TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Tårnfalk



    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Lillebælt

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

17/04/2023: søgesiden er det muligt at begrænse en søgning til adfærd "ynglefugle". Denne søgning har tidligere medtaget indtastninger med adfærd "syngende" og "territoriehævdende". Disse er netop fjernet fra denne søgetype, da mange fugle både synger og er territoriehævdende lagt væk fra deres yngleområder.

Disse indtastninger medtages fortsat i søgninger på primæradfærd "Rastende".

Som indtaster opfordres man til i videst muligt omfang at indtaste med adfærdskoderne hhv. "Ynglende - syngende hanner" og "Ynglende - territoriehævdende" i stedet, hvis man er overbevist om, at der er tale om ynglefugle på lokaliteten.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.008 sekunder)