TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Stor Korsnæb    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

21/01/2019: Det britiske sjældenhedsudvalg (BOURC) er overgået til at følge IOC's taxonomi. Da DOF's Sjældenhedsudvalg følger BOURC, er det besluttet, at DOF ligeledes begynder at følge IOC hvad angår deres opdeling af arter og underarter. Rækkefølgen på familier, slægter og arter er dog besluttet at følge Howard & Moore, da den liste på nuværende tidspunkt vurderes at være mere opdateret på det område. Denne er dog endnu ikke fuldt implementeret i DOFbasen.

Vi har derfor tilpasset DOFbasens artsliste med de mange ændringer, det medfører, disse er de største af dem:

Artsopsplitninger:
- Sædgås er nu delt i to arter, Taigasædgås og Tundrasædgås. Tidligere indtastninger af Sædgås står derfor nu som ubestemt Taigasædgås/Tundrasædgås.
- Japansk Bynkefugl (Saxicola stejnegeri) er splittet fra Sibirisk Bynkefugl, og er derfor oprettet som ny indtastningsmulighed. Indtastninger af Sibirisk Bynkefugl er derfor flyttet til det nyoprettede Sibirisk Bynkefugl/Japansk Bynkefugl.
- Makisanger (også kendt som Moltonis Sanger) er splittet fra Hvidskægget Sanger og nyoprettet.
- Isabellatornskade er splittet, og det er nu Turkestantornskade, der er set i Danmark.

Artssammenlægninger: Steppetornskade er nu igen en underart af Stor Tornskade efter både at have været sin egen art og en underart af Sydlig Stor Tornskade. Sidsnævnte er derfor ikke længere registreret med sikkerhed i Danmark.

Danske navne: Er tilpasset til seneste udgave fra DOF's Navnegruppe. De mest markante ændringer ift. DOFbaseindtastning, er nok Grønbenet Rørhøne, som har skiftet navn til Rørhøne (Grønbenet) samt Stor Gråsisken, der har skiftet navn til Nordlig Gråsisken. Desuden er der tilføjet et ssp. til underartsnavne (står for subspecies) for at tydeliggøre, at der er tale om en sådan.

Videnskabelige navne: Mange ændringer fra IOC til især slægtsnavne, bl.a. på svømmeænder. En del nye underarter er tilføjet til DOFbasen.

Engelske navne: Mange ændringer, da vi overgår til IOC's navngivning. De navngiver ikke underarter, som derfor fremover kun navngives med artsnavnet og det videnskabelige underartsnavn. Apostrofer er udskiftet fra ` til '.

Alle ændringer i denne forbindelse kan ses i dette regneark.

Den komplette og opdaterede artsliste kan altid findes på https://dofbasen.dk/opslag/artdata.php.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.007 sekunder)