FORDELING AF OBSERVATIONER  


Procentvis fordeling af observationer lokalafdelingerne imellem i år 2023:


(0.001 sekunder)