TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    FORDELING AF OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. km² i de enkelte kommuner fra 2007 til 2010, samt den procentvise forskel årene imellem:


(0.002 sekunder)