GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 25/04/2019 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Bramgås (Branta leucopsis):
 540 ØIslands Brygge[Anders Wiig Nielsen]
 75 ØVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
 
RT
4475 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Boligbirding BB 35
90 Sorgenfri[Paul Nilsson]
 
Regndans nødvendig hvis "sumpen" kke skal
tørre ud..
1400 FUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 
+1
1200 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
En tur rundt om søen + kik i Tranegilde &
Vallensbæk "mose"..
SVP
300 ØVallensbæk Sø[René Rantzau]
 130 Veksø[Rune Larsen]
 
Set og hørt fra egen matrikel
150 ØGanløse[Torben Juul Hansen]
Dværggås (Anser erythropus):
 
Efter at have været mosen rundt, genfandt vi den
på boldbanerne ved Grønnemose Alle 
DMJ
1 3K+RUtterslev Mose Del III (Østmosen)[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Fin forårsaften aften ca 16C, sol og næsten
ingen vind
Rastende sammen med grågæs, klart mindre og
mørkere en disse. Flot hvid blis og sorte striber
på maven. Ikke særligt sky, der blev spillet
fodbold tæt på. Ledte 1½ time efter den i
går aftes i den anden ende af mosen, så tak for
at finden den.
Ulven + 1
1 FUHøjmosen (Moseparken)[Jens Ekelund]
 1 FUHøjmosen (Moseparken)[Jeppe Holm Kristensen]
Taffeland x Troldand (hybrid) (Aythya ferina x A. fuligula):
 
Fundet af Frank Desting 
1 RGentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen)[Heidi Quist]
Atlingand (Spatula querquedula):
 
2 han, 1 hun
3 RRamsøen, mellem Ramsø Søgård og Ramsømagle ...[Michael Fink Jørgensen]
Knarand (Mareca strepera):
 
RT
16 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Agerhøne (Perdix perdix):
 3 RRamsøen, mellem Ramsø Søgård og Ramsømagle ...[Michael Fink Jørgensen]
 2 RBrordrup (Roskilde)[Michael Fink Jørgensen]
 2 RKamstrup[Michael Fink Jørgensen]
Trane (Grus grus):
 
...der var 17 sammen plus en enkelt... set fra matriklen
Bækkeskovvej 53.
Ingrid Hartz
18 Brønshøj[Lars Nørgaard Andersen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 
RT
1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Søndersø (Furesø kommune)[Jarl R. Andersen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Jens Wiberg]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 
Fugletårnet
1 VUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Michael Borch Grell]
 
RT
4 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Regndans nødvendig hvis "sumpen" kke skal
tørre ud..
5 ADFUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 
+1
9 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
 
En tur rundt om søen + kik i Tranegilde &
Vallensbæk "mose"..
SVP
2 ADTHVallensbæk Sø[René Rantzau]
 2 RRamsøen, mellem Ramsø Søgård og Ramsømagle ...[Michael Fink Jørgensen]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 
RT
1 OFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Jens Wiberg]
 1 RRamsøen, mellem Ramsø Søgård og Ramsømagle ...[Michael Fink Jørgensen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 
Sad kort i tangen, fløj derefter mod nord.
1 RHundige Havn[Ole Frøstrup Andersen]
Brushane (Calidris pugnax):
 
Regndans nødvendig hvis "sumpen" kke skal
tørre ud..
67 ADFUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 
+1
43 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
Stadig pp da jeg ankom, så vidt jeg kunne se alle
adulte fugle .
HK
9 ADRUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Stefan Stürup]
 
Umiddelbart alle gamle fugle, dog med varierende grad af
"sort" på undervingen. Ingen rester af
tegninger på overvinge eller hale. Der var ret
konstant 4-5 fugle kartende hen over overfladen og lige
så mange rastende, ret tæt sammen. på
vandoverfladen.
Vibeke Tofte og Kim Duus
9 ADRUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Lars Nørgaard Andersen]
 
ebs+3
1 RUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Bjørn Jakob Andersen]
 
DMJ KDU mfl
7 ADRUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Hjalte Benjamin Johansen]
 
ved Fugletårnet
nok alle ad. set fint fra tårnet mod  Teglholm
EAG, SKR +2
9 ADFUUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Leif Frederiksen]
 
Fugletårnet 
JSP +4
1 ADFUUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Jesper Johannes Madsen]
 
Obs ved og fra fugletårnet.
EAg, LFR
9 ADRUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 
RT
53 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 10 SDR RSøndersø (Furesø kommune)[Bent Sørensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
22 Søndersø (Furesø kommune)[Jarl R. Andersen]
 
Sikkert flere
10 OFSøndersø (Furesø kommune)[Lars Johansen]
Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus):
 
Set fra fugletårnet ved 13-tiden
DMJ KDU mfl
1 3KOFUtterslev Mose Del I (Vestmosen)[Hjalte Benjamin Johansen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
En tur rundt om søen + kik i Tranegilde &
Vallensbæk "mose"..
SVP
1 2KOFVallensbæk Sø[René Rantzau]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 
RT
45 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
RT
3 RSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 
Regndans nødvendig hvis "sumpen" kke skal
tørre ud..
1 med metalring.
3 ADFUVallensbæk og Ishøj Strandenge[René Rantzau]
 
+1
2 RVallensbæk og Ishøj Strandenge[Ole Frøstrup Andersen]
Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus):
 
Smuk fugl i sommerdragt.  Passerede obspladsen på ca
100 m afstand sammen med to dværgterner.  Godt nok et
tidligt fund.
RT
1 SDR TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 5 RUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jan Speiermann]
 
Platformen 
Meget flotte fugle tæt på. Fundet af JSP
5 FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Jesper Johannes Madsen]
 
17:15-17:40
Set superflot tæt på fra broen på sydsiden
5 ADSDR FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Michael Borch Grell]
 
2000aco
4 FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[David B. Collinge]
 
Ca. 5
5 FUUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Søren Blanke]
 
fouragerede ivrigt til de pludselig samledes og steg til
vejrs mod nordøst
ebs+5
5 FU NØUtterslev Mose Del II (Midtmosen)[Bjørn Jakob Andersen]
 
RT
5 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 6 RSøndersø (Furesø kommune)[Bent Sørensen]
 7 ADFUSøndersø (Furesø kommune)[Jarl R. Andersen]
 2 OFSøndersø (Furesø kommune)[Lars Johansen]
Havterne (Sterna paradisaea):
 
RT
249 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea):
 
RT
136 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 Refshaleøen/Amagerværket[Andreas Hagerman]
 
Kredsende over Sorte Hest, fundet af MKO
DPE, TNy, MKO, JEH
1 OFVesterbro[Thomas Vikstrøm]
 
Kom fra Søndersø
1 OFJonstrup[Lars Johansen]
 1 NVeksø Mose[Rune Larsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 
kallende han, set set
1 RStoresø & Lyngen[Arne Volf]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
set kredsende henover Christianshavn/Christianshavns Vold
med retning NØ
1 OFChristianshavn[Gitte Nielsen Laursen]
 
RT
1 ADOFSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]
 1 RKlydesøreservatet, Vestamager[Jens Wiberg]
 1 R NVPræstesø - vest for Søndersø[Bent Sørensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Matrikelobs.
1 ØBrønshøj[Jørgen Eng Jensen]
 
Alle 3 kredsende over haven samtidig
3 ADOFRisby (Albertslund)[Jan Bolding Kristensen]
 1 FUVærløse[Jarl R. Andersen]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 1 FFUSøndersø (Furesø kommune)[Bent Sørensen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Lavt øst. Havde lige spist.
1 OFVestre Kirkegård[Jan Speiermann]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 3 SYPræstesø - vest for Søndersø[Bent Sørensen]
Kærsanger (Acrocephalus palustris):
 1 YF SYBaunesletten[Flemming Eskildsen]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 5 SYBøndernes Hegn[Dan Rostgaard-Nielsen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 16 SYLyngby Åmose[Paul Nilsson]
Havesanger (Sylvia borin):
 
Boligbirding 
1 SYRødovre bydel[Gert Pedersen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Kattegatvej og Færgehavnsvej
2 SYNordhavnen[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Ringdrossel (Turdus torquatus):
 1 FFUNordhavnstippen/Stubben[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Gulirisk (Serinus serinus):
 
Godt fundet af Rasmus Turin som hørte fuglen. Trak nv
i en pæn højde.
RT
1 TSydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden[Steffen S. Nielsen]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Bramgås (Branta leucopsis):
 400 Vaserne[Jørgen Nørrevang Jensen]
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
245 ØArresø syd[Per Quaade]
 
14
200 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
361 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Tur på nordsiden af søen Dof tur M.H.
470 ØHorserød Hegn[Søren Mortensen]
Blisgås (Anser albifrons):
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
Bredningvej - Bænken
58 RHolløse Bredning[Allan Nielsen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Bredningvej - Bænken
4 par + 1 han.
9 RHolløse Bredning[Allan Nielsen]
 2 RFuglereservat Nivå bugt, strandengene[Jørn Dyhrberg Larsen]
Huldue (Columba oenas):
 
22
5 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
5 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
AHø,LIN,PSch
5 Tisvilde Hegn[Stig Linander]
 
En kort rundtur på cykel fra Asserbo Slotsruin ad.
Lejevej til Bangshøj+Enebærdalen. Retur ad
Strandvejen og Bisp Absalonsvej.
MBS
3 SYTisvilde Hegn[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
2 RArresø syd[Per Quaade]
Trane (Grus grus):
 
2 1237, 8 ca. 1740.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
10 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
STS
2 ØGilbjerg Hoved[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
15 Gilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Jesper Hornskov delvis.
7 Holløse Bredning[Birger Furbo]
 
17+3+2
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
22 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
22 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
obs fra matriklen
2 Hundested By[Søren Haaning Nielsen]
 
11:44
8 ØKikhavn[Mark Hammond]
 
Trækobs fra diget.
5 1631, 2 1650.
DLD, AaK
7 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
17 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 
Tur på nordsiden af søen Dof tur M.H.
1 RHorserød Hegn[Søren Mortensen]
 1 RSjælsø vest[Annette Friis]
Sølvhejre (Ardea alba):
 4 ØGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 4 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
4 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
4 TGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
2 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Sule (Morus bassanus):
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1 RSpodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 2 RFrederiksværk Lystbådehavn[Christian Rørdam]
 
Bredningvej - Bænken
Noget tyder på, at bredningen igen i år kommer
til at huse et par små præstekraver, ynglende.
3 YF PHolløse Bredning[Allan Nielsen]
 2 FUFuglereservat Nivå bugt, strandengene[Michael Norden Guldbrandsen]
 2 YF BRFuglereservat Nivå bugt, strandengene[Jørn Dyhrberg Larsen]
Småspove (Numenius phaeopus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
7 Arresø syd[Per Quaade]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
9 ØArresø syd[Per Quaade]
 4 ØGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
20
4 ADØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
4 ADØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
4 ADØGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
Flotte adulte fugle
3 ADSpodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
14 feltbisser
1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
1 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 1 TGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
18
1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
0923, 0939.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
2 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
55 ØArresø syd[Per Quaade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
36 Gilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
20
55 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
61 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea):
 
25 i en flok
14 feltbisser
31 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
108 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Talt fra klokken 10:30....efter at de store mængder i
morgenrykket var ovre.
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
102 ØGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 ØGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
14
3 Gilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
0919, 1025, 1159, 1540, 1656.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
5 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Jesper Hornskov delvis.
2 OFHolløse Bredning[Birger Furbo]
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
12 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
10 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Set fra to positioner i cirka en time - klokken 12 var der
vagtskifte. Den ene fugl fløj ind og satte sig
på kameraet i et par minutter, tog derefter en lille
runde, inden den landede i reden, hvorefter den anden
fløj bort. Kl. 12.30 tog den tilbageværende
fugl en lille æresrunde og var borte fra reden i et
par minutter - og der skulle jo ifølge kameraet nu
være tre æg i reden
2 RGribskov Midt, sydlige del[Torben Kragh]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1147, 1420, 1436,1457, 1559
5 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
11:50
1 ØKikhavn[Mark Hammond]
 
Trækobs fra diget.
1416, 1424, 1426, 1448, 1433, 1438, 1459, 1516, 1635, 1707,
1713.
DLD, AaK
11 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
5 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
mindst 3 hanner + 4 hunner.
7 YF BArresø syd[Per Quaade]
 
1009, 1030, 1039, 1306, 1638.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
5 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
DLD, AaK
12 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
5 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 1 BR OFMelby Overdrev[Jørgen Nørrevang Jensen]
 
2 1324, 1630, 3 1647.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
6 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
1324 (1) + 1630 (1) + 1650 (3). Alle brune
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
5 Gilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
11 brune + 1 han
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
12 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
10 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
9 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
Ialt 21 på Halsnæs idag. ad f 1506, f 1531, f
1550, ad f 1618, f 1630, ad f 1642, 2 ad f + 2k f 1746.
DLD, AaK
9 FKikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
Ingen ad hanner
MT, DLD
18 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
 1 MOFSjælsø syd[Annette Friis]
Steppehøg (Circus macrourus):
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
Fuldstændig typisk smalvinget steppehøg med
spids hånd, atletisk virkelig karakteristisk, Trasborg
så samme fugl fra Kikhavn
1 M2K+Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
DLD, AaK
2 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
16.22 - 1624
MT, DLD
1 F3K+TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
146 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
84 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
59 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
169 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
Ialt mindst 350 på Halsnæs idag.
DLD, AaK
296 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
195 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
1 ADRArresø syd[Per Quaade]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
6 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
GØS,STS+8
5 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
1 ADOFNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 RHøsterkøb[Jørgen Staun]
 
14 feltbisser
1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
1 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Stationen 
1 Gilleleje By[Tommy Jensen]
 1 ØHornbæk by[Tommy Jensen]
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
12 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
7 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
12:04
1 ØKikhavn[Mark Hammond]
 
Trækobs fra diget.
Lokal.
DLD, AaK
1 OFKikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
3 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
 1 OFÆbelholtsvang og Kappelskov[Mads Bjarke Salling]
Sort Glente (Milvus migrans):
 1 ØGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
Kom lige op over os.
22
1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
1 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Højt over gilbjerg
STS
1 ØGilbjerg Hoved[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
12:00 + 17:51-18:05 Sidstnævnte dyr rastede i mere end
10 minutter omkring lunden og bag p-pladsen - grovmobbet af
kragefugl - hvorefter den adstadigt trak vest imod
solnedgangen, ensom (medobs TA).
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
2 ADTGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Flyvende i lav højde over p-plads.
2930MC
1 TGilbjerg Hoved[Liselotte Folling]
 
1 16.02 + 1 ad 16.30
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
2 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
2 gamle fugle
GØS,STS+8
2 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1112, 1456, 1524, 1532, 1600 stor dag for arten billeder
haves.
5 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
Ialt 6 på Halsnæs idag. kl. 1455, 1530, 1536,
1605.
DLD, AaK
4 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
11.17 - 12.10 - 14.58 - 16.05
MT, DLD
4 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 4 TGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
20
5 Gilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
0945, 0948, 0955, 1056, 1159.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
5 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
GØS,STS+8
4 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 8 Hellebæk Avlsgård[Steen Søgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
12 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
11:50 12:10
2 ØKikhavn[Mark Hammond]
 
Trækobs fra diget.
DLD, AaK
4 ØKikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
4 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Musvåge (Buteo buteo):
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
156 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
74 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
129 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
DLD, AaK
53 ØKikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
69 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 1 Gilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
20
1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
1027, 1323.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
2 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
1026 1327
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
2 Gilbjerg Hoved[Mikael Funch]
Vendehals (Jynx torquilla):
 1 SYMelby Overdrev[Mads Bjarke Salling]
 
AHø,LIN,PSch, delvist SKR,MBS
1 SYMelby Overdrev[Stig Linander]
 
Sang vedvarende 
1 SYMelby Overdrev[Vilhelm Dalgaard]
 
+3
1 SYMelby Overdrev[Anders Høgsholm]
 
En tur med cykel. Aftagende let SØ-lig senere S-lig
vind, først skyet senere letskyet, varmedis, ca. 20
km´s sigtbarhed, 13 gr. C kl. 9.00 og 18 gr. C kl.
12.10.
Hørt vedvarende i 2 perioder. Set flygtigt.
MBS
1 SYMelby Overdrev[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 1 RMelby Overdrev[Anne Blotting]
 
Tur på nordsiden af søen Dof tur M.H.
1 RHorserød Hegn[Søren Mortensen]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 FUTisvilde Hegn[Mads Bjarke Salling]
 
Set i flugt af de to seniorer
AHø,LIN,PSch
1 RTisvilde Hegn[Stig Linander]
 
En kort rundtur på cykel fra Asserbo Slotsruin ad.
Lejevej til Bangshøj+Enebærdalen. Retur ad
Strandvejen og Bisp Absalonsvej.
MBS
1 RTisvilde Hegn[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 
2 set overflyvende, det ene set meget tydeligt (en han).
Desuden hørt kaldende, så der kan være
tale om tre fugle
2 RGribskov Midt, sydlige del[Torben Kragh]
Lille Flagspætte (Dryobates minor):
 
Fouragerende i toppen af død, knækket gran 
1 FUGribskov Midt, sydlige del[Torben Kragh]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
19 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
12 Gilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
13 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
10 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
11 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
DLD, AaK
29 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
16 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Aftenfalk (Falco vespertinus):
 
En tur med cykel. Aftagende let SØ-lig senere S-lig
vind, først skyet senere letskyet, varmedis, ca. 20
km´s sigtbarhed, 13 gr. C kl. 9.00 og 18 gr. C kl.
12.10.
Set kortvarigt sammen med en Tårnfalk og siddende.
Størrelse og silhuet lig Tårnfalken. Ret
ensfarvet blågrå med rødbrun undergump.
enne.
MBS
1 MADRMelby Overdrev[Stig Kjærgaard Rasmussen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
1 MADGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
Set af Gert Østerby og Claus Aarestrup
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
1 MADHellebæk området[Steen Søgaard]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
DLD, AaK
3 Kikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
Ad han 14.50 + 3k han 15.54
MT, DLD
2 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Gilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
20
1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
0948, 1401.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
2 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
1251 1320 1400 1734. 1-2 bemeldte fugle i perioden så
jeg ikke.
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
4 Gilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
formiddag
2 TSpodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
1515, 1603, 1613, 2 1705.
DLD, AaK
5 FKikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
4 TNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 ØGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 1 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
1301, ad. 1555, 1618.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
3 ØGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
1555 1619
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
2 ØGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
set sammen med en gruppe.
2930MC
1 TGilbjerg Hoved[Liselotte Folling]
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
4 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
2 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
DLD, AaK
1 ADKikhavn[Michael Trasborg]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
1 FU ØArresø syd[Per Quaade]
 1 ØGilbjerg Hoved[Jan Svejgaard Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
2 Gilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]
 
STS
1 ADØGilbjerg Hoved[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
1 R TGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Flyvende i lav højde over p-plads.
2930MC
1 TGilbjerg Hoved[Liselotte Folling]
 
GØS, JLI, CAA, DBØ, LJE+4
4 Hellebæk området[Steen Søgaard]
 
GØS,STS+8
4 Hellebæk Avlsgård[Dennis Bjerring Quistgaard]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
1508, 1539
2 ADSpodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
 
Trækobs fra diget.
Ialt 4 på Halsnæs idag. kl. 1426, 1542.
DLD, AaK
2 FADKikhavn[Michael Trasborg]
 
Obs fra Stormsvalens platform til 13.00, derefter for enden
af Natskyggevej og fra 1430 i Kikhavn
MT, DLD
1 FADTNødebohuse[Aage Kabbelgaard]
 
Den er her endnu! Sad på skorstenen og plukkede bytte.
1 RStålværkerne i Frederiksværk[Christian Rørdam]
Hedelærke (Lullula arborea):
 
AHø,LIN,PSch, delvist SKR,MBS
2 SYMelby Overdrev[Stig Linander]
 2 RMelby Overdrev[Jørgen Nørrevang Jensen]
 3 SYMelby Overdrev[Vilhelm Dalgaard]
 
+3
2 SYMelby Overdrev[Anders Høgsholm]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
5 RArresø syd[Per Quaade]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 
obs. fra Pøleås udløb og Lykkesholm.
sporadisk sang!
1 SYArresø syd[Per Quaade]
 
Trækobs fra diget.
Hørt fra kratte ved det østlige vandhul.
DLD, AaK
1 RKikhavn[Michael Trasborg]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
Fugle inde over land ikke talt
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
285 ØGilbjerg Hoved[Mikael Funch]
Havesanger (Sylvia borin):
 
boligbiring
boligbirding
1 FUUllerød[Peter Jørgensen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
14 feltbisser
1 RGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) (Luscinia svecica cyanecula):
 
Meget aktiv i området omkring skjulet.
Jesper Hornskov delvis.
1 SYHolløse Bredning[Birger Furbo]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
12 Melby Overdrev[Mads Bjarke Salling]
 
Minimum
AHø,LIN,PSch, delvist SKR,MBS
3 RMelby Overdrev[Stig Linander]
 2 RMelby Overdrev[Jørgen Nørrevang Jensen]
 4 RMelby Overdrev[Vilhelm Dalgaard]
 
+3
4 FUMelby Overdrev[Anders Høgsholm]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MBS
12 Melby Overdrev[Stig Kjærgaard Rasmussen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 
14
10 ØGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
Ringdrossel (Turdus torquatus):
 
AHø,LIN,PSch, delvist SKR,MBS
1 FRMelby Overdrev[Stig Linander]
 
Fløj mod nordøst
+3
1 FADFUMelby Overdrev[Anders Høgsholm]
 
Bredningvej - Bænken
Dagens overraskelse:-)
1 SYHolløse Bredning[Allan Nielsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
CMG TA ABB LPA MBH LEJ BJO STØ JL EGA m.fl.
585 Gilbjerg Hoved[Mikael Funch]
 
Obs fra knud rasmussens hus samt Dyssebakken
Mange flere end indtastet, opgav at tælle dem.
860 Spodsbjerg[Søren Haaning Nielsen]
Gulirisk (Serinus serinus):
 
Ses ned mod kysthusene, fundet af EGA, tillykke og tak!!
10
1 M2K+SYGilbjerg Hoved[Bo T. Johansen]
 
TA, ABB, CMG, BJO, LPa, MIF, JL m.fl.
1 M2K+SYGilbjerg Hoved[Michael Brunhøj Hansen]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Gravand (Tadorna tadorna):
 
Vind fra N -nederdrægtigt :-(
JR
103 RHovvig, Odsherred[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 110 RHovvig, Odsherred[Vagn Wendel Sørensen]
Bjergand (Aythya marila):
 
Vind fra N -nederdrægtigt :-(
JR
28 RHovvig, Odsherred[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Knarand (Mareca strepera):
 13 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
 
Vind fra N -nederdrægtigt :-(
JR
16 RHovvig, Odsherred[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Krikand (Anas crecca):
 63 RHovvig, Odsherred[Jørgen Scheel]
 
Vind fra N -nederdrægtigt :-(
JR
64 RHovvig, Odsherred[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Trane (Grus grus):
 2 TKorshage[Bo Valeur]
 
JB, MN, MLD
1 TNakke Nord[John Rieland]
 
N 1, 0/8
HVR, JB, MoM, JR, MDe, SA
1 Nakke Nord[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
MIN PEL
2 ØNørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 2 ØNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
JS, LR mfl
2 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 2 Rørvig Lyng[Bo Valeur]
 
4 Traner trak samlet fra Knabstrup by over og langs med
Skovvejen i retning af Jyderup
4 VKnabstrup by[Steen Flex]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
10 ØKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 TKorshage[Tonny Papillon]
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
EVR HVR JB TP LR IN MOM
2 ØKorshage[Stefan Andersen]
Sule (Morus bassanus):
 1 RKorshage[Tonny Papillon]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
2 5K+RKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 
obs tårnet
1 OFGyrstinge Sø[Hans Olrik]
Småspove (Numenius phaeopus):
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
8 ØKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 
obs tårnet
4 ADFUGyrstinge Sø[Hans Olrik]
Sortterne (Chlidonias niger):
 2 TKorshage[Tonny Papillon]
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
EVR HVR JB TP LR IN MOM
2 ØKorshage[Stefan Andersen]
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea):
 36 ØKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 TKorshage[Bo Valeur]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
BR mfl
1 ØKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JB, MN, MLD
9 Nakke Nord[John Rieland]
 
N 1, 0/8
2 1515, 1516
HVR, JB, MoM, JR, MDe, SA
3 Nakke Nord[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
første 1302, sidste 1617
14 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
MIN PEL
1 ØNørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 
1425,1437,1503,2 1646
5 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
14.25-14,36-14,44-15,03
JS, LR mfl
4 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
JS, VWS + 1
4 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
 
VM 13 spredte obs.
2 1443, 1502, 1616, 1617
5 TSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
 
Med fisk i fangerne.
1 OFTivoli-Søen (Haraldsted sø V)[Hans Olrik]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
JS, LR mfl
5 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
EVR HVR JB TP LR IN MOM
1 FØKorshage[Stefan Andersen]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
1 2KBR ØKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Vind fra N -nederdrægtigt :-(
JR
1 FADNHovvig, Odsherred[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JB, MN, MLD
11 Nakke Nord[John Rieland]
 
N 1, 0/8
2k 1510, 2k 1515, 2k 1545, ad han 1548
HVR, JB, MoM, JR, MDe, SA
4 Nakke Nord[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
heraf 3 ad han, resten brune, ud fra de bestemte ret
ligeligt fordelt mellem ad hun og 2k, sidste trak 1648
18 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
2 1452,1649
3 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
JS, LR mfl
5 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
JS, VWS + 1
2 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
 
VM 13 spredte obs.
ad f 1448, 2k 1448, ad f 1730
3 ØSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
 1 ØKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Steppehøg (Circus macrourus):
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
ret højt men ses fint, lille, tyndhalen og
spidsvinget, hvid, grå og med 2 skarpt afsatte sorte
kiler i hånden
1 MADNakke Nord[Jørgen Bech]
 
JS, LR mfl
1 ADØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
i en skrue samen med våge og spurvehøg
JS, VWS + 1
1 MTNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
 1 2KØKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Hedehøg (Circus pygargus):
 
VM 13 spredte obs.
set nedefra kredsende med ad f blå kærhøg
og derefter glidende ønø i pæn
højde. Langhalet meget spidsvinget
kærhøg. dækfjer og krop fra undergump til
hoved orange. ingen lys halsring og ingen mørke
halssider.
1 2KØSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
61 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 36 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
JS, LR mfl
75 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
VM 13 spredte obs.
50 TSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 2KTDybesø[Tonny Papillon]
 1 M2KDybesø[Jørgen Scheel]
 
VM 13 spredte obs.
1 TSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Nord for spidsen
1 ADØKorshage[Bo Valeur]
 
JB, MN, MLD
1 RNakke Nord[John Rieland]
 
N 1, 0/8
HVR, JB, MoM, JR, MDe, SA
1 ADOFNakke Nord[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
1 RNakke Nord[Jørgen Bech]
 
obs tårnet
1 ADOFGyrstinge Sø[Hans Olrik]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
BR mfl
1 2KØKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 1 TDybesø[Tonny Papillon]
 1 TDybesø[Jørgen Scheel]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JB, MN, MLD
2 Nakke Nord[John Rieland]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
2 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
MIN PEL
1 ØNørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 
2 1440,1514,1605
4 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
2 stk.14.40 - 15.15 - 15.19 - 16.05
JS, LR mfl
5 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
JS, VWS + 1
4 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
 
VM 13 spredte obs.
1 TSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Fandt kun den ene
1 TKorshage[Bo Valeur]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
sås sammen kredse over Korshagegård, og trak
videre med spidsen
BR mfl
2 ØKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
Med 4 Musvåger
1 ØHovvig, Odsherred[Vagn Wendel Sørensen]
 
JB, MN, MLD
1 TNakke Nord[John Rieland]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
set i fint medlys inkl fine oversidebånd
1 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MIN PEL
3 Nørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 
Trak langsomt nø
1 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JS, LR mfl
2 Nørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
kredsende  i lang tid drivende mod nord
JS, VWS + 1
1 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
 1 ØRørvig Lyng[Bo Valeur]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
8 Korshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
2 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
MIN PEL
2 Nørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 3 ØKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JB, MN, MLD
46 Nakke Nord[John Rieland]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
130 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
JS, LR mfl
42 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
Mosehornugle (Asio flammeus):
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
BR mfl
1 RKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 1 RFlyndersø ved Korshage[Knud Erik Strange]
 1 RFlyndersø ved Korshage[Tonny Papillon]
 
Ved Sørenshus. Fundet af KES
KES
1 RFlyndersø ved Korshage[Bo Valeur]
 1 RFlyndersø ved Korshage[Jørgen Scheel]
 1 RFlyndersø ved Korshage[John Rieland]
Aftenfalk (Falco vespertinus):
 
JB, MN, MLD
1 TNakke Nord[John Rieland]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
ad han 1340 + ad hun 1512, begge set højt men i fint
lys. Han sodsort underside og ensfarvede sodmørke,
ubåndede undervinger, hun rust orange underside,
gennemskinnelig lys hale uden terminalbånd, også
rustorange undervingedækkere
2 ADNakke Nord[Jørgen Bech]
 
2 hunner 1428
2 FTNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
JS, LR mfl
2 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
samtidig
JS, VWS + 1
2 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 TKorshage[Tonny Papillon]
 1 ØKorshage[Bo Valeur]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JB, MN, MLD
3 Nakke Nord[John Rieland]
 
N 1, 0/8
1530, han 1612, han 1624
HVR, JB, MoM, JR, MDe, SA
3 Nakke Nord[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
1308,1421,1400, han 1720, han 1722
5 Nakke Nord[Jørgen Bech]
 
MIN PEL
1 ØNørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 
?, 1554
2 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
JS, LR mfl
2 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
JS, VWS + 1
2 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
MIN PEL
1 ØNørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 
Vinddrejning til N - modbydeligt !
HVR, PEL, JB, MoM, SA mfl
1 ØNørrevang, Rørvig[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 FU TKorshage[Tonny Papillon]
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
EVR HVR JB TP LR IN MOM
1 FU ØKorshage[Stefan Andersen]
 1 ADTKorshage[Bo Valeur]
 1 TDybesø[Tonny Papillon]
 1 ADTDybesø[Jørgen Scheel]
 
JB, MN, MLD
1 TNakke Nord[John Rieland]
 
skift til nordlig vind efter et par dages kraftig SØ,
forbløffende intensivt træk fra Brentebjerg
ad hun 1340 NØ, 2k TF 1445
2 TNakke Nord[Jørgen Bech]
 
MIN PEL
1 ØNørrevang, Rørvig[Stefan Andersen]
 
2 1418,1425,1754
4 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
 
JS, LR mfl
3 ØNørrevang, Rørvig[Vagn Wendel Sørensen]
 
JS, VWS + 1
3 TNørrevang, Rørvig[Jørgen Terkelsen]
Ravn (Corvus corax):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Nørrevang, Rørvig[Jørgen Scheel]
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
 1 SYDybesø[Tonny Papillon]
 
Via sti fra Bjergbakken. Udvalgte obs. 
9 SYTorpet Mose[Brian Wielsøe]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
BR mfl
2 SYKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 1 SYDybesø[Jørgen Scheel]
 2 SYHøjsandet[Klaus Bjerre]
 1 SYØsterlyng[Tonny Papillon]
 
Skydebanen
1 SYSøndervang (Rørvig)[Christian Gade]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
Stadig pp
1 SYØsterlyng[Tonny Papillon]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 15 RFlyndersø ved Korshage[Knud Erik Strange]
 23 RFlyndersø ved Korshage[Tonny Papillon]
 13 RKlint Sø[Kristian Bruus-Jensen]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
NK
1 MRHøve Strand[Lars Pelle Eriksen ]
 5 RKorshage[Tonny Papillon]
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
2 par
EVR HVR JB TP LR IN MOM
4 RKorshage[Stefan Andersen]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
2 han, 1 hun
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
3 RKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Ringdrossel (Turdus torquatus):
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
EVR HVR JB TP LR IN MOM
1 MRKorshage[Stefan Andersen]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
1 MRKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) (Motacilla alba yarrellii):
 
SØ 2-6 1-8/8 11 gr.
Rastede i toppen af en busk. Blev set i skop. Markant sort
grå ryg. 
EVR HVR JB TP LR IN MOM
1 RKorshage[Stefan Andersen]
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
Opdaget af SA, og blev set af alle tilstedeværende
observatører. Størrelse og jizz som Hvid, men
med markant sortgrå overdæk- og rygfjer, to
markante hvide paneler.
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
1 BR RKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
SØ 2, 1/8, +9 gr C
2,5 t
HVR, SA, MoM, LRa, JB, PEL, TPa delvist
1800 TKorshage[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 26 ØKlintebjerg ved Klint[Kristian Bruus-Jensen]

    DOF-STORSTRØM  
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Obs v/Strandegård-møllen
4800 ØFeddet[Torben Sebro]
 3500 RNyord Enge[Helge S. Jensen]
 
Sydlige del.
2000 RHorsnæs[Helge S. Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
1100 Møns Fyr[Per Schiermacker-Hansen]
 
100+250+850+150+250
1600 Bavelse Gods, Marker ved[Orla Jakobsen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 2 RKalløgrå[Karsten Fugl]
 
2 han + 1 hun.
Ole og Ann noget af tiden.
3 RBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Benny Steinmejer]
Skeand (Spatula clypeata):
 24 FUBroksø Enge[Leif Olsen]
 20 RNakskov Indrefjord[Michael Aggerbeck]
Knarand (Mareca strepera):
 
Ole og Ann noget af tiden.
24 RBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Benny Steinmejer]
Krikand (Anas crecca):
 62 FUTranemosen s.f. Haslev[Leif Olsen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 2 RNielstrup Sø, Sydsjælland[Jens Eriksen]
Trane (Grus grus):
 2 Hesede Skov[Leif Olsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
27 Jættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
8+10
pra,psh,hsh
18 NVJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
 1 RMarker ved Liselund[Leif Schack-Nielsen]
 
Ole og Ann noget af tiden.
12 Bøtø Plantage (Bøtøskoven), nord[Benny Steinmejer]
Hvid Stork (Ciconia ciconia):
 
flok
3 SÅlebæk på Møn[Elo Dahl Mortensen]
 
Trak meget højt
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
1 VJættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
blev set igen kl. 14.05 nok samme fugl
pra,psh,hsh
1 NVJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
var oppe at flyve et par gange
1 FUBroksø Enge[Leif Olsen]
 3 FUGåsesøen - Ulvshaleskoven[Helge S. Jensen]
 2 FUHorsnæs[Helge S. Jensen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 20 YFKalløgrå[Karsten Fugl]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 1 RRejnstrup Holme[Orla Jakobsen]
 5 RTystrup Sø, sydlige del[Henning Larsen]
 2 RTystrup Sø, sydlige del[Orla Jakobsen]
 2 FUTranemosen s.f. Haslev[Leif Olsen]
 
Ole og Ann noget af tiden.
2 FUBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Benny Steinmejer]
Storspove (Numenius arquata):
 
Obs v/Strandegård-møllen
21 ØFeddet[Torben Sebro]
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa):
 30 RKalløgrå[Karsten Fugl]
Brushane (Calidris pugnax):
 20 RTystrup Sø, sydlige del[Orla Jakobsen]
 
4 hanner + 44 hunner.
Ole og Ann noget af tiden.
48 FUBøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Benny Steinmejer]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 20 RFladet Vildtreservat ved Tårs[Karsten Fugl]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 32 RTystrup Sø, sydlige del[Henning Larsen]
 
Ikke inkl. i de 17 over Bavelse Sø.
15 FUTystrup Sø, sydlige del[Orla Jakobsen]
 30 FUBavelse Sø[Henning Larsen]
 
Ca. - plus flere i Tystrup Sø
Winnie H. Jensen
35 FUBavelse Sø[Steen E. Jensen]
 17 FUBavelse Sø[Orla Jakobsen]
 32 ADFUGødstrup Engsø[Jens Eriksen]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 
Rastede på lille sandbanke
10 YFVester Kippinge Mader[Per Bo Hansen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 2 OFTystrup Sø, sydlige del[Henning Larsen]
 
Ikke inkl. i de 36 over Bavelse Sø
8 FUTystrup Sø, sydlige del[Orla Jakobsen]
 21 FUBavelse Sø[Henning Larsen]
 
...plus en del flere i Tystrup Sø
Winnie H. Jensen
13 FUBavelse Sø[Steen E. Jensen]
 
Der kom flere og flere. Første tjek: 19. Sidste tjek:
36. Derudover 8 over Tystrup Sø. Jeg holdt øje
med, at de ikke skiftede sø, mens jeg talte, så
mindst 44 i området.
36 FUBavelse Sø[Orla Jakobsen]
 10 FUGødstrup Engsø[Jens Eriksen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 OFTystrup Sø, sydlige del[Henning Larsen]
 1 OFBavelse Sø[Henning Larsen]
 
Winnie H. Jensen
1 OFBavelse Sø[Steen E. Jensen]
 
Obs v/Strandegård-møllen
11.50, 12.35, 12.38
3 NFeddet[Torben Sebro]
 
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
1 NVJættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Nakskov Indrefjord[Michael Aggerbeck]
Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
 2 BR FUNyord Enge[Helge S. Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
5 stk 2k -3k og 2 stk 4k -5k+ som holdt sammen
7 RBroksø Enge[Leif Olsen]
 
Obs v/Strandegård-møllen
ad + 2k
2 OFFeddet[Torben Sebro]
 2 IMMOFVeddelen[Jan Blichert-Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Ole og Ann noget af tiden.
3 Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen...[Benny Steinmejer]
 
1 ad + 5 imm. sås jævnligt over Klinteskoven
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
6 RJættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
Ole og Ann noget af tiden.
2 OFBøtø Plantage (Bøtøskoven), nord[Benny Steinmejer]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFTystrup Sø, sydlige del[Henning Larsen]
 1 OFBavelse Sø[Henning Larsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Feddet[Torben Sebro]
 1 NVUlvshaleskoven[Helge S. Jensen]
 1 OFVeddelen[Jan Blichert-Hansen]
 1 OFTornelund[Orla Jakobsen]
 
jfn
1 OFBakkerne øst for Stengården[Leif Schack-Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
3 Jættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
pra,psh,hsh
1 NVJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Obs v/Strandegård-møllen
Forholdsvis højt op over bakken.
1 NFeddet[Torben Sebro]
 
FVF midt
1 SSaksfjed - Fugleværnsfondens Område[Rasmus Romme]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
3 Jættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
mørk lille kløft i halen som også var
kort.
pra,psh,hsh
1 NVJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Obs v/Strandegård-møllen
44 NFeddet[Torben Sebro]
Aftenfalk (Falco vespertinus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
2 Jættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
lys isse, ens mørk overside. Fangede insekter inden
den trak mod Rugen i Tyskland.
pra,psh,hsh
1 FADJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 
Kom lidt efter ind igen og trak nordpå
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
1 BR SØJættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
pra,psh,hsh
1 NVJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 
Obs v/Strandegård-møllen
1 NFeddet[Torben Sebro]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Obs v/Strandegård-møllen
1 ADNFeddet[Torben Sebro]
 
Både han og hun ad sås hver for sig et par gange
siddende eller overflyvende tæt på Klinten
(lokale fugle).
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
2 ADOFJættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
Ravn (Corvus corax):
 17 FUBroksø Enge[Leif Olsen]
 
PRa_. APre og HSH det meste af tiden
3 OFJættebrink, Møns Klint[Per Schiermacker-Hansen]
 
pra,psh,hsh
3 OFJættebrink, Møns Klint[Anders Prehn]
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
 
set og hørt fra Stengårdsvej.  min
første i år
1 SYBakkerne øst for Stengården[Anders Prehn]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 
vl, spr
1 RIGedser Odde[Gedser Fuglestation]
 
Obs. fra Solsortevej
1 SYMarielyst By[Benny Steinmejer]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
vl, spr
67 RIGedser Odde[Gedser Fuglestation]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
vl, spr
1 RIGedser Odde[Gedser Fuglestation]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 
ved kanal
1 RSaksfjed Inddæmning[Rasmus Romme]
Markpiber (Anthus campestris):
 
Nok samme fugl som blev set 24/4 samme sted
1 RSaksfjed - Fugleværnsfondens Område[Rasmus Romme]
Citronvipstjert (SU) (Motacilla citreola):
 
.arbejdskørsel fmd/md
..OF og/eller V-trækkende; opdaget på det
særdeles særegne kald - et drevent udtrukkent og
særdeles skarpt 'srrrieeepp'typekald og som
ville få enhver til at hoppe i sadlen! Hvilket jeg
også gjorde - kommer relativt tæt forbi mig og
ret lavt og i medlys og ser GUL ud; mao M; set fra
Opalvænget Stege-øst ud mod Hegnede Bugt. KA
hørt 3 gange. Er velbekendt  med Citron-KA især
fra bla Ø-Tyrkiet 93-94 (men måtte lige hjem
på ceno.canto blot for, at blive yderligere beroliget/
bekræftiget....). Jeg tror, at det var ROC der
først - som med så meget andet - var ude med at
Citronvip self da kunne tages på træk-KA. Har
altid været enig med ROC deri! Hvorfor må ROC
ikke indtaste på DOF-basen mere; jeg savner det!
1 OFStege[John Faldborg]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 6 FUVinstrup ved Tystrup Sø[Flemming Rieck]
Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
 
jfn
14 RBakkerne øst for Stengården[Leif Schack-Nielsen]

    DOF-BORNHOLM  
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 
16 M Til tider heftig kurtisering. 
33 RPyritsøen[Per C. Pedersen]
 33 RPyritsøen[Kell Olsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Lene P.
2 YF THBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Lene P.
3 RBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Trane (Grus grus):
 3 Christiansø[Hans Ole Matthiesen]
 
Klynevej 13
8 Balka[Michael Nørfelt]
 
En af fuglene ses fast på reden - den anden går
rundt i nærheden og holder øje/fouragerer
Lene P.
2 YF BRBastemose[Hans Kurt Pedersen]
Skovsneppe (Scolopax rusticola):
 2 FUGudhjem Plantage[John Holm]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 3 RSorthat Odde[Kell Olsen]
Hærfugl (Upupa epops):
 1 OFChristiansø[Hans Ole Matthiesen]
 
Klynevej 13
1 FUBalka[Michael Nørfelt]
Sortkrage (Corvus corone):
 
sammen med en gråkrage
1 FURaghammer[Jens Christensen]
Savisanger (Locustella luscinioides):
 
Hørt tydeligt synge.
1 SYSvinemose[Niels Jacob Jensen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 20 FUChristiansø[Hans Ole Matthiesen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Christiansø[Hans Ole Matthiesen]
Havesanger (Sylvia borin):
 
En meget lang, pludrende strofe med konstant toleleje og
styrke. Tonelejet middel, lavere end jernspurv og
højere end solsort. En meget velkendt stemme!
1 SYVestre Sømark[Jens Christensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 50 RChristiansø[Hans Ole Matthiesen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 4 SYHammeren[Carsten Andersen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 2 FRChristiansø[Hans Ole Matthiesen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 7 RHammeren[Carsten Andersen]
 2 RHammersholm[Carsten Andersen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 6 RHammeren[Carsten Andersen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 30 RChristiansø[Hans Ole Matthiesen]
Gulirisk (Serinus serinus):
 
Klynevej 13 og ved gl. campinghytter
2 SYBalka[Michael Nørfelt]

    DOF-FYN  
Bramgås (Branta leucopsis):
 
Følgende kysten
Eva Clemmensen
3115 ØSvendborgsund (Lehnskov-Bro)[Niels Andersen]
 1215 Skovsbo v/Svendborg[Niels Andersen]
 2600 Hou Nordstrand (Langeland)[Niels Bomholt Jensen]
Nilgås (Alopochen aegyptiaca):
 1 RSiø[Leif Sørensen]
Atlingand (Spatula querquedula):
 2 REnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
Skeand (Spatula clypeata):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 65 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 18 RBrændegård Sø[Annette Friis]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
kun vestlig del besøgt
23 YF BHolms Mose[Niels Bomholt Jensen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 2 FUBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RBrændegård Sø[Annette Friis]
Lille Præstekrave (Charadrius dubius):
 2 REnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 
Territorrialflugt 
3 THSortemosen (Sydfyn)[Hans Rytter]
Tinksmed (Tringa glareola):
 30 FUSortemosen (Sydfyn)[Leif Bisschop-Larsen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 10 FUBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 9 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 7 ØSvendborgsund (Lehnskov-Bro)[Erhardt Edmund Ecklon]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 20 FUBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
Havterne (Sterna paradisaea):
 28 FUMågeøerne[Jens David Kofoed Mogensen]
Steppehøg (Circus macrourus):
 
en hurtig og slank høg. smal hvid overgump, smal
lysegrå hånd. Mere direkte og hurtig flugt end
hvad man ser ved blå kærhøg. Set
skråt bagfra så halskrave kunne ikke ses. En hun
eller 2 k han
1 Hou Nordstrand (Langeland)[Niels Bomholt Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 2 OFBleget[Per Rasmussen]
 
To langsomt glidende mod vest over skoven
2 OFSvendborg Golfbane[Erhardt Edmund Ecklon]
Lærkefalk/Aftenfalk (Falco subbuteo/F. vespertinus):
 1 Hou Nordstrand (Langeland)[Niels Bomholt Jensen]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 10 RHou Nordstrand (Langeland)[Niels Bomholt Jensen]
Blåhals (Luscinia svecica):
 1 SYBallen[Gunnar Jørgensen]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 6 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Knud Nielsen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 13000 RBallum Forland[Ralph Qwinten]
 20035 FUBallum Forland[Knud Nielsen]
 12579 FUMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Knud Nielsen]
 21000 RMargrethekog Syd (syd for Vidåen)[Svend Aage Linderström]
 15000 FUNy Frederikskog[Knud Nielsen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 
ud for Lakolk Strand
2 RVest for Rømø (maritim lokalitet)[Svend Aage Linderström]
Sortand (Melanitta nigra):
 
Noget må have skræmt dem
4000 OFVest for Rømø (maritim lokalitet)[Ralph Qwinten]
 
ud for Lakolk Strand
600 RVest for Rømø (maritim lokalitet)[Svend Aage Linderström]
Atlingand (Spatula querquedula):
 
2 par med en del km mellemrum
4 RBallum Enge[Jesper Tofft]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Margrethekog Syd (syd for Vidåen)[Knud Nielsen]
Skeand (Spatula clypeata):
 141 FURickelsbüller Kog (Tyskland)[Knud Nielsen]
 27 FULakolk Sydsøer, Rømø[Ralph Qwinten]
Knarand (Mareca strepera):
 10 RBallum Enge[Jesper Tofft]
 13 RNørresø (vest for jernbanen)[Knud Nielsen]
 20 RNørresø (vest for jernbanen)[Svend Aage Linderström]
Spidsand (Anas acuta):
 180 RHøjer Vade[Svend Aage Linderström]
Agerhøne (Perdix perdix):
 2 RBallum Enge[Jesper Tofft]
 2 FULøjtved[Jens Ole Knudsen]
 2 RUbjerg[Svend Aage Linderström]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
østlige ende fra Aventoft, Møllehus og
Lægan