TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Almindelig Kjove    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Ho Bugt Enge & Varde Ådal

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

17/09/2020: Tidlig og stor efterårsforekomst af Grønsisken, læs mere på dof.dk:
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1862
(0.036 sekunder)