GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 09/12/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDSJÆLLAND  
Helsingør lystbådehavn:
 
hvide halesider
Bjergpiber 1 FU[Helle Suadicani]

    DOF STORSTRØM  
Appenæs:
 
Set godt i forhold til det skiftende vejr med tæt
tåge. 
Gitte, Lpa + 2
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Per Aarkrog]
 [Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Michael Sørensen]
 [Hjelmskallesluger] (SU) 1 BR FU[Jim Christensen]
Karrebæk Fjord:
 
2000aco
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 FFU[David B. Collinge]
 
JaE m.fl.
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Set relativt fint i tågen ( det var meget tåget ). Lå sammen
med Store Skalleslugere.
LPA + 4
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Jens Wiberg]
 
HBJ
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 1KR[Jakob Engelhard]
 
Lå sammen med hvinand og stor skallesluger.
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 FU[Vitus Gorm Chalise Andersen]
 
set rimeligt godt selv om tågen var lidt provokerende
ldelvis lpa +3
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Bøje Nielsen]
 
JiC
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 BR FU[Anders Søgaard]
 
..stærkt tåget ifbm at sneen tør. Obs fra
Appenæs, hhv nær P-plads og for enden af
Gødsholmvej.
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 1K+BR R[John Faldborg]

    DOF BORNHOLM  
Melsted:
 
Lå lige nord for havnen. Gik på vingerne efter
ca. et minut sammen med de øvrige andefugle nord og
syd for havnen, da en person gik ud på havnemolen.
Fløj tilsyneladende over på sydsiden, men
genfandt den ikke. Mindre end Gråænderne,
grålig krop og hoved med brunlig “top”
på hovedet. Tyndt skalleslugeragtigt næb. Hvide
striber på tertiærerne.
DNE
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Hanne Tøttrup]
Raghammer:
 
4 udfarvede hanner - resten hunner/ungfugle. FU i
fyrretræ på store kogler
Lene P.
Stor Korsnæb 14 FU[Hans Kurt Pedersen]

    DOF NORDVESTJYLLAND  
Hanstholm Havn og havet ud for:
 
Ingen hvid plet. Antydning af hagerem.
Stillehavslom (SU) 1 R[Lars Svith]
 Stillehavslom (SU) 1 R[Pia Rosendahl]
 Stillehavslom (SU) 1 R[Hans Henning Christensen]
 Stillehavslom (SU) 1 R[Tommy Kousgaard]
 
10-12
Stillehavslom (SU) 1 1KFU[Steen Højmark-Jensen]
 
PTR
Stillehavslom (SU) 1 FU[Martin Pedersen]
 Stillehavslom (SU) 1 R[Peter Markussen]
 Stillehavslom (SU) 1 FU[Jesper Brinkmann Nielsen]
 
Sammen med Hans Jørgen Nørgård.
Stillehavslom (SU) 1 R[Vagn Riis-Jensen]
 
Meget aktiv stort set hele perioden. Set et par gange sammen
med sortstrubet lom.
Stillehavslom (SU) 1 FU[Christian Bøggild]
 Stillehavslom (SU) 1 1KR[Tonny Ravn Kristiansen]
 
Ingen hvid lårplet, svag antydning af hagerem
Lone + mange
Stillehavslom (SU) 1 FU[John David]
 
Set ganske fint
Birgitte Wilsted Simonsen
Stillehavslom (SU) 1 FU[Henrik Nyrup]
 
Set i alle bassiner undtaget yderste
UTe;AHaRTZ;-BBH+ 14
Stillehavslom (SU) 1 FU[Benny Bæk Hansen]
 
Set rigtigt fint på tæt hold. Der lå en
Sortstrubet Lom længere inde i havnen, så
sammenligning var nær optimal
Stillehavslom (SU) 1 1KFU[Ulf Eschou Møller]
 Stillehavslom (SU) 1 VDR R[Simon Toft Jakobsen]
 
pp
Islom 1 R[Lars Svith]
 Islom 2 FU[Hans Henning Christensen]
 Islom 2 R[Tommy Kousgaard]
 
Sammen
10-12
Islom 2 FU[Steen Højmark-Jensen]
 
PTR
Islom 2 FU[Martin Pedersen]
 Islom 2 R[Peter Markussen]
 Islom 2 R[Christian Bøggild]
 
ad overgangsdragt + ad vinterdragt.
Islom 2 R[Tonny Ravn Kristiansen]
 
Sammen
Lone + mange
Islom 2 R[John David]
 
overgangsdragt dog med smukt vingemønster, forsvar
bag en høj mole så den ikke kunne ses
UTe;AHaRTZ;-BBH+ 14
Islom 2 ODR FU[Benny Bæk Hansen]
 
Begge fugle lå mest ved molen, men en enkelt valgte at
svømme mere end midt ud i bassinet, og kunne her ses
rigtigt godt i teleskop. Verdensklasse - intet mindre
Islom 2 ADODR FU[Ulf Eschou Møller]
 Islom 2 VDR R[Simon Toft Jakobsen]

(0.045 sekunder)