TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Trane

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Ulvedybet & Nibe Bredning

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

03/03/2018: Nyhedsbrev fra DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU), marts 2018

På årets DKU-møde blev det besluttet at revidere SUB-listen (arter og racer, der vises med grønt), og listen er nu blevet hele 25 arter og racer længere. Således vil de pågældende arter være lettere at ”pille ud”, når man gør sig det daglige overblik over dagens observationer eller foretager søgninger.

De nye arter og racer med SUB-status er:
Almindelig Skråpe, Sodfarvet Skråpe, Stor Stormsvale, Kongeørn, Sort Glente, Aftenfalk, Plettet Rørvagtel, Hvidbrystet Præstekrave, Pomeransfugl, Kærløber, Odinshane, Mellemkjove, Gråmåge, Søkonge, Lunde, Turteldue, Kirkeugle, Bjergpiber, Pungmejse, Pirol, Gulirisk og Stor Korsnæb, samt racerne Gulhovedet Gul Vipstjert, Sortrygget Hvid Vipstjert og Nordlig Blåhals.

Fælles for alle arter/racer er, at det enten er fåtallige ynglefugle, trækfugle med fluktuerende optræden (som f.eks. havfuglene) og/eller kun optræder regelmæssigt regionalt, som f.eks. Pomeransfugl og Nordlig Blåhals.

Bemærk at en art eller en race med SUB-status ikke nødvendigvis kræver dokumentation ved indtastninger. Det er dog altid godt at dokumentere fund af usædvanlige fugle med billeder, lydoptagelse eller beskrivelser, da det er lærerigt både for læsere og rapportører, samt at det letter DKUs kvalitetssikringsarbejde betragteligt. Det er blot ikke et krav for mange af de ny-ophøjede arter og racer med SUB-status.

Arter og racer, der i langt de fleste tilfælde vil kræve en beskrivelse eller billede/lyd-dokumentation, omfatter:
Lille Stormsvale, Kongeederfugl, Dværggås, Grønlandsk Blisgås (ssp. flavirostris), Lille Skrigeørn, Stribet Ryle, Damklire, Middelhavssølvmåge, Rødrygget Svale, Markpiber, Sydlig Nattergal, Sibirisk Gransanger (ssp. tristis), Hvidhalset Fluesnapper, Halsbåndsallike (ssp. soemmerringii), Rosenstær og Hortulan.

Dette er beskrevet på DKU-siden: https://dofbasen.dk/kvalitet/

En art som Sabinemåge er ikke på denne liste, men fænologisk afvigende observationer og enkeltstående observationer uden for influks af arten, vil ønskes dokumenteret. Dette gælder for samtlige invasionsarter.

Desuden er fem arter blevet ophøjet til fænologi-arter (vises med blåt) i vintermånederne:
• Brushane (fænologiart 1/12-10/3)
• Svaleklire (fænologiart 1/12-28/2)
• Hedelærke (fænologiart 1/12-28/2)
• Hvid Vipstjert (fænologiart 1/12-28/2)
• Munk (fænologiart 1/12-1/4)
• Husrødstjert (fænologiart 1/12-28/2)

Husk at god dokumentation indebærer en beskrivelse af fuglen, og ikke blot af omstændighederne.

”Hørt og set godt, ivrigt kaldende da den fløj lige over hovedet på os midt i morgenmaden” er IKKE brugbar dokumentation, da det kan dreje sig om et utal af arter.

”Gulspurv-stor værling, med lang, kløftet hale og laksefarvet underside overtrækkende i 5 m højde, set i 10X håndkikkert. Metallisk klingende ”plyt” hørt 5X, iblandet et enkelt ”fli”. Set og hørt af 4 observatører” vil til gengæld udelukke enhver tvivl om, at der har været tale om en Hortulan.

Vi ønsker jer alle et rigtigt godt forår med masser af fugle – og husk at indtaste dem i DOFbasen.

De bedste hilsner
DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU)
(0.008 sekunder)