæbbet Lom (Gavia immer/G. adamsii):
 
klaret op. sigt 2-3 km
stor lom med meget store fødder , og stor mave ,
lignede en islom i vinterdtragt, men så den
desærre lidt for sent , så kunne ikke se
næbbet.
Skat
1 SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Sølvhejre (Ardea alba):
 5 RHønen, Sønderho[Klaus Sørensen]
 
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
6 RKeldsand[Henrik Knudsen]
 5 SVMandø Låningsvej Vadehavet[Jacob Sterup]
 
EBJ
19 RMandø, østlige forland[Hans Knakkergaard]
 
EBJ
7 RMandø, nordøstlige forlandsknold[Hans Knakkergaard]
 19 FUMandø, nordøstlige forlandsknold[Jacob Sterup]
 19 RMandø[Erik Bisballe Jensen]
 2 RMandø[Jacob Sterup]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 35 RFanø Strand, syd[Klaus Sørensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Fanø Fuglestation diverse obs 
Fanø Fuglestation
1 OFSønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Hønen, Sønderho[Klaus Sørensen]
 
Fanø Fuglestation diverse obs 
Fløj med bytte lavt over vaden til rast ved Galgerev 
Fanø Fuglestation
1 OFSønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
 
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
2 OFKeldsand[Henrik Knudsen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 2 SBlåvands Huk[Henrik Böhmer]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HBØ, SKAT
5 Blåvands Huk[David Manstrup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Skat
7 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 
IBJ
2 FRKallesmærsk Hede[Anders Wiig Nielsen]
 2 BR SHønen, Sønderho[Klaus Sørensen]
 
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
2 BR RKeldsand[Henrik Knudsen]
 2 BR RMandø[Jacob Sterup]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
2 SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Skat
2 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
HALVDELEN AF DOF UNG
1 NVHvidbjerg Camping og Kapellet[Joakim Matthiesen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Fanø Fuglestation diverse obs 
Fanø Fuglestation
4 RSønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
Sortgrå Ryle (Calidris maritima):
 3 RBlåvand-/Hvidbjerg Strand[Joakim Matthiesen]
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
1 SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
klaret op. sigt 2-3 km
Skat
1 SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus):
 
HALVDELEN AF DOF UNG
2 RHvidbjerg Camping og Kapellet[Joakim Matthiesen]
Storkjove (Stercorarius skua):
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
2 SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
klaret op. sigt 2-3 km
1 ad + 1 1k
Skat
2 SBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
340 Billund By[Jacob Niss]
Turteldue (Streptopelia turtur):
 1 FUMandø By[Jacob Sterup]
 1 RMandø[Erik Bisballe Jensen]
 
EBJ
1 RMandø[Hans Knakkergaard]
 
Har opholdt sig i området i længere tid.
SVB
1 RMandø[Jens Ole Byskov]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
2 SHønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
 
MLG. KS. MB.
11 TGammeltoft og Farmen[Aleks Lund]
Rødstrubet Piber (Anthus cervinus):
 
Fanø Fuglestation diverse obs 
Opdaget på kaldet som den gav 3 gange mens den passerede i
ca 30 meters højde lige over mig. Nåede at se den i
håndkikkerten i medlys inden den forsvandt i modlys og
orangerød front kunne ses, men kaldet var afgørende for
bestemmelsen. 
Fanø Fuglestation
1 SSønderho Strand[Morten Jenrich Hansen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 4 TBlåvands Huk[Henrik Böhmer]
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
2 SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Skat
6 Blåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
 5 SHønen, Sønderho[Klaus Sørensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
6 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
 
MLG. KS. MB.
1 OFGammeltoft og Farmen[Aleks Lund]
 
Fanø Fuglestation
1 SMindelund og Kalvekrog[Henrik Knudsen]
 1 Gammeltoft Enge[Klaus Sørensen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 RBlåvands Huk[Morten Bentzon Hansen]
 2 RBlåvands Huk[Henrik Böhmer]
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
3 RBlåvands Huk[David Manstrup]
 
IBJ
5 RKallesmærsk Hede[Anders Wiig Nielsen]
 
Fanø Fuglestation
5 RBjerge Leje[Henrik Knudsen]
 1 RMandø, østfenner[Jacob Sterup]
Ringdrossel (Turdus torquatus):
 1 RBlåvands Huk[Morten Bentzon Hansen]
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
1 RBlåvands Huk[David Manstrup]
 
IBJ
3 RKallesmærsk Hede[Anders Wiig Nielsen]
 
Fanø Fuglestation
2 Bjerge Leje[Henrik Knudsen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
358 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
896 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Lille Gulbug (SU) (Iduna caligata):
 1 FUMandø, sydvestmarker[Jacob Sterup]
 
EBJ, + MANGE
1 RMandø, sydvestmarker[Hans Knakkergaard]
 1 RMandø[Erik Bisballe Jensen]
 
Lille Gulbug set sammen med 10 andre ornithologer. Sad i
toppen af busk.
SVB
1 RMandø[Jens Ole Byskov]
Gærdesanger, Ørkengærdesanger (minula/jaxartica) (SU) (Sylvia curruca minula/jaxartica):
 
Meget bleg østlig form.
1 FUMandø, vestkyst[Jacob Sterup]
Gærdesanger, Sibirisk (blythi) (SU) (Sylvia curruca blythi):
 
Fulgt fra n-siden af jordhulevej mod syd, hvor fuglen blev
mistet i havtornekrattene. Foto af halefjer viser hvid
yderhalefjer. Uploades.
IBJ
1 RKallesmærsk Hede[Anders Wiig Nielsen]
Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus):
 
Set fint med kraftig  øjenbrynsstribe, issestribe og
vingebånd. Bevægede sig hurtigt igennem buskene
og sås i ca. 1 minut.
STA CBS LN m.fl.
1 RTipmose & Heden ved Lysbjerge[Carsten Svejstrup Sørensen]
 
se CSS kommentarer
OKJ,DJ,CSS,FDE,LFR,CBS+mange
1 FUTipmose & Heden ved Lysbjerge[Freddy Hansen]
 
Set af tre omgange kortvarigt tavst fouragerende i pil. 
Mange
1 FUTipmose & Heden ved Lysbjerge[Kristian Birchvald Jensen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Set fint, ingen kald 
OKJ,DJ,CSS,FDE,LFR,CBS+mange
1 FUTipmose & Heden ved Lysbjerge[Freddy Hansen]
 
MLG. KS. MB.
1 FUGammeltoft og Farmen[Aleks Lund]
 
Set og hørt. Ved vejen ml camping og Farmen. 
1 RGammeltoft Enge[Klaus Sørensen]
 1 RGammeltoft Enge[Michael L.J. Glentedal]
 1 FUMandø, sydøstkrat[Jacob Sterup]
 
Hørt af MoN, bydiget nord
1 RMandø[Rune Sø Neergaard]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 
Fin ugfugl, klar øjenbrynstribe, lyse ben
Fanø Fuglestation
1 1KRBjerge Leje[Henrik Knudsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 5 RHønen, Sønderho[Klaus Sørensen]
 
HALVDELEN AF DOF UNG
36 RHvidbjerg Camping og Kapellet[Joakim Matthiesen]
Fyrremejse (Poecile montanus):
 1 RTipmose & Heden ved Lysbjerge[John Jensen]
Allike (Corvus monedula):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
530 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 21 RMandø By[Hans Knakkergaard]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
32 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
1272 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
62 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
Blandet træk og rast, da der var tæt tåge
de første 2 timer af morgenen.
HBØ, SKAT
10 SBlåvands Huk[David Manstrup]
 
klaret op. sigt 2-3 km
Skat
10 TBlåvands Huk[Blåvand Fuglestation]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
1 SHønen, Sønderho[Henrik Knudsen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fanø Fuglestation, Kurt Hansen, Erik Danielsen
69 Hønen, Sønderho[Henrik Knudsen]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Flot vejr med løvfaldssommer 
1 RSolkær Enge[Erling Sørensen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 43 SVHagenør[Karin Abildgaard]
 
LK
95 VDollerup[Viggo Kristensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Flot vejr med løvfaldssommer 
2 RSolkær Enge[Erling Sørensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 OFHammer Mølle[Yvonne Feldskov]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 OFVejle Å[Johnny Meilvang Lawcock]

    DOF-VESTJYLLAND  
Sortgrå Ryle (Calidris maritima):
 5 FUHvide Sande Havn[Henning Larsen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Nr. Fjand havn
1 RFjand[Kurt Willumsen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Han og hun
2 RBjerregård[Jens Ryge Petersen]
 3 RLyngvig Fyr[Kurt Willumsen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Helmklit 266
1 RFjand[Kurt Willumsen]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Bramgås (Branta leucopsis):
 4 SLushage Samsø[Jonas Kjærgaard]
Knortegås (Branta bernicla):
 50 SLushage Samsø[Jonas Kjærgaard]
[Mandarinand] (Aix galericulata):
 
Rast på nordsiden af øen
1 MRUniversitetsparken Århus[Emil Skovgaard Brandtoft]
 1 MRUniversitetsparken Århus[Bjarne Hove-Jensen]
Spidsand (Anas acuta):
 15 SLushage Samsø[Jonas Kjærgaard]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 NVHinnerup[Anni & Peter Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Lushage Samsø[Jonas Kjærgaard]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Alle set i luften samtidigt 
28 SVesborg Fyr[Jonas Kjærgaard]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RUggelhuse[Flemming H. Nielsen]
 1 RÅrhus Havn[Lars Boesen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 2 MSYÅrhus Havn[Lars Boesen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 30 RUggelhuse[Flemming H. Nielsen]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 32 FUBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
 11 RBygholm Vejle[Jørgen Peter Kjeldsen]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 2000 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
[Snegås] (Chen caerulescens):
 1 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Bramgås (Branta leucopsis):
 1500 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 10 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
 
Ni sad sammen, tre hver for sig. Forskellige aldre, ingen
helt gamle...
12 RBygholm Vejle[Jørgen Peter Kjeldsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
JØ, Keld +3
1 OFFlyndersø, Snævringen[Leif Novrup]
Trane (Grus grus):
 52 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 5000 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 
tilfældige obs på matriklen
den 1. på matriklen i dette efterår. Den lettede
fra kvas i balndskov og slog ned igen i tæt ungskov af
birk ca. 100 meter borte
1 RØsløs[Poul Hald-Mortensen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Terasse obs.
Flokke á
80,70,20,45,20,30,35,15,60,25,120,90,130,120,60,40,10,85,30,50.
1115 SVØby[Lars Mogensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
JØ, Keld +3
1 RFlyndersø, Snævringen[Leif Novrup]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 
Terasse obs.
1 SVØby[Lars Mogensen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Ved Genbrugspladsen
HHN
1 RHanstholm, minkfarmene nø.f.[Kenneth Bach Christensen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 
Ved Genbrugspladsen
HHN
30 RHanstholm, minkfarmene nø.f.[Kenneth Bach Christensen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Ved Genbrugspladsen
HHN
20 RHanstholm, minkfarmene nø.f.[Kenneth Bach Christensen]
Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus):
 
Ved Genbrugspladsen
HHN
1 RHanstholm, minkfarmene nø.f.[Kenneth Bach Christensen]

    DOF-NORDJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 32 FUBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
 11 RBygholm Vejle[Jørgen Peter Kjeldsen]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 2000 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
[Snegås] (Chen caerulescens):
 1 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Bramgås (Branta leucopsis):
 1500 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFSindal[Jørgen Steengaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 10 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
 
Ni sad sammen, tre hver for sig. Forskellige aldre, ingen
helt gamle...
12 RBygholm Vejle[Jørgen Peter Kjeldsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RPræstesø (Råbjerg Sø)[Mogens Erlandsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Diverse obs
JB,SB,RoC
3 1KRGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 1 RReservatet, Skagen[Henrik Lund]
Trane (Grus grus):
 52 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
 4 RGårdbo Sø[Mogens Erlandsen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 5000 RBygholm Vejle[Bent Lyngklip Kjeldgaard]
Storspove (Numenius arquata):
 190 RNordmandshage[Hans Christophersen]
Storkjove (Stercorarius skua):
 1 NNordmandshage[Hans Christophersen]
Huldue (Columba oenas):
 
Østligste del
2 FUTroldkær (Råbjerg Enge)[Mogens Erlandsen]
 
Matriklen.
Sammen med Ringduer
1 SVVadum[Kennerth Kristensen]
Grønspætte (Picus viridis):
 
Frisdal-Valsgård-Hj. Mølle og retur.
1 set og 1 hørt samtidigt.
2 FUValsgård Bæk & Bramslev Bakker[Bent Markussen]
 1 TFNordmandshage[Hans Christophersen]
Bjerglærke (Eremophila alpestris):
 1 SNordmandshage[Hans Christophersen]
Storpiber (Anthus richardi):
 
Diverse obs
Following coastline, seen and heard calling
JB,SB,RoC
1 VGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Bjergpiber (Anthus spinoletta):
 
Diverse obs
Flushed from reedbed and heard to call
JB,SB,RoC
5 RGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 4 SNordmandshage[Hans Christophersen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 16 SNordmandshage[Hans Christophersen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 3 RTranum Klit[Søren G. Nielsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Diverse obs
JB,SB,RoC
41 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
 11 FUPræstesø (Råbjerg Sø)[Mogens Erlandsen]
Halemejse, Sydlig (europaeus) (Aegithalos caudatus europaeus):
 
Frisdal-Valsgård-Hj. Mølle og retur.
5 FUValsgård Bæk & Bramslev Bakker[Bent Markussen]
Musvit (Parus major):
 27 SNordmandshage[Hans Christophersen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
Frisdal-Valsgård-Hj. Mølle og retur.
6 FUValsgård Bæk & Bramslev Bakker[Bent Markussen]
Sortkrage (Corvus corone):
 1 FUHvidemose ved Gårdbo Sø[Mogens Erlandsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Diverse obs
JB,SB,RoC
95 TFGrenen, Skagen[Skagen Fuglestation]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 120 RNordmandshage[Hans Christophersen]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 120 SNordmandshage[Hans Christophersen]
Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
 
Flot rød han landede lige ved fugletårnet og
småsang lidt. Enlig fugl.
1 MADRPræstesø (Råbjerg Sø)[Mogens Erlandsen]

(0.877 sekunder)