TIPS  

Hvis du skal lave en søgning på artsnavn eller lokalitet via hjemmesiden, kan du benytte artsnummer eller lokalitetsnummer i stedet for navne. Numrene kan f.eks. findes ved opslag i artslisten eller i lokalitetslisten her på hjemmesiden.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Bysvale

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Vadehavet

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

18/04/2023: Siden med dagens observationer er blevet opdateret, så det nu er muligt at vælge summeringstype, inkl. ingen summering. Ved valg af summering lægges antal individer sammen for indtastninger af samme art på samme lokalitet af samme observatør. Derudover vælges, om der skal summeres for hele datoen eller kun for indtastninger på samme tur. Derved bliver antallet af fx hanner og hunner, ungfugle og adulte, sommerdragt og vinterdragt, trækkende nord og trækkende nordvest lagt sammen.

Standardindstillingen er sat til summering på tur. Bemærk at man kan ændre på sine egne standardinstillinger, hvis man er logget ind.

Ændringen er bl.a. en tilpasning til de nye spontantællinger, hvor det tillades at indtaste de samme individer flere gange på samme dato og lokalitet, hvis man laver flere tællinger.

Denne summeringstype bruges også i de fleste analyser til udregning af maxtal, fx. i DOFbasekortene på hjemmesiderne om Danmarks fugle. Og vi minder om, at man ikke må indtaste samme individ flere gange på samme tur, da det giver forkerte maxtal.

Mulighed for summering på dato er bibeholdt, bl.a. for at gøre det muligt at se dagstotalerne fra Blåvand Fuglestation, hvor der oprettes separate ture for hvert halvtimesinterval under træktællingerne.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.009 sekunder)