TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Tredækker

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Mandø

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

11/03/2019: Nyt fra DOFbasens kvalitetsudvalgKære, gæve DOFbase-rapportør: Dette er vigtig information, så vi håber at du vil bruge et par minutter på en gennemlæsning.Det er med stor beklagelse, at vi har måttet erkende, at sidste års revision af SUB-arterne har ført til forvirring og endog irritation hos nogle brugere. En lang række arter blev på sidste års møde ophøjet til SUB-arter (”grønne” arter), for at synliggøre dem, når man scannede aktuelle observationer. Det kolliderede med en tidligere opfordring til at beskrive samtlige SUB-arter i observationens notefelt ved indtastninger. Forståeligt nok har en del flittige feltornitologer følt det lidt overvældende at skulle beskrive samtlige observationer af ny-ophøjede SUB-arter som fx Stor Stormsvale, Stor Korsnæb og Bjergpiber.Dette var aldrig intentionen. SUB-statussen betyder som udgangspunkt blot, at der tale om en art, der gerne skulle falde i øjnene, når man gør sig dagens overblik over aktuelle observationer.

Dette blev kommunikeret ud i et nyhedsbrev fra DKU, men ikke læst af alle, og det forsøger vi hermed at råde bod for.Hvad bør man beskrive/dokumentere?

…et svært spørgsmål, da mange arter fluktuerer i deres optræden herhjemme.

Som udgangspunkt ønskes alle fund af sjældne arter og racer samt fugle, der optræder udenfor mønster dokumenteret. Det gælder ankomster - især tidlige - af både sommer og vintergæster, sene optrædener, fund af invasionsarter udenfor invasioner, regionale sjældenheder samt usædvanligt store antal.Disse seks kriterier dækker stort set over samtlige observationer, der sættes til behandling af DKU. Derfor vil det fx være nødvendigt at beskrive fund af Stor Korsnæb der enten falder tidligt (aug-sept), sent eller uden for invasion, mens det i invasionsvintre ikke er nødvendigt. En art som Bjergpiber, der optræder regelmæssig på flere lokaliteter i Jylland, vil evt. også bedes beskrevet fra ny lokalitet i de østlige egne, da det er en usædvanlig art på de kanter.DERFOR er det en god ide at undersøge en given arts status, når man indtaster noget usædvanligt. Vises en art fx med blåt (fænologi-art) er der fordi, det er et sent eller tidligt fund af en trækfugl (de nyophøjede fænologi-arter Svaleklire, Munk og Gransanger undtaget). Kunne det være én af årets første? Eller seneste? I givet fald vil det være en rigtig god ide at skrive lidt om, hvad der ligger til grund for bestemmelsen. I mange tilfælde vil det også være en rigtig god ide at sørge for yderligere dokumentation i form af billede eller lydoptagelse. Nu om dage går de fleste rundt med en telefon og hører man fx. en Kærsanger i begyndelsen af maj, vil det være kærkomment med en lydoptagelse. Arten registreres hvert år tidligere end vores ide om normal ankomst, og dette spændende fænomen ville være interessant at få dokumenteret behørigt.Hvorfor er DKU så strikse med hensyn til dokumentation?

Fordi der er tale om vigtig data, der danner grundlag for vores forståelse for fuglenes opførsel. For at sige det ligeud ville det se ud som at Løvsangeren ankommer sidst i marts, Kærsangeren midt i april og Bjergirisken i august, hvis ikke DKU førte en hård linje mht. dokumentationskrav. Måske det sker? Men da sådanne fund vil rykke ved vores forståelse for arternes trækmønstre, er det overordentligt vigtigt med håndfast dokumentation. I visse tilfælde vil en beskrivelse ikke være dokumentation nok i sig selv, og højst usædvanlige iagttagelser – som fx en april-Kærsanger eller en gammel Kongeørn på Sjælland – vil næppe kunne godkendes uden hhv. lydoptagelse eller billede.HUSK at den blå pil eller endda en personliggørelse (forkastelse) af en observation ikke er det samme som en underkendelse af din bestemmelse. Det betyder blot at dokumentationen ikke står mål med fundets sjældenhed, og observationen vil – såfremt den ikke godkendes – stadig figurere under ”Egne obs” på DOFbasen, men ikke indgå i officiel data. Din oplevelse i felten hverken kan eller ønsker DKU at tage fra dig.Nu står foråret og alle trækfuglenes ankomster endelig for døren og vi ønsker alle rigtig god fornøjelse og held og lykke i felten.De bedste hilsner

DOFbasens kvalitetsudvalg, DKU
(0.004 sekunder)