TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Svartbag    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Madum Sø

    DATA FOR OBSERVATION NR. 2729573 - 28/03/2005  

Denne observation er uploadet via indtastnings-programmet:

Lokalitet:Saltholm (07:45 - 16:30)
Observatør:MFJ
Medobservatører:AnP, MJø, MBG, KNF, EE, HSF, JSH, MHe, VS
Metode:IBA-tælling
Kommentar til turen/lokaliteten:Caretaker tælling. Hele øen dækket.
Vind:ØSØ 6 m/s
Skydække:1/8
Temperatur:5 grader
Sigtbarhed:10000 meters sigt
  
Rødben (Tringa totanus)150
Adfærd:Rastende
  
Links:Information om Rødben
 Billeder af Rødben på netfugl.dk

    OVERSIGT OVER OBSERVATIONER  

Følgende er en sum af alle observationer, indtastet af MFJ på lokaliteten den 28-03-2005:

Toppet Lappedykker 2 rastende
Gråstrubet Lappedykker 2 rastende
Skarv 818 rastende
Fiskehejre 25 rastende
Knopsvane 583 rastende
Pibesvane 7 trækkende mod nordøst
Sangsvane 38 rastende
Grågås 2505 rastende
Canadagås 26 rastende
Bramgås 903 rastende
Gravand 132 rastende
Pibeand 5615 rastende
Knarand 6 rastende
Krikand 1388 rastende
Gråand 752 rastende
Spidsand 130 rastende
Skeand 39 rastende
Troldand 121 rastende
Ederfugl 756 rastende
Hvinand 716 rastende
Lille Skallesluger 14 rastende
Toppet Skallesluger 428 rastende
Stor Skallesluger 37 rastende
Rød Glente 6 trækkende mod nordøst
Havørn 9
Rørhøg 5
Blå Kærhøg 2 hun-farvet rastende
Duehøg 1 trækkende mod nordøst
Spurvehøg 10 trækkende mod nordøst
Musvåge 18
Fjeldvåge 11
Fiskeørn 1 trækkende mod nord
Tårnfalk 1 rastende
Dværgfalk 1 rastende
Vandrefalk 2 rastende
Fasan 3 rastende
Blishøne 51 rastende
Trane 1378 trækkende
Strandskade 1017 rastende
Klyde 136 rastende
Stor Præstekrave 35 rastende
Hjejle 137 rastende
Almindelig Ryle 106 rastende
Dobbeltbekkasin 125 rastende
Stor Kobbersneppe 8 rastende
Storspove 171 rastende
Rødben 150 rastende
Hvid Vipstjert 19 rastende
Gærdesmutte 3 rastende
Rødhals 6 rastende
Gransanger 1 rastende
Fuglekonge 7 rastende
Allike 24 trækkende mod nordøst
Stær 1800 rastende
Bogfinke 4 rastende
Grønirisk 1 rastende
Tornirisk 6 rastende
Bjergirisk 2 rastende
Lapværling 1 overflyvende
Snespurv 3 rastende
Rørspurv 7 rastende
Hare 51
Spættet Sæl 39 rastende
(0.008 sekunder)