FORDELING AF OBSERVATIONER  


Procentvis fordeling af observationer lokalafdelingerne imellem i år 2021:


(0.004 sekunder)