GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 23/11/2020 ( OBS.)  

    DOF-NORDSJÆLLAND  
Børstrup Hage:
 
Langt ude, HBJ fundet
Stor Stormsvale 1 V[Jan Svejgaard Jensen]
 Stor Stormsvale 1 V[Mogens Kristensen]
 Stor Stormsvale 1 V[Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Stor Stormsvale 1 V[Hjalte Benjamin Johansen]
 
+5 km - set dårligt
Sodfarvet Skråpe 1 V[Jan Svejgaard Jensen]
 
Spidsvinget mørk skråpe
MKP IBJ JL LMN mfl
Sodfarvet Skråpe 1 V[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Søkonge 8 [Jan Svejgaard Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Søkonge 6 [Michael Køie Poulsen]
 
MKP IBJ JL LMN mfl
Søkonge 7 V[Hjalte Benjamin Johansen]
Gilleleje Flak og Tragten:
 
Obs fra Fejlbergsvej
Langt ude. Meldt fra Børstrup Hage via Zello og tak
for dét!
FI,PBH
Sodfarvet Skråpe 1 V[Stig Linander]
 
Obs fra Fejlbergsvej
09:32, 09:45, 09:54, 10:02. Vildt!
FI,PBH
Søkonge 4 V[Stig Linander]
Hesselø Bugt ud for Asserbo og Melby Overdrev:
 
2 fugle, sandsynligvis 3 eller flere lå og fouragerede
i brændingen. Vanskelige at tælle, da de dykkede
hyppigt og for det meste var ude af syne pga. høje
bølger. 2 fugle sås flyve SV.
Søkonge 3 FU SV[Per Quaade]
Melby Overdrev:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Søkonge 3 [Jon Lehmberg]
Rågeleje Strand inkl. østlige P-plads:
 Søkonge 3 SV[Jørgen Munck]
 
10.08 + 10.23 + 10.24 (2)
KDu SKa LJo SN m.fl.
Søkonge 4 SV[Lars Paaby]
Tisvildekysten:
 
stor, lysbeige, ingen mørke tegninger
KimBjerre
Gråmåge 1 1KOF[Peter Rand]

    DOF-VESTSJÆLLAND  
Klintebjerg ved Klint:
 
Lille hurtig alkefugl smed sig på vandet
Søkonge 1 R[Henning Larsen]
Klinteskoven ved Tissø:
 
SB
Kongeørn 1 1KR[Hans Henrik Schou]
Korshage:
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
Mellemstore skråper, der på karakteristisk vis
med sabelformede vinger skar gennem den kolde vind,
tæt på havet,næsten ingen vingeslag, men
dog et par flap, når de passerede en bølge,
sodbrune, på den ene sås sølvfarvede
ungervinger. Set mellem den gule kost og den sorte kost, dvs
ca 2 km ude i direkte medsol. Begge sås i rimelig lang
tid, 09.31, 09.45.
HVR, KES delvist
Sodfarvet Skråpe 2 NV[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 
V-VNV 5 senere 6, 1/8, +5 gr C, god sigtbarhed og knivskarpe
horisonter
lille plumpt bygget alkefugl, størrelse som
Stær, sort overside, hvid underside, lille sort
trekantet næb. HVR så en fugl mere efter at jeg
var gået hjem.
HVR, KES delvist
Søkonge 1 NV[Erik Vikkelsø Rasmussen]
 Bjergpiber 1 R[Jørgen Scheel]

    DOF-FYN  
Grusgrave v/Birkum:
 
Fandt kun den ene han.
Hvidøjet And (SU) 1 MR[Jan Sørensen]
 
Kort besøg i den østlige del af området
Hvidøjet And (SU) 1 MADR[Per Rasmussen]
 Hvidøjet And (SU) 1 R[Henrik Mørup-Petersen]

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Broager Vig:
 
Fløj op fra den sydlige tange og fløj ud i
vandet (Flensborg Yderfjord)
Thorshane 1 R[Bjarne Nielsen]
 
BN
Thorshane 1 R[Gert Lystrup Jørgensen]
 
6400KBJ,6310OLA,6200GBL,+3
Thorshane 1 VDR FU[Lars Peter Hansen]
 
Havde flyttet sig fra 1. obs.sted. Blev genfundet ved
markering, hvor den fouragerede lige så stille. Fuglen
vil helt sikkert kunne genfindes samme sted i morgen
formiddag.
Lars Peter Hansen, Gerda Bladt, Oliver Laursen m.f
Thorshane 1 VDR FU[Klaus Bo Jensen]
 Thorshane 1 FU[Gerda Bladt]
 
skriver lidt om det  senere
Klaus bo, Lars peter og Gerda Bladt
Thorshane 1 VDR FU[Oliver Laursen]
 
Svømmede fra den observerede pynt rundt om
halvøen, hvorefter den fløj syd i næste
bugt tæt på stranden. Tak til alle for
hjælpen med at finde den.
Thorshane 1 FU[Esben Thomsen]
Flensborg Yderfjord:
 
Fouragerede både til vands og til lands i opskyllet
ålegræs i området lige syd for Broager Vig
6470GLJ 6400KJ
Thorshane 1 FU[Bjarne Nielsen]
 
Anvist af Bjarne Nielsen.
Ud for Iller Strand
6440BN
Thorshane 1 VDR FU[Kjeld Hansen]

    DOF-SYDVESTJYLLAND  
Mindelund og Kalvekrog:
 Bjergpiber 1 R[Søren Brinch Pedersen]

    DOF-SYDØSTJYLLAND  
Bjerre Skov:
 
Undsluppen fangenskabsfugl.
Amerikansk Tårnfalk (SU) 1 MR[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
Undsluppet burfugl
Amerikansk Tårnfalk (SU) 1 MFU[Mogens Larsen]
Klosterkær:
 
Lysmavet piber med kald lidt som skærpiber. 
Bjergpiber 2 R[Lars Gabrielsen]
Uldum Kær:
 Bjergpiber 3 FU[Johnny Meilvang Lawcock]

    DOF-ØSTJYLLAND  
Fornæs:
 
Trak på mellem afstand.
LLH
Søkonge 1 N[Henning Lykke Larsen]

    DOF-NORDVESTJYLLAND  
Hanstholm Havn og havet ud for:
 Gråmåge 1 1KR[Frits Rost]
 Gråmåge 1 1KR[Steen Vester Pedersen]
 
Cafeteriabassinet
Gråmåge 1 R[Anni Oppelstrup]
 
kom 13.45 flyvende til bassinnet ved cafeteriet, da der blev
smidt fiskerester ud. lagde sig derefter på vandet i
bassinnet.
Gråmåge 1 1KR[Stinne Aastrup]
 Gråmåge 1 1KR[Jens Jensen]
Roshage og havet ud for:
 
09.59 & 11.14 begge tæt forbi molespidsen
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Islom 2 V[Stinne Aastrup]
 Islom 1 V[Peter Manstrup]
 
Shit, hvor den sås godt!
HMA
Islom 1 T[Anni Oppelstrup]
 
11.30
FRO TBR HHN det meste af tiden + flere
Søkonge 1 V[Stinne Aastrup]

    DOF-NORDJYLLAND  
Grønnestrand:
 Søkonge 1 V[Lars Højbjerg]
Høstemark Skov:
 
En af de lokale fugle reagerede, da en ung havørn kom
ind over territoriet
Kongeørn 1 ADR[Bjarne Golles]
Landbrugsområderne, Lille Vildmose:
 
Græsmark
Skræmte ca. 100 gæs op, som gik bag Løth
og naboer.
Kongeørn 1 FU[Dorte F. Sørensen]
Tofte Mose, Lille Vildmose:
 
Forfulgte en af de unge havørne ned på
højmosen.
Kongeørn 1 1KR[Bjarne Golles]

(0.095 sekunder)