TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Lomvie

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Hedeområder ved Store Råbjerg

    VINTERSMÅMÅGER 2011  

Danmark er sammen med den vestlige del af Østersøen kerneområde for fældende og overvintrende Hættemåger og Stormmåger. Især om vinteren optræder de koncentreret på traditionelle overnatningspladser, hvor de er forholdsvis lette at tælle. Derfor beder vi nu alle om at være opmærksomme på disse koncentrationer i julen 2011, og optælle så mange af dem som muligt indenfor perioden fra den 24. december til den 2. januar. Julen er valgt fordi de fleste har fri, og kan besøge sådanne lokaliteter sidst på eftermiddagen, hvor fuglene samles og nemmest kan tælles.

Alle observationerne bedes indtastes i DOFbasen hurtigst muligt efter perioden, så vi kan skaffe ny viden om denne gruppe af ofte oversete fugle.

Det er andet år hvor vi forsøger denne form for optælling af de små måger, men hvor optælling i 2010 blev mere eller mindre saboteret af is og sne som dækkede de fleste vandområder som mågerne bruger til overnatning, håber vi i år på en mild vinter. Optællingen i 2010 viste et resultat på lige under 40.000 af de små måger, mens en mild vinter sandsynligvis vil kunne resultere i adskillige hundrede tusinde fugle.

Lokaliteter med observationer af Hættemåge/Stormmåge i december 2010
Lokaliteter med observationer af Hættemåge/Stormmåge i december til og med 2009
(0.007 sekunder)