GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Musvåge i 2021.

Forekomst af Musvåge i Danmark 2011-2020. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED FUGLEOBSERVATIONER  

0 lokaliteter
Klik på de individuelle lokaliteter for at få mere information
Kortet opdateres hver 5. minut og blev sidst opdateret 20-09-2021 01:36:18

    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2021

36536:Svend Aage Linderström
29053:Jørgen Scheel
27751:Gerner Majlandt
21362:Bjarne Hove-Jensen
15908:Jonas Halberg

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20394 lokaliteter i DOFbasen
Der er 28.173.712 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I weekenden 25.-26. september og dagene omkring gennemføres en NOVANA vandfugletælling. Formålet med tællingen er at følge udviklingen i bestandene af grågås, svømmeænder, knopsvane og blishøne i Danmark. Pga. forøget international fokus på taffeland opfordres alle til også at tælle denne art. Det samme gælder fåtallige bilag 1 arter som fx sølvhejre, trane, vandrefalk, blå kærhøg og havørn. Der optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Da vi er interesserede i også at supplere med data fra andre lokaliteter, så vi kan beregne omtrentlige nationale bestande af arterne, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være særligt omhyggelige med at optælle og indrapportere disse arter i denne periode.

Kontaktperson:
Preben Clausen
NOVANA teamet ved DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf: 2334 4767
Mail: pc@bios.au.dk


    NYT PÅ DOFBASEN  

15/09/2021: Ny fugleart for landet?
18/06/2021: Servere ustabile
19/03/2021: Første bruger med 1 mio indtastninger!
08/03/2021: Luftfotos og topografisk kort utilgængeligt pga. problemer hos Kortforsyningen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 20. SEPTEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2019:Amerikansk Sortand(1)
 Halsbåndstroldand(1)
 Slangeørn(1)
2018:Stillehavslom(2)
2015:Jagtfalk(16)
2012:Amerikansk Sortand(3)
2011:Amerikansk Sortand(2)
 Prærieløber(1)
 Amerikansk Svømmesneppe(1)
2010:Terekklire(2)

Se hele listen her.
(0.131 sekunder)