TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Grønirisk

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Vresen & hav mellem Fyn og Langeland

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

27/05/2019: DOFs udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY) har revideret listen over de arter, som automatisk hemmeligholdes, når de indtastes som ynglepar eller med en ynglefugleadfærdskode i DOFbasen.

Følgende vil blive fjernet fra listen den 27. juni 2019:

• Nordisk Lappedykker, da den ikke har ynglet med sikkerhed i de sidste flere år og ikke anses for særligt sårbar.
• Stylteløber, da den ikke har ynglet i flere år, og vi ikke har kendskab til problemer.
• Sandterne, da den ikke har ynglet i flere år, og vi ikke har kendskab til problemer.
• Rovterne, da der efterhånden er en del par, og den ikke anses for sårbar.
• Mosehornugle, da den ikke er fundet sikkert ynglende.
• Stor Tornskade, da den ikke har ynglet i Danmark siden 2013, og vi ikke anser den for sårbar.

Denne kraftige beskæring af hemmeligholdte ynglefugle skyldes også det faktum, at:
• DOFbasen også skal kunne bruges af myndighederne til beskyttelse af ynglefuglene, de skal derfor kunne søge oplysningerne.
• Flere fund af ovennævnte ynglefugle har været almindeligt kendt på trods af hemmeligholdelse uden, at det har skabt problemer.

Den komplette og aktive liste kan altid ses her.

Således vil alle, også tidligere, indtastninger af denne art blive offentligt tilgængelige efter 26/6-2019, med mindre de aktivt er markeret som hemmelige af indtasteren.

Hvis du ønsker at fastholde en hemmeligholdelse, og du ikke allerede aktivt har markeret hemmeligholdelse, kan du fremsøge de relevante indtastninger via søgesiden, og herfra redigere dem og sætte hak ud for ”Hemmelig”. Det kræver, at man er logget ind, og det kan anbefales, at man sætter hak i feltet ”Egne indtastninger”, når man fremsøger data.

Har du tekniske spørgsmål til fremsøgning, indtastning og redigering af data, kan du kontakte DOFbasegruppen via denne side.

Har du spørgsmål til den reviderede liste, kan du kontakte DKY via denne side.

Mvh
DKY og DOFbasegruppen
(0.005 sekunder)