FORDELING AF OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. km² i de enkelte kommuner fra 2007 til 2010, samt den procentvise forskel årene imellem:


(0.001 sekunder)