GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 22/09/2017 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Holmesø:
 
Hørt kald 2. gange, men så aldrig fuglen..
Hvidbrynet Løvsanger 0 R[René Rantzau]
Kagsmosen:
 
hørt kalde klart og tydeligt en enkelt gang fra
træbroen på Vestvolden kl. cirka 9:30, men
desværre ej hørt/set mere...
Hvidbrynet Løvsanger 1 R[Frank Desting]

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Hesselø:
 
der var måske 2, men idet at der ikke var langt
imellem første fund sted og andet fund sted kan det
ikke udelukkes at det er samme fugl der har kørt i
ring. Mange fugle på øen så absolut ikke
umuligt at der var 2
VKN, HJB,ABK,MT,HVR,MKP,HEM,LMN,JLR, Mads Herbøl o
Hvidbrynet Løvsanger 1 R[Søren Haaning Nielsen]
 
1-2 fugle
SHN ABK MLP LMN HVR MAH JDA HEM VKN JLR MT
Hvidbrynet Løvsanger 1 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vicky Knudsen, Jacob Dall, MKP,LMN,ABK,SHN,HBJ,HVR
Hvidbrynet Løvsanger 2 [Michael Trasborg]
 
Opdaget af Jakob Dall og Mads Herbøl. Jakob opdager
den første og da han skal beskrive for Mads hvor den
sidder, går det op for dem at de pludselig kigger
på hver deres Dværgværling. Set af alle
tur deltagere pissegodt og pissegodt dokumenteret med fotos.
sgu lidt flippet at se TO dværgværlinger sammen,
fed obs
VKN, HJB,ABK,MT,HVR,MKP,HEM,LMN,JLR, Mads Herbøl o
Dværgværling 2 R[Søren Haaning Nielsen]
 
pp
Dværgværling 2 FU[Henrik Mikkelsen]
 
Fundet af MAH+JDA Superfed obs af 2 fugle i samme
kikkertfelt, regner med at nogle af fotograferne
lægger billeder op.
SHN ABK MLP LMN HVR MAH JDA HEM VKN JLR MT
Dværgværling 2 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Deltager, Vicky Knudsen, Jacob Dall, MKP, LMN, ABK, SHN,
HBJ, HVR, JLR, MH og HM.
Set godt af alle. Fundet af Jacob og Mads. Foto haves af
flere af turens deltagere. Super fed obs af 2 fugle,
fouragerende og siddende tæt sammen.
Vicky Knudsen, Jacob Dall, MKP,LMN,ABK,SHN,HBJ,HVR
Dværgværling 2 R[Michael Trasborg]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Lejodde:
 
Med engpibere nord for søen.
Rødstrubet Piber 1 R[Sebastian Klein]

    DOF-STORSTRØM  
Gedser Odde:
 
Standardtid NØ 2 m/s 15 grader sigtbarhed god
Kaldte fire gange med et groft, raspende gul
vipstjerte-agtigt kald, blev opdaget på kaldet og
opdaget i medlys skråt op over mig - en grålig
vipstjert med renhvid underside og en distinkt hovedtegning
med et bryn der lod til at omslutte kinden og en vinge med
to ret tydelige vingebånd, når den havde vingen
klappet ind under bueflugten.  Jizz var henad gul
vipstjert og blev fulgt indtil den røg videre mod
Marinestationen, hvor slap den og prøvede at få
fat på Anders Prehn der var liiiige gået fra
OP'en, men han havde slukkede walkie talkien og da
kontakten blev opnået var fuglen forsvundet.
Prøvede at genfinde den på vestsiden langs
stranden og ellers på marken, for at se om den var
returneret, men uden held.  Forsøgte så tre
gange at gå langs stranden op til Stationen og
forsøger igen senere idag. Kort tid efter blev der
meldt Lille Fluesnapper i hånden fra GFU Anden
eller tredje observation for Gedser
Ragnar Smith+APre
Citronvipstjert (SU) 1 1KS[Gedser Fuglestation Træktælling]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Mandø:
 
den første på stien mellem Æ Towt og
vestervej, nr 2 i hegnskrat Klitvej/Nytofyevej  fundet af
THH & SKI
AHA ANS JIC FSH
Hvidbrynet Løvsanger 2 R[Paul Nilsson]

    DOF-NORDJYLLAND  
Grenen:
 
Fotoudokumenteret og set pisse dårligt. Hverken
vingebånd, hvidlig underside, rødbrun kind
eller næb blev set. Ingen farver kunne ses overhovedet
mod overskyet himmel, da den fløj rundt. Set lande 2
gange, så den var klart rastende, men ingen af de 4
andre birdere til stede gad at lede efter den, selvom den
satte sig midtvejs på Sylviastien.
MCh
Dværgværling 1 1K+R[Rolf Christensen]

(0.039 sekunder)