TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Sortklire

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Hjarbæk Fjord & Simested Ådal

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

30/11/2018: Duehøg er tilføjet listen over automatisk hemmeligholdte arter, når den indtastes som ynglefugl eller ynglepar.

Begrundelsen er, at duehøgen er i kraftig tilbagegang i hele Danmark og er sårbar overfor forstyrrelser.

Mvh
DKY
(0.007 sekunder)