TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Vandsanger

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Hedearealer i Sdr. Feldborg Plantage

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

08/03/2021: Kortforsyningen oplever pt. problemer med deres netværk og derfor vil der være perioder hvor deres luftfotos (ortofoto) og topografiske kort ikke viser noget når I vælger dem i kortvisningerne
(0.007 sekunder)