GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 24/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Askær:
 
Mørk
Hvepsevåge 1 V[Ib Gundelach]
 Gransanger 10 FU[Ib Gundelach]
Bredal:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Trane 24 [Henrik Thormann]
Bygholm Park:
 
Stadig i den østligste sø, af de to
søer lige neden for hotellet.
[Mandarinand] 1 MPRA FU[Jim Pedersen]
Fredericia Østerstrand:
 
Roklubben
SKI
Sule 6 T[Tim Hesselballe Hansen]
 
Roklubben
SKI
Sortand 600 R[Tim Hesselballe Hansen]
 
Roklubben
Alle udtrk. omkring Hyby Lund og indtrk. Røjle Klint
SKI
Blå Kærhøg 6 S[Tim Hesselballe Hansen]
 
Roklubben
SKI
Almindelig Kjove 2 T[Tim Hesselballe Hansen]
 
Roklubben
De sidste 3 hang stadig højt over Tragten, da vi gik
SKI
Storkjove 7 T[Tim Hesselballe Hansen]
 
Roklubben
SKI
Fjordterne 5 T[Tim Hesselballe Hansen]
Holmmose, Brigsted:
 Skovspurv 50 R[Jens Gregersen]
Nebel:
 
Marker ned mod Nørrestrand
Grågås 1050 R[Jens Gregersen]
Nøttrup:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Bjergvipstjert 3 [Ib Gundelach]
Rohden Ådal:
 
Første hold af 6 Glenter kom ind fra øst kl.
10.50 og 2 nyslåede græsmarker samt læ,
gjorde at de blev. Flere kom til og jeg talte 14 i luften
over ådalen samtidig fra P-pladsen på vestsiden.
Desuden musvåger med samme adfærd. Var der kun
25 gode minutter.
Rød Glente 14 R[Erik Jensen]
Rosenvold:
 
HP,LFN+1
Sule 8 T[John Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sule 2 [Tommy Kaae]
 
LFN, DD, JJ, HT
Sule 11 Ø[Hans Pinstrup]
 Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 V[Tommy Kaae]
 
LFN, DD, JJ, HT
Sortand 430 Ø[Hans Pinstrup]
 
JJ, DD, HTH, HP
Hvepsevåge 1 T[Lars Fenger Nielsen]
 
HP,LFN+1
Hvepsevåge 1 T[John Jensen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Hvepsevåge 1 1KSV[Hans Pinstrup]
 
JJ, DD, HTH, HP
Rød Glente 20 T[Lars Fenger Nielsen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Rød Glente 20 SV[Hans Pinstrup]
 Havørn 2 SV[Morten D. D. Hansen]
 
JJ, DD, HTH, HP
Blå Kærhøg 4 T[Lars Fenger Nielsen]
 
HP,LFN+1
Blå Kærhøg 2 T[John Jensen]
 Blå Kærhøg 4 SV[Morten D. D. Hansen]
 
Trækkende sammen!
Blå Kærhøg 2 BR SV[Tommy Kaae]
 
LFN, DD, JJ, HT
Blå Kærhøg 4 SV[Hans Pinstrup]
 
JJ, DD, HTH, HP
Duehøg 1 T[Lars Fenger Nielsen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Duehøg 1 1KSV[Hans Pinstrup]
 
JJ, DD, HTH, HP
Spurvehøg 48 T[Lars Fenger Nielsen]
 Spurvehøg 21 SV[Morten D. D. Hansen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Spurvehøg 48 SV[Hans Pinstrup]
 
JJ, DD, HTH, HP
Musvåge 45 T[Lars Fenger Nielsen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Musvåge 45 SV[Hans Pinstrup]
 
JJ, DD, HTH, HP
Fiskeørn 1 T[Lars Fenger Nielsen]
 
JJ, DD, HTH, HP
Tårnfalk 11 T[Lars Fenger Nielsen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Tårnfalk 11 SV[Hans Pinstrup]
 
HP,LFN+1
Almindelig Kjove 5 V[John Jensen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Almindelig Kjove 5 V[Hans Pinstrup]
 Storkjove 1 V[Morten D. D. Hansen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Splitterne 9 V[Hans Pinstrup]
 
HP,LFN+1
Hedelærke 1 T[John Jensen]
 
LFN, DD, JJ, HT
Hedelærke 1 SV[Hans Pinstrup]
 
LFN, DD, JJ, HT
Landsvale 2750 SV[Hans Pinstrup]
 
LFN, DD, JJ, HT
Bjergvipstjert 3 SV[Hans Pinstrup]
 
LFN, DD, JJ, HT
Misteldrossel 16 V[Hans Pinstrup]
 
LFN, DD, JJ, HT
Blåmejse 50 V[Hans Pinstrup]
 
LFN, DD, JJ, HT
Tornirisk 215 SV[Hans Pinstrup]
 
LFN, DD, JJ, HT
Rørspurv 25 SV[Hans Pinstrup]
Store Dalby Skov:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Rød Glente 4 [Tommy Kaae]
Trelde Næs:
 
1+6 flest ad
Sule 9 T FU[Bent Carstensen]
 Almindelig Kjove 1 MF T[Bent Carstensen]
 
Jagtede 6 Splitterner ind i fjorden
Storkjove 1 T FU[Bent Carstensen]
Træskohage:
 Sule 1 V[Morten D. D. Hansen]
 Rød Glente 7 V[Morten D. D. Hansen]
 Duehøg 1 1KV[Morten D. D. Hansen]
 Spurvehøg 14 V[Morten D. D. Hansen]
 Fiskeørn 1 V[Morten D. D. Hansen]
 Dværgfalk 1 SV[Morten D. D. Hansen]
 Vandrefalk 1 V[Morten D. D. Hansen]
 Hedelærke 1 V[Morten D. D. Hansen]
 Landsvale 1220 V[Morten D. D. Hansen]
 Engpiber 380 V[Morten D. D. Hansen]
 Bjergvipstjert 8 V[Morten D. D. Hansen]
 Hvid Vipstjert 185 V[Morten D. D. Hansen]
 Sangdrossel 105 V[Morten D. D. Hansen]
 Misteldrossel 13 V[Morten D. D. Hansen]
 Bogfinke 4560 V[Morten D. D. Hansen]
 Kvækerfinke 1010 V[Morten D. D. Hansen]
 Stillits 30 V[Morten D. D. Hansen]
 Tornirisk 105 V[Morten D. D. Hansen]
 Rørspurv 195 V[Morten D. D. Hansen]
Vorsø (landarealer):
 Gransanger 10 R[Jens Gregersen]
 
Østøen, men oppe over skovene, minimum, mere
eller med kragerne
Råge 1000 R NAT[Jens Gregersen]
Vorsø Kalv og Sydrevlerne:
 Strandskade 40 R[Jens Gregersen]
Vorsø Østvejle og Langøerne:
 
3 flokke
Knopsvane 60 R[Jens Gregersen]

(0.225 sekunder)