TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Snespurv

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Gillelejeområdet

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

26/06/2024: DOF's Sjældenhedsudvalg har netop godkendt forekomst af Motacilla tschutschensis (Eastern Yellow Wagtail), læs mere her.

Den er bl.a. kendt under navne som fx Alaskavipstjert, Sibirisk Vipstjert og Østlig Gul Vipstjert, men navnet er revideret af DOF's Navnegruppe, som er landet på Boreal Gul Vipstjert. Den er derfor netop oprettet som indtastningsmulighed i DOFbasen under det navn.


Opdateret 27-06-2024 med forklaring fra Navnegruppen (NAG):

Navnegruppen har forsøgt at undgå navne der indeholdt ordene Sydlig, Nordlig, Østlig og Vestlig, idet vi synes, at det er intetsigende betegnelser.

Den gule vipstjert Motacilla tschutschensis har allerede fået mange navne:
- Navnegruppen har tidligere kaldt den Alaska Gul Vipstjert. Et navn som de nu har ændret, da udbredelsen er langt større end bare Alaska.
- SU kalder den Østlig Gul Vipstjert. Et navn som NAG synes er intetsigende. Det er ganske vist den ”art” som forekommer længst mod øst. Helt over til Alaska. Men omkring den forekommer Motacilla flava thunbergi, M. f. beema, M. f. leucocephala, M.f. macronyx, M.f. taivana.
- Club 300 kalder den for Sibirisk Vipstjert, et navn som også er godt, men ikke helt fyldestgørende da M.f. thunbergi forekommer længere mod nord og dermed er mere sibirisk.
- Netfugls Vestpalæarktiske liste bruger også betegnelsen Østlig Gul Vipstjert.

Navnegruppens nye forslag til navn er Boreal Gul Vipstjert, et navn som kommer af den biogeografisk betegnelse, der anvendes om planter og dyr, som forekommer i koldt-tempererede egne, dvs. mellem de arktiske og de varmt-tempererede områder. En betegnelse som passer godt på udbredelsen af Motacilla tschutschensis.

Som altid er Navnegruppens forslag kun forslag. Hvis der viser sig at være en entydig indstilling til et andet navn, så vil der blive lyttet og handlet til det.

Venligst
Svend Rønnest
Sekretær for Navnegruppen
(0.007 sekunder)