GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 20/04/2018 ( OBS.)  

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Gørlev/ Ulstrup mose ved Tissø:
 Rørdrum 1 SY[Jan Kiel]
 Vandrikse 1 SY[Jan Kiel]
 Sivsanger 1 SY[Jan Kiel]
Holbæk Fjord:
 Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R[Klaus Berggreen]
Hovvig, Odsherred:
 
S 2, 0/8
3
Sølvhejre 2 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Sølvhejre 2 R[Jørgen Scheel]
 
S 2, 0/8
3
Knarand 5 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Knarand 11 R[Jørgen Scheel]
 
S 2, 0/8
3
Krikand 130 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Krikand 110 R[Jørgen Scheel]
 
S 2, 0/8
3
Skeand 58 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Skeand 47 R[Jørgen Scheel]
 
S 2, 0/8
3
Toppet Skallesluger 33 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
S 2, 0/8
3
Havørn 1 ADR[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Havørn 1 ADR[Jørgen Scheel]
 
S 2, 0/8
3
Vandrikse 1 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Vandrikse 1 R[Jørgen Scheel]
 
Ringmærket !
Skægmejse 1 MR[Jørgen Scheel]
Korshage:
 
S 2, 1/8, +8 gr C
HVR, MiK
Sule 1 5KR[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Sule 2 OF[Lars Rathje]
 Rød Glente 3 Ø[Lars Rathje]
 Havørn 2 Ø[Lars Rathje]
 
S 2, 1/8, +8 gr C
0500, 0510
HVR, MiK
Blå Kærhøg 2 2KØ[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Blå Kærhøg 1 Ø[Lars Rathje]
 Spurvehøg 50 Ø[Lars Rathje]
 Musvåge 40 Ø[Lars Rathje]
 Fiskeørn 2 Ø[Lars Rathje]
 
S 2, 1/8, +8 gr C
HVR, MiK
Dværgfalk 1 MØ[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
S 2, 1/8, +8 gr C
HVR, MiK
Mosehornugle 1 R[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
S 2, 1/8, +8 gr C
2 t
HVR, MiK
Skovpiber 140 Ø[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
S 2, 1/8, +8 gr C
HVR, MiK
Ringdrossel 2 MØ[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
S 2, 1/8, +8 gr C
BR
Skovsanger 1 SY[Erik Vikkelsø Rasmussen]
Kværkeby Fuglereservat:
 Isfugl 1 FU[Jan W. Badura]
Kårup Strand:
 Havlit 3 FU[Thorkild Bastholm]
Lumsås by:
 Husrødstjert 1 SY[Sten Hartung]
Madesø:
 Rørdrum 1 SY[Mogens Majland]
 Knarand 2 R[Mogens Majland]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Havørn 2 [Mogens Majland]
Mose, enge og marker nordøst for Marup:
 Krikand 68 R[Anders Wiig Nielsen]
 Atlingand 1 FR[Anders Wiig Nielsen]
 Skeand 12 R[Anders Wiig Nielsen]
 Trane 1 FU[Anders Wiig Nielsen]
 Stor Kobbersneppe 1 FU[Knud-Erik Andersen]
 Stor Kobbersneppe, Almindelig (limosa) 1 R[Anders Wiig Nielsen]
Nygård Sø:
 Sorthalset Lappedykker 2 R[Kristian Bruus-Jensen]
Rørvig Lyng:
 
Henrik Petersens Vænge
pp, nr 16
JS
Rødtoppet Fuglekonge 1 MSY[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Rødtoppet Fuglekonge 1 SY[Jørgen Scheel]
Slots Bjergby:
 Havørn 1 2K[Jens Paulsen]
Tivoli-Søen (Haraldsted sø V):
 Knarand 3 R[Henning Larsen]
 
med bytte
Havørn 1 R[Henning Larsen]
 Trane 2 R T[Henning Larsen]
Tuse Å ved udløb i Holbæk fjord:
 Vandrikse 1 SY[Kenn Rasmussen]
 
Ved gangbroen over åen. Sang først fra
rørskoven og siden på skift fra toppen af de
små træer i området. Sangflugt
næsten som Tornsanger. Blev forsøgt udmeldt
på BA 2 gange men desværre uden held. Pga
bøvl m ryggen havde jeg ikke kamera med men fik taget
denne lille video med min mob:
https://youtu.be/QRM6DYMaWw4
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 MSY[Kristian Bruus-Jensen]
 Skægmejse 3 R[Kenn Rasmussen]
Verup mose (Åmosen):
 
3 obs af en enkelt fugl lavt over området, og til
sidst 3 fugle kredsende samtidig =3-6 fugle
Rød Glente 3 R[Jan Kiel]
 
Med 12 Ravne
Havørn 2 IMMR[Jan Kiel]
 Duehøg 1 SY[Jan Kiel]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Trane 5 [Jan Kiel]
 
Trommende (en enkelt gang) og syngende (2 gange)
Lille Flagspætte 1 YF TH[Jan Kiel]
 
12-15
Ravn 12 R[Jan Kiel]

(0.208 sekunder)