TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Vendehals

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Anholt

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

04/11/2022: Vi har for nylig lanceret redesignede sider om mere end 300 af de hyppigst forekommende fuglearter i Danmark: https://dofbasen.dk/danmarksfugle/

Vi har tilføjet en del nye funktioner, fx kan man nu se forekomstkort med dagsmaksimum pr lokalitet fra DOFbasen for den valgte art de seneste 7, 30 eller 365 dage. Og i fænologigraferne kan man sammenligne forekomsten lige nu med gennemsnittet for de sidste 10 år.

Jeres mange fotos til observationer i DOFbasen vises nu som noget helt nyt under arten. Og i den forbindelse har vi valgt at fjerne det tidligere krav om, at man kun måtte oploade fotos til dokumentationskrævende observationer. Nu må man altså gerne oploade sine bedste billeder af solsorten i haven osv., hvis man har lyst til det.

Helt nede i bunden af siden er der tilføjet links flere nye stærke eksterne ressourcer om arten, se fx animerede forekomstkort på ugebasis for hele Europa under Euro Bird Portal eller de mange ynglekort fra European Breeding Bird Atlas 2. Og der er selvfølgelig stadig links til lydoptagelser på Xeno-canto og fotoarkiv på Netfugl.

Læs evt. mere om projektet i nyhed på dof.dk.

God fornøjelse med siderne!

Mvh
Timme Nyegaard
Projektleder for Danmarks fugle 2.0 samt central koordinator for DOFbasen
(0.006 sekunder)