GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Gul Vipstjert i 2023.

Forekomst af Gul Vipstjert i Danmark 2013-2022. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED FUGLEOBSERVATIONER  

280 lokaliteter
Klik på de individuelle lokaliteter for at få mere information
Kortet opdateres hver 5. minut og blev sidst opdateret 11-12-2023 17:45:55

    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Flest indtastede spontantællinger i 2023

849:Jacob Niss
838:Auroura Epoke Dalsgård
401:Lotte Elvej
346:Thomas Vikstrøm
310:Pia Brandt Andersen

Læs mere om Spontantællinger her.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20736 lokaliteter i DOFbasen
Der er 33.000.930 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


DCE/Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet bidrager til den årlige registrering af ynglesucces og bestandsstatus for Pibesvane i Nordvesteuropa i weekenden 16.-17. december og dagene omkring frem til jul. Langt de fleste Pibesvaner er nu i Tyskland og Holland, men vi vil gerne opfordre alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med i disse dage at registrere forekomster af Pibesvane, gerne med præcise positioner.

Registrer antal adulte og unger samt kuldstørrelser, hvis muligt. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Sondring mellem fouragerende/rastende flokke og overnattende flokke er vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

Angiv meget gerne fuglenes habitatvalg i notefeltet: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak.
Preben Clausen (pc@ecos.au.dk eller tlf 2334 4767), Tony Fox og Bjarke Laubek


    NYT PÅ DOFBASEN  

13/11/2023: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)
19/10/2023: Ny indtastningsapp til DOFbasen
22/08/2023: DOFbasen Mobil til Android fjernes fra Google Play
24/05/2023: Brug af automatiske fuglebestemmelsesværktøjer til DOFbasen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 11. DECEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2022:Høgeugle(8)
 Mellemflagspætte(8)
 Himalayasanger(6)
2021:Jagtfalk(1)
2020:Kohejre(1)
 Langnæbbet Sneppeklire(6)
 Mellemflagspætte(3)
2019:Kohejre(4)
2018:Halsbåndstroldand(3)
 Kohejre(4)

Se hele listen her.
(0.141 sekunder)