GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 24/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Astrup Forland:
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
Sølvhejre 3 R[Klaus Bo Jensen]
Birkepøl:
 
6400SOJ
Sortstrubet Bynkefugl 4 FU[Kaj Abildgaard]
Dyvig:
 
en del stormmåger i flokken
Hættemåge 1000 R[Johannes Bang]
Fredsmaj, Sønderskoven:
 Sølvhejre 1 FU[Peter Schwartz Jensen]
Højer Vade:
 Spidsand 140 R[Vera Jessen]
Juvre Enge, Rømø:
 
Kim Hagen Andersen og Viuggo Petersen
Hvid Vipstjert 30 R[Klaus Bo Jensen]
Kongshoved:
 Agerhøne 4 R[Viggo Petersen]
Lakolk Strand, Rømø:
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
Rødstrubet Lom 2 OF[Klaus Bo Jensen]
Landsende, Rømø:
 Ringdrossel 3 R[Viggo Petersen]
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
Ringdrossel 3 R[Klaus Bo Jensen]
Margrethekog Syd (syd for Vidåen):
 Hedehøg 1 FU[Vera Jessen]
Rømødæmningen:
 Mallemuk 1 R[Viggo Petersen]
 
Rastede små 20 m fra P-pladsen
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
Mallemuk 1 R[Klaus Bo Jensen]
 
Klaus bo, Viggo P
Mallemuk 1 R[Kim Hagen Andersen]
 Sølvhejre 8 R[Viggo Petersen]
 Sølvhejre 3 R[Svend Anker Schwebs]
 Havørn 1 R[Viggo Petersen]
 Havørn 3 JUVR[Svend Anker Schwebs]
 
han+hun
Blå Kærhøg 2 FU[Svend Anker Schwebs]
 Storspove 800 R[Svend Anker Schwebs]
Sønderskoven:
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Muligvis forsvandt en tredje over skoven ?!
HJNissen
Rød Glente 2 V[Bjarne Nielsen]
 
Egetofte naturskole
1 stk 1514 2 stk 1517
Rød Glente 3 SV[Kjeld Jensen]
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Trak syd om obsposten
HJNissen
Blå Kærhøg 1 MSV[Bjarne Nielsen]
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
HJNissen
Spurvehøg 22 SV[Bjarne Nielsen]
 
Egetofte naturskole
Spurvehøg 18 SV[Kjeld Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
HJNissen
Musvåge 116 [Bjarne Nielsen]
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Kl. 11:25 og kl. 15:36
HJNissen
Lærkefalk 2 V[Bjarne Nielsen]
 
Obs fra bænken ved vendepladsen for enden af Hiort
Lorenzens Vej
Trak nord om obsposten
HJNissen
Vandrefalk 1 V[Bjarne Nielsen]
 
Egetofte naturskole
Vandrefalk 1 SV[Kjeld Jensen]
Ved Åen:
 Sølvhejre 3 FU[Vera Jessen]
Årtoft Mark:
 Rød Glente 1 OF[Viggo Petersen]
 
Kim Hagen Andersen og Viggo Petersen
Rød Glente 1 V[Klaus Bo Jensen]

(0.159 sekunder)