TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Lille Skallesluger

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

26/09/2018: Da Google er begyndt at tage penge for brug af Google Maps, har vi set os nødsaget til at udfase brugen af disse i DOFbasen.

Vi har samtidigt benyttet lejligheden til at ensarte og forbedre de mange forskellige brug af kort rundt omkring i DOFbasen. Det betyder, at man i hvert kortvindue nu kan vælge mellem:

- OpenStreetMaps
- Ortofotos fra Kortforsyningen, flyfotos optaget hvert forår
- Topografisk kort 1:25.000, også kaldet 4 cm-kort fra Kortforsyningen

Vi har desuden tilføjet visning af lokalitetsgrænser på oversigtskortet samt på indtastningssiden ved georeferering, i det omfang de er tegnet. Det drejer sig om over 12.500 af de godt 19.000 lokaliteter i DOFbasen.

Kortet til eksakt georeferering på indtastningssiden vises nu først efter, der er valgt lokalitet. Og et par fejl med visning af georefererede ynglepar er nu rettet på resultatsiderne samt i retteformularen.

Hvis du opdager fejl/mangler, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.009 sekunder)