TIPS  

Hvis du skal lave en søgning på artsnavn eller lokalitet via hjemmesiden, kan du benytte artsnummer eller lokalitetsnummer i stedet for navne. Numrene kan f.eks. findes ved opslag i artslisten eller i lokalitetslisten her på hjemmesiden.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Rødstjert

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Skagen

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

17/04/2023: søgesiden er det muligt at begrænse en søgning til adfærd "ynglefugle". Denne søgning har tidligere medtaget indtastninger med adfærd "syngende" og "territoriehævdende". Disse er netop fjernet fra denne søgetype, da mange fugle både synger og er territoriehævdende lagt væk fra deres yngleområder.

Disse indtastninger medtages fortsat i søgninger på primæradfærd "Rastende".

Som indtaster opfordres man til i videst muligt omfang at indtaste med adfærdskoderne hhv. "Ynglende - syngende hanner" og "Ynglende - territoriehævdende" i stedet, hvis man er overbevist om, at der er tale om ynglefugle på lokaliteten.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.008 sekunder)